Τι είναι ο φλεβοκομβικός ρυθμός σε ένα ΗΚΓ

Το κύριο όργανο του ανθρώπινου σώματος, το οποίο τροφοδοτεί όλους τους ιστούς του με αίμα, είναι η καρδιά. Ο βαθμός κορεσμού οξυγόνου του εγκεφάλου και η λειτουργική δραστηριότητα ολόκληρου του οργανισμού εξαρτώνται από τις συστηματικές συστολές των μυών του. Για να διεγείρει τον μυϊκό ιστό της καρδιάς, απαιτείται μια ώθηση (ηλεκτρικό σήμα) από τα αγώγιμα καρδιομυοκύτταρα.

Κανονικά, αυτά τα σοκ προκαλούνται από τον κόλπο - τα χαρακτηριστικά του καρδιακού ρυθμού εξαρτώνται από τη συχνότητα και τον εντοπισμό τους. Στη σύγχρονη ιατρική, οι ασθένειες του καρδιαγγειακού συστήματος ανιχνεύονται χρησιμοποιώντας μια ειδική μέθοδο εξέτασης - ένα ηλεκτροκαρδιογράφημα. Οι εξειδικευμένοι ειδικοί το συνταγογραφούν για τη διάγνωση παθολογιών του καρδιακού μυός, την παρακολούθηση της πορείας των υπαρχουσών παθήσεων, πριν από οποιαδήποτε χειρουργική επέμβαση και για προληπτικούς σκοπούς.

Τα αποτελέσματα του ΗΚΓ παρέχουν στους γιατρούς συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με την καρδιακή δραστηριότητα. Στο άρθρο μας θα παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις παραμέτρους ενός φυσιολογικού καρδιακού ρυθμού, πιθανές αποκλίσεις. Θα πούμε επίσης στους αναγνώστες μας τι είναι ο φλεβοκομβικός ρυθμός σε ένα ΗΚΓ και πώς να προσδιορίσουν τα παθολογικά του σημάδια.

Χαρακτηριστικά καρδιακού ρυθμού

Η εμφάνιση ηλεκτρικών φαινομένων στην καρδιά προκαλείται από την κίνηση ιόντων νατρίου και καλίου στα κύτταρα του μυοκαρδίου, η οποία δημιουργεί τις απαραίτητες συνθήκες για διέγερση, συστολή και μετά μετάβαση στην αρχική κατάσταση του καρδιακού μυός. Η ηλεκτρική δραστηριότητα είναι χαρακτηριστική όλων των τύπων μυοκαρδιακών κυττάρων, ωστόσο, μόνο τα καρδιομυοκύτταρα του αγώγιμου συστήματος έχουν αυθόρμητη αποπόλωση..

Μία από τις πιο σημαντικές παραμέτρους της φυσιολογικής καρδιακής λειτουργίας είναι ο φλεβοκομβικός ρυθμός, ο οποίος δείχνει το γεγονός ότι η πηγή των μυϊκών συσπάσεων προέρχεται από τον κόμβο Keith-Flack (ή την περιοχή των κόλπων της καρδιάς). Η τακτική επανάληψη των εμφανιζόμενων καρδιακών παλμών καθορίζεται στο καρδιογράφημα τόσο σε υγιείς όσο και σε ασθενείς με καρδιακές παθολογίες.

Η αποκωδικοποίηση ΗΚΓ πραγματοποιείται σύμφωνα με το ακόλουθο σχήμα:

 • αξιολόγηση της κανονικότητας του καρδιακού ρυθμού.
 • μετρώντας τον αριθμό των συσπάσεων του καρδιακού μυός.
 • προσδιορισμός του "βηματοδότη" - η πηγή της έναρξης και της διέγερσης του καρδιακού μυός.
 • μελέτη της λειτουργίας της αγωγής του παλμού μέσω της καρδιάς.

Ο καρδιακός ρυθμός ενός υγιούς ενήλικου κυμαίνεται από 60 έως 90 παλμούς ανά λεπτό. Η ταχυκαρδία υποδηλώνει αύξηση του καρδιακού ρυθμού, βραδυκαρδία - μείωση. Για να προσδιοριστεί ο "βηματοδότης της καρδιάς" (η περιοχή του μυοκαρδίου που δημιουργεί παλμούς), η πορεία διέγερσης αξιολογείται στα άνω τμήματα - στον κόλπο. Αυτός ο δείκτης καθορίζεται από την αναλογία των δοντιών του κοιλιακού συμπλόκου. Ο φλεβοκομβικός ρυθμός, η κατακόρυφη θέση του EOS (ο ηλεκτρικός άξονας της καρδιάς, που αντικατοπτρίζει τα χαρακτηριστικά της δομής του) και ένας φυσιολογικός καρδιακός ρυθμός υποδηλώνουν την απουσία στο σώμα του ασθενούς οποιωνδήποτε αποκλίσεων στο έργο του καρδιακού μυός.

Τι σημαίνει ο φλεβοκομβικός ρυθμός;?

Η δομή του καρδιακού μυός αποτελείται από τέσσερις θαλάμους, οι οποίοι χωρίζονται με βαλβίδες και διαφράγματα. Στο δεξιό κόλπο, στην περιοχή της συμβολής της ανώτερης και κατώτερης φλέβας, υπάρχει ένα συγκεκριμένο κέντρο, που αποτελείται από συγκεκριμένα κύτταρα που στέλνουν ηλεκτρικά παλμούς και ρυθμίζουν τον ρυθμό στις τακτικές επαναλήψεις μυϊκών συσπάσεων - τον κόλπο του κόλπου.

Τα καρδιομυοκύτταρα που το σχηματίζουν ομαδοποιούνται σε δέσμες, έχουν συντήξιμο σχήμα και χαρακτηρίζονται από ασθενή συσταλτική λειτουργία. Ωστόσο, είναι επίσης σε θέση να παράγουν εκκρίσεις, όπως οι διεργασίες των νευρογλοιακών νευρώνων. Ο κόλπος του κόλπου καθορίζει το ρυθμό για τον καρδιακό μυ, λόγω του οποίου εξασφαλίζεται η κανονική παροχή αίματος στους ιστούς του ανθρώπινου σώματος.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η διατήρηση ενός κανονικού φλεβοκομβικού ρυθμού είναι εξαιρετικά σημαντική για την αξιολόγηση της καρδιακής λειτουργίας. Στο ΗΚΓ, αυτός ο δείκτης σημαίνει ότι ο παλμός προέρχεται ακριβώς από τον κύριο κόμβο (κόλπος) - ο κανόνας είναι 50 παλμοί ανά λεπτό. Η αλλαγή του δείχνει το γεγονός ότι η ηλεκτρική ενέργεια που διεγείρει τον καρδιακό μυ προέρχεται από άλλο μέρος της καρδιάς..

Κατά την ερμηνεία των τελικών καρδιογραφικών δεδομένων, δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στα εξής:

 • στο QRS (κοιλιακό σύμπλεγμα) μετά το κύμα Ρ.
 • για ένα διάστημα (χρονικό διάστημα) PQ - κανονικά το εύρος είναι από 120 έως 200 χιλιοστά του δευτερολέπτου.
 • στο σχήμα του κύματος Ρ, το οποίο πρέπει να είναι σταθερό σε κάθε σημείο του ηλεκτρικού πεδίου ·
 • για τα διαστήματα P-P είναι παρόμοια με τα όρια των διαστημάτων R-R.
 • ανά τμήμα Τ παρατηρείται πίσω από κάθε κύμα Ρ.

Σημάδια παραβίασης

Όχι κάθε σύγχρονο άτομο μπορεί να καυχηθεί για την απουσία καρδιακών προβλημάτων. Πολύ συχνά, κατά τη διεξαγωγή ενός ΗΚΓ, εντοπίζονται παθολογικές καταστάσεις όπως ένας αποκλεισμός, ο οποίος προκαλείται από μια αλλαγή στη μετάδοση των παλμών από το νευρικό σύστημα απευθείας στην καρδιά, αρρυθμία που προκαλείται από μια ασυμφωνία μεταξύ της συστηματικότητας και της ακολουθίας των συστολών του μυοκαρδίου. Ο ακανόνιστος φλεβοκομβικός ρυθμός, που υποδηλώνεται από μια αλλαγή στον καρδιογραφικό δείκτη - η απόσταση μεταξύ των δοντιών του καρδιογραφήματος, μπορεί να υποδηλώνει δυσλειτουργία του "βηματοδότη".

Η διάγνωση του συνδρόμου άρρωστου κόλπου γίνεται βάσει κλινικών ευρημάτων και καρδιακού ρυθμού. Για τον προσδιορισμό αυτής της παραμέτρου, ο γιατρός που ερμηνεύει τα αποτελέσματα του ΗΚΓ χρησιμοποιεί τις ακόλουθες μεθόδους υπολογισμού: διαιρέστε τον αριθμό 60 με το διάστημα R-R που εκφράζεται σε δευτερόλεπτα, πολλαπλασιάστε τον αριθμό 20 με τον αριθμό των δοντιών των κοιλιακών συμπλοκών που εκτελούνται εντός τριών δευτερολέπτων.

Παραβίαση του φλεβοκομβικού ρυθμού στο ΗΚΓ σημαίνει τις ακόλουθες αποκλίσεις:

 • αρρυθμία - οι διαφορές στα χρονικά διαστήματα R-R είναι πάνω από 150 χιλιοστά του δευτερολέπτου, συνήθως αυτό το φαινόμενο παρατηρείται κατά την εισπνοή και την εκπνοή και οφείλεται στο γεγονός ότι αυτή τη στιγμή ο αριθμός των κτύπων κυμαίνεται.
 • βραδυκαρδία - ο καρδιακός ρυθμός είναι μικρότερος από 60 παλμούς / λεπτό, το διάστημα P-P αυξάνεται στα 210 ms, διατηρείται η ορθότητα της διάδοσης παλμού διέγερσης.
 • άκαμπτος ρυθμός - η εξαφάνιση της φυσιολογικής του ανωμαλίας λόγω εξασθενημένης νευροεγκεφατικής ρύθμισης, στην περίπτωση αυτή υπάρχει μείωση της απόστασης R-R κατά 500 ms.
 • ταχυκαρδία - ο καρδιακός ρυθμός υπερβαίνει τους 90 παλμούς / λεπτό, εάν ο αριθμός των συστολών του μυοκαρδίου αυξάνεται σε 150 παλμούς / λεπτό, παρατηρείται αύξηση της ανύψωσης ST και φθίνουσα κατάθλιψη του τμήματος PQ, ενδέχεται να εμφανιστεί κολποκοιλιακός βαθμός II.

Αιτίες αρρυθμίας κόλπων

Ο ενθουσιασμός του ασθενούς μπορεί να προκληθεί από μια αναφορά ΗΚΓ, η οποία υποδεικνύει δεδομένα σχετικά με την παρατυπία και την αστάθεια του φλεβοκομβικού ρυθμού. Οι πιο συνηθισμένοι λόγοι για τέτοιες αποκλίσεις είναι:

 • κατάχρηση αλκόολ;
 • συγγενή ή επίκτητα καρδιακά ελαττώματα.
 • κάπνισμα;
 • πρόπτωση της μιτροειδούς βαλβίδας
 • οξεία καρδιακή ανεπάρκεια
 • δηλητηρίαση του σώματος με τοξικές ουσίες ·
 • ανεξέλεγκτη χρήση καρδιακών γλυκοζιτών, διουρητικών και αντιαρρυθμικών.
 • νευρωτικές διαταραχές
 • αυξημένα επίπεδα θυρεοειδικών ορμονών.

Εάν η ανωμαλία του φλεβοκομβικού ρυθμού δεν εξαλειφθεί κρατώντας τις δοκιμές αναπνοής και φαρμάκων, αυτό χαρακτηρίζει την παρουσία του ασθενούς:

 • καρδιομυοπάθεια;
 • μυοκαρδίτιδα
 • ισχαιμική ασθένεια;
 • παθολογίες του βρογχοπνευμονικού συστήματος.
 • αναιμία;
 • σοβαρή μορφή φυτικής αγγειακής δυστονίας.
 • διπλωματία της καρδιακής κοιλότητας
 • ασθένειες των ενδοκρινών αδένων
 • διαταραχές του μεταβολισμού των ηλεκτρολυτών.

Χαρακτηριστικά σε νέους ασθενείς

Οι παράμετροι του καρδιογραφήματος ενός παιδιού διαφέρουν σημαντικά από τα αποτελέσματα του ΗΚΓ ενός ενήλικα - κάθε μητέρα γνωρίζει πόσο συχνά χτυπά η καρδιά του μωρού της. Η φυσιολογική ταχυκαρδία εξηγείται από τα ανατομικά χαρακτηριστικά του σώματος του παιδιού:

 • έως και 1 μήνα, ο καρδιακός ρυθμός κυμαίνεται από 105 έως 200 παλμούς / λεπτό.
 • έως 1 έτος - από 100 έως 180 ·
 • έως 2 ετών - από 90 έως 140.
 • έως 5 ετών - από 80 έως 120 ετών
 • έως 11 ετών - από 75 έως 105 ετών
 • έως 15 - από 65 έως 100.

