Τι είναι ο φλεβοκομβικός ρυθμός σε ένα ΗΚΓ

Το κύριο όργανο του ανθρώπινου σώματος, το οποίο τροφοδοτεί όλους τους ιστούς του με αίμα, είναι η καρδιά. Ο βαθμός κορεσμού οξυγόνου του εγκεφάλου και η λειτουργική δραστηριότητα ολόκληρου του οργανισμού εξαρτώνται από τις συστηματικές συστολές των μυών του. Για να διεγείρει τον μυϊκό ιστό της καρδιάς, απαιτείται μια ώθηση (ηλεκτρικό σήμα) από τα αγώγιμα καρδιομυοκύτταρα.

Κανονικά, αυτά τα σοκ προκαλούνται από τον κόλπο - τα χαρακτηριστικά του καρδιακού ρυθμού εξαρτώνται από τη συχνότητα και τον εντοπισμό τους. Στη σύγχρονη ιατρική, οι ασθένειες του καρδιαγγειακού συστήματος ανιχνεύονται χρησιμοποιώντας μια ειδική μέθοδο εξέτασης - ένα ηλεκτροκαρδιογράφημα. Οι εξειδικευμένοι ειδικοί το συνταγογραφούν για τη διάγνωση παθολογιών του καρδιακού μυός, την παρακολούθηση της πορείας των υπαρχουσών παθήσεων, πριν από οποιαδήποτε χειρουργική επέμβαση και για προληπτικούς σκοπούς.

Τα αποτελέσματα του ΗΚΓ παρέχουν στους γιατρούς συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με την καρδιακή δραστηριότητα. Στο άρθρο μας θα παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις παραμέτρους ενός φυσιολογικού καρδιακού ρυθμού, πιθανές αποκλίσεις. Θα πούμε επίσης στους αναγνώστες μας τι είναι ο φλεβοκομβικός ρυθμός σε ένα ΗΚΓ και πώς να προσδιορίσουν τα παθολογικά του σημάδια.

Χαρακτηριστικά καρδιακού ρυθμού

Η εμφάνιση ηλεκτρικών φαινομένων στην καρδιά προκαλείται από την κίνηση ιόντων νατρίου και καλίου στα κύτταρα του μυοκαρδίου, η οποία δημιουργεί τις απαραίτητες συνθήκες για διέγερση, συστολή και μετά μετάβαση στην αρχική κατάσταση του καρδιακού μυός. Η ηλεκτρική δραστηριότητα είναι χαρακτηριστική όλων των τύπων μυοκαρδιακών κυττάρων, ωστόσο, μόνο τα καρδιομυοκύτταρα του αγώγιμου συστήματος έχουν αυθόρμητη αποπόλωση..

Μία από τις πιο σημαντικές παραμέτρους της φυσιολογικής καρδιακής λειτουργίας είναι ο φλεβοκομβικός ρυθμός, ο οποίος δείχνει το γεγονός ότι η πηγή των μυϊκών συσπάσεων προέρχεται από τον κόμβο Keith-Flack (ή την περιοχή των κόλπων της καρδιάς). Η τακτική επανάληψη των εμφανιζόμενων καρδιακών παλμών καθορίζεται στο καρδιογράφημα τόσο σε υγιείς όσο και σε ασθενείς με καρδιακές παθολογίες.

Η αποκωδικοποίηση ΗΚΓ πραγματοποιείται σύμφωνα με το ακόλουθο σχήμα:

 • αξιολόγηση της κανονικότητας του καρδιακού ρυθμού.
 • μετρώντας τον αριθμό των συσπάσεων του καρδιακού μυός.
 • προσδιορισμός του "βηματοδότη" - η πηγή της έναρξης και της διέγερσης του καρδιακού μυός.
 • μελέτη της λειτουργίας της αγωγής του παλμού μέσω της καρδιάς.

Ο καρδιακός ρυθμός ενός υγιούς ενήλικου κυμαίνεται από 60 έως 90 παλμούς ανά λεπτό. Η ταχυκαρδία υποδηλώνει αύξηση του καρδιακού ρυθμού, βραδυκαρδία - μείωση. Για να προσδιοριστεί ο "βηματοδότης της καρδιάς" (η περιοχή του μυοκαρδίου που δημιουργεί παλμούς), η πορεία διέγερσης αξιολογείται στα άνω τμήματα - στον κόλπο. Αυτός ο δείκτης καθορίζεται από την αναλογία των δοντιών του κοιλιακού συμπλόκου. Ο φλεβοκομβικός ρυθμός, η κατακόρυφη θέση του EOS (ο ηλεκτρικός άξονας της καρδιάς, που αντικατοπτρίζει τα χαρακτηριστικά της δομής του) και ένας φυσιολογικός καρδιακός ρυθμός υποδηλώνουν την απουσία στο σώμα του ασθενούς οποιωνδήποτε αποκλίσεων στο έργο του καρδιακού μυός.

Τι σημαίνει ο φλεβοκομβικός ρυθμός;?

Η δομή του καρδιακού μυός αποτελείται από τέσσερις θαλάμους, οι οποίοι χωρίζονται με βαλβίδες και διαφράγματα. Στο δεξιό κόλπο, στην περιοχή της συμβολής της ανώτερης και κατώτερης φλέβας, υπάρχει ένα συγκεκριμένο κέντρο, που αποτελείται από συγκεκριμένα κύτταρα που στέλνουν ηλεκτρικά παλμούς και ρυθμίζουν τον ρυθμό στις τακτικές επαναλήψεις μυϊκών συσπάσεων - τον κόλπο του κόλπου.

Τα καρδιομυοκύτταρα που το σχηματίζουν ομαδοποιούνται σε δέσμες, έχουν συντήξιμο σχήμα και χαρακτηρίζονται από ασθενή συσταλτική λειτουργία. Ωστόσο, είναι επίσης σε θέση να παράγουν εκκρίσεις, όπως οι διεργασίες των νευρογλοιακών νευρώνων. Ο κόλπος του κόλπου καθορίζει το ρυθμό για τον καρδιακό μυ, λόγω του οποίου εξασφαλίζεται η κανονική παροχή αίματος στους ιστούς του ανθρώπινου σώματος.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η διατήρηση ενός κανονικού φλεβοκομβικού ρυθμού είναι εξαιρετικά σημαντική για την αξιολόγηση της καρδιακής λειτουργίας. Στο ΗΚΓ, αυτός ο δείκτης σημαίνει ότι ο παλμός προέρχεται ακριβώς από τον κύριο κόμβο (κόλπος) - ο κανόνας είναι 50 παλμοί ανά λεπτό. Η αλλαγή του δείχνει το γεγονός ότι η ηλεκτρική ενέργεια που διεγείρει τον καρδιακό μυ προέρχεται από άλλο μέρος της καρδιάς..

Κατά την ερμηνεία των τελικών καρδιογραφικών δεδομένων, δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στα εξής:

 • στο QRS (κοιλιακό σύμπλεγμα) μετά το κύμα Ρ.
 • για ένα διάστημα (χρονικό διάστημα) PQ - κανονικά το εύρος είναι από 120 έως 200 χιλιοστά του δευτερολέπτου.
 • στο σχήμα του κύματος Ρ, το οποίο πρέπει να είναι σταθερό σε κάθε σημείο του ηλεκτρικού πεδίου ·
 • για τα διαστήματα P-P είναι παρόμοια με τα όρια των διαστημάτων R-R.
 • ανά τμήμα Τ παρατηρείται πίσω από κάθε κύμα Ρ.

Σημάδια παραβίασης

Όχι κάθε σύγχρονο άτομο μπορεί να καυχηθεί για την απουσία καρδιακών προβλημάτων. Πολύ συχνά, κατά τη διεξαγωγή ενός ΗΚΓ, εντοπίζονται παθολογικές καταστάσεις όπως ένας αποκλεισμός, ο οποίος προκαλείται από μια αλλαγή στη μετάδοση των παλμών από το νευρικό σύστημα απευθείας στην καρδιά, αρρυθμία που προκαλείται από μια ασυμφωνία μεταξύ της συστηματικότητας και της ακολουθίας των συστολών του μυοκαρδίου. Ο ακανόνιστος φλεβοκομβικός ρυθμός, που υποδηλώνεται από μια αλλαγή στον καρδιογραφικό δείκτη - η απόσταση μεταξύ των δοντιών του καρδιογραφήματος, μπορεί να υποδηλώνει δυσλειτουργία του "βηματοδότη".

Η διάγνωση του συνδρόμου άρρωστου κόλπου γίνεται βάσει κλινικών ευρημάτων και καρδιακού ρυθμού. Για τον προσδιορισμό αυτής της παραμέτρου, ο γιατρός που ερμηνεύει τα αποτελέσματα του ΗΚΓ χρησιμοποιεί τις ακόλουθες μεθόδους υπολογισμού: διαιρέστε τον αριθμό 60 με το διάστημα R-R που εκφράζεται σε δευτερόλεπτα, πολλαπλασιάστε τον αριθμό 20 με τον αριθμό των δοντιών των κοιλιακών συμπλοκών που εκτελούνται εντός τριών δευτερολέπτων.

Παραβίαση του φλεβοκομβικού ρυθμού στο ΗΚΓ σημαίνει τις ακόλουθες αποκλίσεις:

 • αρρυθμία - οι διαφορές στα χρονικά διαστήματα R-R είναι πάνω από 150 χιλιοστά του δευτερολέπτου, συνήθως αυτό το φαινόμενο παρατηρείται κατά την εισπνοή και την εκπνοή και οφείλεται στο γεγονός ότι αυτή τη στιγμή ο αριθμός των κτύπων κυμαίνεται.
 • βραδυκαρδία - ο καρδιακός ρυθμός είναι μικρότερος από 60 παλμούς / λεπτό, το διάστημα P-P αυξάνεται στα 210 ms, διατηρείται η ορθότητα της διάδοσης παλμού διέγερσης.
 • άκαμπτος ρυθμός - η εξαφάνιση της φυσιολογικής του ανωμαλίας λόγω εξασθενημένης νευροεγκεφατικής ρύθμισης, στην περίπτωση αυτή υπάρχει μείωση της απόστασης R-R κατά 500 ms.
 • ταχυκαρδία - ο καρδιακός ρυθμός υπερβαίνει τους 90 παλμούς / λεπτό, εάν ο αριθμός των συστολών του μυοκαρδίου αυξάνεται σε 150 παλμούς / λεπτό, παρατηρείται αύξηση της ανύψωσης ST και φθίνουσα κατάθλιψη του τμήματος PQ, ενδέχεται να εμφανιστεί κολποκοιλιακός βαθμός II.

Αιτίες αρρυθμίας κόλπων

Ο ενθουσιασμός του ασθενούς μπορεί να προκληθεί από μια αναφορά ΗΚΓ, η οποία υποδεικνύει δεδομένα σχετικά με την παρατυπία και την αστάθεια του φλεβοκομβικού ρυθμού. Οι πιο συνηθισμένοι λόγοι για τέτοιες αποκλίσεις είναι:

 • κατάχρηση αλκόολ;
 • συγγενή ή επίκτητα καρδιακά ελαττώματα.
 • κάπνισμα;
 • πρόπτωση της μιτροειδούς βαλβίδας
 • οξεία καρδιακή ανεπάρκεια
 • δηλητηρίαση του σώματος με τοξικές ουσίες ·
 • ανεξέλεγκτη χρήση καρδιακών γλυκοζιτών, διουρητικών και αντιαρρυθμικών.
 • νευρωτικές διαταραχές
 • αυξημένα επίπεδα θυρεοειδικών ορμονών.

Εάν η ανωμαλία του φλεβοκομβικού ρυθμού δεν εξαλειφθεί κρατώντας τις δοκιμές αναπνοής και φαρμάκων, αυτό χαρακτηρίζει την παρουσία του ασθενούς:

 • καρδιομυοπάθεια;
 • μυοκαρδίτιδα
 • ισχαιμική ασθένεια;
 • παθολογίες του βρογχοπνευμονικού συστήματος.
 • αναιμία;
 • σοβαρή μορφή φυτικής αγγειακής δυστονίας.
 • διπλωματία της καρδιακής κοιλότητας
 • ασθένειες των ενδοκρινών αδένων
 • διαταραχές του μεταβολισμού των ηλεκτρολυτών.

Χαρακτηριστικά σε νέους ασθενείς

Οι παράμετροι του καρδιογραφήματος ενός παιδιού διαφέρουν σημαντικά από τα αποτελέσματα του ΗΚΓ ενός ενήλικα - κάθε μητέρα γνωρίζει πόσο συχνά χτυπά η καρδιά του μωρού της. Η φυσιολογική ταχυκαρδία εξηγείται από τα ανατομικά χαρακτηριστικά του σώματος του παιδιού:

 • έως και 1 μήνα, ο καρδιακός ρυθμός κυμαίνεται από 105 έως 200 παλμούς / λεπτό.
 • έως 1 έτος - από 100 έως 180 ·
 • έως 2 ετών - από 90 έως 140.
 • έως 5 ετών - από 80 έως 120 ετών
 • έως 11 ετών - από 75 έως 105 ετών
 • έως 15 - από 65 έως 100.

