Φλεβοκομβικός ρυθμός της καρδιάς: αποκωδικοποίηση του καρδιογραφήματος

Ο ηλεκτροκαρδιογράφος (EKG) είναι μια συσκευή για την αξιολόγηση της ηλεκτρικής δραστηριότητας του καρδιακού μυός. Στην καρδιολογία, έχει τη μεγαλύτερη ζήτηση, καθώς σας επιτρέπει να εντοπίσετε τυχόν αλλαγές στον καρδιακό παλμό, τις οργανικές βλάβες και τις ανισορροπίες ηλεκτρολυτών. Ο φλεβοκομβικός ρυθμός κατά την αποκωδικοποίηση του καρδιογραφήματος ανιχνεύεται απουσία παθολογικών ανωμαλιών. Ένας έμπειρος ειδικός ασχολείται με την αξιολόγηση των τελικών αποτελεσμάτων. Για ένα συνηθισμένο άτομο, τα λατινικά γράμματα και οι καμπύλες γραμμές δεν θα πουν τίποτα. Τα γενικά αποδεκτά πρότυπα και ορισμοί θα σας βοηθήσουν να καταλάβετε την αποκωδικοποίηση.

Ρυθμός κόλπων στο καρδιογράφημα της καρδιάς - τι είναι αυτό?

Ο φλεβοκομβικός ρυθμός που ανιχνεύεται στο ηλεκτροκαρδιογράφημα εμφανίζεται από τα ίδια δόντια σε ίσο χρονικό διάστημα και υποδεικνύει τη σωστή λειτουργία της καρδιάς. Η πηγή των παλμών καθορίζεται από τον φυσικό βηματοδότη, τον κόμβο κόλπων (ημιτονοειδής). Είναι εντοπισμένο στη γωνία του δεξιού κόλπου και χρησιμεύει για τη δημιουργία σημάτων που κάνουν τα μέρη του καρδιακού μυός να συστέλλονται εναλλάξ.

Ένα χαρακτηριστικό του κόλπου κόλπων είναι η άφθονη παροχή αίματος. Ο αριθμός των παλμών που τους αποστέλλονται επηρεάζεται από τις διαιρέσεις (συμπαθητικές, παρασυμπαθητικές) του αυτόνομου νευρικού συστήματος. Εάν υπάρχει αστοχία στην ισορροπία τους, ο ρυθμός διαταράσσεται, ο οποίος εκδηλώνεται με αύξηση (ταχυκαρδία) ή επιβράδυνση (βραδυκαρδία) του καρδιακού παλμού.

Κανονικά, ο αριθμός των παλμών που δημιουργούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 60-80 ανά λεπτό.

Η διατήρηση του φλεβοκομβικού ρυθμού είναι σημαντική για τη σταθερή κυκλοφορία του αίματος. Υπό την επίδραση εξωτερικών και εσωτερικών παραγόντων, μπορεί να προκύψει δυσλειτουργία ή αγωγιμότητα ώθησης, η οποία θα οδηγήσει σε αιμοδυναμικές αστοχίες και δυσλειτουργίες των εσωτερικών οργάνων. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι δυνατή η ανάπτυξη αποκλεισμού σημάτων ή εξασθένησης του ημιτονοειδούς κόμβου. Στο ηλεκτροκαρδιογράφημα, η διαταραχή που έχει προκύψει εμφανίζεται με τη μορφή εστίασης αντικαταστάσεων (έκτοπων) παλμών σε ένα συγκεκριμένο τμήμα του καρδιακού μυός:

 • κολποκοιλιακός κόμβος;
 • κόλπος;
 • κοιλίες.

Όταν η πηγή σήματος εντοπίζεται οπουδήποτε εκτός του κόλπου, μιλάμε για παθολογία της καρδιάς. Ο ασθενής θα πρέπει να υποβληθεί σε έναν αριθμό εξετάσεων (καθημερινή παρακολούθηση ΗΚΓ, εξετάσεις στρες, υπερηχογράφημα) για να προσδιορίσει τον αιτιολογικό παράγοντα της διαταραχής. Η θεραπεία θα επικεντρωθεί στην εξάλειψή της και στην αποκατάσταση του φλεβοκομβικού ρυθμού.

Αποκωδικοποίηση του καρδιογραφήματος της καρδιάς: φλεβοκομβικός ρυθμός

Ο πανικός όταν εντοπίζεται η εγγραφή του «φλεβοκομβικού ρυθμού» είναι χαρακτηριστικό των ανθρώπων που δεν είναι εξοικειωμένοι με τους ιατρικούς όρους. Συνήθως, ένας καρδιολόγος συνταγογραφεί έναν αριθμό εξετάσεων, οπότε θα είναι δυνατό να κλείσετε ραντεβού μόνο μετά τη λήψη όλων των αποτελεσμάτων. Ο ασθενής πρέπει να περιμένει υπομονετικά και να εξοικειωθεί με διαθέσιμες στο κοινό πηγές πληροφοριών..

Στην πραγματικότητα, ο φλεβοκομβικός ρυθμός είναι ένας γενικά αποδεκτός κανόνας, επομένως, δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε. Οι αποκλίσεις είναι δυνατές μόνο στον καρδιακό ρυθμό (HR). Επηρεάζεται από διάφορους φυσιολογικούς παράγοντες, την επίδραση του νεύρου του κόλπου και τις αυτόνομες διαταραχές. Οι καρδιακοί παλμοί ανά λεπτό μπορεί να αυξηθούν πάνω ή κάτω από το νόμιμο όριο ηλικίας παρά την αποστολή σημάτων από έναν φυσικό βηματοδότη.