Ο ρυθμός προέλευσης κόλπων καταγράφεται σε παιδιά χωρίς ελαττώματα στον καρδιακό μυ, τη συσκευή βαλβίδων ή τα αιμοφόρα αγγεία. Κανονικά, σε μια γραφική εγγραφή ΗΚΓ, τα τμήματα Ρ πριν από την κοιλιακή συστολή πρέπει να έχουν το ίδιο σχήμα και μέγεθος, ο καρδιακός ρυθμός δεν πρέπει να υπερβαίνει τους δείκτες ηλικίας. Ο ασταθής καρδιακός ρυθμός και η έκτοπη κόλπων είναι ένα σήμα για την αναζήτηση δυσμενών παραγόντων που προκαλούν μείωση της δραστηριότητας του κύριου κόμβου του συστήματος καρδιακής αγωγής.

Σύνδρομο αδυναμίας του κόλπου παρατηρείται σε πρόωρα μωρά, βρέφη που παρουσίασαν ανεπάρκεια οξυγόνου κατά τη διάρκεια της ενδομήτριας ανάπτυξης, νεογέννητα με υψηλή αρτηριακή πίεση μέσα στο κρανίο, βρέφη με ανεπάρκεια βιταμίνης D, εφήβους - οι διαδικασίες αλλαγής του ρυθμού σχετίζονται με την ταχεία ανάπτυξη του σώματος του παιδιού και της αγγειακής δυστονίας. Οι φυσιολογικές διαταραχές του φλεβοκομβικού ρυθμού εξαφανίζονται χωρίς ειδική θεραπεία καθώς βελτιώνεται η ρύθμιση των συστολών της καρδιάς και ωριμάζει το κεντρικό νευρικό σύστημα.

Η δυσλειτουργία του φλεβοκομβικού ρυθμού παθολογικής φύσης μπορεί να προκληθεί από σοβαρή μολυσματική και φλεγμονώδη διαδικασία, γενετική προδιάθεση, συγγενείς δομικές ανωμαλίες και παραμορφώσεις του καρδιακού μυός. Σε αυτήν την περίπτωση, ο καρδιολόγος συνταγογραφεί θεραπευτικά και προφυλακτικά μέτρα για έναν μικρό ασθενή σε συνθήκες συνεχούς παρακολούθησης της λειτουργικής δραστηριότητας της καρδιάς..

Συνοψίζοντας τις παραπάνω πληροφορίες, θα ήθελα να προσθέσω ότι το ΗΚΓ είναι μια απλή και φθηνή διαγνωστική μέθοδος, με την οποία είναι δυνατή η ανίχνευση παραβιάσεων της λειτουργίας του καρδιακού μυός σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, με την παρουσία σοβαρών παθολογικών αλλαγών, αυτή η τεχνική δεν αρκεί για την τελική διάγνωση - ο ασθενής συνταγογραφείται ηχοκαρδιογραφία, σάρωση υπερήχων της καρδιάς και στεφανιαία εξέταση των αγγείων της.

Τι είναι ο καρδιακός ρυθμός κόλπων?

Ημερομηνία δημοσίευσης του άρθρου: 18.08.2018

Ημερομηνία ενημέρωσης του άρθρου: 1.03.2019

Συγγραφέας: Dmitrieva Julia (Sych) - εξάσκηση καρδιολόγου

Ο φλεβοκομβικός ρυθμός της καρδιάς είναι ο καρδιακός παλμός που δημιουργείται από τον κόλπο του κόλπου στον τοίχο του δεξιού κόλπου με συχνότητα 60-90 ανά λεπτό.

Μια ηλεκτρική ώθηση προκύπτει στα νευρικά κύτταρα που αποτελούν τον κόμβο, ο οποίος μεταδίδεται στις μυϊκές ίνες, αναγκάζοντας τα μέρη της καρδιάς να συστέλλονται σε μια συγκεκριμένη ακολουθία.

Πρώτον, υπάρχει μια συστολή (συστολή) και των δύο κόλπων, μετά των κοιλιών. Ο καρδιακός κύκλος τελειώνει με πλήρη χαλάρωση (διαστόλη) και των τεσσάρων θαλάμων της καρδιάς. Όλα αυτά διαρκούν 0,8 δευτερόλεπτα. Αυτό διατηρεί έναν φυσιολογικό καρδιακό ρυθμό.

Κανονικοί δείκτες

Ο καρδιακός ρυθμός δεν είναι ο ίδιος σε παιδιά και ενήλικες. Σε παιδιά κάτω του ενός έτους, κυμαίνεται από 140 έως 160 παλμούς ανά λεπτό. Με την ηλικία, ο καρδιακός ρυθμός μειώνεται, κατά την ηλικία των 15 υγιών δεικτών φτάνει τους 60-90 παλμούς και είναι ίσοι με τον κανόνα σε έναν ενήλικα.

Σε ηλικιωμένους άνω των 70 ετών, είναι πιο κοντά στο ανώτερο όριο του κανόνα, το οποίο σχετίζεται με αλλαγές στην καρδιά που σχετίζονται με την ηλικία. Οι γυναίκες έχουν 6-8 καρδιακούς παλμούς λιγότερο από τους άνδρες.

Ο ρυθμός παλμού μπορεί να διαφέρει από τον κανόνα, αλλά δεν θεωρείται παθολογία:

 • Σε έγκυες γυναίκες - η καρδιά προσαρμόζεται στο αυξημένο φορτίο, παρέχοντας έτσι στους οργανισμούς της μητέρας και του αναπτυσσόμενου εμβρύου οξυγόνο, ο παλμός μπορεί να αυξηθεί ελαφρώς.
 • σε άτομα που κάνουν σωματική άσκηση καθημερινά και έχουν ενεργό τρόπο ζωής - η καρδιά λειτουργεί σε κατάσταση οικονομίας, ο καρδιακός ρυθμός είναι κοντά στο κατώτερο όριο του κανόνα.
 • Σε επαγγελματίες αθλητές σε κατάσταση ηρεμίας, η καρδιά μπορεί να κτυπήσει με συχνότητα 45-50 παλμών.

Εάν ένα άτομο δεν ανήκει σε καμία από αυτές τις κατηγορίες, τότε οποιαδήποτε έντονη απόκλιση του καρδιακού ρυθμού από τον κανόνα απαιτεί προσδιορισμό της αιτίας και της θεραπείας.

Ποιες ασθένειες μπορούν να προκαλέσουν τις αλλαγές της?

Αλλαγές στο φλεβοκομβικό ρυθμό μπορεί να συμβούν ως προσαρμοστική αντίδραση σε μεταβαλλόμενες περιβαλλοντικές συνθήκες, να περάσουν από μόνες τους και δεν απαιτούν θεραπεία. Ονομάζονται φυσιολογικά.

Οι παθολογικές αλλαγές στον φλεβοκομβικό ρυθμό ονομάζονται διαταραχές κόλπων και πιθανότατα είναι αποτέλεσμα προβλημάτων στην εργασία των εσωτερικών οργάνων..

Υπάρχουν τρεις ομάδες παραβιάσεων:

ΠαράβασηΕίδηΟι λόγοι
Ταχυκαρδία Sinus - επιταχυνόμενος ρυθμός παλμού έως 160 παλμούς / λεπτό. και υψηλότεροΦυσιολογικό - έως και 100 παλμούς ανά λεπτόΕνθουσιασμός, συναισθηματική αγωνία, πυρετός, άφθονο φαγητό, αποπνικτικό δωμάτιο, σωματική δραστηριότητα, πίνοντας καφέ, κάπνισμα.
Παθολογικά - πάνω από 100 εγκεφαλικά επεισόδιαΚαρδιακός:

 • συγκοπή;
 • μυοκαρδίτιδα, περικαρδίτιδα, ενδοκαρδίτιδα.
 • ισχαιμική ασθένεια;
 • καρδιακά ελαττώματα
 • καρδιοπάθεια.
 • ορμονικές διαταραχές (υπερλειτουργία του θυρεοειδούς αδένα, όγκοι των επινεφριδίων).
 • VSD;
 • νευρώσεις
 • λήψη φαρμάκων (διουρητικά, αντιυπερτασικά φάρμακα, αντικαταθλιπτικά),
 • πνευμονικές ασθένειες που προκαλούν υποξία.
 • αναιμία.
Sinus bradycardia - χαρακτηρίζεται από σπάνιες συστολές (έως και 40 παλμούς ανά λεπτό)Φυσιολογικό - τουλάχιστον 50 συστολές ανά λεπτόΚαθημερινή άσκηση, ύπνος, υποθερμία.
Παθολογικά - λιγότερο από 50 παλμούς ανά λεπτόΚαρδιακός:

 • τραύμα και όγκους του εγκεφάλου, που συνοδεύονται από οίδημα και αυξημένη ενδοκρανιακή πίεση.
 • Εγκεφαλικό;
 • φλεγμονή των μηνιγγιών (μηνιγγίτιδα).
 • δηλητηρίαση, πυώδεις λοιμώξεις
 • υποθυρεοειδισμός - ανεπαρκής λειτουργία του θυρεοειδούς
 • μεταδοτικές ασθένειες.
Φλεβοκομβική αρρυθμία - συσπάσεις της καρδιάς εμφανίζονται σε ακανόνιστα διαστήματαΦυσιολογική (αναπνευστική αρρυθμία)Κατά την εισπνοή, ο καρδιακός ρυθμός αυξάνεται, ενώ εκπνέει, μειώνεται.
Παθολογικός
 • έμφραγμα;
 • ισχαιμία;
 • Διαβήτης;
 • διάχυτες αλλαγές στον θυρεοειδή αδένα.
 • αναπνευστικές παθήσεις (βρογχίτιδα, άσθμα)
 • φυτική δυστονία;
 • όγκοι των επινεφριδίων (φαιοχρωμοκύτωμα)
 • μεταβολικές μεταβολικές διαταραχές.

Η αρρυθμία του κόλπου δεν είναι διάγνωση, αλλά σύμπτωμα πιθανής παθολογίας.

Στην καρδιολογία χρησιμοποιείται επίσης η έννοια του «άκαμπτου καρδιακού ρυθμού» - η έλλειψη απόκρισης σε ερεθίσματα με τη μορφή αναπνοής, σωματικής δραστηριότητας.

Σε περίπτωση παραβιάσεων του φλεβοκομβικού ρυθμού, για την αποκατάσταση του φυσιολογικού καρδιακού ρυθμού, ο γιατρός συνταγογραφεί αντιαρρυθμικά φάρμακα που θα βοηθήσουν στην ομαλοποίησή του ή βηματοδότη - μια συσκευή που ρυθμίζει την καρδιά στον σωστό ρυθμό.

Καρδιογράφημα αποκωδικοποίησης

Η ηλεκτροκαρδιογραφία είναι η πιο προσιτή και απλή μέθοδος διάγνωσης καρδιακών αρρυθμιών και αλλαγών στο μυοκάρδιο. Αυτή είναι μια μέθοδος καταγραφής ηλεκτρικών παλμών της καρδιάς και καταγραφής τους σε ειδικό χαρτί ευαίσθητο στη θερμική ακτινοβολία..

Ένα ΗΚΓ μπορεί να πραγματοποιηθεί τόσο σε νοσοκομείο όσο και με φορητό ηλεκτροκαρδιογράφο στο σπίτι. Το τυπικό ΗΚΓ είναι ένα γράφημα που δείχνει κύματα, διαστήματα και τμήματα.

Οι προεξοχές είναι κυρτές και κοίλες γραμμές:

 • P - αντιστοιχεί σε κολπική συστολική και διαστολική.
 • Q, R, S - αντιστοιχούν στη συστολή των κοιλιών.
 • T - καταγράφει τη χαλάρωση των κοιλιών.

Ένα τμήμα είναι ένα τμήμα ενός περιγράμματος μεταξύ των δοντιών και ένα διάστημα είναι ένα διάστημα πολλών δοντιών ή τμημάτων.

Ο καρδιολόγος αποκρυπτογραφεί τα αποτελέσματα του ηλεκτροκαρδιογραφήματος σύμφωνα με τα κριτήρια:

 1. Ρυθμός συστολών - καθορίζεται από την απόσταση από το ένα κύμα R στο άλλο.
 2. Υπολογίζει τον καρδιακό ρυθμό. Για αυτό, μετράται ο αριθμός των κοιλιακών συμπλοκών στο τμήμα της ταινίας και, ανάλογα με την ταχύτητα της ταινίας, υπολογίζεται εκ νέου σε σχέση με το χρόνο.
 3. Με το κύμα P καθορίζει: ποια είναι η πηγή διέγερσης του μυοκαρδίου (κόλπος κόλπων ή άλλες παθολογικές εστίες).
 4. Αξιολογεί την αγωγιμότητα. Για αυτό, μετρά τη διάρκεια: το κύμα P; Διάστημα P-Q; σύνθετο QRS; το διάστημα μεταξύ της έναρξης του συμπλέγματος QRS και του κύματος R.
 5. Καθορίζει τον ηλεκτρικό άξονα της καρδιάς (EOS).
 6. Αναλύει P και P-Q.
 7. Αναλύει το κοιλιακό σύμπλεγμα Q-R-S-T.