Ο ρυθμός προέλευσης κόλπων καταγράφεται σε παιδιά χωρίς ελαττώματα στον καρδιακό μυ, τη συσκευή βαλβίδων ή τα αιμοφόρα αγγεία. Κανονικά, σε μια γραφική εγγραφή ΗΚΓ, τα τμήματα Ρ πριν από την κοιλιακή συστολή πρέπει να έχουν το ίδιο σχήμα και μέγεθος, ο καρδιακός ρυθμός δεν πρέπει να υπερβαίνει τους δείκτες ηλικίας. Ο ασταθής καρδιακός ρυθμός και η έκτοπη κόλπων είναι ένα σήμα για την αναζήτηση δυσμενών παραγόντων που προκαλούν μείωση της δραστηριότητας του κύριου κόμβου του συστήματος καρδιακής αγωγής.

Σύνδρομο αδυναμίας του κόλπου παρατηρείται σε πρόωρα μωρά, βρέφη που παρουσίασαν ανεπάρκεια οξυγόνου κατά τη διάρκεια της ενδομήτριας ανάπτυξης, νεογέννητα με υψηλή αρτηριακή πίεση μέσα στο κρανίο, βρέφη με ανεπάρκεια βιταμίνης D, εφήβους - οι διαδικασίες αλλαγής του ρυθμού σχετίζονται με την ταχεία ανάπτυξη του σώματος του παιδιού και της αγγειακής δυστονίας. Οι φυσιολογικές διαταραχές του φλεβοκομβικού ρυθμού εξαφανίζονται χωρίς ειδική θεραπεία καθώς βελτιώνεται η ρύθμιση των συστολών της καρδιάς και ωριμάζει το κεντρικό νευρικό σύστημα.

Η δυσλειτουργία του φλεβοκομβικού ρυθμού παθολογικής φύσης μπορεί να προκληθεί από σοβαρή μολυσματική και φλεγμονώδη διαδικασία, γενετική προδιάθεση, συγγενείς δομικές ανωμαλίες και παραμορφώσεις του καρδιακού μυός. Σε αυτήν την περίπτωση, ο καρδιολόγος συνταγογραφεί θεραπευτικά και προφυλακτικά μέτρα για έναν μικρό ασθενή σε συνθήκες συνεχούς παρακολούθησης της λειτουργικής δραστηριότητας της καρδιάς..

Συνοψίζοντας τις παραπάνω πληροφορίες, θα ήθελα να προσθέσω ότι το ΗΚΓ είναι μια απλή και φθηνή διαγνωστική μέθοδος, με την οποία είναι δυνατή η ανίχνευση παραβιάσεων της λειτουργίας του καρδιακού μυός σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, με την παρουσία σοβαρών παθολογικών αλλαγών, αυτή η τεχνική δεν αρκεί για την τελική διάγνωση - ο ασθενής συνταγογραφείται ηχοκαρδιογραφία, σάρωση υπερήχων της καρδιάς και στεφανιαία εξέταση των αγγείων της.

Ρυθμός κόλπων - τι είναι αυτό?

Επίσης, την παραμονή οποιασδήποτε χειρουργικής επέμβασης, προκειμένου να προσδιοριστεί η κατάσταση της καρδιάς αυτή τη στιγμή, ο ασθενής πρέπει να υποβληθεί σε ΗΚΓ χωρίς αποτυχία. Με βάση τα δεδομένα μιας τέτοιας έρευνας, καθορίζονται οι δείκτες της καρδιάς. Τι σημαίνει ο φλεβοκομβικός ρυθμός με το ΗΚΓ: ερμηνεία των αποτελεσμάτων.

Χαρακτηριστικά:

Ρυθμός ΗΚΓ κόλπων τι είναι αυτό; Ο φλεβοκομβικός ρυθμός που ανιχνεύεται στο ΗΚΓ δείχνει καλή δραστηριότητα του καρδιακού μυός, στον οποίο δεν υπάρχουν παθολογίες. Αυτός ο ρυθμός χαρακτηρίζει τις ταλαντώσεις που προκύπτουν από παλμούς σε έναν συγκεκριμένο κόμβο και αποκλίνουν κατά μήκος του κόλπου και κατά μήκος της κοιλίας. Ως αποτέλεσμα, ο καρδιακός μυς συστέλλεται. Προκειμένου η εξέταση να δείξει το σωστό αποτέλεσμα, ο ασθενής δεν πρέπει να ανησυχεί, πρέπει να είναι σε ήρεμη κατάσταση.

Τι σημαίνει το ΗΚΓ του φλεβοκομβικού ρυθμού; Εάν ο γιατρός σημειώσει την αποκωδικοποίηση ότι υπάρχει φλεβοκομβικός ρυθμός, τότε σημαίνει ότι οι κορυφές του Ρ εκδηλώνονται σε ομοιόμορφη βάση, ο παλμός είναι 60 - 80 παλμούς ανά λεπτό, οι αποστάσεις μεταξύ P-P και R-R είναι παρόμοιες. Αυτό σημαίνει ότι το κέντρο των κόλπων πρέπει να έχει οδηγό καρδιακού παλμού. Η συμμόρφωση των χαρακτηριστικών ελέγχεται ως εξής:

 • Το ύψος του P είναι ίσο σε ύψος.
 • Πριν από το σύμπλεγμα QRS, πρέπει να υπάρχουν οπές P ·
 • Η απόσταση PQ παραμένει σταθερή.
 • Η εγκοπή P στο δεύτερο προβάδισμα είναι θετική.

Αποτελέσματα

Το ΗΚΓ προκαλεί φλεβοκομβικό ρυθμό. Εάν όλες οι παράμετροι που απεικονίζονται στο καρδιογράφημα αντιστοιχούν στον φλεβοκομβικό ρυθμό, αυτό σημαίνει ότι οι παλμοί ενδοφλέβιας ακολουθούν σωστά από πάνω προς τα κάτω. Διαφορετικά, οι παλμοί προέρχονται από τα δευτερεύοντα μέρη της καρδιάς.

Τι σημαίνει η κατακόρυφη θέση στον φλεβοκομβικό ρυθμό στο ΗΚΓ; Αυτή είναι η φυσιολογική θέση της καρδιάς στη θωρακική περιοχή, στη γραμμή της υπό όρους θέσης του κεντρικού άξονα. Δεδομένου ότι η θέση του οργάνου επιτρέπεται σε διαφορετικές γωνίες κλίσης και σε διαφορετικά επίπεδα, τόσο σε κατακόρυφο όσο και σε οριζόντιο, καθώς και σε ενδιάμεσα. Αυτό δεν είναι παθολογία, αλλά δείχνει μόνο τα διακριτικά χαρακτηριστικά της δομής του σώματος του ασθενούς και αποκαλύπτεται ως αποτέλεσμα εξέτασης ΗΚΓ.

Παθολογία

Δεν μπορούν όλοι να καυχηθούν για τέλεια υγεία. Μελέτες του καρδιακού μυός μπορεί να αποκαλύψουν κάποιες ανωμαλίες.

ΗΚΓ αποκωδικοποίηση ρυθμός κόλπων. Η ασυνέπεια της δραστηριότητας της καρδιάς με τον φλεβοκομβικό ρυθμό υποδηλώνει αρρυθμία ή αποκλεισμό. Ο αποκλεισμός εμφανίζεται ως αποτέλεσμα της μετάδοσης παλμών από το κεντρικό νευρικό σύστημα στην καρδιά. Ένας επιταχυνόμενος καρδιακός ρυθμός σημαίνει ότι η ταλάντωση επιταχύνεται. Εάν μιλάμε για διαταραχή του ρυθμού, τότε συνολικά υπάρχει μια διαφορά μεταξύ της συχνότητας των συσπάσεων του καρδιακού μυός και της ακολουθίας.

Εσφαλμένος ρυθμός κυκλικού κόλπου μπορεί να παρατηρηθεί στο ΗΚΓ από τη διαφορά στην απόσταση μεταξύ των κορυφών. Αυτό δείχνει κυρίως την αδυναμία του κόμβου. Για να διασφαλιστεί η αρρυθμία, είναι απαραίτητο να διεξαχθεί παρακολούθηση Holter και μια δοκιμή φαρμάκων. Έτσι, μπορείτε να εντοπίσετε παραβιάσεις στην αυτορύθμιση του αυτόνομου συστήματος και στην πηγή των διακυμάνσεων..

Παραβίαση και σημάδια

Το σύνδρομο καρδιακής ανεπάρκειας διαγιγνώσκεται βάσει κλινικών και ECG μελετών. Για να είστε σίγουροι για τη διάγνωση της αρρυθμίας, πρέπει να συγκρίνετε τα τρέχοντα αποτελέσματα του καρδιογραφήματος με την ερμηνεία με τα φυσιολογικά δεδομένα της καρδιακής κατάστασης του ασθενούς. Ομοιόμορφο σε ένα μόλυβδο και θετικά κύματα P, καθώς και ομοιόμορφη τοποθέτηση σε απόσταση 0,11-0,20 s μπροστά από το συγκρότημα QRS.

Για ένα λεπτό, ο αριθμός των παλμών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 90. Αυτή η ένδειξη καθορίζεται διαιρώντας 60 δευτερόλεπτα. για τη διάρκεια R - R του τμήματος. Ή ο αριθμός των συμπλεγμάτων που εμφανίστηκαν σε 3 δευτερόλεπτα. Πολλαπλασιάστε με 20 (αυτό είναι περίπου 15 εκατοστά ταινίας).

Συμπέρασμα Ρυθμός ΗΚΓ κόλπων. Η αποκρυπτογράφηση του ΗΚΓ του φλεβοκομβικού ρυθμού μπορεί να αντικατοπτρίζει παθολογίες όπως:

 1. Αρρυθμία. Τα διαστήματα R - R στο καρδιογράφημα διαφέρουν κατά τιμές που υπερβαίνουν τα 0,15 δευτερόλεπτα. Υπάρχει άμεση σύνδεση μεταξύ του αριθμού των καρδιακών παλμών και της αναπνευστικής δραστηριότητας (εισπνοή - εκπνοή).
 2. Ταχυκαρδία. Οι συστολές του καρδιακού μυός αυξάνονται σε περίπου 90 παλμούς ανά λεπτό. Άλλες παράμετροι ρυθμού διατηρούνται κανονικές. Σε τέτοιες περιπτώσεις, συχνά παρατηρείται λοξή πτώση PQ και ανερχόμενη ST. Η εικόνα σε αυτήν την "εικόνα της ασθένειας" μοιάζει με άγκυρα. Εάν ο καρδιακός ρυθμός υπερβαίνει τους 150 παλμούς ανά λεπτό, υπάρχει απειλή αποκλεισμού ΙΙ βαθμού.
 3. Βραδυκαρδία Υπάρχουν οι κύριοι δείκτες του φλεβοκομβικού ρυθμού στο ΗΚΓ, αλλά ο αριθμός των καρδιακών παλμών μειώνεται. Επομένως, το διάστημα P-P αυξάνεται στα 0,21 δευτερόλεπτα.
 4. Ακαμπτος. Αυξάνεται η συχνότητα συστολών του καρδιακού μυός. Το διάστημα P-P έχει διαφορά έως 0,05 sec. Σε αυτήν την περίπτωση, υπάρχει βλάβη του κόμβου ή της παθολογίας της νευροεγκεφατικής ρύθμισης..

Λόγοι παραβίασης

Παραβίαση της καρδιακής δραστηριότητας στο ανθρώπινο σώμα συμβαίνει για τους ακόλουθους λόγους:

 • Τακτική πρόσληψη αλκοολούχων ποτών.
 • Συνεχές κάπνισμα
 • Καρδιακή ασθένεια;
 • Συγκοπή;
 • Υπερβολικές θυρεοειδικές ορμόνες
 • Επέκταση μιτροειδούς βαλβίδας
 • Ανεξέλεγκτη λήψη γλυκοσίδων ή φαρμάκων κατά της αρρυθμίας.

Η αύξηση των καρδιακών παλμών εξαλείφει τις διαταραχές στην ανθρώπινη αναπνευστική δραστηριότητα. Το πιο εκπληκτικό είναι ότι το ηλεκτροκαρδιογράφημα - το ΗΚΓ δεν είναι μια νέα και χρονικά δοκιμασμένη μέθοδος ανίχνευσης παθολογιών της καρδιάς. Αυτή η διαδικασία διαρκεί πολύ λίγο χρόνο και δεν απαιτεί προπαρασκευαστικά βήματα. Ωστόσο, για να λάβετε το σωστό αποτέλεσμα, το αντίγραφο και το συμπέρασμα του γιατρού, μερικές φορές πρέπει να υποβληθείτε σε μια τέτοια εξέταση αρκετές φορές. Με βάση τα δεδομένα που λαμβάνονται και τις κλινικές εξετάσεις, ένας καρδιολόγος - ένας ειδικός θα διαγνώσει τον ασθενή και θα συνταγογραφήσει θεραπεία.