Η διάγνωση "ταχυκαρδία" ή "βραδυκαρδία" του κόλπου γίνεται μόνο μετά από μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση όλων των αποχρώσεων. Ο γιατρός θα δώσει προσοχή στην κατάσταση του ασθενούς και θα ρωτήσει σχετικά με τις ενέργειες που έγιναν αμέσως πριν από την εξέταση. Εάν η μείωση ή αύξηση του καρδιακού ρυθμού είναι ασήμαντη και σχετίζεται με την επίδραση εξωτερικών παραγόντων, τότε η διαδικασία θα επαναληφθεί λίγο αργότερα ή σε άλλη ημέρα.

Η αναγνώριση ενός φυσικού βηματοδότη κατά την ηλεκτροκαρδιογραφία γίνεται σύμφωνα με γενικά αποδεκτά κριτήρια:

 • η παρουσία ενός θετικού κύματος Ρ στο δεύτερο μόλυβδο ·
 • υπάρχει το ίδιο διάστημα μεταξύ των κυμάτων P και Q, που δεν υπερβαίνει τα 0,2 sec.
 • αρνητικό κύμα Ρ στο μόλυβδο aVR.

Εάν η αποκωδικοποίηση δείχνει ότι ο ασθενής έχει φλεβοκομβικό ρυθμό και την κανονική θέση του ηλεκτρικού άξονα της καρδιάς (EOS), τότε δεν φοβούνται τίποτα. Ο ρυθμός ρυθμίζεται από τον φυσικό οδηγό του, δηλαδή προέρχεται από τον κόλπο στον κόλπο και μετά στον κολποκοιλιακό κόμβο και τις κοιλίες, προκαλώντας εναλλακτική συστολή.

Επιτρεπόμενοι κανόνες

Το αν οι δείκτες καρδιογραφήματος είναι φυσιολογικοί μπορούν να προσδιοριστούν από τη θέση των δοντιών. Ο καρδιακός ρυθμός εκτιμάται από το διάστημα μεταξύ των κυμάτων R-R. Είναι τα υψηλότερα και κανονικά πρέπει να είναι τα ίδια. Επιτρέπεται μια μικρή απόκλιση, αλλά όχι περισσότερο από 10%. Διαφορετικά, μιλάμε για επιβράδυνση ή αύξηση του καρδιακού ρυθμού.

Για έναν υγιή ενήλικα, τα ακόλουθα κριτήρια είναι χαρακτηριστικά:

 • το διάστημα P-Q κυμαίνεται εντός 0,12-0,2 δευτερολέπτων.
 • Ο καρδιακός ρυθμός είναι 60-80 παλμοί ανά λεπτό.
 • η απόσταση μεταξύ των δοντιών Q και S παραμένει στο εύρος από 0,06 έως 0,1 sec.
 • το κύμα Ρ είναι 0,1 δευτερόλεπτο.
 • Το διάστημα Q-T κυμαίνεται από 0,4 έως 0,45 δευτερόλεπτα.

Σε ένα παιδί, οι δείκτες είναι ελαφρώς διαφορετικοί από τους ενήλικες, κάτι που σχετίζεται με τα χαρακτηριστικά του σώματος του παιδιού:

 • το διάστημα QRS δεν υπερβαίνει τα 0,1 δευτερόλεπτα.
 • Ο καρδιακός ρυθμός ποικίλλει ανάλογα με την ηλικία.
 • η απόσταση μεταξύ των δοντιών Q και T δεν είναι μεγαλύτερη από 0,4 sec.
 • Διάστημα P-Q 0,2 δευτ.
 • Το κύμα Ρ δεν υπερβαίνει τα 0,1 δευτερόλεπτα.


Σε ενήλικες, όπως και στα παιδιά, ελλείψει παθολογιών, θα πρέπει να υπάρχει μια φυσιολογική θέση του ηλεκτρικού άξονα της καρδιάς και του φλεβοκομβικού ρυθμού. Μπορείτε να εξοικειωθείτε με την επιτρεπόμενη συχνότητα συστολών κατά ηλικία στον πίνακα:

ΗλικίαΑριθμός συσπάσεων σε 1 λεπτό
(ελάχιστο / μέγιστο)
Έως 30 ημέρες120-160
1-6 μήνες110-152
6-12 μήνες100-148
1-2 χρόνια95-145
2-4 χρόνια92-139
4-8 ετών80-120
8-12 ετών65-110
12-16 ετών70-100
20 ετών και άνω60-80

Λόγοι απόκλισης από τον κανόνα

Ο καρδιακός ρυθμός ποικίλλει ανάλογα με την ώρα της ημέρας, την ψυχο-συναισθηματική κατάσταση και άλλους εξωτερικούς και εσωτερικούς παράγοντες. Για να αποκτήσετε αξιόπιστα δεδομένα, θα πρέπει να λάβετε υπόψη πολλές αποχρώσεις:

ΠαράγονταςΕπιρροή
Δυσλειτουργία υλικούΤυχόν τεχνικές δυσλειτουργίες θα παραμορφώσουν τα αποτελέσματα
Ρεύματα πλημμύραςΕμφανίζεται λόγω ανεπαρκούς πρόσφυσης των ηλεκτροδίων στο δέρμα του ασθενούς
Τρόμοι του μυϊκού ιστούΘα εμφανίζεται στο ηλεκτροκαρδιογράφημα ως ασύμμετρες ταλαντώσεις
Ανεπαρκής προετοιμασία επιφάνειας για σύνδεση ηλεκτροδίουΚακώς καθαρισμένο δέρμα από κρέμα και άλλους εξωτερικούς παράγοντες ή η παρουσία παχιών μαλλιών μπορεί να προκαλέσει ατελή προσκόλληση των ηλεκτροδίων
Ιατρικά λάθηΤα διαγράμματα που δεν ταιριάζουν σωστά ή τα κόβουν σε λάθος μέρος θα οδηγήσουν στην απώλεια μιας πλήρους εικόνας της καρδιάς.