Το ΗΚΓ γίνεται συνήθως σε 12 ακροδέκτες: 6 ακροδέκτες άκρων (οι άξονες βρίσκονται στο μετωπικό επίπεδο) και 6 ακροδέκτες στήθους (V1-V6). Τα καλώδια άκρου χωρίζονται σε στάνταρ (I, II, III) και βελτιώνονται (aVR, aVL, aVF).

Οι έγκυες γυναίκες μετά από 30 εβδομάδες εγκυμοσύνης υποβάλλονται σε καρδιοτογραφία εμβρύου (CTG), η οποία σας επιτρέπει να αναλύσετε τον καρδιακό ρυθμό του μωρού στη μήτρα και να προσδιορίσετε τη μεταβλητότητα (εύρος) του καρδιακού ρυθμού. Αυτός ο όρος περιγράφει την απόκλιση του ρυθμού πάνω ή κάτω από τη μέση τιμή, καθώς η καρδιά του εμβρύου χτυπά με διαφορετικές συχνότητες. Ο κανόνας μεταβλητότητας θεωρείται 5-25 παλμοί ανά λεπτό. Εάν η μεταβλητότητα αυξηθεί, αυτό απαιτεί παρατήρηση και πρόσθετες ερευνητικές μεθόδους..

Κανονικός ρυθμός

Εάν το συμπέρασμα λέει - φλεβοκομβικό ρυθμό στο ΗΚΓ ή - normosystole, αυτό σημαίνει:

 • ο ρυθμός των συστολών είναι κανονικός, εάν η απόσταση μεταξύ των κυμάτων R είναι η ίδια και η απόκλιση δεν υπερβαίνει το 10% της μέσης διάρκειας τους ·
 • καρδιακός ρυθμός - 60-90 παλμοί ανά λεπτό για ενήλικες. Για βρέφη, ένας φυσιολογικός καρδιακός ρυθμός μπορεί να είναι 140-160, για ένα παιδί ηλικίας από 1 έως 15 ετών - στην περιοχή 60-100, ανάλογα με την ηλικία.
 • η πηγή διέγερσης βρίσκεται στον κόλπο, εάν τα κύματα Ρ κατευθύνονται πάντα προς τα πάνω, υπάρχουν μπροστά από κάθε σύμπλεγμα QRS και σε ένα μόλυβδο έχουν το ίδιο σχήμα.
 • η κανονική θέση του EOS είναι γωνία 30-70 °. Στο ΗΚΓ μοιάζει με αυτό: το κύμα R είναι πάντα υψηλότερο από το κύμα S, το κύμα R στη δεύτερη τυπική απόκλιση είναι μέγιστο.
 • το κολπικό P κύμα είναι συνήθως θετικό στους αγωγούς I, II, aVF, V2-V6, στον αγωγό aVR είναι πάντα αρνητικό.
 • η διάρκεια του συμπλέγματος QRST είναι 0,07-0,09 s. Κύμα R - θετικό, ύψος - 5,5-11,5 mm, Q, S - αρνητικό.

Η κανονική αγωγιμότητα χαρακτηρίζεται από τις κύριες ενδείξεις:

ΔείκτηςΚανόνας
Διάρκεια κύματος ΡΈως 0,1 s
Διάρκεια διαστήματος PQ0.12-0.2 δ
Διάρκεια του συγκροτήματος QRS0,06-01 δευτ
Διάστημα εσωτερικής απόκλισηςΣε V1 - έως 0,03 s, σε V6 - 0,05 s

Σημάδια μεμονωμένων παραβιάσεων του φλεβοκομβικού ρυθμού στο ΗΚΓ

Παραβιάσεις του φλεβοκομβικού ρυθμού της καρδιάς στο ηλεκτροκαρδιογράφημα εκφράζονται στην ανώμαλη διάταξη των δοντιών, την απουσία τους, την απόκλιση του ύψους και της διάρκειας από τον κανόνα.

Ένας έμπειρος ειδικός μπορεί να προσδιορίσει από το ΗΚΓ όχι μόνο τον ρυθμό των καρδιακών συσπάσεων (μη-κόλπων σωστά ή λανθασμένα με φυσιολογικό ή διαταραγμένο καρδιακό ρυθμό), αλλά και τη θέση της εστίασης της παθολογικής δραστηριότητας.

Η καρδιακή ανεπάρκεια στο ΗΚΓ μοιάζει με αυτό:

 • Sinus arrhythmia - Η απόσταση R-R διαφέρει κατά 10-15%.
 • Ταχυκαρδία - Τα διαστήματα R-R είναι τα ίδια, ο καρδιακός ρυθμός είναι πάνω από 100 παλμούς. / σε λεπτά.
 • Βραδυκαρδία - R-R του ίδιου μήκους, καρδιακός ρυθμός μικρότερος από 50 παλμούς. / σε λεπτά.
 • Sinus extrasystole - πρόωρη εμφάνιση φυσιολογικού κύματος Ρ και συμπλέγματος QRST.

Όσον αφορά τις αποκλίσεις της θέσης του ηλεκτρικού άξονα της καρδιάς, ο κανόνας του EOS συμπίπτει με τον ανατομικό του άξονα και κατευθύνεται ημι-κατακόρυφα, δηλαδή κάτω και αριστερά. Στο ΗΚΓ, μπορεί να καταγραφεί μια μετατόπιση του ηλεκτρικού άξονα της καρδιάς προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, αλλά αυτό δεν δείχνει πάντα παθολογία. Η θέση του EOS εξαρτάται επίσης από τη σωματική διάπλαση. Σε ψηλούς και λεπτούς ανθρώπους, η καρδιά βρίσκεται πιο κάθετα, και σε κοντούς και πυκνούς ανθρώπους είναι πιο κοντά στον οριζόντιο.

 • κολποκοιλιακό μπλοκ (μπλοκ AV) 1 βαθμού - απόσταση PQ μεγαλύτερη από 0,2 s, QRS μετά από κάθε P;
 • Μπλοκ AV 2ου βαθμού - Το PQ επιμηκύνει σταδιακά, μετατοπίζει το QRS.
 • πλήρες μπλοκ του κόμβου AV - η συχνότητα των κολπικών συστολών είναι υψηλότερη από εκείνη των κοιλιών, τα PP και RR είναι τα ίδια, το PQ έχει διαφορετικό μήκος.
 • ατελές μπλοκ διακλάδωσης δεξιάς δέσμης (NBBBB) - υπάρχουν μικρές εγκοπές στο κύμα S.

Η συντόμευση του PQ υποδηλώνει αυξημένη αγωγιμότητα και εξηγείται από την παρουσία πρόσθετων ακτίνων για τη διεξαγωγή ενός παλμού.

Επιπλέον, το ΗΚΓ μπορεί να καταγράψει το σύνδρομο πρόωρης επαναπόλωσης των κοιλιών, το οποίο εκφράζεται σε ανύψωση ST πάνω από την απομόνωση, την παρουσία αρνητικής διόγκωσης σε αυτό και άλλα σημάδια. Εάν το ST είναι κάτω από την ινσουλίνη, τότε μπορούμε να μιλήσουμε για μη ειδική κατάθλιψη (πρόπτωση), η οποία είναι σύμπτωμα πολλών παθολογικών καταστάσεων..

Τι είναι ο φλεβοκομβικός ρυθμός σε ένα ΗΚΓ

Η ανθρώπινη καρδιά είναι ένα είδος μηχανισμού ενεργοποίησης για την παραγωγική εργασία ολόκληρου του οργανισμού. Χάρη στις παρορμήσεις αυτού του οργάνου, που εκδίδονται τακτικά, το αίμα έχει την ικανότητα να κυκλοφορεί σε όλο το σώμα, κορεσμό του σώματος με ζωτικές ουσίες. Εάν η καρδιά είναι φυσιολογική, τότε ολόκληρο το σώμα λειτουργεί όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά, αλλά μερικές φορές πρέπει να αντιμετωπίσετε ορισμένα προβλήματα υγείας.

Εάν ένα άτομο έρθει στον γιατρό για εξέταση και ο ειδικός έχει υποψίες ότι δεν είναι όλα εντάξει με την καρδιά του, τότε στέλνει τον ασθενή για ΗΚΓ. Ο φλεβοκομβικός ρυθμός στο ΗΚΓ είναι ένας πολύ σημαντικός δείκτης και δίνει σαφώς δεδομένα για την πραγματική κατάσταση του ανθρώπινου καρδιακού μυός. Τι ακριβώς μπορεί να καθοριστεί εξετάζοντας το καρδιογράφημα αξίζει να εξεταστεί με περισσότερες λεπτομέρειες.

Τι είναι ο φλεβοκομβικός ρυθμός

Στην έννοια του ιατρικού προσωπικού, ο φλεβοκομβικός ρυθμός του καρδιογραφήματος είναι ο κανόνας για το ανθρώπινο σώμα. Εάν υπάρχουν τα ίδια κενά μεταξύ των δοντιών που εμφανίζονται στο καρδιογράφημα, το ύψος αυτών των στηλών είναι επίσης το ίδιο, τότε δεν υπάρχουν αποκλίσεις στην εργασία του κύριου οργάνου..

Αυτό σημαίνει ότι ο φλεβοκομβικός ρυθμός στο καρδιογράφημα έχει ως εξής:

 • γραφική αναπαράσταση των κυμάτων στον ανθρώπινο παλμό.
 • ένα σύνολο δοντιών διαφορετικού μήκους, μεταξύ των οποίων υπάρχουν διαφορετικά διαστήματα, που δείχνουν έναν συγκεκριμένο ρυθμό καρδιακών παλμών.
 • μια σχηματική αναπαράσταση του έργου του καρδιακού μυός.
 • ένδειξη της παρουσίας ή της απουσίας ανωμαλιών στην εργασία της καρδιάς και των μεμονωμένων βαλβίδων της.

Ο φυσιολογικός φλεβοκομβικός ρυθμός υπάρχει μόνο όταν ο καρδιακός ρυθμός είναι τουλάχιστον 60 και όχι περισσότερο από 80 παλμούς ανά λεπτό. Αυτός ο ρυθμός θεωρείται φυσιολογικός για το ανθρώπινο σώμα. και στο καρδιογράφημα, εμφανίζεται από δόντια του ίδιου μεγέθους, τα οποία βρίσκονται στην ίδια απόσταση μεταξύ τους.

Αξίζει ξεκάθαρα να θυμόμαστε ότι τα αποτελέσματα του καρδιογραφήματος μπορούν να είναι εκατό τοις εκατό ακριβή μόνο εάν το άτομο είναι εντελώς ήρεμο. Οι αγχωτικές καταστάσεις και η νευρική ένταση συμβάλλουν στο γεγονός ότι ο καρδιακός μυς αρχίζει να εκπέμπει παλμούς γρηγορότερα, πράγμα που σημαίνει ότι σίγουρα δεν θα είναι δυνατόν να επιτευχθεί ένα αξιόπιστο αποτέλεσμα για την κατάσταση της ανθρώπινης υγείας.

Ποια είναι τα κριτήρια για την αποκωδικοποίηση του αποτελέσματος ΗΚΓ

Η αποκωδικοποίηση των αποτελεσμάτων του καρδιογραφήματος πραγματοποιείται από γιατρούς σύμφωνα με ένα ειδικό σχήμα. Οι επαγγελματίες του ιατρικού τομέα κατανοούν σαφώς ποια σημάδια στο καρδιογράφημα είναι φυσιολογικά και ποια είναι μη φυσιολογικά. Το συμπέρασμα ΗΚΓ θα εμφανιστεί μόνο μετά τον υπολογισμό των αποτελεσμάτων, τα οποία εμφανίστηκαν σε σχηματική μορφή. Ο γιατρός, όταν εξετάζει το καρδιογράφημα του ασθενούς, προκειμένου να το αποκρυπτογραφήσει σωστά και με ακρίβεια, θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή σε ορισμένους από αυτούς τους δείκτες:

 • το ύψος των ράβδων που εμφανίζει το ρυθμό των καρδιακών παλμών.
 • η απόσταση μεταξύ των δοντιών στο καρδιογράφημα ·
 • πόσο έντονα κυμαίνονται οι δείκτες της σχηματικής εικόνας;
 • Ποια είναι η συγκεκριμένη απόσταση που παρατηρείται μεταξύ των ράβδων που εμφανίζουν παλμούς.

Ένας γιατρός που γνωρίζει τι σημαίνει κάθε ένα από αυτά τα σχηματικά σημάδια, τα εξετάζει προσεκτικά και μπορεί να προσανατολιστεί με σαφήνεια σε τι είδους διάγνωση πρέπει να γίνει. Τα καρδιογραφήματα παιδιών και ενηλίκων αποκρυπτογραφούνται σύμφωνα με την ίδια αρχή, αλλά οι κανονικοί δείκτες για άτομα διαφορετικών ηλικιακών κατηγοριών δεν μπορούν να είναι οι ίδιοι.