Κριτικές

Η προστατίτιδα επιδεινώθηκε. Είναι σαφές ότι το θέμα είναι ευαίσθητο. Ως εκ τούτου, αποφάσισα να πάω σε μια κλινική επί πληρωμή. Επιλέξτε το ιατρικό κέντρο "ProfMedPomosch". Στο πρώτο ραντεβού, η γιατρός Titova Inna Nikolaevna άκουσε τα παράπονά μου και μου έστειλε για εξετάσεις. Λοιπόν, για να δείτε τη γενική εικόνα της νόσου και να κάνετε μια πιο ακριβή διάγνωση. Στη συνέχεια συνταγογράφησε μια πορεία θεραπείας και είπε πότε θα έρθει για εξέταση. Γενικά, τελείωσα την πορεία της θεραπείας πριν από 2 εβδομάδες. Υπάρχει ένα αποτέλεσμα - χωρίς πόνο, χωρίς περικοπές, ερυθρότητα. Η ταλαιπωρία και οι συχνές παρορμήσεις είχαν φύγει. Αλλά αυτό που με ικανοποίησε κυρίως ήταν ότι ο γιατρός ανέπτυξε μια ατομική πορεία θεραπείας και όχι απλώς συνταγογράφησε ένα σωρό χάπια. Χάρη στην Inna Nikolaevna, θα υπήρχαν περισσότεροι τέτοιοι γιατροί!

Χρειάστηκε βοήθεια για την πισίνα. Το έλαβα στην κλινική σε μια μέρα. Δεν υπήρχαν ουρές. Οι γιατροί εργάζονται με πολύ ομαλό τρόπο, τα πάντα στο σημείο και στο σημείο. Πέρασα όλες τις απαραίτητες εξετάσεις, μετά τις οποίες, μαζί με τα αποτελέσματα, έκανα ένα συμπέρασμα και εξέδωσα ένα πιστοποιητικό. Επιπλέον, έδωσαν συστάσεις για το πώς να προστατευτείτε από πιθανό κίνδυνο στην πισίνα, μύκητα και διάφορες λοιμώξεις. Πολύ προσεκτική προσέγγιση στους ασθενείς.

Φλεβοκομβικός ρυθμός της καρδιάς: αποκωδικοποίηση του καρδιογραφήματος

Ο ηλεκτροκαρδιογράφος (EKG) είναι μια συσκευή για την αξιολόγηση της ηλεκτρικής δραστηριότητας του καρδιακού μυός. Στην καρδιολογία, έχει τη μεγαλύτερη ζήτηση, καθώς σας επιτρέπει να εντοπίσετε τυχόν αλλαγές στον καρδιακό παλμό, τις οργανικές βλάβες και τις ανισορροπίες ηλεκτρολυτών. Ο φλεβοκομβικός ρυθμός κατά την αποκωδικοποίηση του καρδιογραφήματος ανιχνεύεται απουσία παθολογικών ανωμαλιών. Ένας έμπειρος ειδικός ασχολείται με την αξιολόγηση των τελικών αποτελεσμάτων. Για ένα συνηθισμένο άτομο, τα λατινικά γράμματα και οι καμπύλες γραμμές δεν θα πουν τίποτα. Τα γενικά αποδεκτά πρότυπα και ορισμοί θα σας βοηθήσουν να καταλάβετε την αποκωδικοποίηση.

Ρυθμός κόλπων στο καρδιογράφημα της καρδιάς - τι είναι αυτό?

Ο φλεβοκομβικός ρυθμός που ανιχνεύεται στο ηλεκτροκαρδιογράφημα εμφανίζεται από τα ίδια δόντια σε ίσο χρονικό διάστημα και υποδεικνύει τη σωστή λειτουργία της καρδιάς. Η πηγή των παλμών καθορίζεται από τον φυσικό βηματοδότη, τον κόμβο κόλπων (ημιτονοειδής). Είναι εντοπισμένο στη γωνία του δεξιού κόλπου και χρησιμεύει για τη δημιουργία σημάτων που κάνουν τα μέρη του καρδιακού μυός να συστέλλονται εναλλάξ.

Ένα χαρακτηριστικό του κόλπου κόλπων είναι η άφθονη παροχή αίματος. Ο αριθμός των παλμών που τους αποστέλλονται επηρεάζεται από τις διαιρέσεις (συμπαθητικές, παρασυμπαθητικές) του αυτόνομου νευρικού συστήματος. Εάν υπάρχει αστοχία στην ισορροπία τους, ο ρυθμός διαταράσσεται, ο οποίος εκδηλώνεται με αύξηση (ταχυκαρδία) ή επιβράδυνση (βραδυκαρδία) του καρδιακού παλμού.

Κανονικά, ο αριθμός των παλμών που δημιουργούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 60-80 ανά λεπτό.

Η διατήρηση του φλεβοκομβικού ρυθμού είναι σημαντική για τη σταθερή κυκλοφορία του αίματος. Υπό την επίδραση εξωτερικών και εσωτερικών παραγόντων, μπορεί να προκύψει δυσλειτουργία ή αγωγιμότητα ώθησης, η οποία θα οδηγήσει σε αιμοδυναμικές αστοχίες και δυσλειτουργίες των εσωτερικών οργάνων. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι δυνατή η ανάπτυξη αποκλεισμού σημάτων ή εξασθένησης του ημιτονοειδούς κόμβου. Στο ηλεκτροκαρδιογράφημα, η διαταραχή που έχει προκύψει εμφανίζεται με τη μορφή εστίασης αντικαταστάσεων (έκτοπων) παλμών σε ένα συγκεκριμένο τμήμα του καρδιακού μυός:

 • κολποκοιλιακός κόμβος;
 • κόλπος;
 • κοιλίες.

Όταν η πηγή σήματος εντοπίζεται οπουδήποτε εκτός του κόλπου, μιλάμε για παθολογία της καρδιάς. Ο ασθενής θα πρέπει να υποβληθεί σε έναν αριθμό εξετάσεων (καθημερινή παρακολούθηση ΗΚΓ, εξετάσεις στρες, υπερηχογράφημα) για να προσδιορίσει τον αιτιολογικό παράγοντα της διαταραχής. Η θεραπεία θα επικεντρωθεί στην εξάλειψή της και στην αποκατάσταση του φλεβοκομβικού ρυθμού.

Αποκωδικοποίηση του καρδιογραφήματος της καρδιάς: φλεβοκομβικός ρυθμός

Ο πανικός όταν εντοπίζεται η εγγραφή του «φλεβοκομβικού ρυθμού» είναι χαρακτηριστικό των ανθρώπων που δεν είναι εξοικειωμένοι με τους ιατρικούς όρους. Συνήθως, ένας καρδιολόγος συνταγογραφεί έναν αριθμό εξετάσεων, οπότε θα είναι δυνατό να κλείσετε ραντεβού μόνο μετά τη λήψη όλων των αποτελεσμάτων. Ο ασθενής πρέπει να περιμένει υπομονετικά και να εξοικειωθεί με διαθέσιμες στο κοινό πηγές πληροφοριών..

Στην πραγματικότητα, ο φλεβοκομβικός ρυθμός είναι ένας γενικά αποδεκτός κανόνας, επομένως, δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε. Οι αποκλίσεις είναι δυνατές μόνο στον καρδιακό ρυθμό (HR). Επηρεάζεται από διάφορους φυσιολογικούς παράγοντες, την επίδραση του νεύρου του κόλπου και τις αυτόνομες διαταραχές. Οι καρδιακοί παλμοί ανά λεπτό μπορεί να αυξηθούν πάνω ή κάτω από το νόμιμο όριο ηλικίας παρά την αποστολή σημάτων από έναν φυσικό βηματοδότη.

Η διάγνωση "ταχυκαρδία" ή "βραδυκαρδία" του κόλπου γίνεται μόνο μετά από μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση όλων των αποχρώσεων. Ο γιατρός θα δώσει προσοχή στην κατάσταση του ασθενούς και θα ρωτήσει σχετικά με τις ενέργειες που έγιναν αμέσως πριν από την εξέταση. Εάν η μείωση ή αύξηση του καρδιακού ρυθμού είναι ασήμαντη και σχετίζεται με την επίδραση εξωτερικών παραγόντων, τότε η διαδικασία θα επαναληφθεί λίγο αργότερα ή σε άλλη ημέρα.

Η αναγνώριση ενός φυσικού βηματοδότη κατά την ηλεκτροκαρδιογραφία γίνεται σύμφωνα με γενικά αποδεκτά κριτήρια:

 • η παρουσία ενός θετικού κύματος Ρ στο δεύτερο μόλυβδο ·
 • υπάρχει το ίδιο διάστημα μεταξύ των κυμάτων P και Q, που δεν υπερβαίνει τα 0,2 sec.
 • αρνητικό κύμα Ρ στο μόλυβδο aVR.

Εάν η αποκωδικοποίηση δείχνει ότι ο ασθενής έχει φλεβοκομβικό ρυθμό και την κανονική θέση του ηλεκτρικού άξονα της καρδιάς (EOS), τότε δεν φοβούνται τίποτα. Ο ρυθμός ρυθμίζεται από τον φυσικό οδηγό του, δηλαδή προέρχεται από τον κόλπο στον κόλπο και μετά στον κολποκοιλιακό κόμβο και τις κοιλίες, προκαλώντας εναλλακτική συστολή.

Επιτρεπόμενοι κανόνες

Το αν οι δείκτες καρδιογραφήματος είναι φυσιολογικοί μπορούν να προσδιοριστούν από τη θέση των δοντιών. Ο καρδιακός ρυθμός εκτιμάται από το διάστημα μεταξύ των κυμάτων R-R. Είναι τα υψηλότερα και κανονικά πρέπει να είναι τα ίδια. Επιτρέπεται μια μικρή απόκλιση, αλλά όχι περισσότερο από 10%. Διαφορετικά, μιλάμε για επιβράδυνση ή αύξηση του καρδιακού ρυθμού.

Για έναν υγιή ενήλικα, τα ακόλουθα κριτήρια είναι χαρακτηριστικά:

 • το διάστημα P-Q κυμαίνεται εντός 0,12-0,2 δευτερολέπτων.
 • Ο καρδιακός ρυθμός είναι 60-80 παλμοί ανά λεπτό.
 • η απόσταση μεταξύ των δοντιών Q και S παραμένει στο εύρος από 0,06 έως 0,1 sec.
 • το κύμα Ρ είναι 0,1 δευτερόλεπτο.
 • Το διάστημα Q-T κυμαίνεται από 0,4 έως 0,45 δευτερόλεπτα.

Σε ένα παιδί, οι δείκτες είναι ελαφρώς διαφορετικοί από τους ενήλικες, κάτι που σχετίζεται με τα χαρακτηριστικά του σώματος του παιδιού:

 • το διάστημα QRS δεν υπερβαίνει τα 0,1 δευτερόλεπτα.
 • Ο καρδιακός ρυθμός ποικίλλει ανάλογα με την ηλικία.
 • η απόσταση μεταξύ των δοντιών Q και T δεν είναι μεγαλύτερη από 0,4 sec.
 • Διάστημα P-Q 0,2 δευτ.
 • Το κύμα Ρ δεν υπερβαίνει τα 0,1 δευτερόλεπτα.


Σε ενήλικες, όπως και στα παιδιά, ελλείψει παθολογιών, θα πρέπει να υπάρχει μια φυσιολογική θέση του ηλεκτρικού άξονα της καρδιάς και του φλεβοκομβικού ρυθμού. Μπορείτε να εξοικειωθείτε με την επιτρεπόμενη συχνότητα συστολών κατά ηλικία στον πίνακα:

ΗλικίαΑριθμός συσπάσεων σε 1 λεπτό
(ελάχιστο / μέγιστο)
Έως 30 ημέρες120-160
1-6 μήνες110-152
6-12 μήνες100-148
1-2 χρόνια95-145
2-4 χρόνια92-139
4-8 ετών80-120
8-12 ετών65-110
12-16 ετών70-100
20 ετών και άνω60-80

Λόγοι απόκλισης από τον κανόνα

Ο καρδιακός ρυθμός ποικίλλει ανάλογα με την ώρα της ημέρας, την ψυχο-συναισθηματική κατάσταση και άλλους εξωτερικούς και εσωτερικούς παράγοντες. Για να αποκτήσετε αξιόπιστα δεδομένα, θα πρέπει να λάβετε υπόψη πολλές αποχρώσεις:

ΠαράγονταςΕπιρροή
Δυσλειτουργία υλικούΤυχόν τεχνικές δυσλειτουργίες θα παραμορφώσουν τα αποτελέσματα
Ρεύματα πλημμύραςΕμφανίζεται λόγω ανεπαρκούς πρόσφυσης των ηλεκτροδίων στο δέρμα του ασθενούς
Τρόμοι του μυϊκού ιστούΘα εμφανίζεται στο ηλεκτροκαρδιογράφημα ως ασύμμετρες ταλαντώσεις
Ανεπαρκής προετοιμασία επιφάνειας για σύνδεση ηλεκτροδίουΚακώς καθαρισμένο δέρμα από κρέμα και άλλους εξωτερικούς παράγοντες ή η παρουσία παχιών μαλλιών μπορεί να προκαλέσει ατελή προσκόλληση των ηλεκτροδίων
Ιατρικά λάθηΤα διαγράμματα που δεν ταιριάζουν σωστά ή τα κόβουν σε λάθος μέρος θα οδηγήσουν στην απώλεια μιας πλήρους εικόνας της καρδιάς.