Η ενδελεχής προετοιμασία της διαδικασίας δεν είναι λιγότερο σημαντική:

 • Απαγορεύεται η κατανάλωση αλκοόλ και ναρκωτικών για μερικές ημέρες πριν από το ΗΚΓ.
 • Είναι καλύτερα να ξεχάσετε το κάπνισμα, τον καφέ και τα ενεργειακά ποτά την ημέρα της διαδικασίας.
 • Αμέσως δύο ώρες πριν από την εξέταση, δεν συνιστάται η μεταφορά, να είναι σε αγχωτικές καταστάσεις και υπερβολική εργασία.

Εάν δεν ήταν δυνατή η συμμόρφωση με όλους τους κανόνες, τότε κατά την άφιξή σας στην αίθουσα διαγνωστικών, θα πρέπει να ενημερώσετε τον ειδικό για αυτό. Θα λάβει υπόψη αυτήν την απόχρωση και, εάν είναι απαραίτητο, προγραμματίζει μια εξέταση για μια άλλη μέρα..

Ο γενικός κατάλογος παραγόντων που μπορούν να επηρεάσουν τη συχνότητα και το ρυθμό του καρδιακού ρυθμού είναι ο εξής:

 • ψυχικές διαταραχές;
 • υπερβολική εργασία (ψυχο-συναισθηματική, σωματική)
 • αναπτυξιακά ελαττώματα (συγγενή, επίκτητη)
 • λήψη φαρμάκων με αντιαρρυθμικό αποτέλεσμα.
 • δυσλειτουργία της συσκευής βαλβίδας (αστοχία, πρόπτωση).
 • δυσλειτουργία των ενδοκρινών αδένων
 • προχωρημένο στάδιο καρδιακής ανεπάρκειας
 • παθολογικές αλλαγές στο μυοκάρδιο
 • φλεγμονώδη καρδιακή νόσο.

Η λήψη φαρμάκων, ειδικά για τη σταθεροποίηση της αρτηριακής πίεσης ("Mexarithm", "Amidaron") και τη βελτίωση των μεταβολικών διεργασιών ("Metonata", "Adenosine"), πρέπει να αναφέρεται πριν από τη διαδικασία. Πολλά καρδιακά φάρμακα μπορούν ελαφρώς να παρακάμπτουν τα αποτελέσματα..

Χαρακτηριστικά της αποκωδικοποίησης ενός ηλεκτροκαρδιογραφήματος

Με βάση το ηλεκτροκαρδιογράφημα, ο καρδιολόγος θα είναι σε θέση να αξιολογήσει το ηλεκτρικό δυναμικό του καρδιακού μυός κατά τη διάρκεια της συστολής (συστολή) και της διαστολής (χαλάρωση). Τα δεδομένα εμφανίζονται σε 12 καμπύλες. Καθένα από αυτά καταδεικνύει το πέρασμα μιας ώθησης μέσω ενός συγκεκριμένου μέρους της καρδιάς. Καταγράφονται 12 καμπύλες μολύβδου:

 • 6 ακροδέκτες στους βραχίονες και τα πόδια που έχουν σχεδιαστεί για την αξιολόγηση των δονήσεων στο μετωπικό επίπεδο.
 • 6 καλώδια στην περιοχή του θώρακα για καταγραφή δυνατοτήτων στο οριζόντιο επίπεδο.

Κάθε καμπύλη έχει τα δικά της στοιχεία:

 • Τα δόντια μοιάζουν με πάνω και κάτω εξογκώματα στην εμφάνιση. Ορίζονται με λατινικά γράμματα.
 • Τα τμήματα είναι η απόσταση μεταξύ πολλών κοντινών δοντιών.
 • Ένα διάστημα είναι ένα εύρος πολλών δοντιών ή τμημάτων.

Γενικές αρχές αποκρυπτογράφησης

Η αξιολόγηση ενός ηλεκτροκαρδιογραφήματος είναι μια πολύπλοκη διαδικασία. Ο γιατρός το διεξάγει σταδιακά, ώστε να μην χάσει τις παραμικρές αλλαγές:

Καλλιτεχνικό ψευδώνυμοΠεριγραφή
Προσδιορισμός του ρυθμού των συσπάσεωνΟ φλεβοκομβικός ρυθμός χαρακτηρίζεται από ίση απόσταση μεταξύ των κυμάτων Ρ. Εάν εντοπιστούν διαφορές κατά τη μέτρηση των διαστημάτων, τότε μιλάμε για αρρυθμία
Μέτρηση του καρδιακού ρυθμούΟ γιατρός μετρά όλα τα κύτταρα μεταξύ των γειτονικών κυμάτων R. Κανονικά, ο καρδιακός ρυθμός δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 60-80 παλμούς ανά λεπτό
Προσδιορισμός του βηματοδότηΟ γιατρός, εστιάζοντας στη μεγάλη εικόνα, αναζητά την πηγή των σημάτων που κάνουν την καρδιά να κτυπά. Το κύμα Ρ, το οποίο είναι υπεύθυνο για κολπική συστολή, μελετάται ιδιαίτερα προσεκτικά. Ελλείψει παθολογιών, ο κόλπος είναι ο φυσικός βηματοδότης. Η αναγνώριση των έκτοπων σημάτων στον κόλπο, τον κολποκοιλιακό κόμβο και τις κοιλίες, υποδηλώνει αποτυχία στην αγωγή
Αξιολόγηση του συστήματος αγωγιμότηταςΗ παραβίαση της ώθησης ανιχνεύεται κατά μήκος των δοντιών και ορισμένων τμημάτων, εστιάζοντας στους επιτρεπόμενους κανόνες
Μελέτη του ηλεκτρικού άξονα του καρδιακού μυόςΕίναι γενικά αποδεκτό ότι το EOS σε λεπτά άτομα έχει κάθετη διάταξη. Υπέρβαρο οριζόντιο. Εάν η μετατόπιση είναι αισθητή, ο γιατρός θα υποψιαστεί την παρουσία παθολογίας. Ένας εύκολος τρόπος για να το προσδιορίσετε είναι να μελετήσετε το πλάτος του κύματος R σε 3 βασικά καλώδια. Η κανονική θέση ανιχνεύεται με το μεγαλύτερο διάστημα στο δεύτερο προβάδισμα. Εάν σε 1 ή 3, τότε ο άξονας του ασθενούς μετατοπίζεται προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά.
Λεπτομερής μελέτη όλων των στοιχείων της καμπύληςΕάν το μηχάνημα ΗΚΓ είναι παλιό, ο γιατρός καταγράφει το μήκος των διαστημάτων, των δοντιών και των τμημάτων με το χέρι. Οι νέες συσκευές κάνουν τα πάντα αυτόματα. Απομένει ο γιατρός να αξιολογήσει τα τελικά αποτελέσματα
Γράφοντας ένα συμπέρασμαΜετά τη διάγνωση, ο ασθενής πρέπει να περιμένει λίγο και να πάρει το συμπέρασμα. Σε αυτό, ο γιατρός θα περιγράψει τον ρυθμό, την πηγή του, τη συχνότητα των συσπάσεων, τη θέση του ηλεκτρικού άξονα. Εάν εντοπιστούν αποκλίσεις (αρρυθμίες, αποκλεισμοί, αλλαγές στο μυοκάρδιο, υπερφόρτωση μεμονωμένων θαλάμων), τότε θα γράφονται επίσης για

Για καλύτερη κατανόηση των πληροφοριών, συνιστάται να εξοικειωθείτε με τις διάφορες επιλογές για γνωμοδοτήσεις εμπειρογνωμόνων:

 • Ένα υγιές άτομο χαρακτηρίζεται από φλεβοκομβικό ρυθμό, 60-80 καρδιακούς παλμούς ανά λεπτό, EOS σε φυσιολογική θέση και χωρίς παθολογίες.
 • Με αυξημένο ή μειωμένο καρδιακό ρυθμό, ταχυκαρδία κόλπων ή βραδυκαρδία ενδείκνυται στο συμπέρασμα. Ο ασθενής θα συμβουλευτεί να υποβληθεί σε αρκετές ακόμη εξετάσεις ή να επαναλάβει τη διαδικασία σε άλλη ημέρα εάν εξωτερικοί παράγοντες επηρέασαν το αποτέλεσμα.
 • Σε ηλικιωμένους ασθενείς και άτομα που δεν έχουν υγιεινό τρόπο ζωής, συχνά αποκαλύπτονται παθολογικές αλλαγές στο μυοκάρδιο διάχυτης ή μεταβολικής φύσης..
 • Ένα αρχείο της παρουσίας μη ειδικών αλλαγών στο διάστημα ST-T δείχνει την ανάγκη για πρόσθετες εξετάσεις. Για να μάθετε την πραγματική αιτία μόνο με τη βοήθεια της ηλεκτροκαρδιογραφίας, σε αυτήν την περίπτωση, δεν υπάρχει τρόπος.
 • Η αποκάλυψη παραβίασης της επαναπόλωσης δείχνει ανεπαρκή αποκατάσταση των κοιλιών μετά τη συστολή. Συνήθως, διάφορες παθολογίες και ορμονικές διαταραχές επηρεάζουν τη διαδικασία. Για να τα βρείτε, θα χρειαστεί να πραγματοποιήσετε πολλές ακόμη εξετάσεις..

Τα περισσότερα από τα συμπεράσματα είναι θετικά. Οι αλλαγές μπορούν να ξεπεραστούν με προσαρμογές στον τρόπο ζωής και φάρμακα. Μια δυσμενή πρόγνωση είναι συνήθως όταν η ισχαιμική νόσος, ο πολλαπλασιασμός (υπερτροφία) των θαλάμων του καρδιακού μυός, οι αρρυθμίες και οι αποτυχίες αγωγής.

Αιτίες αποκλίσεων στο φλεβοκομβικό ρυθμό

Ένας ακανόνιστος φλεβοκομβικός ρυθμός εκδηλώνεται υπό την επίδραση παθολογιών ή φυσιολογικών παραγόντων. Οι μορφές αποτυχίας διαφέρουν ανάλογα με τη συχνότητα και το ρυθμό των συστολών:

 • αρρυθμία κόλπων
 • βραδυκαρδία κόλπων
 • ταχυκαρδία κόλπων.

Παρά τη σωστή πηγή σήματος, το πρόβλημα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Εάν δεν κάνετε καμία ενέργεια, μπορεί να εμφανιστεί μια πιο σοβαρή μορφή αρρυθμίας και θα εμφανιστούν επικίνδυνα συμπτώματα αιμοδυναμικών διαταραχών..