Ποια προβλήματα του φλεβοκομβικού ρυθμού μπορεί να φανεί στο ΗΚΓ

Οι μετρήσεις ηλεκτροκαρδιογραφημάτων μπορούν να δείξουν σαφή σημάδια προβλημάτων στην εργασία των καρδιακών μυών. Με τη βοήθεια αυτής της μελέτης, μπορείτε να δείτε εάν υπάρχει αδυναμία στον κόλπο και τι είδους προβλήματα υγείας προκαλεί. Λαμβάνοντας υπόψη τους δείκτες του καρδιογραφήματος ενός συγκεκριμένου ασθενούς, ένας ειδικός ιατρός μπορεί να αποκρυπτογραφήσει την παρουσία προβλημάτων με την ακόλουθη φύση:

 • ταχυκαρδία κόλπων στο ΗΚΓ, υποδεικνύοντας περίσσεια του ρυθμού των συσπάσεων, η οποία θεωρείται φυσιολογική.
 • αρρυθμία κόλπων στο ΗΚΓ, υποδεικνύοντας ότι το διάστημα μεταξύ των συσπάσεων των καρδιακών μυών είναι πολύ μεγάλο.
 • βραδυκαρδία κόλπων σε ΗΚΓ, που σημαίνει ότι η καρδιά χτυπά λιγότερο από 60 φορές σε ένα λεπτό.
 • η παρουσία ενός πολύ μικρού διαστήματος μεταξύ των δοντιών του καρδιογραφήματος, που σημαίνει ανωμαλίες στον κόλπο.

Η βραδυκαρδία του κόλπου είναι μια κοινή ανωμαλία, ειδικά όταν πρόκειται για την υγεία του παιδιού. Αυτή η διάγνωση μπορεί να εξηγηθεί από πολλούς παράγοντες, μεταξύ των οποίων μπορεί να κρύβονται φυσιολογικά ελαττώματα ή απλά ένας παράγοντας χρόνιας κόπωσης..

Η απόκλιση του EOS προς τα αριστερά δείχνει επίσης ότι η εργασία ενός ζωτικού οργάνου δεν έχει ρυθμιστεί σωστά. Έχοντας εντοπίσει τέτοιες αποκλίσεις, ο γιατρός θα στείλει τον ασθενή για επιπλέον εξέταση και θα του ζητήσει να περάσει μια σειρά από απαραίτητες εξετάσεις.

Εάν υπάρχει κάθετη θέση του EOS, τότε αυτό σημαίνει ότι η καρδιά έχει φυσιολογική θέση και είναι στη θέση της, δεν υπάρχουν σοβαρές φυσιολογικές ανωμαλίες. Αυτή η κατάσταση είναι ένας δείκτης του κανόνα, το οποίο επίσης αναφέρεται στο συμπέρασμα του γιατρού που αποκωδικοποίησε το καρδιογράφημα.

Εάν παρατηρηθεί η οριζόντια θέση του EOS, τότε αυτό δεν μπορεί άμεσα να θεωρηθεί παθολογική κατάσταση. Τέτοιοι δείκτες άξονα παρατηρούνται σε άτομα που έχουν κοντό ανάστημα, αλλά μάλλον φαρτούς ώμους. Εάν ο άξονας αποκλίνει προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, και αυτό είναι πολύ αισθητό, τότε τέτοιοι δείκτες μπορεί να υποδηλώνουν παθολογική κατάσταση του οργάνου, αύξηση των αριστερών ή δεξιών κοιλιών. Αξονική ευθυγράμμιση μπορεί να υποδηλώνει ότι υπάρχουν ορισμένες βλάβες βαλβίδων. Εάν ο άξονας μετατοπιστεί προς τα αριστερά, τότε το άτομο πιθανότατα έχει καρδιακή ανεπάρκεια. Εάν ένα άτομο πάσχει από ισχαιμία, τότε ο άξονας μετατοπίζεται στη δεξιά πλευρά. Μια τέτοια απόκλιση μπορεί επίσης να δείξει ανωμαλίες στην ανάπτυξη του καρδιακού μυός..

Τι μπορούμε να πούμε για τους δείκτες του κανόνα

Σε ένα ΗΚΓ, ο φλεβοκομβικός ρυθμός είναι πάντα και χωρίς αποτυχία σε σύγκριση με ορισμένους δείκτες του κανόνα. Μόνο γνωρίζοντας εντελώς αυτούς τους δείκτες, ο γιατρός θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει το καρδιογράφημα του ασθενούς και να δώσει το σωστό συμπέρασμα.

Υπάρχουν πολύ διαφορετικοί παράγοντες που είναι φυσιολογικοί για παιδιά και ενήλικες. Εάν εξετάσουμε τις ερωτήσεις του κανόνα για διαφορετικές ηλικιακές κατηγορίες, τότε θα είναι κάπως έτσι:

 • Σε παιδιά από τη γέννηση έως το πρώτο έτος της ζωής, η κατεύθυνση του άξονα είναι κατακόρυφη, η καρδιά χτυπά με καρδιακό ρυθμό 60 έως 150 παλμούς ανά λεπτό.
 • Τα παιδιά από ένα έως έξι ετών έχουν κυρίως κάθετο προσανατολισμό του άξονα, αλλά μπορεί επίσης να είναι οριζόντιο, χωρίς να υποδεικνύεται αποκλίσεις από τον κανόνα. Καρδιακός ρυθμός 95 έως 128;
 • τα παιδιά από επτά ετών και οι εκπρόσωποι της εφηβείας στο καρδιογράφημα θα πρέπει να έχουν μια φυσιολογική ή κάθετη θέση του άξονα, η καρδιά θα πρέπει να συστέλλεται από 65 έως 90 παλμούς ανά λεπτό.
 • οι ενήλικες πρέπει να έχουν φυσιολογική κατεύθυνση του άξονα στο καρδιογράφημα, η καρδιά χτυπά με συχνότητα 60 έως 90 φορές ανά λεπτό.

Οι παραπάνω δείκτες εμπίπτουν στην κατηγορία του καθιερωμένου κανόνα, αλλά εάν είναι ελαφρώς διαφορετικοί, αυτό δεν γίνεται πάντα σημάδι της παρουσίας ορισμένων σοβαρών παθολογιών στο σώμα.

Λόγω αυτού που οι μετρήσεις ΗΚΓ μπορεί να αποκλίνουν από τον κανόνα

Εάν το αποτέλεσμα του ηλεκτροκαρδιογραφήματος δεν αντιστοιχεί πάντα στους δείκτες του κανόνα, αυτό σημαίνει ότι μια τέτοια κατάσταση του σώματος θα μπορούσε να προκληθεί από τους ακόλουθους παράγοντες:

 • ένα άτομο χρησιμοποιεί τακτικά αλκοολούχα ποτά.
 • ο ασθενής καπνίζει τσιγάρα για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα σε τακτική βάση ·
 • ένα άτομο εκτίθεται τακτικά σε διάφορα είδη αγχωτικών καταστάσεων.
 • ο ασθενής παίρνει συχνά αντιαρρυθμικά φάρμακα.
 • το άτομο έχει προβλήματα με τον θυρεοειδή αδένα.

Φυσικά, ένας επιταχυνόμενος καρδιακός ρυθμός ή πολύ αργός μπορεί να υποδηλώνει προβλήματα πιο σοβαρού χαρακτήρα. Εάν τα αποτελέσματα του καρδιογραφήματος δεν ανταποκρίνονται στον κανόνα, τότε αυτό μπορεί να υποδηλώνει οξεία καρδιακή ανεπάρκεια, μετατόπιση βαλβίδας, συγγενή καρδιακά ελαττώματα.

Εάν ο φλεβοκομβικός ρυθμός είναι εντός του καθορισμένου κανόνα, τότε το άτομο δεν χρειάζεται να ανησυχεί και ο γιατρός θα είναι σε θέση να βεβαιωθεί ότι ο ασθενής του είναι υγιής.

Ο κόλπος κόλπων εκπέμπει τακτικά παλμούς που κάνουν τους καρδιακούς μυς να συστέλλονται σωστά και να μεταφέρουν τα απαραίτητα σήματα σε όλο το σώμα. Εάν αυτές οι παρορμήσεις δίνονται ακανόνιστα, οι οποίες μπορούν να καταγραφούν με σαφήνεια από ένα καρδιογράφημα, τότε ο γιατρός θα έχει κάθε λόγο να υποθέσει ότι το άτομο έχει προβλήματα υγείας. Αφού μελετήσει τον καρδιακό ρυθμό, ο γιατρός θα καθορίσει την ακριβή αιτία όλων των αποκλίσεων και θα είναι σε θέση να προσφέρει στον ασθενή κατάλληλη θεραπεία..

Γιατί ένα άτομο πρέπει να υποβληθεί σε μελέτη ΗΚΓ

Ο φλεβοκομβικός ρυθμός, που εμφανίζεται στο ΗΚΓ, δείχνει καθαρά αν υπάρχουν ανωμαλίες στην εργασία της καρδιάς και σε ποιες κατευθύνσεις παρατηρείται το πρόβλημα. Τακτικά μια τέτοια μελέτη απαιτείται όχι μόνο για ενήλικες, αλλά και για παιδιά. Τα αποτελέσματα του καρδιογραφήματος που θα εκτελεστεί θα βοηθήσουν ένα άτομο να πάρει τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • έχει παθολογίες και ασθένειες συγγενείας;
 • εξαιτίας των παθολογιών στο σώμα, αρχίζουν τα καρδιακά προβλήματα.
 • Μπορεί ο τρόπος ζωής ενός ατόμου να γίνει αιτία παραβιάσεων στο έργο του κύριου οργάνου ·
 • εάν η καρδιά είναι στη σωστή θέση και εάν οι βαλβίδες της λειτουργούν σωστά.

Ο φυσιολογικός φλεβοκομβικός ρυθμός στο ΗΚΓ εμφανίζεται με τη μορφή δοντιών του ίδιου μεγέθους και σχήματος, ενώ η απόσταση μεταξύ τους είναι επίσης η ίδια. Εάν παρατηρηθούν αποκλίσεις από αυτόν τον κανόνα, τότε το άτομο θα πρέπει να εξεταστεί επιπλέον.

Ο φλεβοκομβικός ρυθμός στο καρδιογράφημα πρέπει να συμπίπτει με τον καθιερωμένο κανόνα, και μόνο σε αυτήν την περίπτωση ένα άτομο μπορεί να θεωρηθεί υγιές. Εάν οι παρορμήσεις από την καρδιά σε άλλα συστήματα αποκλίνουν πολύ γρήγορα ή αργά, τότε αυτό δεν αποκωδικοποιεί καλά. Αυτό σημαίνει ότι οι γιατροί θα πρέπει επιπλέον να αποσαφηνίσουν την αιτία του προβλήματος και να αντιμετωπίσουν την περίπλοκη θεραπεία του. Εάν παρατηρηθεί άνιση ρυθμός στο καρδιογράφημα ενός εφήβου, τότε αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί παθολογική ανωμαλία, επειδή μια τέτοια κατάσταση μπορεί να σχετίζεται με ορμονικές αλλαγές και φυσιολογική ωρίμανση του σώματος..

Εάν ο φλεβοκομβικός ρυθμός βρίσκεται εντός του φυσιολογικού εύρους, τότε δεν θα χρειαστεί να κάνετε επιπλέον εξετάσεις και να υποβληθείτε σε επαναλαμβανόμενες εξετάσεις. Η φυσιολογική καρδιακή λειτουργία, όπως παθολογικές ανωμαλίες, καταγράφεται πάντα από ένα καρδιογράφημα.

Ο φλεβοκομβικός ρυθμός στο ΗΚΓ πρέπει να είναι ομοιόμορφος και καθαρός, χωρίς σπασμένες γραμμές, πολύ μεγάλα ή σύντομα διαστήματα. Εάν οι δείκτες που παρουσιάζονται είναι φυσιολογικοί, μπορούμε να πούμε με ασφάλεια ότι το άτομο είναι εντελώς υγιές. Οι ανωμαλίες στο καρδιογράφημα είναι ο λόγος για τον οποίο οι γιατροί πραγματοποιούν πρόσθετες μελέτες και συνταγογραφούν εξετάσεις. Μόνο μετά από πρόσθετες εξετάσεις μπορείτε να καταλάβετε την ακριβή αιτία των αποκλίσεων και να ξεκινήσετε τη θεραπεία. Ο φυσιολογικός φλεβοκομβικός ρυθμός εμφανίζεται από ένα διαυγές και ομοιόμορφο καρδιογράφημα ως προς τη θέση των γραμμών. Θα πρέπει να δοθεί πρόσθετη προσοχή στη θέση του άξονα, σε σχέση με τις παραμέτρους των οποίων καθορίζονται επίσης ιατρικά πρότυπα.

Ο καρδιακός ρυθμός του κόλπου τι σημαίνει

Η καρδιά ενός υγιούς ατόμου χτυπά τακτικά, ρυθμικά, με συχνότητα 60 έως 90 παλμών ανά λεπτό. Κάνει τον καρδιακό παλμό και ρυθμίζει τον ρυθμό των συσπάσεων από ένα ειδικό κέντρο αυτοματισμού πρώτης τάξης ή κόλπων.

Κόλπος κόλπων - Αυτή είναι μια ομάδα κυττάρων που βρίσκονται στο δεξιό κόλπο με την ικανότητα να παράγουν παλμούς, να μεταδίδουν αυτές τις παρορμήσεις σε άλλα κύτταρα του μυοκαρδίου.