Η ενδελεχής προετοιμασία της διαδικασίας δεν είναι λιγότερο σημαντική:

 • Απαγορεύεται η κατανάλωση αλκοόλ και ναρκωτικών για μερικές ημέρες πριν από το ΗΚΓ.
 • Είναι καλύτερα να ξεχάσετε το κάπνισμα, τον καφέ και τα ενεργειακά ποτά την ημέρα της διαδικασίας.
 • Αμέσως δύο ώρες πριν από την εξέταση, δεν συνιστάται η μεταφορά, να είναι σε αγχωτικές καταστάσεις και υπερβολική εργασία.

Εάν δεν ήταν δυνατή η συμμόρφωση με όλους τους κανόνες, τότε κατά την άφιξή σας στην αίθουσα διαγνωστικών, θα πρέπει να ενημερώσετε τον ειδικό για αυτό. Θα λάβει υπόψη αυτήν την απόχρωση και, εάν είναι απαραίτητο, προγραμματίζει μια εξέταση για μια άλλη μέρα..

Ο γενικός κατάλογος παραγόντων που μπορούν να επηρεάσουν τη συχνότητα και το ρυθμό του καρδιακού ρυθμού είναι ο εξής:

 • ψυχικές διαταραχές;
 • υπερβολική εργασία (ψυχο-συναισθηματική, σωματική)
 • αναπτυξιακά ελαττώματα (συγγενή, επίκτητη)
 • λήψη φαρμάκων με αντιαρρυθμικό αποτέλεσμα.
 • δυσλειτουργία της συσκευής βαλβίδας (αστοχία, πρόπτωση).
 • δυσλειτουργία των ενδοκρινών αδένων
 • προχωρημένο στάδιο καρδιακής ανεπάρκειας
 • παθολογικές αλλαγές στο μυοκάρδιο
 • φλεγμονώδη καρδιακή νόσο.

Η λήψη φαρμάκων, ειδικά για τη σταθεροποίηση της αρτηριακής πίεσης ("Mexarithm", "Amidaron") και τη βελτίωση των μεταβολικών διεργασιών ("Metonata", "Adenosine"), πρέπει να αναφέρεται πριν από τη διαδικασία. Πολλά καρδιακά φάρμακα μπορούν ελαφρώς να παρακάμπτουν τα αποτελέσματα..

Χαρακτηριστικά της αποκωδικοποίησης ενός ηλεκτροκαρδιογραφήματος

Με βάση το ηλεκτροκαρδιογράφημα, ο καρδιολόγος θα είναι σε θέση να αξιολογήσει το ηλεκτρικό δυναμικό του καρδιακού μυός κατά τη διάρκεια της συστολής (συστολή) και της διαστολής (χαλάρωση). Τα δεδομένα εμφανίζονται σε 12 καμπύλες. Καθένα από αυτά καταδεικνύει το πέρασμα μιας ώθησης μέσω ενός συγκεκριμένου μέρους της καρδιάς. Καταγράφονται 12 καμπύλες μολύβδου:

 • 6 ακροδέκτες στους βραχίονες και τα πόδια που έχουν σχεδιαστεί για την αξιολόγηση των δονήσεων στο μετωπικό επίπεδο.
 • 6 καλώδια στην περιοχή του θώρακα για καταγραφή δυνατοτήτων στο οριζόντιο επίπεδο.

Κάθε καμπύλη έχει τα δικά της στοιχεία:

 • Τα δόντια μοιάζουν με πάνω και κάτω εξογκώματα στην εμφάνιση. Ορίζονται με λατινικά γράμματα.
 • Τα τμήματα είναι η απόσταση μεταξύ πολλών κοντινών δοντιών.
 • Ένα διάστημα είναι ένα εύρος πολλών δοντιών ή τμημάτων.

Γενικές αρχές αποκρυπτογράφησης

Η αξιολόγηση ενός ηλεκτροκαρδιογραφήματος είναι μια πολύπλοκη διαδικασία. Ο γιατρός το διεξάγει σταδιακά, ώστε να μην χάσει τις παραμικρές αλλαγές:

Καλλιτεχνικό ψευδώνυμοΠεριγραφή
Προσδιορισμός του ρυθμού των συσπάσεωνΟ φλεβοκομβικός ρυθμός χαρακτηρίζεται από ίση απόσταση μεταξύ των κυμάτων Ρ. Εάν εντοπιστούν διαφορές κατά τη μέτρηση των διαστημάτων, τότε μιλάμε για αρρυθμία
Μέτρηση του καρδιακού ρυθμούΟ γιατρός μετρά όλα τα κύτταρα μεταξύ των γειτονικών κυμάτων R. Κανονικά, ο καρδιακός ρυθμός δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 60-80 παλμούς ανά λεπτό
Προσδιορισμός του βηματοδότηΟ γιατρός, εστιάζοντας στη μεγάλη εικόνα, αναζητά την πηγή των σημάτων που κάνουν την καρδιά να κτυπά. Το κύμα Ρ, το οποίο είναι υπεύθυνο για κολπική συστολή, μελετάται ιδιαίτερα προσεκτικά. Ελλείψει παθολογιών, ο κόλπος είναι ο φυσικός βηματοδότης. Η αναγνώριση των έκτοπων σημάτων στον κόλπο, τον κολποκοιλιακό κόμβο και τις κοιλίες, υποδηλώνει αποτυχία στην αγωγή
Αξιολόγηση του συστήματος αγωγιμότηταςΗ παραβίαση της ώθησης ανιχνεύεται κατά μήκος των δοντιών και ορισμένων τμημάτων, εστιάζοντας στους επιτρεπόμενους κανόνες
Μελέτη του ηλεκτρικού άξονα του καρδιακού μυόςΕίναι γενικά αποδεκτό ότι το EOS σε λεπτά άτομα έχει κάθετη διάταξη. Υπέρβαρο οριζόντιο. Εάν η μετατόπιση είναι αισθητή, ο γιατρός θα υποψιαστεί την παρουσία παθολογίας. Ένας εύκολος τρόπος για να το προσδιορίσετε είναι να μελετήσετε το πλάτος του κύματος R σε 3 βασικά καλώδια. Η κανονική θέση ανιχνεύεται με το μεγαλύτερο διάστημα στο δεύτερο προβάδισμα. Εάν σε 1 ή 3, τότε ο άξονας του ασθενούς μετατοπίζεται προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά.
Λεπτομερής μελέτη όλων των στοιχείων της καμπύληςΕάν το μηχάνημα ΗΚΓ είναι παλιό, ο γιατρός καταγράφει το μήκος των διαστημάτων, των δοντιών και των τμημάτων με το χέρι. Οι νέες συσκευές κάνουν τα πάντα αυτόματα. Απομένει ο γιατρός να αξιολογήσει τα τελικά αποτελέσματα
Γράφοντας ένα συμπέρασμαΜετά τη διάγνωση, ο ασθενής πρέπει να περιμένει λίγο και να πάρει το συμπέρασμα. Σε αυτό, ο γιατρός θα περιγράψει τον ρυθμό, την πηγή του, τη συχνότητα των συσπάσεων, τη θέση του ηλεκτρικού άξονα. Εάν εντοπιστούν αποκλίσεις (αρρυθμίες, αποκλεισμοί, αλλαγές στο μυοκάρδιο, υπερφόρτωση μεμονωμένων θαλάμων), τότε θα γράφονται επίσης για

Για καλύτερη κατανόηση των πληροφοριών, συνιστάται να εξοικειωθείτε με τις διάφορες επιλογές για γνωμοδοτήσεις εμπειρογνωμόνων:

 • Ένα υγιές άτομο χαρακτηρίζεται από φλεβοκομβικό ρυθμό, 60-80 καρδιακούς παλμούς ανά λεπτό, EOS σε φυσιολογική θέση και χωρίς παθολογίες.
 • Με αυξημένο ή μειωμένο καρδιακό ρυθμό, ταχυκαρδία κόλπων ή βραδυκαρδία ενδείκνυται στο συμπέρασμα. Ο ασθενής θα συμβουλευτεί να υποβληθεί σε αρκετές ακόμη εξετάσεις ή να επαναλάβει τη διαδικασία σε άλλη ημέρα εάν εξωτερικοί παράγοντες επηρέασαν το αποτέλεσμα.
 • Σε ηλικιωμένους ασθενείς και άτομα που δεν έχουν υγιεινό τρόπο ζωής, συχνά αποκαλύπτονται παθολογικές αλλαγές στο μυοκάρδιο διάχυτης ή μεταβολικής φύσης..
 • Ένα αρχείο της παρουσίας μη ειδικών αλλαγών στο διάστημα ST-T δείχνει την ανάγκη για πρόσθετες εξετάσεις. Για να μάθετε την πραγματική αιτία μόνο με τη βοήθεια της ηλεκτροκαρδιογραφίας, σε αυτήν την περίπτωση, δεν υπάρχει τρόπος.
 • Η αποκάλυψη παραβίασης της επαναπόλωσης δείχνει ανεπαρκή αποκατάσταση των κοιλιών μετά τη συστολή. Συνήθως, διάφορες παθολογίες και ορμονικές διαταραχές επηρεάζουν τη διαδικασία. Για να τα βρείτε, θα χρειαστεί να πραγματοποιήσετε πολλές ακόμη εξετάσεις..

Τα περισσότερα από τα συμπεράσματα είναι θετικά. Οι αλλαγές μπορούν να ξεπεραστούν με προσαρμογές στον τρόπο ζωής και φάρμακα. Μια δυσμενή πρόγνωση είναι συνήθως όταν η ισχαιμική νόσος, ο πολλαπλασιασμός (υπερτροφία) των θαλάμων του καρδιακού μυός, οι αρρυθμίες και οι αποτυχίες αγωγής.

Αιτίες αποκλίσεων στο φλεβοκομβικό ρυθμό

Ένας ακανόνιστος φλεβοκομβικός ρυθμός εκδηλώνεται υπό την επίδραση παθολογιών ή φυσιολογικών παραγόντων. Οι μορφές αποτυχίας διαφέρουν ανάλογα με τη συχνότητα και το ρυθμό των συστολών:

 • αρρυθμία κόλπων
 • βραδυκαρδία κόλπων
 • ταχυκαρδία κόλπων.

Παρά τη σωστή πηγή σήματος, το πρόβλημα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Εάν δεν κάνετε καμία ενέργεια, μπορεί να εμφανιστεί μια πιο σοβαρή μορφή αρρυθμίας και θα εμφανιστούν επικίνδυνα συμπτώματα αιμοδυναμικών διαταραχών..

Ταχυκαρδία κόλπων

Η φλεβοκομβική ταχυκαρδία είναι παθολογική ή φυσιολογική. Στην πρώτη περίπτωση, συμβαίνει λόγω άλλων ασθενειών και στη δεύτερη - μετά από άγχος και υπερβολική εργασία. Το ηλεκτροκαρδιογράφημα συνήθως αποκαλύπτει μια αύξηση στη συχνότητα των συσπάσεων από 100 σε 220 ανά λεπτό και ένα μικρό διάστημα R-R.

Για μια επίθεση ταχυκαρδίας κόλπων, είναι χαρακτηριστικά τα ακόλουθα συμπτώματα:

 • αίσθημα παλμών;
 • έλλειψη αέρα
 • γενική αδυναμία
 • ζάλη;
 • Διαταραχή ύπνου;
 • πόνος στο στήθος;
 • θόρυβος στα αυτιά.

Βραδυκαρδία κόλπων

Οι κρίσεις βραδυκαρδίας κόλπων, όπως η ταχυκαρδία, εμφανίζονται ως σύμπτωμα άλλων ασθενειών ή με τη μορφή αντίδρασης σε φυσιολογικούς παράγοντες. Χαρακτηρίζονται από μείωση του καρδιακού ρυθμού σε 60 ή λιγότερους παλμούς ανά λεπτό. Στο ηλεκτροκαρδιογράφημα, παρατηρείται αύξηση της απόστασης μεταξύ των δοντιών R-R.

Εκτός από την επιβράδυνση του καρδιακού παλμού, κατά τη διάρκεια μιας επίθεσης βραδυκαρδίας, εμφανίζονται τα ακόλουθα συμπτώματα:

 • ζάλη;
 • ελαφρότητα
 • πόνος στην καρδιά
 • λεύκανση του δέρματος.
 • εμβοές;
 • γρήγορη κόπωση.

Αρρυθμία κόλπων

Η αρρυθμία του κόλπου συνήθως εμφανίζεται με ακανόνιστο ρυθμό. Ο καρδιακός ρυθμός μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί απότομα υπό την επίδραση διαφόρων ερεθισμάτων. Το μήκος του διαστήματος P-P ποικίλλει.