Ταχυκαρδία κόλπων

Η φλεβοκομβική ταχυκαρδία είναι παθολογική ή φυσιολογική. Στην πρώτη περίπτωση, συμβαίνει λόγω άλλων ασθενειών και στη δεύτερη - μετά από άγχος και υπερβολική εργασία. Το ηλεκτροκαρδιογράφημα συνήθως αποκαλύπτει μια αύξηση στη συχνότητα των συσπάσεων από 100 σε 220 ανά λεπτό και ένα μικρό διάστημα R-R.

Για μια επίθεση ταχυκαρδίας κόλπων, είναι χαρακτηριστικά τα ακόλουθα συμπτώματα:

 • αίσθημα παλμών;
 • έλλειψη αέρα
 • γενική αδυναμία
 • ζάλη;
 • Διαταραχή ύπνου;
 • πόνος στο στήθος;
 • θόρυβος στα αυτιά.

Βραδυκαρδία κόλπων

Οι κρίσεις βραδυκαρδίας κόλπων, όπως η ταχυκαρδία, εμφανίζονται ως σύμπτωμα άλλων ασθενειών ή με τη μορφή αντίδρασης σε φυσιολογικούς παράγοντες. Χαρακτηρίζονται από μείωση του καρδιακού ρυθμού σε 60 ή λιγότερους παλμούς ανά λεπτό. Στο ηλεκτροκαρδιογράφημα, παρατηρείται αύξηση της απόστασης μεταξύ των δοντιών R-R.

Εκτός από την επιβράδυνση του καρδιακού παλμού, κατά τη διάρκεια μιας επίθεσης βραδυκαρδίας, εμφανίζονται τα ακόλουθα συμπτώματα:

 • ζάλη;
 • ελαφρότητα
 • πόνος στην καρδιά
 • λεύκανση του δέρματος.
 • εμβοές;
 • γρήγορη κόπωση.

Αρρυθμία κόλπων

Η αρρυθμία του κόλπου συνήθως εμφανίζεται με ακανόνιστο ρυθμό. Ο καρδιακός ρυθμός μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί απότομα υπό την επίδραση διαφόρων ερεθισμάτων. Το μήκος του διαστήματος P-P ποικίλλει.

Μια επίθεση αρρυθμίας κόλπων χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα συμπτώματα:

 • αίσθημα εξασθένισης και καρδιακής ανεπάρκειας
 • αποχρωματισμός του δέρματος (μπλε αποχρωματισμός, ερυθρότητα)
 • αίσθημα δύσπνοιας
 • κρίσεις πανικού;
 • πόνος στην καρδιά
 • τρόμος των άκρων?
 • ελαφρότητα ή απώλεια συνείδησης.

Χαρακτηριστικά της αποκωδικοποίησης ΗΚΓ σε παιδιά

Η ηλεκτροκαρδιογραφία πραγματοποιείται σε παιδιά με τον ίδιο τρόπο όπως και στους ενήλικες. Προβλήματα μπορούν να προκύψουν μόνο με υπερκινητικά μωρά. Πρώτον, πρέπει να διαβεβαιωθούν και να εξηγηθεί η σημασία της διαδικασίας. Τα αποτελέσματα που λαμβάνονται διαφέρουν μόνο στον καρδιακό ρυθμό. Κατά τη διαδικασία της ενεργού ανάπτυξης, η καρδιά πρέπει να εργαστεί πιο σκληρά για να τροφοδοτήσει πλήρως όλους τους ιστούς του σώματος. Καθώς το μωρό αναπτύσσεται, ο καρδιακός παλμός επιστρέφει σταδιακά στο φυσιολογικό..

Τα σημάδια του φλεβοκομβικού ρυθμού στα μωρά είναι παρόμοια με αυτά των ενηλίκων. Η αύξηση του καρδιακού ρυθμού πρέπει να ταιριάζει στο αποδεκτό όριο ηλικίας. Εάν αποκαλυφθεί εστία έκτοπων παλμών, τότε μπορούμε να μιλήσουμε για μια συγγενή δυσπλασία της καρδιάς. Αποβάλλεται εντελώς μόνο με χειρουργική επέμβαση.

Οι ήπιες αρρυθμίες κόλπων συνηθέστερα σχετίζονται με το αναπνευστικό σύστημα. Κατά την εισπνοή, ο καρδιακός ρυθμός αυξάνεται και σταθεροποιείται κατά την εκπνοή. Τέτοιες αποτυχίες είναι χαρακτηριστικά των παιδιών και περνούν με την πάροδο του χρόνου. Κατά τη διεξαγωγή ενός ΗΚΓ, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η αναπνευστική αρρυθμία, καθώς ένας κρύος καναπές, ο φόβος και άλλοι παράγοντες προκαλούν την επιδείνωσή του.

Η φλεβοκομβική αρρυθμία μπορεί να προκληθεί από πιο επικίνδυνες αιτίες:

 • υποξία που εμφανίζεται στη μήτρα
 • υψηλή πίεση μέσα στο κρανίο, που ανιχνεύεται αμέσως μετά τη γέννηση.
 • ρευματισμός;
 • μυοκαρδίτιδα
 • μεταδοτικές ασθένειες;
 • καρδιακά ελαττώματα.

Λόγω των ακουστικών παθολογικών διαδικασιών, αυξάνεται η πιθανότητα εμφάνισης επιπλοκών που μπορούν να οδηγήσουν σε θάνατο και αναπηρία. Οι λιγότερο σοβαρές αιτίες περιλαμβάνουν ενεργή ανάπτυξη, ραχίτιδα και φυτική δυστονία. Στις περισσότερες περιπτώσεις, εξαφανίζονται μόνοι τους. Αρκεί για τους γονείς να δώσουν στο παιδί σύμπλοκα βιταμινών και να διαφοροποιήσουν τη διατροφή του.