Κανονικά, η ώθηση προκύπτει στον κόλπο του δεξιού κόλπου, καλύπτει και τους δύο κόλπους, στη συνέχεια μέσω του κολποκοιλιακού κόμβου, ο οποίος είναι το κέντρο του αυτοματισμού δεύτερης τάξης, η ώθηση μεταδίδεται στις κοιλίες και τις καλύπτει με ενθουσιασμό.

Έτσι συστέλλεται η καρδιά: πρώτα ο κόλπος και μετά οι κοιλίες. Εάν, μετά τη διεξαγωγή ενός ΗΚΓ, ο γιατρός κατέληξε στο συμπέρασμα «κόλπος, σωστός ρυθμός», αυτό σημαίνει ότι η καρδιά σας συστέλλεται κανονικά, δεν υπάρχουν παθολογικές ανωμαλίες στη λειτουργία του αγώγιμου συστήματος. Αυτό σημαίνει ότι η ώθηση που κάνει τον καρδιακό σας ρυθμό εμφανίζεται εκεί όπου χρειάζεται, δηλαδή στον κόλπο του κόλπου του δεξιού κόλπου..

ΗΚΓ και φλεβοκομβικό ρυθμό

Κανονικός φλεβοκομβικός ρυθμός

Η απλούστερη και πιο προσιτή μέθοδος για τον προσδιορισμό του καρδιακού ρυθμού είναι το ΗΚΓ. Αυτή είναι μια μέθοδος που σας επιτρέπει να προσδιορίσετε τη συχνότητα και την κανονικότητα των καρδιακών συσπάσεων, να αξιολογήσετε τη φύση του ρυθμού και την πηγή του, να διαγνώσετε οξεία ή χρόνια βλάβη του μυοκαρδίου. Η διενέργεια ΗΚΓ είναι υποχρεωτική κατά τη διάρκεια ρουτίνας εξέτασης και ιατρικής εξέτασης. Κάθε γιατρός και ιατρός με δευτεροβάθμια ιατρική εκπαίδευση θα πρέπει να μπορεί να κρυπτογραφεί ένα καρδιογράφημα.

Στο ηλεκτροκαρδιογράφημα υπάρχει ένα κύμα Ρ, το οποίο είναι υπεύθυνο για την εργασία του κόλπου, και υπάρχει ένα σύμπλεγμα κυμάτων QRS, αυτό το σύμπλεγμα δείχνει το έργο των κοιλιών. Δεδομένου ότι οι κόλποι συνήθως συστέλλονται πρώτα, μετά οι κοιλίες, το κύμα Ρ πρέπει πάντα να προηγείται του συμπλέγματος QRS.

Έτσι, σημάδια ΗΚΓ του φλεβοκομβικού ρυθμού:

 1. Μόνιμο σχήμα κύματος Ρ (διάρκεια 0,1 s, ύψος 2-2,5 mm),
 2. Ίση απόσταση μεταξύ των δοντιών P-P ή R-R,
 3. Το κύμα P προηγείται πάντα του συμπλέγματος QRS,
 4. Η απόσταση από το κύμα P έως το επόμενο κύμα Q είναι η ίδια και ισούται με 0,12-0,2 s,
 5. Καρδιακός ρυθμός από 60 έως 90 παλμούς ανά λεπτό.

Εάν πληρούνται αυτά τα κριτήρια στο ΗΚΓ, αυτό σημαίνει ότι ο καρδιακός ρυθμός είναι φυσιολογικός..

Τι πρέπει να γνωρίζει ο ασθενής προτού λάβει ΗΚΓ?

Προκειμένου τα δεδομένα του ηλεκτροκαρδιογραφήματος να είναι όσο το δυνατόν ακριβέστερα, υπάρχουν ορισμένοι κανόνες που πρέπει να ακολουθήσει ο ασθενής πριν από τη διεξαγωγή αυτής της μελέτης. Πρώτον, προσπαθήστε να μην είστε νευρικοί, να μην πίνετε αλκοόλ, καφέ, δυνατό τσάι, να μην καπνίζετε πριν από τη διαδικασία, καθώς ο καρδιακός ρυθμός θα αυξηθεί, θα αναπτυχθεί ταχυκαρδία και τα δεδομένα του ΗΚΓ θα είναι λανθασμένα. Δεν χρειάζεται να τρώτε υπερβολικά και να ασχοληθείτε με τη χειρωνακτική εργασία. Εάν ακολουθήσετε όλους τους παραπάνω κανόνες, η καταγραφή ΗΚΓ θα σας επιτρέψει να διαγνώσετε το έργο της καρδιάς σας όσο το δυνατόν ακριβέστερα και να προσδιορίσετε τον ρυθμό και τη συχνότητα των συσπάσεων..

Καρδιακός ρυθμός στα παιδιά

Αίσθημα παλμών στα παιδιά

Ο καρδιακός παλμός στα νεογέννητα μωρά και τα νήπια είναι πολύ πιο συχνός από ότι σε έναν ενήλικα. Εάν βάλετε το χέρι σας στο στήθος ενός μικρού παιδιού, μπορείτε να ακούσετε πόσο συχνά και δυνατά χτυπά η μικροσκοπική καρδιά. Όσο μικρότερο είναι το παιδί, τόσο πιο συχνά συστέλλεται η καρδιά του. Για παράδειγμα, ο κανόνας για ένα νεογέννητο μωρό είναι ένας καρδιακός ρυθμός έως 140 παλμούς ανά λεπτό και όταν ταΐζει, ουρλιάζει, μπορεί να φτάσει τους 180 παλμούς ανά λεπτό..

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα μωρά έχουν έναν πιο έντονο μεταβολισμό και το γεγονός ότι η καρδιά είναι λιγότερο ευαίσθητη στην επίδραση του νευρικού κόλπου, η οποία επιβραδύνει τον καρδιακό παλμό. Μέχρι την ηλικία των δύο, ο καρδιακός ρυθμός είναι κατά μέσο όρο 120-125 ανά λεπτό, από έξι - 100-105, και ήδη σε ηλικία δέκα έως δώδεκα ετών, ο καρδιακός ρυθμός ενός παιδιού θα αντιστοιχεί σε έναν ενήλικα.

Αυτά τα φυσιολογικά χαρακτηριστικά, χαρακτηριστικά της παιδικής ηλικίας, πρέπει να ληφθούν υπόψη από τον γονέα και να μην πανικοβληθούν εάν, όταν αποκωδικοποιεί το καρδιογράφημα, ο γιατρός γράφει έναν τριψήφιο αριθμό, προσδιορίζοντας τον καρδιακό ρυθμό του παιδιού σας. Ίσως ένας γρήγορος καρδιακός ρυθμός για την ηλικία του είναι φυσιολογικός. Και εάν τα διαστήματα μεταξύ των καρδιακών παλμών είναι τα ίδια, το κύμα Ρ συνοδεύει κάθε σύμπλεγμα κοιλιακών συσπάσεων - αυτό σημαίνει φλεβοκομβικό ρυθμό και σε αυτήν την περίπτωση δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.

Όταν ο φλεβοκομβικός ρυθμός είναι λάθος?

Ο σινοατριακός κόμβος μπορεί να παράγει παρορμήσεις τόσο με την ίδια, σταθερή συχνότητα όσο και με περιόδους σταδιακής αύξησης και μείωσης. Εάν ο φλεβοκομβικός ρυθμός χαρακτηρίζεται από τέτοιες περιόδους αύξησης-μείωσης, μιλάμε για έναν ανώμαλο φλεβοκομβικό ρυθμό ή αρρυθμία. Υπάρχουν δύο μορφές αρρυθμίας κόλπων: αναπνευστική (κυκλική) και μη αναπνευστική (μη κυκλική).

Η αναπνευστική ή κυκλική αρρυθμία χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι ο καρδιακός ρυθμός αυξάνεται με την έμπνευση και επιβραδύνεται με τη λήξη, υπάρχει σαφής σύνδεση με την αναπνοή. Αυτή η κατάσταση εμφανίζεται λόγω της υψηλής δραστηριότητας του νεύρου του κόλπου. Η αναπνευστική αρρυθμία είναι χαρακτηριστική για νέους, αθλητές, ασθενείς με νευροκυκλοφοριακή δυστονία, νευρώσεις, καθώς και εφήβους κατά την εφηβεία.

ΗΚΓ σημάδια αναπνευστικής αρρυθμίας:

 1. Σημάδια φλεβοκομβικού ρυθμού (κύμα Ρ φυσιολογικού σχήματος και μεγέθους, προηγείται πάντα το σύμπλεγμα QRS),
 2. Αυξημένος καρδιακός ρυθμός στην έμπνευση και μείωση κατά τη λήξη,
 3. Η διάρκεια του R-R δεν είναι η ίδια, αλλά τα διαστήματα είναι εντός 0,15 s.

Ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα και το διαγνωστικό κριτήριο είναι η ακόλουθη στιγμή: η αναπνευστική αρρυθμία εξαφανίζεται στο ΗΚΓ με τη συγκράτηση της αναπνοής, εντείνεται υπό τη δράση φαρμάκων της ομάδας b-blocker και εξαφανίζεται υπό τη δράση της ατροπίνης. Η αρρυθμία του κόλπου που δεν σχετίζεται με την αναπνοή παρατηρείται στους ηλικιωμένους, με διάφορες καρδιακές παθολογίες (καρδιομυοπάθειες, ισχαιμική καρδιακή νόσο, μυοκαρδίτιδα).

Εάν η αναπνευστική αρρυθμία έχει ευνοϊκή πρόγνωση και είναι φυσιολογικό χαρακτηριστικό, τότε η μη κυκλική αρρυθμία έχει πιο σοβαρή προγνωστική τιμή και μπορεί να σημαίνει ορισμένες διαταραχές στην εργασία της καρδιάς.

ΗΚΓ σημάδια μη κυκλικής αρρυθμίας:

 1. Σημάδια φλεβοκομβικού ρυθμού (κύμα Ρ φυσιολογικού σχήματος και μεγέθους, προηγείται πάντα το σύμπλεγμα QRS)
 2. Δεν υπάρχει σχέση μεταξύ αρρυθμίας κόλπων και αναπνοής,
 3. Η αρρυθμία του κόλπου επιμένει με το να κρατάει την αναπνοή,
 4. Η διάρκεια R-R δεν είναι η ίδια, τα διαλείμματα υπερβαίνουν τα 0,15 s.

Από τα παραπάνω, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι ο φλεβοκομβικός ρυθμός είναι ο φυσιολογικός ρυθμός της καρδιακής συστολής, αλλά ο φλεβοκομβικός ρυθμός δεν αποκλείει πιθανές διαταραχές στην εργασία της καρδιάς. Είναι σημαντικό ότι ο ρυθμός δεν είναι μόνο κόλπος, αλλά και σωστός. Ο σωστός ρυθμός κόλπων σημαίνει ότι η καρδιά σας χτυπά τακτικά και ρυθμικά.

Αποκωδικοποίηση καρδιογραφήματος σε παιδιά και ενήλικες: γενικές αρχές, ανάγνωση των αποτελεσμάτων, παράδειγμα αποκωδικοποίησης

Ο ιστότοπος παρέχει βασικές πληροφορίες μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Η διάγνωση και η θεραπεία ασθενειών πρέπει να πραγματοποιούνται υπό την επίβλεψη ειδικού. Όλα τα φάρμακα έχουν αντενδείξεις. Απαιτείται ειδική διαβούλευση!

Ορισμός και ουσία της μεθόδου

Ένα ηλεκτροκαρδιογράφημα είναι μια καταγραφή του τρόπου λειτουργίας της καρδιάς σας, η οποία απεικονίζεται ως καμπύλη γραμμή σε χαρτί. Η γραμμή του ίδιου του καρδιογραφήματος δεν είναι χαοτική, έχει ορισμένα διαστήματα, δόντια και τμήματα που αντιστοιχούν σε ορισμένα στάδια της καρδιάς..

Για να κατανοήσετε την ουσία του ηλεκτροκαρδιογραφήματος, πρέπει να γνωρίζετε τι ακριβώς ονομάζει η συσκευή ως ηλεκτροκαρδιογράφημα. Το ΗΚΓ καταγράφει την ηλεκτρική δραστηριότητα της καρδιάς, η οποία αλλάζει κυκλικά, σύμφωνα με την έναρξη της διαστολής και της συστολής. Η ηλεκτρική δραστηριότητα της ανθρώπινης καρδιάς μπορεί να φαίνεται σαν μυθοπλασία, αλλά αυτό το μοναδικό βιολογικό φαινόμενο υπάρχει στην πραγματικότητα. Στην πραγματικότητα, η καρδιά περιέχει τα λεγόμενα κύτταρα του αγώγιμου συστήματος, τα οποία παράγουν ηλεκτρικά ερεθίσματα που μεταδίδονται στο μυϊκό σύστημα του οργάνου. Αυτές οι ηλεκτρικές παλμοί κάνουν το μυοκάρδιο να συστέλλεται και να χαλαρώνουν με έναν συγκεκριμένο ρυθμό και συχνότητα..