Μια επίθεση αρρυθμίας κόλπων χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα συμπτώματα:

 • αίσθημα εξασθένισης και καρδιακής ανεπάρκειας
 • αποχρωματισμός του δέρματος (μπλε αποχρωματισμός, ερυθρότητα)
 • αίσθημα δύσπνοιας
 • κρίσεις πανικού;
 • πόνος στην καρδιά
 • τρόμος των άκρων?
 • ελαφρότητα ή απώλεια συνείδησης.

Χαρακτηριστικά της αποκωδικοποίησης ΗΚΓ σε παιδιά

Η ηλεκτροκαρδιογραφία πραγματοποιείται σε παιδιά με τον ίδιο τρόπο όπως και στους ενήλικες. Προβλήματα μπορούν να προκύψουν μόνο με υπερκινητικά μωρά. Πρώτον, πρέπει να διαβεβαιωθούν και να εξηγηθεί η σημασία της διαδικασίας. Τα αποτελέσματα που λαμβάνονται διαφέρουν μόνο στον καρδιακό ρυθμό. Κατά τη διαδικασία της ενεργού ανάπτυξης, η καρδιά πρέπει να εργαστεί πιο σκληρά για να τροφοδοτήσει πλήρως όλους τους ιστούς του σώματος. Καθώς το μωρό αναπτύσσεται, ο καρδιακός παλμός επιστρέφει σταδιακά στο φυσιολογικό..

Τα σημάδια του φλεβοκομβικού ρυθμού στα μωρά είναι παρόμοια με αυτά των ενηλίκων. Η αύξηση του καρδιακού ρυθμού πρέπει να ταιριάζει στο αποδεκτό όριο ηλικίας. Εάν αποκαλυφθεί εστία έκτοπων παλμών, τότε μπορούμε να μιλήσουμε για μια συγγενή δυσπλασία της καρδιάς. Αποβάλλεται εντελώς μόνο με χειρουργική επέμβαση.

Οι ήπιες αρρυθμίες κόλπων συνηθέστερα σχετίζονται με το αναπνευστικό σύστημα. Κατά την εισπνοή, ο καρδιακός ρυθμός αυξάνεται και σταθεροποιείται κατά την εκπνοή. Τέτοιες αποτυχίες είναι χαρακτηριστικά των παιδιών και περνούν με την πάροδο του χρόνου. Κατά τη διεξαγωγή ενός ΗΚΓ, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η αναπνευστική αρρυθμία, καθώς ένας κρύος καναπές, ο φόβος και άλλοι παράγοντες προκαλούν την επιδείνωσή του.

Η φλεβοκομβική αρρυθμία μπορεί να προκληθεί από πιο επικίνδυνες αιτίες:

 • υποξία που εμφανίζεται στη μήτρα
 • υψηλή πίεση μέσα στο κρανίο, που ανιχνεύεται αμέσως μετά τη γέννηση.
 • ρευματισμός;
 • μυοκαρδίτιδα
 • μεταδοτικές ασθένειες;
 • καρδιακά ελαττώματα.

Λόγω των ακουστικών παθολογικών διαδικασιών, αυξάνεται η πιθανότητα εμφάνισης επιπλοκών που μπορούν να οδηγήσουν σε θάνατο και αναπηρία. Οι λιγότερο σοβαρές αιτίες περιλαμβάνουν ενεργή ανάπτυξη, ραχίτιδα και φυτική δυστονία. Στις περισσότερες περιπτώσεις, εξαφανίζονται μόνοι τους. Αρκεί για τους γονείς να δώσουν στο παιδί σύμπλοκα βιταμινών και να διαφοροποιήσουν τη διατροφή του.

Αποκωδικοποίηση ηλεκτροκαρδιογραφήματος κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης

Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς ενός παιδιού, παρατηρούνται σημαντικές αλλαγές στο σώμα μιας γυναίκας, επηρεάζοντας τα αποτελέσματα της ηλεκτροκαρδιογραφίας:

 • Η αύξηση του όγκου του κυκλοφορούντος αίματος συμβάλλει στην ανάπτυξη ταχυκαρδίας και στην εκδήλωση σημείων υπερφόρτωσης ορισμένων τμημάτων του καρδιακού μυός.
 • Η αναπτυσσόμενη μήτρα προκαλεί μετατόπιση εσωτερικών οργάνων, η οποία εκδηλώνεται με αλλαγή στη θέση του ηλεκτρικού άξονα της καρδιάς.
 • Οι ορμονικές αυξήσεις επηρεάζουν όλα τα συστήματα του σώματος, ειδικά το νευρικό και το καρδιαγγειακό. Μια γυναίκα έχει επιθέσεις ταχυκαρδίας μετά από οποιαδήποτε σωματική άσκηση. Ο καρδιακός ρυθμός αυξάνεται συνήθως όχι περισσότερο από 10-20 παλμούς ανά λεπτό από τον κανόνα.

Οι προκύπτουσες αλλαγές περνούν από μόνες τους μετά τη γέννηση του παιδιού, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις εξελίσσονται σε μια πλήρη παθολογική διαδικασία. Για να το αποτρέψετε, πρέπει να παρακολουθείτε έναν γιατρό καθ 'όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Η έννοια των γραμμάτων και αριθμών στο ηλεκτροκαρδιογράφημα

Για να καταλάβουμε τι είναι το ηλεκτροκαρδιογράφημα, οι ορισμοί των λατινικών γραμμάτων με τα οποία έχουν τίτλο τα δόντια θα βοηθήσουν:

ΟνομαΠεριγραφή
ΕρΔείχνει τον βαθμό διέγερσης του αριστερού διαφράγματος. Επιτρέπεται ¼ του μήκους του κύματος R. Η υπέρβαση του κανόνα μπορεί να υποδηλώνει την ανάπτυξη νεκρωτικών αλλαγών στο μυοκάρδιο
ΡΟπτικοποιεί τη δραστηριότητα όλων των κοιλιακών τοιχωμάτων. Πρέπει να εμφανίζεται σε όλες τις καμπύλες. Ελλείψει τουλάχιστον 1, υπάρχει πιθανότητα κοιλιακής υπερτροφίας
μικρόΕμφανίζει τη στιγμή διέγερσης των κοιλιών και του διαφράγματος μεταξύ τους. Κανονικά, θα πρέπει να είναι αρνητικό και να είναι το 1/3 του μήκους του κύματος R. Η διάρκεια κυμαίνεται από 0,02 έως 0,03 δευτερόλεπτα. Η υπέρβαση του αποδεκτού ορίου υποδηλώνει ένα ενδοκοιλιακό μπλοκ
ΠΔείχνει τη στιγμή της κολπικής διέγερσης. Βρίσκεται πάνω από το περίγραμμα. Το μήκος δεν υπερβαίνει τα 0,1 δευτερόλεπτα. Το πλάτος κυμαίνεται από 1,5 έως 2,5 mm. Με την υπερτροφία του δεξιού κόλπου, χαρακτηριστικό του cor pulmonale, το κύμα Ρ μεγαλώνει και αποκτά ένα αιχμηρό άκρο. Η ανάπτυξη του αριστερού κόλπου εκδηλώνεται με τη διάσπαση της κορυφής του σε 2 μέρη
ΤΑποκαλύφθηκε θετικό στις 2 πρώτες γραμμές. Στο καλώδιο VR είναι αρνητικό. Η υπερβολική αιχμηρή άκρη στο κύμα Τ είναι χαρακτηριστική των υπερβολικών επιπέδων καλίου στο σώμα. Εάν υπάρχει έλλειψη στοιχείου, είναι επίπεδο και μακρύ
ΕΕμφανίζεται σε σπάνιες περιπτώσεις κοντά στο κύμα Τ. Δείχνει τον βαθμό διέγερσης των κοιλιών μετά τη συστολή

Είναι εξίσου σημαντικό να μάθετε την έννοια ορισμένων τμημάτων και διαστημάτων:

 • Το διάστημα PQ δείχνει πόσο καιρό χρειάζεται μια ηλεκτρική ώθηση για να ταξιδέψει μέσω του καρδιακού μυός (από τον κόλπο έως τις κοιλίες). Ελλείψει ερεθιστικών παραγόντων, το μήκος δεν υπερβαίνει τα 0,2 δευτερόλεπτα. Εστιάζοντας σε αυτόν τον δείκτη, ο γιατρός θα αξιολογήσει τη γενική κατάσταση του συστήματος αγωγιμότητας. Εάν υπάρχει επιμήκυνση της απόστασης μεταξύ των κυμάτων P και Q, τότε το πρόβλημα μπορεί να έγκειται στην ανάπτυξη καρδιακού αποκλεισμού.
 • Ο γιατρός θα καθορίσει την κανονικότητα των συστολών από το κενό μεταξύ των δοντιών R-R και θα τις υπολογίσει..
 • Το σύμπλεγμα QRS σας βοηθά να δείτε πώς στέλνεται το σήμα μέσω των κοιλιών.
 • Το τμήμα μεταξύ των κυμάτων S και T δείχνει τη στιγμή που το κύμα διέγερσης περνά μέσα από τις κοιλίες. Το επιτρεπόμενο μήκος του είναι 0,1-0,2 δευτερόλεπτα. Το τμήμα βρίσκεται στην απομόνωση. Εάν είναι ελαφρώς εκτοπισμένο, τότε μπορεί να υπάρχουν υποψίες για ορισμένες παθολογικές διεργασίες:
  • 1 mm ή περισσότερο - έμφραγμα του μυοκαρδίου
  • χαμηλότερο κατά 0,5 και περισσότερο - ισχαιμική ασθένεια.
  • τμήμα σέλας - περικαρδίτιδα.

Δεν θα είναι εύκολο για ένα συνηθισμένο άτομο να αποκρυπτογραφήσει ένα ηλεκτροκαρδιογράφημα. Πρώτον, θα πρέπει να εξοικειωθείτε με τον ορισμό των λατινικών συμβόλων που δείχνουν τα δόντια, τα χαρακτηριστικά των διαστημάτων μεταξύ τους. Στη συνέχεια, πρέπει να μελετήσετε τους τύπους καρδιακού ρυθμού και τους γενικά αποδεκτούς κανόνες του καρδιακού ρυθμού. Τέλος, συνιστάται να δείτε τις επιλογές για τα συμπεράσματα των ειδικών και τις γενικές αρχές της αποκωδικοποίησης. Καθοδηγούμενος από τις πληροφορίες που μελετήθηκαν, ακόμη και ένα άτομο μακριά από την ιατρική θα είναι σε θέση να κάνει το καρδιογράφημα.

Αποκωδικοποίηση καρδιογραφήματος σε παιδιά και ενήλικες: γενικές αρχές, ανάγνωση των αποτελεσμάτων, παράδειγμα αποκωδικοποίησης

Ο ιστότοπος παρέχει βασικές πληροφορίες μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Η διάγνωση και η θεραπεία ασθενειών πρέπει να πραγματοποιούνται υπό την επίβλεψη ειδικού. Όλα τα φάρμακα έχουν αντενδείξεις. Απαιτείται ειδική διαβούλευση!

Ορισμός και ουσία της μεθόδου

Ένα ηλεκτροκαρδιογράφημα είναι μια καταγραφή του τρόπου λειτουργίας της καρδιάς σας, η οποία απεικονίζεται ως καμπύλη γραμμή σε χαρτί. Η γραμμή του ίδιου του καρδιογραφήματος δεν είναι χαοτική, έχει ορισμένα διαστήματα, δόντια και τμήματα που αντιστοιχούν σε ορισμένα στάδια της καρδιάς..

Για να κατανοήσετε την ουσία του ηλεκτροκαρδιογραφήματος, πρέπει να γνωρίζετε τι ακριβώς ονομάζει η συσκευή ως ηλεκτροκαρδιογράφημα. Το ΗΚΓ καταγράφει την ηλεκτρική δραστηριότητα της καρδιάς, η οποία αλλάζει κυκλικά, σύμφωνα με την έναρξη της διαστολής και της συστολής. Η ηλεκτρική δραστηριότητα της ανθρώπινης καρδιάς μπορεί να φαίνεται σαν μυθοπλασία, αλλά αυτό το μοναδικό βιολογικό φαινόμενο υπάρχει στην πραγματικότητα. Στην πραγματικότητα, η καρδιά περιέχει τα λεγόμενα κύτταρα του αγώγιμου συστήματος, τα οποία παράγουν ηλεκτρικά ερεθίσματα που μεταδίδονται στο μυϊκό σύστημα του οργάνου. Αυτές οι ηλεκτρικές παλμοί κάνουν το μυοκάρδιο να συστέλλεται και να χαλαρώνουν με έναν συγκεκριμένο ρυθμό και συχνότητα..

Η ηλεκτρική ώθηση διαδίδεται διαμέσου των κυττάρων του συστήματος καρδιακής αγωγιμότητας αυστηρά διαδοχικά, προκαλώντας συστολή και χαλάρωση των αντίστοιχων τμημάτων - των κοιλιών και των κόλπων. Το ηλεκτροκαρδιογράφημα αντανακλά τη συνολική ηλεκτρική διαφορά δυναμικού στην καρδιά.