Αποκωδικοποίηση ηλεκτροκαρδιογραφήματος κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης

Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς ενός παιδιού, παρατηρούνται σημαντικές αλλαγές στο σώμα μιας γυναίκας, επηρεάζοντας τα αποτελέσματα της ηλεκτροκαρδιογραφίας:

 • Η αύξηση του όγκου του κυκλοφορούντος αίματος συμβάλλει στην ανάπτυξη ταχυκαρδίας και στην εκδήλωση σημείων υπερφόρτωσης ορισμένων τμημάτων του καρδιακού μυός.
 • Η αναπτυσσόμενη μήτρα προκαλεί μετατόπιση εσωτερικών οργάνων, η οποία εκδηλώνεται με αλλαγή στη θέση του ηλεκτρικού άξονα της καρδιάς.
 • Οι ορμονικές αυξήσεις επηρεάζουν όλα τα συστήματα του σώματος, ειδικά το νευρικό και το καρδιαγγειακό. Μια γυναίκα έχει επιθέσεις ταχυκαρδίας μετά από οποιαδήποτε σωματική άσκηση. Ο καρδιακός ρυθμός αυξάνεται συνήθως όχι περισσότερο από 10-20 παλμούς ανά λεπτό από τον κανόνα.

Οι προκύπτουσες αλλαγές περνούν από μόνες τους μετά τη γέννηση του παιδιού, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις εξελίσσονται σε μια πλήρη παθολογική διαδικασία. Για να το αποτρέψετε, πρέπει να παρακολουθείτε έναν γιατρό καθ 'όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Η έννοια των γραμμάτων και αριθμών στο ηλεκτροκαρδιογράφημα

Για να καταλάβουμε τι είναι το ηλεκτροκαρδιογράφημα, οι ορισμοί των λατινικών γραμμάτων με τα οποία έχουν τίτλο τα δόντια θα βοηθήσουν:

ΟνομαΠεριγραφή
ΕρΔείχνει τον βαθμό διέγερσης του αριστερού διαφράγματος. Επιτρέπεται ¼ του μήκους του κύματος R. Η υπέρβαση του κανόνα μπορεί να υποδηλώνει την ανάπτυξη νεκρωτικών αλλαγών στο μυοκάρδιο
ΡΟπτικοποιεί τη δραστηριότητα όλων των κοιλιακών τοιχωμάτων. Πρέπει να εμφανίζεται σε όλες τις καμπύλες. Ελλείψει τουλάχιστον 1, υπάρχει πιθανότητα κοιλιακής υπερτροφίας
μικρόΕμφανίζει τη στιγμή διέγερσης των κοιλιών και του διαφράγματος μεταξύ τους. Κανονικά, θα πρέπει να είναι αρνητικό και να είναι το 1/3 του μήκους του κύματος R. Η διάρκεια κυμαίνεται από 0,02 έως 0,03 δευτερόλεπτα. Η υπέρβαση του αποδεκτού ορίου υποδηλώνει ένα ενδοκοιλιακό μπλοκ
ΠΔείχνει τη στιγμή της κολπικής διέγερσης. Βρίσκεται πάνω από το περίγραμμα. Το μήκος δεν υπερβαίνει τα 0,1 δευτερόλεπτα. Το πλάτος κυμαίνεται από 1,5 έως 2,5 mm. Με την υπερτροφία του δεξιού κόλπου, χαρακτηριστικό του cor pulmonale, το κύμα Ρ μεγαλώνει και αποκτά ένα αιχμηρό άκρο. Η ανάπτυξη του αριστερού κόλπου εκδηλώνεται με τη διάσπαση της κορυφής του σε 2 μέρη
ΤΑποκαλύφθηκε θετικό στις 2 πρώτες γραμμές. Στο καλώδιο VR είναι αρνητικό. Η υπερβολική αιχμηρή άκρη στο κύμα Τ είναι χαρακτηριστική των υπερβολικών επιπέδων καλίου στο σώμα. Εάν υπάρχει έλλειψη στοιχείου, είναι επίπεδο και μακρύ
ΕΕμφανίζεται σε σπάνιες περιπτώσεις κοντά στο κύμα Τ. Δείχνει τον βαθμό διέγερσης των κοιλιών μετά τη συστολή

Είναι εξίσου σημαντικό να μάθετε την έννοια ορισμένων τμημάτων και διαστημάτων:

 • Το διάστημα PQ δείχνει πόσο καιρό χρειάζεται μια ηλεκτρική ώθηση για να ταξιδέψει μέσω του καρδιακού μυός (από τον κόλπο έως τις κοιλίες). Ελλείψει ερεθιστικών παραγόντων, το μήκος δεν υπερβαίνει τα 0,2 δευτερόλεπτα. Εστιάζοντας σε αυτόν τον δείκτη, ο γιατρός θα αξιολογήσει τη γενική κατάσταση του συστήματος αγωγιμότητας. Εάν υπάρχει επιμήκυνση της απόστασης μεταξύ των κυμάτων P και Q, τότε το πρόβλημα μπορεί να έγκειται στην ανάπτυξη καρδιακού αποκλεισμού.
 • Ο γιατρός θα καθορίσει την κανονικότητα των συστολών από το κενό μεταξύ των δοντιών R-R και θα τις υπολογίσει..
 • Το σύμπλεγμα QRS σας βοηθά να δείτε πώς στέλνεται το σήμα μέσω των κοιλιών.
 • Το τμήμα μεταξύ των κυμάτων S και T δείχνει τη στιγμή που το κύμα διέγερσης περνά μέσα από τις κοιλίες. Το επιτρεπόμενο μήκος του είναι 0,1-0,2 δευτερόλεπτα. Το τμήμα βρίσκεται στην απομόνωση. Εάν είναι ελαφρώς εκτοπισμένο, τότε μπορεί να υπάρχουν υποψίες για ορισμένες παθολογικές διεργασίες:
  • 1 mm ή περισσότερο - έμφραγμα του μυοκαρδίου
  • χαμηλότερο κατά 0,5 και περισσότερο - ισχαιμική ασθένεια.
  • τμήμα σέλας - περικαρδίτιδα.