Η ηλεκτρική ώθηση διαδίδεται διαμέσου των κυττάρων του συστήματος καρδιακής αγωγιμότητας αυστηρά διαδοχικά, προκαλώντας συστολή και χαλάρωση των αντίστοιχων τμημάτων - των κοιλιών και των κόλπων. Το ηλεκτροκαρδιογράφημα αντανακλά τη συνολική ηλεκτρική διαφορά δυναμικού στην καρδιά.

Πώς να κάνετε σωστά ένα ηλεκτροκαρδιογράφημα ακολουθούμενο από
αποκρυπτογράφηση?

Ένα ηλεκτροκαρδιογράφημα μπορεί να ληφθεί σε οποιοδήποτε πολυκλινικό ή γενικό νοσοκομείο. Μπορείτε να πάτε σε ένα ιδιωτικό ιατρικό κέντρο με έναν ειδικό καρδιολόγο ή θεραπευτή. Μετά την καταγραφή του καρδιογραφήματος, η ταινία με τις καμπύλες εξετάζεται από γιατρό. Είναι αυτός που αναλύει την ηχογράφηση, την αποκρυπτογραφεί και γράφει το τελικό συμπέρασμα, το οποίο αντικατοπτρίζει όλες τις ορατές παθολογίες και τις λειτουργικές αποκλίσεις από τον κανόνα.

Ένα ηλεκτροκαρδιογράφημα καταγράφεται χρησιμοποιώντας μια ειδική συσκευή - έναν ηλεκτροκαρδιογράφο, ο οποίος μπορεί να είναι πολυκάναλος ή μονοκάναλος. Η ταχύτητα εγγραφής ΗΚΓ εξαρτάται από την τροποποίηση και τον εκσυγχρονισμό της συσκευής. Οι σύγχρονες συσκευές μπορούν να συνδεθούν σε έναν υπολογιστή, ο οποίος, εάν υπάρχει ένα ειδικό πρόγραμμα, θα αναλύσει την εγγραφή και θα εκδώσει ένα έτοιμο συμπέρασμα αμέσως μετά τη λήξη της διαδικασίας.

Κάθε καρδιογράφος έχει ειδικά ηλεκτρόδια που εφαρμόζονται με αυστηρά καθορισμένη σειρά. Υπάρχουν τέσσερα μανταλάκια σε κόκκινο, κίτρινο, πράσινο και μαύρο που εφαρμόζονται και στα δύο χέρια και στα δύο πόδια. Αν πάτε σε έναν κύκλο, τα μανταλάκια τοποθετούνται σύμφωνα με τον κανόνα "κόκκινο-κίτρινο-πράσινο-μαύρο", από το δεξί χέρι. Αυτή η ακολουθία είναι εύκολο να θυμηθούμε χάρη στον μαθητή που λέει, "Every-Woman-Angry-Devil". Εκτός από αυτά τα ηλεκτρόδια, υπάρχουν επίσης ηλεκτρόδια στο στήθος, τα οποία είναι εγκατεστημένα στους μεσοπλεύριους χώρους..

Ως αποτέλεσμα, το ηλεκτροκαρδιογράφημα αποτελείται από δώδεκα καμπύλες, έξι από τις οποίες καταγράφονται από ηλεκτρόδια στήθους και ονομάζονται θώρακες. Τα υπόλοιπα έξι καλώδια καταγράφονται από ηλεκτρόδια συνδεδεμένα στους βραχίονες και τα πόδια, τρία από τα οποία ονομάζονται στάνταρ και τρία άλλα είναι ενισχυμένα. Οι ακροδέκτες του θώρακα χαρακτηρίζονται V1, V2, V3, V4, V5, V6, οι τυπικοί είναι απλώς λατινικοί αριθμοί - I, II, III και οι ενισχυμένοι ακροδέκτες ποδιών ορίζονται με τα γράμματα aVL, aVR, aVF. Διαφορετικοί οδηγοί του καρδιογραφήματος είναι απαραίτητοι για τη δημιουργία της πληρέστερης εικόνας της δραστηριότητας της καρδιάς, καθώς ορισμένες παθολογίες είναι ορατές στους οδηγούς του θώρακα, άλλες σε τυπικά καλώδια και άλλες σε ενισχυμένες μολύβδους..

Το άτομο ξαπλώνει στον καναπέ, ο γιατρός στερεώνει τα ηλεκτρόδια και ανάβει τη συσκευή. Ενώ γράφεται το ΗΚΓ, το άτομο πρέπει να είναι απολύτως ήρεμο. Είναι αδύνατο να επιτρέψουμε την εμφάνιση τυχόν ερεθισμάτων που μπορούν να παραμορφώσουν την πραγματική εικόνα της καρδιάς..

Πώς να κάνετε σωστά ένα ηλεκτροκαρδιογράφημα ακολουθούμενο από
μεταγραφή - βίντεο

Αρχή αποκωδικοποίησης ΗΚΓ

Δεδομένου ότι το ηλεκτροκαρδιογράφημα αντανακλά τις διαδικασίες συστολής και χαλάρωσης του μυοκαρδίου, είναι δυνατόν να εντοπιστεί πώς προχωρούν αυτές οι διαδικασίες και να προσδιοριστούν οι υπάρχουσες παθολογικές διαδικασίες. Τα στοιχεία του ηλεκτροκαρδιογραφήματος είναι στενά συνδεδεμένα και αντανακλούν τη διάρκεια των φάσεων του καρδιακού κύκλου - συστολή και διαστόλη, δηλαδή συστολή και επακόλουθη χαλάρωση. Η αποκωδικοποίηση του ηλεκτροκαρδιογραφήματος βασίζεται στη μελέτη των δοντιών, από τη σχετική θέση μεταξύ τους, τη διάρκεια και άλλες παραμέτρους. Για ανάλυση, μελετώνται τα ακόλουθα στοιχεία του ηλεκτροκαρδιογραφήματος:
1. Αγκάθια.
2. Διαστήματα.
3. Τμήματα.

Όλες οι αιχμηρές και ομαλές κυρτότητες και κοιλότητες στη γραμμή ΗΚΓ ονομάζονται δόντια. Κάθε δόντι χαρακτηρίζεται από ένα γράμμα του λατινικού αλφαβήτου. Το κύμα Ρ αντικατοπτρίζει τη συστολή των κόλπων, το σύμπλεγμα QRS - τη συστολή των κοιλιών της καρδιάς, το κύμα Τ - τη χαλάρωση των κοιλιών. Μερικές φορές υπάρχει ένα άλλο κύμα U μετά το κύμα Τ στο ηλεκτροκαρδιογράφημα, αλλά δεν έχει κλινικό και διαγνωστικό ρόλο.

Ένα τμήμα ΗΚΓ είναι το τμήμα που περικλείεται μεταξύ γειτονικών δοντιών. Τα τμήματα P - Q και S - T έχουν μεγάλη σημασία για τη διάγνωση της καρδιακής παθολογίας. Το διάστημα στο ηλεκτροκαρδιογράφημα είναι ένα σύμπλοκο που περιλαμβάνει ένα δόντι και ένα διάστημα. Τα διαστήματα P - Q και Q - T είναι πολύ σημαντικά για τη διάγνωση..

Συχνά, στην έκθεση του γιατρού, μπορείτε να δείτε μικρά λατινικά γράμματα, τα οποία υποδηλώνουν επίσης δόντια, διαστήματα και τμήματα. Τα μικρά γράμματα χρησιμοποιούνται όταν το άκρο έχει μήκος μικρότερο από 5 mm. Επιπλέον, αρκετά R-κύματα μπορεί να εμφανιστούν στο σύμπλεγμα QRS, τα οποία συνήθως ονομάζονται R ', R', κ.λπ. Μερικές φορές το κύμα R λείπει απλώς. Στη συνέχεια, ολόκληρο το σύμπλεγμα συμβολίζεται με δύο μόνο γράμματα - QS. Όλα αυτά έχουν μεγάλη διαγνωστική αξία..

Σχέδιο αποκωδικοποίησης ΗΚΓ - γενικό σχήμα για την ανάγνωση των αποτελεσμάτων

Κατά την αποκωδικοποίηση ενός ηλεκτροκαρδιογραφήματος, πρέπει να οριστούν οι ακόλουθες παράμετροι, που αντικατοπτρίζουν το έργο της καρδιάς:

 • θέση του ηλεκτρικού άξονα της καρδιάς.
 • προσδιορισμός της ορθότητας του καρδιακού ρυθμού και της αγωγιμότητας της ηλεκτρικής ώθησης (ανίχνευση εμπλοκών, αρρυθμιών) ·
 • προσδιορισμός της κανονικότητας των συσπάσεων του καρδιακού μυός.
 • προσδιορισμός του καρδιακού ρυθμού
 • αναγνώριση της πηγής της ηλεκτρικής ώθησης (προσδιορίστε τον φλεβοκομβικό ρυθμό ή όχι) ·
 • ανάλυση της διάρκειας, του βάθους και του πλάτους του κολπικού P κύματος και του διαστήματος P - Q ·
 • ανάλυση της διάρκειας, του βάθους, του πλάτους του συμπλέγματος QRST των δοντιών των κοιλιών της καρδιάς.
 • ανάλυση των παραμέτρων του τμήματος RS - T και του κύματος Τ ·
 • ανάλυση των παραμέτρων του διαστήματος Q - T.

Με βάση όλες τις παραμέτρους που μελετήθηκαν, ο γιατρός γράφει ένα τελικό συμπέρασμα σχετικά με το ηλεκτροκαρδιογράφημα. Το συμπέρασμα μπορεί να μοιάζει με αυτό: "Ρυθμός κόλπων με καρδιακό ρυθμό 65. Κανονική θέση του ηλεκτρικού άξονα της καρδιάς. Δεν εντοπίστηκε παθολογία." Ή αλλιώς: "Ταχυκαρδία κόλπων με καρδιακό ρυθμό 100. Ενιαία υπερκοιλιακή εξωσυστόλη. Ατελής αποκλεισμός του δεξιού κλάδου δέσμης. Μέτριες μεταβολικές αλλαγές στο μυοκάρδιο".

Στο συμπέρασμα σχετικά με το ηλεκτροκαρδιογράφημα, ο γιατρός πρέπει απαραίτητα να αντικατοπτρίζει τις ακόλουθες παραμέτρους:

 • φλεβοκομβικό ρυθμό ή όχι
 • κανονικότητα του ρυθμού
 • καρδιακός ρυθμός (HR)
 • θέση του ηλεκτρικού άξονα της καρδιάς.

Εάν εντοπιστεί κάποιο από τα 4 παθολογικά σύνδρομα, υποδείξτε ποια είναι - διαταραχή του ρυθμού, αγωγιμότητα, υπερφόρτωση των κοιλιών ή των κόλπων και βλάβη στη δομή του καρδιακού μυός (καρδιακή προσβολή, ουλή, δυστροφία).

Ένα παράδειγμα αποκωδικοποίησης ενός ηλεκτροκαρδιογραφήματος

Έλεγχος της κανονικότητας των καρδιακών συσπάσεων

Υπολογισμός καρδιακού ρυθμού (HR)

Πραγματοποιείται με μια απλή αριθμητική μέθοδο: μετράται ο αριθμός των μεγάλων τετραγώνων σε χαρτί γραφήματος, τα οποία τοποθετούνται μεταξύ δύο δοντιών R. Στη συνέχεια, ο καρδιακός ρυθμός υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τον τύπο, ο οποίος καθορίζεται από την ταχύτητα της ταινίας στον καρδιογράφο:
1. Η ταχύτητα της ζώνης είναι 50 mm / s - τότε ο καρδιακός ρυθμός είναι 600 δια του αριθμού των τετραγώνων.
2. Η ταχύτητα του ιμάντα είναι 25 mm / s - τότε ο καρδιακός ρυθμός είναι 300 διαιρούμενος με τον αριθμό των τετραγώνων.

Για παράδειγμα, εάν 4,8 μεγάλα τετράγωνα ταιριάζουν μεταξύ δύο κυμάτων R, τότε ο καρδιακός ρυθμός, με ταχύτητα ιμάντα 50 mm / s, θα είναι ίσος με 600 / 4,8 = 125 παλμούς ανά λεπτό.

Εάν ο ρυθμός των καρδιακών παλμών είναι λανθασμένος, τότε ο μέγιστος και ελάχιστος καρδιακός ρυθμός καθορίζεται, λαμβάνοντας ως βάση τις μέγιστες και ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ των κυμάτων R.

Προσδιορισμός της πηγής του ρυθμού

Ερμηνεία ΗΚΓ - ρυθμοί

Κανονικά, ο βηματοδότης είναι ο κόλπος του κόλπου. Και αυτός ο φυσιολογικός ρυθμός ονομάζεται κόλπος - όλες οι άλλες επιλογές είναι παθολογικές. Με διάφορες παθολογίες, οποιοσδήποτε άλλος κόμβος των νευρικών κυττάρων του συστήματος καρδιακής αγωγής μπορεί να δράσει ως βηματοδότης. Σε αυτήν την περίπτωση, οι κυκλικές ηλεκτρικές παλμοί μπλέκονται και διαταράσσεται ο ρυθμός του καρδιακού παλμού - εμφανίζεται αρρυθμία.