Πώς να κάνετε σωστά ένα ηλεκτροκαρδιογράφημα ακολουθούμενο από
αποκρυπτογράφηση?

Ένα ηλεκτροκαρδιογράφημα μπορεί να ληφθεί σε οποιοδήποτε πολυκλινικό ή γενικό νοσοκομείο. Μπορείτε να πάτε σε ένα ιδιωτικό ιατρικό κέντρο με έναν ειδικό καρδιολόγο ή θεραπευτή. Μετά την καταγραφή του καρδιογραφήματος, η ταινία με τις καμπύλες εξετάζεται από γιατρό. Είναι αυτός που αναλύει την ηχογράφηση, την αποκρυπτογραφεί και γράφει το τελικό συμπέρασμα, το οποίο αντικατοπτρίζει όλες τις ορατές παθολογίες και τις λειτουργικές αποκλίσεις από τον κανόνα.

Ένα ηλεκτροκαρδιογράφημα καταγράφεται χρησιμοποιώντας μια ειδική συσκευή - έναν ηλεκτροκαρδιογράφο, ο οποίος μπορεί να είναι πολυκάναλος ή μονοκάναλος. Η ταχύτητα εγγραφής ΗΚΓ εξαρτάται από την τροποποίηση και τον εκσυγχρονισμό της συσκευής. Οι σύγχρονες συσκευές μπορούν να συνδεθούν σε έναν υπολογιστή, ο οποίος, εάν υπάρχει ένα ειδικό πρόγραμμα, θα αναλύσει την εγγραφή και θα εκδώσει ένα έτοιμο συμπέρασμα αμέσως μετά τη λήξη της διαδικασίας.

Κάθε καρδιογράφος έχει ειδικά ηλεκτρόδια που εφαρμόζονται με αυστηρά καθορισμένη σειρά. Υπάρχουν τέσσερα μανταλάκια σε κόκκινο, κίτρινο, πράσινο και μαύρο που εφαρμόζονται και στα δύο χέρια και στα δύο πόδια. Αν πάτε σε έναν κύκλο, τα μανταλάκια τοποθετούνται σύμφωνα με τον κανόνα "κόκκινο-κίτρινο-πράσινο-μαύρο", από το δεξί χέρι. Αυτή η ακολουθία είναι εύκολο να θυμηθούμε χάρη στον μαθητή που λέει, "Every-Woman-Angry-Devil". Εκτός από αυτά τα ηλεκτρόδια, υπάρχουν επίσης ηλεκτρόδια στο στήθος, τα οποία είναι εγκατεστημένα στους μεσοπλεύριους χώρους..

Ως αποτέλεσμα, το ηλεκτροκαρδιογράφημα αποτελείται από δώδεκα καμπύλες, έξι από τις οποίες καταγράφονται από ηλεκτρόδια στήθους και ονομάζονται θώρακες. Τα υπόλοιπα έξι καλώδια καταγράφονται από ηλεκτρόδια συνδεδεμένα στους βραχίονες και τα πόδια, τρία από τα οποία ονομάζονται στάνταρ και τρία άλλα είναι ενισχυμένα. Οι ακροδέκτες του θώρακα χαρακτηρίζονται V1, V2, V3, V4, V5, V6, οι τυπικοί είναι απλώς λατινικοί αριθμοί - I, II, III και οι ενισχυμένοι ακροδέκτες ποδιών ορίζονται με τα γράμματα aVL, aVR, aVF. Διαφορετικοί οδηγοί του καρδιογραφήματος είναι απαραίτητοι για τη δημιουργία της πληρέστερης εικόνας της δραστηριότητας της καρδιάς, καθώς ορισμένες παθολογίες είναι ορατές στους οδηγούς του θώρακα, άλλες σε τυπικά καλώδια και άλλες σε ενισχυμένες μολύβδους..

Το άτομο ξαπλώνει στον καναπέ, ο γιατρός στερεώνει τα ηλεκτρόδια και ανάβει τη συσκευή. Ενώ γράφεται το ΗΚΓ, το άτομο πρέπει να είναι απολύτως ήρεμο. Είναι αδύνατο να επιτρέψουμε την εμφάνιση τυχόν ερεθισμάτων που μπορούν να παραμορφώσουν την πραγματική εικόνα της καρδιάς..

Πώς να κάνετε σωστά ένα ηλεκτροκαρδιογράφημα ακολουθούμενο από
μεταγραφή - βίντεο

Αρχή αποκωδικοποίησης ΗΚΓ

Δεδομένου ότι το ηλεκτροκαρδιογράφημα αντανακλά τις διαδικασίες συστολής και χαλάρωσης του μυοκαρδίου, είναι δυνατόν να εντοπιστεί πώς προχωρούν αυτές οι διαδικασίες και να προσδιοριστούν οι υπάρχουσες παθολογικές διαδικασίες. Τα στοιχεία του ηλεκτροκαρδιογραφήματος είναι στενά συνδεδεμένα και αντανακλούν τη διάρκεια των φάσεων του καρδιακού κύκλου - συστολή και διαστόλη, δηλαδή συστολή και επακόλουθη χαλάρωση. Η αποκωδικοποίηση του ηλεκτροκαρδιογραφήματος βασίζεται στη μελέτη των δοντιών, από τη σχετική θέση μεταξύ τους, τη διάρκεια και άλλες παραμέτρους. Για ανάλυση, μελετώνται τα ακόλουθα στοιχεία του ηλεκτροκαρδιογραφήματος:
1. Αγκάθια.
2. Διαστήματα.
3. Τμήματα.

Όλες οι αιχμηρές και ομαλές κυρτότητες και κοιλότητες στη γραμμή ΗΚΓ ονομάζονται δόντια. Κάθε δόντι χαρακτηρίζεται από ένα γράμμα του λατινικού αλφαβήτου. Το κύμα Ρ αντικατοπτρίζει τη συστολή των κόλπων, το σύμπλεγμα QRS - τη συστολή των κοιλιών της καρδιάς, το κύμα Τ - τη χαλάρωση των κοιλιών. Μερικές φορές υπάρχει ένα άλλο κύμα U μετά το κύμα Τ στο ηλεκτροκαρδιογράφημα, αλλά δεν έχει κλινικό και διαγνωστικό ρόλο.

Ένα τμήμα ΗΚΓ είναι το τμήμα που περικλείεται μεταξύ γειτονικών δοντιών. Τα τμήματα P - Q και S - T έχουν μεγάλη σημασία για τη διάγνωση της καρδιακής παθολογίας. Το διάστημα στο ηλεκτροκαρδιογράφημα είναι ένα σύμπλοκο που περιλαμβάνει ένα δόντι και ένα διάστημα. Τα διαστήματα P - Q και Q - T είναι πολύ σημαντικά για τη διάγνωση..

Συχνά, στην έκθεση του γιατρού, μπορείτε να δείτε μικρά λατινικά γράμματα, τα οποία υποδηλώνουν επίσης δόντια, διαστήματα και τμήματα. Τα μικρά γράμματα χρησιμοποιούνται όταν το άκρο έχει μήκος μικρότερο από 5 mm. Επιπλέον, αρκετά R-κύματα μπορεί να εμφανιστούν στο σύμπλεγμα QRS, τα οποία συνήθως ονομάζονται R ', R', κ.λπ. Μερικές φορές το κύμα R λείπει απλώς. Στη συνέχεια, ολόκληρο το σύμπλεγμα συμβολίζεται με δύο μόνο γράμματα - QS. Όλα αυτά έχουν μεγάλη διαγνωστική αξία..

Σχέδιο αποκωδικοποίησης ΗΚΓ - γενικό σχήμα για την ανάγνωση των αποτελεσμάτων

Κατά την αποκωδικοποίηση ενός ηλεκτροκαρδιογραφήματος, πρέπει να οριστούν οι ακόλουθες παράμετροι, που αντικατοπτρίζουν το έργο της καρδιάς:

 • θέση του ηλεκτρικού άξονα της καρδιάς.
 • προσδιορισμός της ορθότητας του καρδιακού ρυθμού και της αγωγιμότητας της ηλεκτρικής ώθησης (ανίχνευση εμπλοκών, αρρυθμιών) ·
 • προσδιορισμός της κανονικότητας των συσπάσεων του καρδιακού μυός.
 • προσδιορισμός του καρδιακού ρυθμού
 • αναγνώριση της πηγής της ηλεκτρικής ώθησης (προσδιορίστε τον φλεβοκομβικό ρυθμό ή όχι) ·
 • ανάλυση της διάρκειας, του βάθους και του πλάτους του κολπικού P κύματος και του διαστήματος P - Q ·
 • ανάλυση της διάρκειας, του βάθους, του πλάτους του συμπλέγματος QRST των δοντιών των κοιλιών της καρδιάς.
 • ανάλυση των παραμέτρων του τμήματος RS - T και του κύματος Τ ·
 • ανάλυση των παραμέτρων του διαστήματος Q - T.

Με βάση όλες τις παραμέτρους που μελετήθηκαν, ο γιατρός γράφει ένα τελικό συμπέρασμα σχετικά με το ηλεκτροκαρδιογράφημα. Το συμπέρασμα μπορεί να μοιάζει με αυτό: "Ρυθμός κόλπων με καρδιακό ρυθμό 65. Κανονική θέση του ηλεκτρικού άξονα της καρδιάς. Δεν εντοπίστηκε παθολογία." Ή αλλιώς: "Ταχυκαρδία κόλπων με καρδιακό ρυθμό 100. Ενιαία υπερκοιλιακή εξωσυστόλη. Ατελής αποκλεισμός του δεξιού κλάδου δέσμης. Μέτριες μεταβολικές αλλαγές στο μυοκάρδιο".

Στο συμπέρασμα σχετικά με το ηλεκτροκαρδιογράφημα, ο γιατρός πρέπει απαραίτητα να αντικατοπτρίζει τις ακόλουθες παραμέτρους:

 • φλεβοκομβικό ρυθμό ή όχι
 • κανονικότητα του ρυθμού
 • καρδιακός ρυθμός (HR)
 • θέση του ηλεκτρικού άξονα της καρδιάς.

Εάν εντοπιστεί κάποιο από τα 4 παθολογικά σύνδρομα, υποδείξτε ποια είναι - διαταραχή του ρυθμού, αγωγιμότητα, υπερφόρτωση των κοιλιών ή των κόλπων και βλάβη στη δομή του καρδιακού μυός (καρδιακή προσβολή, ουλή, δυστροφία).

Ένα παράδειγμα αποκωδικοποίησης ενός ηλεκτροκαρδιογραφήματος

Έλεγχος της κανονικότητας των καρδιακών συσπάσεων

Υπολογισμός καρδιακού ρυθμού (HR)

Πραγματοποιείται με μια απλή αριθμητική μέθοδο: μετράται ο αριθμός των μεγάλων τετραγώνων σε χαρτί γραφήματος, τα οποία τοποθετούνται μεταξύ δύο δοντιών R. Στη συνέχεια, ο καρδιακός ρυθμός υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τον τύπο, ο οποίος καθορίζεται από την ταχύτητα της ταινίας στον καρδιογράφο:
1. Η ταχύτητα της ζώνης είναι 50 mm / s - τότε ο καρδιακός ρυθμός είναι 600 δια του αριθμού των τετραγώνων.
2. Η ταχύτητα του ιμάντα είναι 25 mm / s - τότε ο καρδιακός ρυθμός είναι 300 διαιρούμενος με τον αριθμό των τετραγώνων.

Για παράδειγμα, εάν 4,8 μεγάλα τετράγωνα ταιριάζουν μεταξύ δύο κυμάτων R, τότε ο καρδιακός ρυθμός, με ταχύτητα ιμάντα 50 mm / s, θα είναι ίσος με 600 / 4,8 = 125 παλμούς ανά λεπτό.

Εάν ο ρυθμός των καρδιακών παλμών είναι λανθασμένος, τότε ο μέγιστος και ελάχιστος καρδιακός ρυθμός καθορίζεται, λαμβάνοντας ως βάση τις μέγιστες και ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ των κυμάτων R.

Προσδιορισμός της πηγής του ρυθμού

Ερμηνεία ΗΚΓ - ρυθμοί

Κανονικά, ο βηματοδότης είναι ο κόλπος του κόλπου. Και αυτός ο φυσιολογικός ρυθμός ονομάζεται κόλπος - όλες οι άλλες επιλογές είναι παθολογικές. Με διάφορες παθολογίες, οποιοσδήποτε άλλος κόμβος των νευρικών κυττάρων του συστήματος καρδιακής αγωγής μπορεί να δράσει ως βηματοδότης. Σε αυτήν την περίπτωση, οι κυκλικές ηλεκτρικές παλμοί μπλέκονται και διαταράσσεται ο ρυθμός του καρδιακού παλμού - εμφανίζεται αρρυθμία.

Με το φλεβοκομβικό ρυθμό στο ηλεκτροκαρδιογράφημα στο μόλυβδο II, υπάρχει ένα κύμα Ρ μπροστά από κάθε σύμπλεγμα QRS και είναι πάντα θετικό. Σε ένα μόλυβδο, όλα τα κύματα Ρ πρέπει να έχουν το ίδιο σχήμα, μήκος και πλάτος.