Δεν θα είναι εύκολο για ένα συνηθισμένο άτομο να αποκρυπτογραφήσει ένα ηλεκτροκαρδιογράφημα. Πρώτον, θα πρέπει να εξοικειωθείτε με τον ορισμό των λατινικών συμβόλων που δείχνουν τα δόντια, τα χαρακτηριστικά των διαστημάτων μεταξύ τους. Στη συνέχεια, πρέπει να μελετήσετε τους τύπους καρδιακού ρυθμού και τους γενικά αποδεκτούς κανόνες του καρδιακού ρυθμού. Τέλος, συνιστάται να δείτε τις επιλογές για τα συμπεράσματα των ειδικών και τις γενικές αρχές της αποκωδικοποίησης. Καθοδηγούμενος από τις πληροφορίες που μελετήθηκαν, ακόμη και ένα άτομο μακριά από την ιατρική θα είναι σε θέση να κάνει το καρδιογράφημα.

Ρυθμός κόλπων - τι είναι αυτό; Τι σημαίνει ο καρδιακός ρυθμός των κόλπων;?

Η ανθρώπινη καρδιά είναι ένα είδος μηχανισμού ενεργοποίησης για την παραγωγική εργασία ολόκληρου του οργανισμού. Χάρη στις παρορμήσεις αυτού του οργάνου, που εκδίδονται τακτικά, το αίμα έχει την ικανότητα να κυκλοφορεί σε όλο το σώμα, κορεσμό του σώματος με ζωτικές ουσίες. Εάν η καρδιά είναι φυσιολογική, τότε ολόκληρο το σώμα λειτουργεί όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά, αλλά μερικές φορές πρέπει να αντιμετωπίσετε ορισμένα προβλήματα υγείας.

Εάν ένα άτομο έρθει στον γιατρό για εξέταση και ο ειδικός έχει υποψίες ότι δεν είναι όλα εντάξει με την καρδιά του, τότε στέλνει τον ασθενή για ΗΚΓ. Ο φλεβοκομβικός ρυθμός στο ΗΚΓ είναι ένας πολύ σημαντικός δείκτης και δίνει σαφώς δεδομένα για την πραγματική κατάσταση του ανθρώπινου καρδιακού μυός. Τι ακριβώς μπορεί να καθοριστεί εξετάζοντας το καρδιογράφημα αξίζει να εξεταστεί με περισσότερες λεπτομέρειες.

Τι σημαίνει και ποιοι είναι οι κανόνες

Ρυθμός ΗΚΓ κόλπου - τι σημαίνει και πώς να τον προσδιορίσετε; Υπάρχουν κύτταρα στην καρδιά που δημιουργούν ορμή μέσω ενός συγκεκριμένου αριθμού κτύπων ανά λεπτό. Βρίσκονται στους κόλπους και στους κολποκοιλιακούς κόμβους, καθώς και στις ίνες Purkinje, που αποτελούν τον ιστό των κοιλιών της καρδιάς..

Ο φλεβοκομβικός ρυθμός στο ηλεκτροκαρδιογράφημα σημαίνει ότι αυτή η ώθηση δημιουργείται από τον κόλπο του κόλπου (ο κανόνας είναι 50). Εάν οι αριθμοί είναι διαφορετικοί, τότε ο παλμός δημιουργείται από έναν άλλο κόμβο, ο οποίος δίνει διαφορετική τιμή για τον αριθμό των παλμών.

Κανονικά, ένας υγιής καρδιακός ρυθμός είναι τακτικός με διαφορετικούς καρδιακούς παλμούς ανάλογα με την ηλικία.

Στα νεογέννητα, η συχνότητα του ρυθμού μπορεί να είναι 60 - 150 ανά λεπτό. Με την ανάπτυξη, η συχνότητα του ρυθμού επιβραδύνεται και από την ηλικία των 6-7 ετών πλησιάζει τους δείκτες ενηλίκων. Σε υγιείς ενήλικες, ο ρυθμός είναι 60 - 80 σε 60 δευτερόλεπτα.

Τακτική θεραπείας

Η αρρυθμία του κόλπου δεν απαιτεί ειδική θεραπεία. Ο λανθασμένος ρυθμός δεν σημαίνει ότι υπάρχει κάποια από τις αναφερόμενες ασθένειες. Μια διαταραχή του καρδιακού ρυθμού είναι ένα κοινό σύνδρομο που επηρεάζει οποιαδήποτε ηλικία.

Η σωστή διατροφή, η καθημερινή ρουτίνα και η απουσία άγχους μπορούν να βοηθήσουν στην αποφυγή καρδιακών προβλημάτων. Θα ήταν χρήσιμο να πάρετε βιταμίνες για να διατηρήσετε τη λειτουργία της καρδιάς και να βελτιώσετε την αγγειακή ελαστικότητα. Στα φαρμακεία μπορείτε να βρείτε ένα μεγάλο αριθμό σύνθετων βιταμινών που περιέχουν όλα τα απαραίτητα συστατικά και εξειδικευμένες βιταμίνες για την υποστήριξη της εργασίας του καρδιακού μυός..