Με το φλεβοκομβικό ρυθμό στο ηλεκτροκαρδιογράφημα στο μόλυβδο II, υπάρχει ένα κύμα Ρ μπροστά από κάθε σύμπλεγμα QRS και είναι πάντα θετικό. Σε ένα μόλυβδο, όλα τα κύματα Ρ πρέπει να έχουν το ίδιο σχήμα, μήκος και πλάτος.

Με τον κολπικό ρυθμό, το κύμα Ρ στα καλώδια II και III είναι αρνητικό, αλλά υπάρχει μπροστά από κάθε σύμπλεγμα QRS.

Οι κολποκοιλιακοί ρυθμοί χαρακτηρίζονται από την απουσία κυμάτων Ρ στα καρδιογραφήματα ή από την εμφάνιση αυτού του κύματος μετά το σύμπλεγμα QRS και όχι μπροστά από αυτό, όπως είναι φυσιολογικό. Με αυτόν τον τύπο ρυθμού, ο καρδιακός ρυθμός είναι χαμηλός και κυμαίνεται από 40 έως 60 παλμούς ανά λεπτό..

Ο κοιλιακός ρυθμός χαρακτηρίζεται από αύξηση του πλάτους του συμπλέγματος QRS, το οποίο γίνεται μεγάλο και μάλλον εκφοβιστικό. Τα κύματα P και το σύμπλεγμα QRS δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους. Δηλαδή, δεν υπάρχει αυστηρή σωστή κανονική ακολουθία - το κύμα P, ακολουθούμενο από το σύμπλεγμα QRS. Ο κοιλιακός ρυθμός χαρακτηρίζεται από μείωση του καρδιακού ρυθμού - λιγότερο από 40 παλμούς ανά λεπτό.

Αποκαλύπτοντας την παθολογία της ηλεκτρικής ώθησης στις δομές της καρδιάς

Για αυτό, μετράται η διάρκεια του κύματος P, το διάστημα P - Q και το σύμπλεγμα QRS. Η διάρκεια αυτών των παραμέτρων υπολογίζεται χρησιμοποιώντας μια ταινία χιλιοστών στην οποία καταγράφεται το καρδιογράφημα. Αρχικά, σκεφτείτε πόσα χιλιοστά καταλαμβάνει κάθε δόντι ή διάστημα, μετά το οποίο η προκύπτουσα τιμή πολλαπλασιάζεται επί 0,02 με ταχύτητα γραφής 50 mm / s ή 0,04 με ταχύτητα γραφής 25 mm / s.

Η κανονική διάρκεια του κύματος P είναι έως 0,1 δευτερόλεπτα, το διάστημα P - Q είναι 0,12-0,2 δευτερόλεπτα, το σύμπλεγμα QRS είναι 0,06-0,1 δευτερόλεπτα.

Ηλεκτρικός άξονας της καρδιάς

Υποδεικνύεται ως γωνία άλφα. Μπορεί να βρίσκεται σε κανονική θέση, οριζόντια ή κατακόρυφη. Επιπλέον, σε ένα λεπτό άτομο, ο άξονας της καρδιάς είναι πιο κάθετος σε σχέση με τις μέσες τιμές και σε υπέρβαρους ανθρώπους είναι πιο οριζόντιος. Η κανονική θέση του ηλεκτρικού άξονα της καρδιάς είναι 30–69 o, κάθετη - 70–90 o, οριζόντια - 0–29 o. Η γωνία άλφα, ίση με 91 έως ± 180 o, αντανακλά μια απότομη απόκλιση του ηλεκτρικού άξονα της καρδιάς προς τα δεξιά. Η γωνία άλφα, ίση με 0 έως -90 o, αντανακλά μια απότομη απόκλιση του ηλεκτρικού άξονα της καρδιάς προς τα αριστερά.

Ο ηλεκτρικός άξονας της καρδιάς μπορεί να αποκλίνει σε διάφορες παθολογικές καταστάσεις. Για παράδειγμα, η υπέρταση οδηγεί σε απόκλιση προς τα δεξιά, μια παραβίαση της αγωγιμότητας (αποκλεισμός) μπορεί να την μετατοπίσει προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά.

Κολπικό κύμα Ρ

Το κολπικό κύμα Ρ πρέπει να είναι:

 • θετικά στα καλώδια I, II, aVF και στο στήθος (2, 3, 4, 5, 6).
 • αρνητικό σε aVR.
 • διφασικό (μέρος του κύματος βρίσκεται στη θετική περιοχή και μέρος - στο αρνητικό) σε III, aVL, V1.

Η κανονική διάρκεια P δεν είναι μεγαλύτερη από 0,1 δευτερόλεπτα και το πλάτος είναι 1,5 - 2,5 mm.

Οι παθολογικές μορφές του κύματος Ρ μπορεί να υποδεικνύουν τις ακόλουθες παθολογίες:
1. Υψηλά και αιχμηρά δόντια στα σημεία II, III, aVF εμφανίζονται με υπερτροφία του δεξιού κόλπου ("cor pulmonale").
2. Το κύμα Ρ με δύο κορυφές με μεγάλο πλάτος στα καλώδια I, aVL, V5 και V6 υποδεικνύει αριστερή κολπική υπερτροφία (για παράδειγμα, νόσος της μιτροειδούς βαλβίδας).

Διάστημα P - Q

Κοιλιακό σύμπλεγμα QRST

Το ίδιο το κοιλιακό σύμπλοκο QRST αποτελείται από το σύμπλοκο QRS και το τμήμα S-T. Η κανονική διάρκεια του συμπλέγματος QRST δεν υπερβαίνει τα 0,1 δευτερόλεπτα και η αύξηση του ανιχνεύεται με αποκλεισμό της δέσμης της δέσμης Του.

Το σύμπλεγμα QRS αποτελείται από τρία κύματα, αντίστοιχα Q, R και S. Το κύμα Q είναι ορατό στο καρδιογράφημα σε όλους τους αγωγούς, εκτός από τα 1, 2 και 3 του θώρακα. Ένα κανονικό κύμα Q έχει πλάτος έως και 25% αυτού του κύματος R. Η διάρκεια του κύματος Q είναι 0,03 δευτερόλεπτα. Το κύμα R καταγράφεται σε απολύτως όλους τους απαγωγείς. Το κύμα S είναι επίσης ορατό σε όλα τα καλώδια, αλλά το πλάτος του μειώνεται από το 1ο στήθος στο 4ο και στο 5ο και 6ο μπορεί να απουσιάζει εντελώς. Το μέγιστο πλάτος αυτού του δοντιού είναι 20 mm..

Το τμήμα S - T είναι πολύ σημαντικό από διαγνωστική άποψη. Σε αυτό το δόντι μπορεί να ανιχνευθεί ισχαιμία του μυοκαρδίου, δηλαδή έλλειψη οξυγόνου στον καρδιακό μυ. Συνήθως αυτό το τμήμα εκτείνεται κατά μήκος της απομόνωσης, σε αναθέσεις στήθους 1, 2 και 3, μπορεί να ανέλθει έως και 2 mm. Και στις αναθέσεις 4, 5 και 6 στο στήθος, το τμήμα S - T μπορεί να μετατοπιστεί κάτω από την απομόνωση κατά μέγιστο μισό χιλιοστόμετρο. Είναι η απόκλιση του τμήματος από την ινσουλίνη που αντανακλά την παρουσία ισχαιμίας του μυοκαρδίου..

Τ κύμα

Διάστημα Q - T

Ερμηνεία ΗΚΓ - κανονικοί δείκτες

Η ερμηνεία του ηλεκτροκαρδιογραφήματος καταγράφεται συνήθως από τον γιατρό στο συμπέρασμα. Ένα τυπικό παράδειγμα ενός φυσιολογικού καρδιογραφήματος της καρδιάς μοιάζει με αυτό:
1.PQ - 0,12 δευτ.
2. QRS - 0,06 s.
3. QT - 0,31 s.
4.RR - 0,62 - 0,66 - 0,6.
5. Ο καρδιακός ρυθμός είναι 70 - 75 παλμούς ανά λεπτό.
6. ο φλεβοκομβικός ρυθμός.
7. Ο ηλεκτρικός άξονας της καρδιάς βρίσκεται κανονικά.

Κανονικά, ο ρυθμός πρέπει να είναι μόνο κόλπος, ο καρδιακός ρυθμός ενός ενήλικα είναι 60 - 90 παλμούς ανά λεπτό. Το κύμα P δεν είναι συνήθως 0,1 s, το διάστημα P - Q είναι 0,12-0,2 δευτερόλεπτα, το σύμπλεγμα QRS είναι 0,06-0,1 δευτερόλεπτα, το Q είναι T έως 0,4 s.

Εάν το καρδιογράφημα είναι παθολογικό, τότε δείχνει συγκεκριμένα σύνδρομα και αποκλίσεις από τον κανόνα (για παράδειγμα, μερικό αποκλεισμό του αριστερού κλάδου δέσμης, ισχαιμία του μυοκαρδίου κ.λπ.). Επίσης, ο γιατρός μπορεί να αντικατοπτρίζει συγκεκριμένες παραβιάσεις και αλλαγές στις κανονικές παραμέτρους των κυμάτων, διαστημάτων και τμημάτων (για παράδειγμα, συντόμευση του κύματος Ρ ή του διαστήματος Q-T, κ.λπ.).

Ερμηνεία ΗΚΓ σε παιδιά και έγκυες γυναίκες

Σε έγκυες γυναίκες, μια μικρή απόκλιση του ηλεκτρικού άξονα της καρδιάς σε καθυστερημένη κύηση είναι δυνατή λόγω της συμπίεσης από την αναπτυσσόμενη μήτρα. Επιπλέον, η ταχυκαρδία κόλπων αναπτύσσεται συχνά, δηλαδή αύξηση του καρδιακού ρυθμού έως 110 - 120 παλμούς ανά λεπτό, η οποία είναι λειτουργική κατάσταση και περνά από μόνη της. Η αύξηση του καρδιακού ρυθμού σχετίζεται με τον υψηλότερο όγκο του κυκλοφορούντος αίματος και την αυξημένη άσκηση. Λόγω του αυξημένου φορτίου στην καρδιά σε έγκυες γυναίκες, μπορεί να ανιχνευθεί υπερφόρτωση διαφόρων μερών του οργάνου. Αυτά τα φαινόμενα δεν είναι παθολογία - σχετίζονται με την εγκυμοσύνη και θα εξαφανιστούν μόνα τους μετά τον τοκετό..

Αποκωδικοποίηση ηλεκτροκαρδιογραφήματος για καρδιακή προσβολή

Το έμφραγμα του μυοκαρδίου είναι μια απότομη διακοπή της παροχής οξυγόνου στα κύτταρα των μυών της καρδιάς, ως αποτέλεσμα της οποίας αναπτύσσεται η νέκρωση μιας περιοχής ιστού, η οποία βρίσκεται σε κατάσταση υποξίας. Ο λόγος για την παραβίαση της παροχής οξυγόνου μπορεί να είναι διαφορετικός - πιο συχνά είναι η απόφραξη ενός αιμοφόρου αγγείου ή η ρήξη του. Η καρδιακή προσβολή επηρεάζει μόνο ένα μέρος του μυϊκού ιστού της καρδιάς και η έκταση της βλάβης εξαρτάται από το μέγεθος του αιμοφόρου αγγείου που έχει μπλοκαριστεί ή σπάσει. Στο ηλεκτροκαρδιογράφημα, το έμφραγμα του μυοκαρδίου έχει ορισμένα σημεία από τα οποία μπορεί να διαγνωστεί.

Στη διαδικασία ανάπτυξης του εμφράγματος του μυοκαρδίου, διακρίνονται τέσσερα στάδια, τα οποία έχουν διαφορετικές εκδηλώσεις στο ΗΚΓ:

 • η πιο οξεία?
 • αιχμηρός;
 • υποξεία;
 • κικιατρικός.

Το πιο οξύ στάδιο του εμφράγματος του μυοκαρδίου μπορεί να διαρκέσει για 3 ώρες - 3 ημέρες από τη στιγμή των κυκλοφορικών διαταραχών. Σε αυτό το στάδιο, το κύμα Q μπορεί να απουσιάζει στο ηλεκτροκαρδιογράφημα. Εάν υπάρχει, τότε το κύμα R έχει χαμηλό πλάτος ή είναι εντελώς απουσιάζει. Σε αυτήν την περίπτωση, υπάρχει ένα χαρακτηριστικό κύμα QS, που αντικατοπτρίζει ένα διαδερμικό έμφραγμα. Το δεύτερο σημάδι οξείας έμφραξης είναι η αύξηση του τμήματος S - T κατά τουλάχιστον 4 mm πάνω από την απομόνωση, με το σχηματισμό ενός μεγάλου κύματος Τ.

Μερικές φορές είναι δυνατό να εντοπιστεί η φάση της ισχαιμίας του μυοκαρδίου, πριν από την πιο οξεία, η οποία χαρακτηρίζεται από υψηλά κύματα Τ.

Το οξύ στάδιο καρδιακής προσβολής διαρκεί 2 έως 3 εβδομάδες. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ένα κύμα Q μεγάλου και μεγάλου πλάτους καταγράφεται στο ΗΚΓ και ένα αρνητικό κύμα Τ.