Με τον κολπικό ρυθμό, το κύμα Ρ στα καλώδια II και III είναι αρνητικό, αλλά υπάρχει μπροστά από κάθε σύμπλεγμα QRS.

Οι κολποκοιλιακοί ρυθμοί χαρακτηρίζονται από την απουσία κυμάτων Ρ στα καρδιογραφήματα ή από την εμφάνιση αυτού του κύματος μετά το σύμπλεγμα QRS και όχι μπροστά από αυτό, όπως είναι φυσιολογικό. Με αυτόν τον τύπο ρυθμού, ο καρδιακός ρυθμός είναι χαμηλός και κυμαίνεται από 40 έως 60 παλμούς ανά λεπτό..

Ο κοιλιακός ρυθμός χαρακτηρίζεται από αύξηση του πλάτους του συμπλέγματος QRS, το οποίο γίνεται μεγάλο και μάλλον εκφοβιστικό. Τα κύματα P και το σύμπλεγμα QRS δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους. Δηλαδή, δεν υπάρχει αυστηρή σωστή κανονική ακολουθία - το κύμα P, ακολουθούμενο από το σύμπλεγμα QRS. Ο κοιλιακός ρυθμός χαρακτηρίζεται από μείωση του καρδιακού ρυθμού - λιγότερο από 40 παλμούς ανά λεπτό.

Αποκαλύπτοντας την παθολογία της ηλεκτρικής ώθησης στις δομές της καρδιάς

Για αυτό, μετράται η διάρκεια του κύματος P, το διάστημα P - Q και το σύμπλεγμα QRS. Η διάρκεια αυτών των παραμέτρων υπολογίζεται χρησιμοποιώντας μια ταινία χιλιοστών στην οποία καταγράφεται το καρδιογράφημα. Αρχικά, σκεφτείτε πόσα χιλιοστά καταλαμβάνει κάθε δόντι ή διάστημα, μετά το οποίο η προκύπτουσα τιμή πολλαπλασιάζεται επί 0,02 με ταχύτητα γραφής 50 mm / s ή 0,04 με ταχύτητα γραφής 25 mm / s.

Η κανονική διάρκεια του κύματος P είναι έως 0,1 δευτερόλεπτα, το διάστημα P - Q είναι 0,12-0,2 δευτερόλεπτα, το σύμπλεγμα QRS είναι 0,06-0,1 δευτερόλεπτα.

Ηλεκτρικός άξονας της καρδιάς

Υποδεικνύεται ως γωνία άλφα. Μπορεί να βρίσκεται σε κανονική θέση, οριζόντια ή κατακόρυφη. Επιπλέον, σε ένα λεπτό άτομο, ο άξονας της καρδιάς είναι πιο κάθετος σε σχέση με τις μέσες τιμές και σε υπέρβαρους ανθρώπους είναι πιο οριζόντιος. Η κανονική θέση του ηλεκτρικού άξονα της καρδιάς είναι 30–69 o, κάθετη - 70–90 o, οριζόντια - 0–29 o. Η γωνία άλφα, ίση με 91 έως ± 180 o, αντανακλά μια απότομη απόκλιση του ηλεκτρικού άξονα της καρδιάς προς τα δεξιά. Η γωνία άλφα, ίση με 0 έως -90 o, αντανακλά μια απότομη απόκλιση του ηλεκτρικού άξονα της καρδιάς προς τα αριστερά.

Ο ηλεκτρικός άξονας της καρδιάς μπορεί να αποκλίνει σε διάφορες παθολογικές καταστάσεις. Για παράδειγμα, η υπέρταση οδηγεί σε απόκλιση προς τα δεξιά, μια παραβίαση της αγωγιμότητας (αποκλεισμός) μπορεί να την μετατοπίσει προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά.

Κολπικό κύμα Ρ

Το κολπικό κύμα Ρ πρέπει να είναι:

 • θετικά στα καλώδια I, II, aVF και στο στήθος (2, 3, 4, 5, 6).
 • αρνητικό σε aVR.
 • διφασικό (μέρος του κύματος βρίσκεται στη θετική περιοχή και μέρος - στο αρνητικό) σε III, aVL, V1.

Η κανονική διάρκεια P δεν είναι μεγαλύτερη από 0,1 δευτερόλεπτα και το πλάτος είναι 1,5 - 2,5 mm.

Οι παθολογικές μορφές του κύματος Ρ μπορεί να υποδεικνύουν τις ακόλουθες παθολογίες:
1. Υψηλά και αιχμηρά δόντια στα σημεία II, III, aVF εμφανίζονται με υπερτροφία του δεξιού κόλπου ("cor pulmonale").
2. Το κύμα Ρ με δύο κορυφές με μεγάλο πλάτος στα καλώδια I, aVL, V5 και V6 υποδεικνύει αριστερή κολπική υπερτροφία (για παράδειγμα, νόσος της μιτροειδούς βαλβίδας).

Διάστημα P - Q

Κοιλιακό σύμπλεγμα QRST

Το ίδιο το κοιλιακό σύμπλοκο QRST αποτελείται από το σύμπλοκο QRS και το τμήμα S-T. Η κανονική διάρκεια του συμπλέγματος QRST δεν υπερβαίνει τα 0,1 δευτερόλεπτα και η αύξηση του ανιχνεύεται με αποκλεισμό της δέσμης της δέσμης Του.

Το σύμπλεγμα QRS αποτελείται από τρία κύματα, αντίστοιχα Q, R και S. Το κύμα Q είναι ορατό στο καρδιογράφημα σε όλους τους αγωγούς, εκτός από τα 1, 2 και 3 του θώρακα. Ένα κανονικό κύμα Q έχει πλάτος έως και 25% αυτού του κύματος R. Η διάρκεια του κύματος Q είναι 0,03 δευτερόλεπτα. Το κύμα R καταγράφεται σε απολύτως όλους τους απαγωγείς. Το κύμα S είναι επίσης ορατό σε όλα τα καλώδια, αλλά το πλάτος του μειώνεται από το 1ο στήθος στο 4ο και στο 5ο και 6ο μπορεί να απουσιάζει εντελώς. Το μέγιστο πλάτος αυτού του δοντιού είναι 20 mm..

Το τμήμα S - T είναι πολύ σημαντικό από διαγνωστική άποψη. Σε αυτό το δόντι μπορεί να ανιχνευθεί ισχαιμία του μυοκαρδίου, δηλαδή έλλειψη οξυγόνου στον καρδιακό μυ. Συνήθως αυτό το τμήμα εκτείνεται κατά μήκος της απομόνωσης, σε αναθέσεις στήθους 1, 2 και 3, μπορεί να ανέλθει έως και 2 mm. Και στις αναθέσεις 4, 5 και 6 στο στήθος, το τμήμα S - T μπορεί να μετατοπιστεί κάτω από την απομόνωση κατά μέγιστο μισό χιλιοστόμετρο. Είναι η απόκλιση του τμήματος από την ινσουλίνη που αντανακλά την παρουσία ισχαιμίας του μυοκαρδίου..

Τ κύμα

Διάστημα Q - T

Ερμηνεία ΗΚΓ - κανονικοί δείκτες

Η ερμηνεία του ηλεκτροκαρδιογραφήματος καταγράφεται συνήθως από τον γιατρό στο συμπέρασμα. Ένα τυπικό παράδειγμα ενός φυσιολογικού καρδιογραφήματος της καρδιάς μοιάζει με αυτό:
1.PQ - 0,12 δευτ.
2. QRS - 0,06 s.
3. QT - 0,31 s.
4.RR - 0,62 - 0,66 - 0,6.
5. Ο καρδιακός ρυθμός είναι 70 - 75 παλμούς ανά λεπτό.
6. ο φλεβοκομβικός ρυθμός.
7. Ο ηλεκτρικός άξονας της καρδιάς βρίσκεται κανονικά.

Κανονικά, ο ρυθμός πρέπει να είναι μόνο κόλπος, ο καρδιακός ρυθμός ενός ενήλικα είναι 60 - 90 παλμούς ανά λεπτό. Το κύμα P δεν είναι συνήθως 0,1 s, το διάστημα P - Q είναι 0,12-0,2 δευτερόλεπτα, το σύμπλεγμα QRS είναι 0,06-0,1 δευτερόλεπτα, το Q είναι T έως 0,4 s.

Εάν το καρδιογράφημα είναι παθολογικό, τότε δείχνει συγκεκριμένα σύνδρομα και αποκλίσεις από τον κανόνα (για παράδειγμα, μερικό αποκλεισμό του αριστερού κλάδου δέσμης, ισχαιμία του μυοκαρδίου κ.λπ.). Επίσης, ο γιατρός μπορεί να αντικατοπτρίζει συγκεκριμένες παραβιάσεις και αλλαγές στις κανονικές παραμέτρους των κυμάτων, διαστημάτων και τμημάτων (για παράδειγμα, συντόμευση του κύματος Ρ ή του διαστήματος Q-T, κ.λπ.).

Ερμηνεία ΗΚΓ σε παιδιά και έγκυες γυναίκες

Σε έγκυες γυναίκες, μια μικρή απόκλιση του ηλεκτρικού άξονα της καρδιάς σε καθυστερημένη κύηση είναι δυνατή λόγω της συμπίεσης από την αναπτυσσόμενη μήτρα. Επιπλέον, η ταχυκαρδία κόλπων αναπτύσσεται συχνά, δηλαδή αύξηση του καρδιακού ρυθμού έως 110 - 120 παλμούς ανά λεπτό, η οποία είναι λειτουργική κατάσταση και περνά από μόνη της. Η αύξηση του καρδιακού ρυθμού σχετίζεται με τον υψηλότερο όγκο του κυκλοφορούντος αίματος και την αυξημένη άσκηση. Λόγω του αυξημένου φορτίου στην καρδιά σε έγκυες γυναίκες, μπορεί να ανιχνευθεί υπερφόρτωση διαφόρων μερών του οργάνου. Αυτά τα φαινόμενα δεν είναι παθολογία - σχετίζονται με την εγκυμοσύνη και θα εξαφανιστούν μόνα τους μετά τον τοκετό..

Αποκωδικοποίηση ηλεκτροκαρδιογραφήματος για καρδιακή προσβολή

Το έμφραγμα του μυοκαρδίου είναι μια απότομη διακοπή της παροχής οξυγόνου στα κύτταρα των μυών της καρδιάς, ως αποτέλεσμα της οποίας αναπτύσσεται η νέκρωση μιας περιοχής ιστού, η οποία βρίσκεται σε κατάσταση υποξίας. Ο λόγος για την παραβίαση της παροχής οξυγόνου μπορεί να είναι διαφορετικός - πιο συχνά είναι η απόφραξη ενός αιμοφόρου αγγείου ή η ρήξη του. Η καρδιακή προσβολή επηρεάζει μόνο ένα μέρος του μυϊκού ιστού της καρδιάς και η έκταση της βλάβης εξαρτάται από το μέγεθος του αιμοφόρου αγγείου που έχει μπλοκαριστεί ή σπάσει. Στο ηλεκτροκαρδιογράφημα, το έμφραγμα του μυοκαρδίου έχει ορισμένα σημεία από τα οποία μπορεί να διαγνωστεί.

Στη διαδικασία ανάπτυξης του εμφράγματος του μυοκαρδίου, διακρίνονται τέσσερα στάδια, τα οποία έχουν διαφορετικές εκδηλώσεις στο ΗΚΓ:

 • η πιο οξεία?
 • αιχμηρός;
 • υποξεία;
 • κικιατρικός.

Το πιο οξύ στάδιο του εμφράγματος του μυοκαρδίου μπορεί να διαρκέσει για 3 ώρες - 3 ημέρες από τη στιγμή των κυκλοφορικών διαταραχών. Σε αυτό το στάδιο, το κύμα Q μπορεί να απουσιάζει στο ηλεκτροκαρδιογράφημα. Εάν υπάρχει, τότε το κύμα R έχει χαμηλό πλάτος ή είναι εντελώς απουσιάζει. Σε αυτήν την περίπτωση, υπάρχει ένα χαρακτηριστικό κύμα QS, που αντικατοπτρίζει ένα διαδερμικό έμφραγμα. Το δεύτερο σημάδι οξείας έμφραξης είναι η αύξηση του τμήματος S - T κατά τουλάχιστον 4 mm πάνω από την απομόνωση, με το σχηματισμό ενός μεγάλου κύματος Τ.

Μερικές φορές είναι δυνατό να εντοπιστεί η φάση της ισχαιμίας του μυοκαρδίου, πριν από την πιο οξεία, η οποία χαρακτηρίζεται από υψηλά κύματα Τ.

Το οξύ στάδιο καρδιακής προσβολής διαρκεί 2 έως 3 εβδομάδες. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ένα κύμα Q μεγάλου και μεγάλου πλάτους καταγράφεται στο ΗΚΓ και ένα αρνητικό κύμα Τ.