Η υποξεία φάση διαρκεί έως και 3 μήνες. Στο ΗΚΓ, καταγράφεται ένα πολύ μεγάλο αρνητικό κύμα Τ με τεράστιο πλάτος, το οποίο σταδιακά ομαλοποιείται. Μερικές φορές ανιχνεύεται η άνοδος του τμήματος S - T, η οποία θα έπρεπε να είχε σταματήσει μέχρι αυτήν την περίοδο. Αυτό είναι ένα ανησυχητικό σύμπτωμα, καθώς μπορεί να υποδηλώνει το σχηματισμό ανευρύσματος της καρδιάς..

Το cicatricial στάδιο του εμφράγματος του μυοκαρδίου είναι το τελικό, καθώς σχηματίζεται συνδετικός ιστός στην κατεστραμμένη περιοχή, η οποία είναι ανίκανη για συστολή. Αυτή η ουλή καταγράφεται στο ΗΚΓ με τη μορφή ενός κύματος Q, το οποίο θα παραμείνει για τη ζωή. Συχνά το κύμα Τ εξομαλύνεται, έχει χαμηλό πλάτος ή ακόμη και αρνητικό.

Αποκωδικοποίηση των πιο κοινών ΗΚΓ

Στο συμπέρασμα, οι γιατροί γράφουν το αποτέλεσμα της αποκωδικοποίησης ΗΚΓ, κάτι που συχνά είναι ακατανόητο, καθώς αποτελείται από όρους, σύνδρομα και απλώς μια δήλωση παθοφυσιολογικών διαδικασιών. Εξετάστε τα πιο συνηθισμένα συμπεράσματα ΗΚΓ που είναι ακατανόητα για ένα άτομο χωρίς ιατρική εκπαίδευση..

Ο εκτοπικός ρυθμός σημαίνει όχι κόλπος - που μπορεί να είναι τόσο παθολογία όσο και κανόνας. Ο εκτοπικός ρυθμός είναι φυσιολογικός όταν υπάρχει συγγενής δυσπλασία του συστήματος καρδιακής αγωγής, αλλά το άτομο δεν κάνει παράπονα και δεν πάσχει από άλλες καρδιακές παθολογίες. Σε άλλες περιπτώσεις, ένας εκτοπικός ρυθμός υποδηλώνει την παρουσία αποκλεισμών.

Η αλλαγή στις διαδικασίες επαναπόλωσης στο ΗΚΓ αντικατοπτρίζει μια παραβίαση της διαδικασίας χαλάρωσης του καρδιακού μυός μετά τη συστολή.

Ο φλεβοκομβικός ρυθμός είναι ο φυσιολογικός καρδιακός ρυθμός ενός υγιούς ατόμου..

Κόλπος ή ημιτονοειδής ταχυκαρδία σημαίνει ότι ένα άτομο έχει σωστό και κανονικό ρυθμό, αλλά αυξημένο καρδιακό ρυθμό - πάνω από 90 παλμούς ανά λεπτό. Σε νέους κάτω των 30 ετών είναι μια παραλλαγή του κανόνα.

Η βραδυκαρδία του κόλπου είναι ένας χαμηλός καρδιακός ρυθμός κάτω των 60 παλμών ανά λεπτό με έναν κανονικό, κανονικό ρυθμό.

Οι μη ειδικές κυματομορφές ST-T σημαίνουν ότι υπάρχουν μικρές αποκλίσεις από τον κανόνα, αλλά η αιτία τους μπορεί να είναι εντελώς άσχετη με την παθολογία της καρδιάς. Είναι απαραίτητο να υποβληθείτε σε πλήρη εξέταση. Τέτοιες μη ειδικές αλλαγές ST-T μπορούν να αναπτυχθούν με ανισορροπία καλίου, νατρίου, χλωρίου, ιόντων μαγνησίου ή διαφόρων ενδοκρινικών διαταραχών, συχνά κατά τη διάρκεια της εμμηνόπαυσης σε γυναίκες.

Ένα διφασικό κύμα R σε συνδυασμό με άλλα σημάδια εμφράγματος υποδηλώνει βλάβη στο πρόσθιο τοίχωμα του μυοκαρδίου. Εάν δεν υπάρχουν άλλα σημάδια καρδιακής προσβολής, τότε ένα κύμα R δύο φάσεων δεν είναι σημάδι παθολογίας.

Η παράταση του QT μπορεί να υποδηλώνει υποξία (έλλειψη οξυγόνου), ραχίτιδα ή υπερβολική διέγερση του νευρικού συστήματος σε ένα παιδί, η οποία είναι συνέπεια τραύματος κατά τη γέννηση.

Η υπερτροφία του μυοκαρδίου σημαίνει ότι το μυϊκό τοίχωμα της καρδιάς είναι παχύρρευστο και λειτουργεί με τεράστιο στρες. Αυτό μπορεί να οδηγήσει στο σχηματισμό:

 • καρδιακά ελαττώματα
 • συγκοπή;
 • αρρυθμίες.

Επίσης, η υπερτροφία του μυοκαρδίου μπορεί να είναι συνέπεια προηγούμενων καρδιακών προσβολών..

Οι μέτριες διάχυτες αλλαγές στο μυοκάρδιο σημαίνουν ότι η διατροφή των ιστών είναι μειωμένη και έχει αναπτυχθεί δυστροφία του καρδιακού μυός. Αυτή είναι μια σταθερή κατάσταση: πρέπει να συμβουλευτείτε έναν γιατρό και να υποβληθείτε σε μια κατάλληλη πορεία θεραπείας, συμπεριλαμβανομένης της ομαλοποίησης της διατροφής.

Η απόκλιση του ηλεκτρικού άξονα της καρδιάς (EOS) προς τα αριστερά ή τα δεξιά είναι δυνατή με υπερτροφία της αριστερής ή δεξιάς κοιλίας, αντίστοιχα. Στα αριστερά, το EOS μπορεί να αποκλίνει σε παχύσαρκα άτομα, και το δεξί σε λεπτά άτομα, αλλά σε αυτή την περίπτωση είναι μια παραλλαγή του κανόνα.

Αριστερός τύπος ΗΚΓ - απόκλιση EOS προς τα αριστερά.

Το NBPNBG είναι μια συντομογραφία για ατελές μπλοκ κλάδου δεξιάς δέσμης. Αυτή η κατάσταση μπορεί να εμφανιστεί σε νεογέννητα παιδιά και αποτελεί παραλλαγή του κανόνα. Σε σπάνιες περιπτώσεις, το NBRBB μπορεί να προκαλέσει αρρυθμίες, αλλά γενικά δεν οδηγεί στην ανάπτυξη αρνητικών συνεπειών. Ένας αποκλεισμός της δέσμης του είναι πολύ κοινός στους ανθρώπους, αλλά εάν δεν υπάρχουν παράπονα από την καρδιά, τότε δεν είναι απολύτως επικίνδυνο.

Το BPVLNPG είναι μια συντομογραφία που σημαίνει "αποκλεισμός του πρόσθιου κλάδου του αριστερού κλάδου δέσμης της δέσμης Του". Αντικατοπτρίζει μια παραβίαση της αγωγής ηλεκτρικής ώθησης στην καρδιά και οδηγεί στην ανάπτυξη αρρυθμιών.

Μικρή ανάπτυξη του κύματος R στο V1-V3 μπορεί να αποτελεί ένδειξη μεσοκοιλιακού εμφράγματος διαφράγματος. Για να προσδιορίσετε ακριβώς εάν συμβαίνει αυτό, είναι απαραίτητο να κάνετε μια άλλη μελέτη ΗΚΓ..

Το σύνδρομο CLC (σύνδρομο Klein-Levi-Critesco) είναι ένα συγγενές χαρακτηριστικό του συστήματος καρδιακής αγωγής. Μπορεί να προκαλέσει αρρυθμίες. Αυτό το σύνδρομο δεν απαιτεί θεραπεία, αλλά είναι απαραίτητο να εξετάζεται τακτικά από καρδιολόγο.

Το ΗΚΓ χαμηλής τάσης καταγράφεται συχνά με περικαρδίτιδα (μεγάλος όγκος συνδετικού ιστού στην καρδιά που αντικαθιστά τους μυς). Επιπλέον, αυτό το σύμπτωμα μπορεί να αντικατοπτρίζει την εξάντληση ή το μυξίδημα..

Οι μεταβολικές αλλαγές αντικατοπτρίζουν τον υποσιτισμό στον καρδιακό μυ. Είναι απαραίτητο να εξεταστεί από καρδιολόγο και να υποβληθεί σε θεραπεία.

Extrasystole - είναι παραβίαση του ρυθμού των καρδιακών συσπάσεων, δηλαδή της αρρυθμίας. Απαιτείται σοβαρή θεραπεία και παρατήρηση από καρδιολόγο. Η εξτρασυστόλη μπορεί να είναι κοιλιακή, κολπική, αλλά η ουσία δεν αλλάζει.

Οι διαταραχές του ρυθμού και της αγωγιμότητας είναι συμπτώματα που υποδηλώνουν συλλογικά αρρυθμία. Απαιτείται παρακολούθηση από καρδιολόγο και κατάλληλη θεραπεία. Δυνατότητα εγκατάστασης βηματοδότη.

Μια πιο αργή αγωγή σημαίνει ότι η νευρική ώθηση ταξιδεύει μέσω του καρδιακού ιστού πιο αργά από το κανονικό. Από μόνη της, αυτή η πάθηση δεν απαιτεί ειδική θεραπεία - μπορεί να είναι ένα συγγενές χαρακτηριστικό του συστήματος καρδιακής αγωγής. Συνιστάται τακτική παρακολούθηση από καρδιολόγο.

Ο αποκλεισμός 2 και 3 μοίρες αντικατοπτρίζει μια σοβαρή παραβίαση της αγωγής της καρδιάς, η οποία εκδηλώνεται από αρρυθμία. Σε αυτήν την περίπτωση, η θεραπεία είναι απαραίτητη.

Η στροφή της καρδιάς προς τα εμπρός με τη δεξιά κοιλία μπορεί να αποτελεί έμμεσο σημάδι της ανάπτυξης υπερτροφίας. Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να μάθετε την αιτία της και να υποβληθείτε σε μια πορεία θεραπείας ή να προσαρμόσετε τη διατροφή και τον τρόπο ζωής σας.

Τιμή ηλεκτροκαρδιογραφήματος με αποκωδικοποίηση

Το κόστος ενός ηλεκτροκαρδιογραφήματος με αποκωδικοποίηση ποικίλλει σημαντικά, ανάλογα με το συγκεκριμένο ιατρικό ίδρυμα. Έτσι, σε δημόσια νοσοκομεία και κλινικές, η ελάχιστη τιμή για τη διαδικασία λήψης ΗΚΓ και την αποκωδικοποίησή του από γιατρό είναι από 300 ρούβλια. Σε αυτήν την περίπτωση, θα λάβετε κασέτες με ηχογραφημένες καμπύλες και ένα συμπέρασμα γιατρού πάνω τους, το οποίο θα κάνει ο ίδιος ή χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα υπολογιστή.

Εάν θέλετε να καταλήξετε σε ένα λεπτομερές και λεπτομερές συμπέρασμα σχετικά με το ηλεκτροκαρδιογράφημα, μια εξήγηση του γιατρού για όλες τις παραμέτρους και τις αλλαγές, είναι καλύτερα να επικοινωνήσετε με μια ιδιωτική κλινική που παρέχει τέτοιες υπηρεσίες. Εδώ ο γιατρός θα είναι σε θέση όχι μόνο να γράψει ένα συμπέρασμα αποκωδικοποιώντας το καρδιογράφημα, αλλά και να σας μιλήσει ήρεμα, χωρίς να βιαστεί να εξηγήσει όλα τα σημεία ενδιαφέροντος. Ωστόσο, το κόστος ενός τέτοιου καρδιογραφήματος με αποκωδικοποίηση σε ιδιωτικό ιατρικό κέντρο κυμαίνεται από 800 ρούβλια έως 3600 ρούβλια. Δεν πρέπει να υποθέτετε ότι οι κακοί ειδικοί εργάζονται σε μια συνηθισμένη κλινική ή νοσοκομείο - μόνο ένας γιατρός σε ένα κρατικό ίδρυμα, κατά κανόνα, έχει πολύ μεγάλο έργο, οπότε απλά δεν έχει χρόνο να μιλήσει με κάθε ασθενή με μεγάλη λεπτομέρεια.

Όταν επιλέγετε ιατρικό και προφυλακτικό ίδρυμα για λήψη καρδιογραφήματος με αποκωδικοποίηση, πρώτα απ 'όλα, προσέξτε τα προσόντα του γιατρού. Είναι καλύτερα ότι είναι ειδικός - καρδιολόγος ή θεραπευτής με καλή εργασιακή εμπειρία. Εάν ένα παιδί χρειάζεται καρδιογράφημα, τότε είναι καλύτερο να επικοινωνήσετε με έναν ειδικό - παιδίατρο, καθώς οι "ενήλικες" γιατροί δεν λαμβάνουν πάντα υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τα φυσιολογικά χαρακτηριστικά των μωρών.

Συγγραφέας: Pashkov M.K. Συντονιστής έργου περιεχομένου.