Η υποξεία φάση διαρκεί έως και 3 μήνες. Στο ΗΚΓ, καταγράφεται ένα πολύ μεγάλο αρνητικό κύμα Τ με τεράστιο πλάτος, το οποίο σταδιακά ομαλοποιείται. Μερικές φορές ανιχνεύεται η άνοδος του τμήματος S - T, η οποία θα έπρεπε να είχε σταματήσει μέχρι αυτήν την περίοδο. Αυτό είναι ένα ανησυχητικό σύμπτωμα, καθώς μπορεί να υποδηλώνει το σχηματισμό ανευρύσματος της καρδιάς..

Το cicatricial στάδιο του εμφράγματος του μυοκαρδίου είναι το τελικό, καθώς σχηματίζεται συνδετικός ιστός στην κατεστραμμένη περιοχή, η οποία είναι ανίκανη για συστολή. Αυτή η ουλή καταγράφεται στο ΗΚΓ με τη μορφή ενός κύματος Q, το οποίο θα παραμείνει για τη ζωή. Συχνά το κύμα Τ εξομαλύνεται, έχει χαμηλό πλάτος ή ακόμη και αρνητικό.

Αποκωδικοποίηση των πιο κοινών ΗΚΓ

Στο συμπέρασμα, οι γιατροί γράφουν το αποτέλεσμα της αποκωδικοποίησης ΗΚΓ, κάτι που συχνά είναι ακατανόητο, καθώς αποτελείται από όρους, σύνδρομα και απλώς μια δήλωση παθοφυσιολογικών διαδικασιών. Εξετάστε τα πιο συνηθισμένα συμπεράσματα ΗΚΓ που είναι ακατανόητα για ένα άτομο χωρίς ιατρική εκπαίδευση..

Ο εκτοπικός ρυθμός σημαίνει όχι κόλπος - που μπορεί να είναι τόσο παθολογία όσο και κανόνας. Ο εκτοπικός ρυθμός είναι φυσιολογικός όταν υπάρχει συγγενής δυσπλασία του συστήματος καρδιακής αγωγής, αλλά το άτομο δεν κάνει παράπονα και δεν πάσχει από άλλες καρδιακές παθολογίες. Σε άλλες περιπτώσεις, ένας εκτοπικός ρυθμός υποδηλώνει την παρουσία αποκλεισμών.

Η αλλαγή στις διαδικασίες επαναπόλωσης στο ΗΚΓ αντικατοπτρίζει μια παραβίαση της διαδικασίας χαλάρωσης του καρδιακού μυός μετά τη συστολή.

Ο φλεβοκομβικός ρυθμός είναι ο φυσιολογικός καρδιακός ρυθμός ενός υγιούς ατόμου..

Κόλπος ή ημιτονοειδής ταχυκαρδία σημαίνει ότι ένα άτομο έχει σωστό και κανονικό ρυθμό, αλλά αυξημένο καρδιακό ρυθμό - πάνω από 90 παλμούς ανά λεπτό. Σε νέους κάτω των 30 ετών είναι μια παραλλαγή του κανόνα.

Η βραδυκαρδία του κόλπου είναι ένας χαμηλός καρδιακός ρυθμός κάτω των 60 παλμών ανά λεπτό με έναν κανονικό, κανονικό ρυθμό.

Οι μη ειδικές κυματομορφές ST-T σημαίνουν ότι υπάρχουν μικρές αποκλίσεις από τον κανόνα, αλλά η αιτία τους μπορεί να είναι εντελώς άσχετη με την παθολογία της καρδιάς. Είναι απαραίτητο να υποβληθείτε σε πλήρη εξέταση. Τέτοιες μη ειδικές αλλαγές ST-T μπορούν να αναπτυχθούν με ανισορροπία καλίου, νατρίου, χλωρίου, ιόντων μαγνησίου ή διαφόρων ενδοκρινικών διαταραχών, συχνά κατά τη διάρκεια της εμμηνόπαυσης σε γυναίκες.

Ένα διφασικό κύμα R σε συνδυασμό με άλλα σημάδια εμφράγματος υποδηλώνει βλάβη στο πρόσθιο τοίχωμα του μυοκαρδίου. Εάν δεν υπάρχουν άλλα σημάδια καρδιακής προσβολής, τότε ένα κύμα R δύο φάσεων δεν είναι σημάδι παθολογίας.

Η παράταση του QT μπορεί να υποδηλώνει υποξία (έλλειψη οξυγόνου), ραχίτιδα ή υπερβολική διέγερση του νευρικού συστήματος σε ένα παιδί, η οποία είναι συνέπεια τραύματος κατά τη γέννηση.

Η υπερτροφία του μυοκαρδίου σημαίνει ότι το μυϊκό τοίχωμα της καρδιάς είναι παχύρρευστο και λειτουργεί με τεράστιο στρες. Αυτό μπορεί να οδηγήσει στο σχηματισμό:

 • καρδιακά ελαττώματα
 • συγκοπή;
 • αρρυθμίες.

Επίσης, η υπερτροφία του μυοκαρδίου μπορεί να είναι συνέπεια προηγούμενων καρδιακών προσβολών..

Οι μέτριες διάχυτες αλλαγές στο μυοκάρδιο σημαίνουν ότι η διατροφή των ιστών είναι μειωμένη και έχει αναπτυχθεί δυστροφία του καρδιακού μυός. Αυτή είναι μια σταθερή κατάσταση: πρέπει να συμβουλευτείτε έναν γιατρό και να υποβληθείτε σε μια κατάλληλη πορεία θεραπείας, συμπεριλαμβανομένης της ομαλοποίησης της διατροφής.

Η απόκλιση του ηλεκτρικού άξονα της καρδιάς (EOS) προς τα αριστερά ή τα δεξιά είναι δυνατή με υπερτροφία της αριστερής ή δεξιάς κοιλίας, αντίστοιχα. Στα αριστερά, το EOS μπορεί να αποκλίνει σε παχύσαρκα άτομα, και το δεξί σε λεπτά άτομα, αλλά σε αυτή την περίπτωση είναι μια παραλλαγή του κανόνα.

Αριστερός τύπος ΗΚΓ - απόκλιση EOS προς τα αριστερά.

Το NBPNBG είναι μια συντομογραφία για ατελές μπλοκ κλάδου δεξιάς δέσμης. Αυτή η κατάσταση μπορεί να εμφανιστεί σε νεογέννητα παιδιά και αποτελεί παραλλαγή του κανόνα. Σε σπάνιες περιπτώσεις, το NBRBB μπορεί να προκαλέσει αρρυθμίες, αλλά γενικά δεν οδηγεί στην ανάπτυξη αρνητικών συνεπειών. Ένας αποκλεισμός της δέσμης του είναι πολύ κοινός στους ανθρώπους, αλλά εάν δεν υπάρχουν παράπονα από την καρδιά, τότε δεν είναι απολύτως επικίνδυνο.

Το BPVLNPG είναι μια συντομογραφία που σημαίνει "αποκλεισμός του πρόσθιου κλάδου του αριστερού κλάδου δέσμης της δέσμης Του". Αντικατοπτρίζει μια παραβίαση της αγωγής ηλεκτρικής ώθησης στην καρδιά και οδηγεί στην ανάπτυξη αρρυθμιών.

Μικρή ανάπτυξη του κύματος R στο V1-V3 μπορεί να αποτελεί ένδειξη μεσοκοιλιακού εμφράγματος διαφράγματος. Για να προσδιορίσετε ακριβώς εάν συμβαίνει αυτό, είναι απαραίτητο να κάνετε μια άλλη μελέτη ΗΚΓ..

Το σύνδρομο CLC (σύνδρομο Klein-Levi-Critesco) είναι ένα συγγενές χαρακτηριστικό του συστήματος καρδιακής αγωγής. Μπορεί να προκαλέσει αρρυθμίες. Αυτό το σύνδρομο δεν απαιτεί θεραπεία, αλλά είναι απαραίτητο να εξετάζεται τακτικά από καρδιολόγο.

Το ΗΚΓ χαμηλής τάσης καταγράφεται συχνά με περικαρδίτιδα (μεγάλος όγκος συνδετικού ιστού στην καρδιά που αντικαθιστά τους μυς). Επιπλέον, αυτό το σύμπτωμα μπορεί να αντικατοπτρίζει την εξάντληση ή το μυξίδημα..

Οι μεταβολικές αλλαγές αντικατοπτρίζουν τον υποσιτισμό στον καρδιακό μυ. Είναι απαραίτητο να εξεταστεί από καρδιολόγο και να υποβληθεί σε θεραπεία.

Extrasystole - είναι παραβίαση του ρυθμού των καρδιακών συσπάσεων, δηλαδή της αρρυθμίας. Απαιτείται σοβαρή θεραπεία και παρατήρηση από καρδιολόγο. Η εξτρασυστόλη μπορεί να είναι κοιλιακή, κολπική, αλλά η ουσία δεν αλλάζει.

Οι διαταραχές του ρυθμού και της αγωγιμότητας είναι συμπτώματα που υποδηλώνουν συλλογικά αρρυθμία. Απαιτείται παρακολούθηση από καρδιολόγο και κατάλληλη θεραπεία. Δυνατότητα εγκατάστασης βηματοδότη.

Μια πιο αργή αγωγή σημαίνει ότι η νευρική ώθηση ταξιδεύει μέσω του καρδιακού ιστού πιο αργά από το κανονικό. Από μόνη της, αυτή η πάθηση δεν απαιτεί ειδική θεραπεία - μπορεί να είναι ένα συγγενές χαρακτηριστικό του συστήματος καρδιακής αγωγής. Συνιστάται τακτική παρακολούθηση από καρδιολόγο.

Ο αποκλεισμός 2 και 3 μοίρες αντικατοπτρίζει μια σοβαρή παραβίαση της αγωγής της καρδιάς, η οποία εκδηλώνεται από αρρυθμία. Σε αυτήν την περίπτωση, η θεραπεία είναι απαραίτητη.

Η στροφή της καρδιάς προς τα εμπρός με τη δεξιά κοιλία μπορεί να αποτελεί έμμεσο σημάδι της ανάπτυξης υπερτροφίας. Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να μάθετε την αιτία της και να υποβληθείτε σε μια πορεία θεραπείας ή να προσαρμόσετε τη διατροφή και τον τρόπο ζωής σας.

Τιμή ηλεκτροκαρδιογραφήματος με αποκωδικοποίηση

Το κόστος ενός ηλεκτροκαρδιογραφήματος με αποκωδικοποίηση ποικίλλει σημαντικά, ανάλογα με το συγκεκριμένο ιατρικό ίδρυμα. Έτσι, σε δημόσια νοσοκομεία και κλινικές, η ελάχιστη τιμή για τη διαδικασία λήψης ΗΚΓ και την αποκωδικοποίησή του από γιατρό είναι από 300 ρούβλια. Σε αυτήν την περίπτωση, θα λάβετε κασέτες με ηχογραφημένες καμπύλες και ένα συμπέρασμα γιατρού πάνω τους, το οποίο θα κάνει ο ίδιος ή χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα υπολογιστή.

Εάν θέλετε να καταλήξετε σε ένα λεπτομερές και λεπτομερές συμπέρασμα σχετικά με το ηλεκτροκαρδιογράφημα, μια εξήγηση του γιατρού για όλες τις παραμέτρους και τις αλλαγές, είναι καλύτερα να επικοινωνήσετε με μια ιδιωτική κλινική που παρέχει τέτοιες υπηρεσίες. Εδώ ο γιατρός θα είναι σε θέση όχι μόνο να γράψει ένα συμπέρασμα αποκωδικοποιώντας το καρδιογράφημα, αλλά και να σας μιλήσει ήρεμα, χωρίς να βιαστεί να εξηγήσει όλα τα σημεία ενδιαφέροντος. Ωστόσο, το κόστος ενός τέτοιου καρδιογραφήματος με αποκωδικοποίηση σε ιδιωτικό ιατρικό κέντρο κυμαίνεται από 800 ρούβλια έως 3600 ρούβλια. Δεν πρέπει να υποθέτετε ότι οι κακοί ειδικοί εργάζονται σε μια συνηθισμένη κλινική ή νοσοκομείο - μόνο ένας γιατρός σε ένα κρατικό ίδρυμα, κατά κανόνα, έχει πολύ μεγάλο έργο, οπότε απλά δεν έχει χρόνο να μιλήσει με κάθε ασθενή με μεγάλη λεπτομέρεια.

Όταν επιλέγετε ιατρικό και προφυλακτικό ίδρυμα για λήψη καρδιογραφήματος με αποκωδικοποίηση, πρώτα απ 'όλα, προσέξτε τα προσόντα του γιατρού. Είναι καλύτερα ότι είναι ειδικός - καρδιολόγος ή θεραπευτής με καλή εργασιακή εμπειρία. Εάν ένα παιδί χρειάζεται καρδιογράφημα, τότε είναι καλύτερο να επικοινωνήσετε με έναν ειδικό - παιδίατρο, καθώς οι "ενήλικες" γιατροί δεν λαμβάνουν πάντα υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τα φυσιολογικά χαρακτηριστικά των μωρών.

Συγγραφέας: Pashkov M.K. Συντονιστής έργου περιεχομένου.