Εκτός από αυτά, μπορείτε να εμπλουτίσετε τη διατροφή σας με τρόφιμα όπως
πορτοκάλια, σταφίδες, βατόμουρα, τεύτλα, κρεμμύδια, λάχανο, σπανάκι. Περιέχουν πολλά αντιοξειδωτικά που ρυθμίζουν τον αριθμό των ελεύθερων ριζών, η υπερβολική ποσότητα των οποίων μπορεί να προκαλέσει έμφραγμα του μυοκαρδίου..
Για την ομαλή λειτουργία της καρδιάς, το σώμα χρειάζεται βιταμίνη D, η οποία βρίσκεται σε μαϊντανό, αυγά κοτόπουλου, σολομό, γάλα.

Εάν διαμορφώσετε σωστά τη διατροφή, ακολουθήστε την καθημερινή αγωγή, μπορείτε να επιτύχετε μακρά και αδιάκοπη εργασία του καρδιακού μυός και να μην ανησυχείτε για αυτό μέχρι τα γηρατειά..

Κανονικές μετρήσεις στο καρδιογράφημα

Τι ψάχνουν κατά τη διεξαγωγή ηλεκτροκαρδιογραφίας:

 1. Το κύμα Ρ στο ηλεκτροκαρδιογράφημα προηγείται απαραίτητα του συμπλέγματος QRS.
 2. Η απόσταση PQ αντιστοιχεί σε 0,12 δευτερόλεπτα - 0,2 δευτερόλεπτα.
 3. Το σχήμα κύματος Ρ είναι σταθερό σε κάθε μόλυβδο.
 4. Σε έναν ενήλικα, η συχνότητα του ρυθμού αντιστοιχεί σε 60 - 80.
 5. Η απόσταση P - P είναι η ίδια με την απόσταση R - R.
 6. Το κύμα Ρ στην κανονική κατάσταση θα πρέπει να είναι θετικό στο δεύτερο τυποποιημένο μόλυβδο, αρνητικό στο μόλυβδο aVR. Σε όλους τους άλλους αγωγούς (δηλαδή - I, III, aVL, aVF), το σχήμα του μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την κατεύθυνση του ηλεκτρικού του άξονα. Συνήθως τα κύματα Ρ είναι θετικά τόσο στο μόλυβδο I όσο και στο aVF.
 7. Στα καλώδια V1 και V2, το κύμα Ρ θα είναι 2 φάσεων, μερικές φορές μπορεί να είναι κυρίως θετικό ή κυρίως αρνητικό. Στα καλώδια V3 έως V6, το κύμα είναι κυρίως θετικό, αν και μπορεί να υπάρχουν εξαιρέσεις ανάλογα με τον ηλεκτρικό του άξονα.
 8. Κανονικά, κάθε κύμα Ρ πρέπει να ακολουθείται από ένα σύμπλεγμα QRS, ένα κύμα Τ. Το διάστημα PQ σε ενήλικες είναι 0,12 δευτερόλεπτα - 0,2 δευτερόλεπτα.

Ο φλεβοκομβικός ρυθμός μαζί με την κατακόρυφη θέση του ηλεκτρικού άξονα της καρδιάς (EOS) δείχνει ότι αυτές οι παράμετροι βρίσκονται εντός φυσιολογικών ορίων. Ο κατακόρυφος άξονας δείχνει την προβολή της θέσης του οργάνου στο στήθος. Επίσης, η θέση του οργάνου μπορεί να βρίσκεται στα ημι-κατακόρυφα, οριζόντια, ημι-οριζόντια επίπεδα..

Μπορούν να προσδιοριστούν οι περιστροφές του οργάνου από τον εγκάρσιο άξονα, οι οποίες υποδεικνύουν μόνο τα δομικά χαρακτηριστικά ενός συγκεκριμένου οργάνου.

Όταν το ΗΚΓ καταγράφει φλεβοκομβικό ρυθμό, αυτό σημαίνει ότι ο ασθενής δεν έχει προβλήματα με την καρδιά. Είναι πολύ σημαντικό να μην ανησυχείτε και να μην ανησυχείτε όταν περνάτε την εξέταση, ώστε να μην λαμβάνετε ανακριβή δεδομένα.

Δεν πρέπει να κάνετε την εξέταση αμέσως μετά τη σωματική άσκηση ή αφού ο ασθενής ανέβηκε στον τρίτο ή πέμπτο όροφο με τα πόδια. Θα πρέπει επίσης να προειδοποιήσετε τον ασθενή να μην καπνίζει μισή ώρα πριν από την εξέταση, ώστε να μην πάρει αναξιόπιστα αποτελέσματα..

Ποικιλίες

Εκτός από την ήδη αναφερθείσα καταχώρηση, μπορεί να γραφτεί «κατακόρυφος ρυθμός κόλπων» ή «οριζόντιος». Και τι μπορούν να σημαίνουν αυτές οι φράσεις; Μόνο πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η ώθηση συστολής περνά μέσα από τα κύτταρα. Το γεγονός είναι ότι το ηλεκτρικό κύμα ταξιδεύει κατά μήκος του μυϊκού ιστού σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, που συμπίπτει περίπου με τον ανατομικό άξονα της καρδιάς. Δηλαδή, μιλά μόνο για τις ιδιαιτερότητες της τοποθεσίας του..

Κατά κανόνα, τα άτομα με υπερθενική διάπλαση έχουν οριζόντιο φλεβοκομβικό ρυθμό, ενώ άλλοι έχουν κατακόρυφο. Ωστόσο, και οι δύο αυτές επιλογές είναι ο κανόνας. Αυτό είναι απλώς ένα χαρακτηριστικό.

Παραβιάσεις και κριτήρια για τον προσδιορισμό τους

Εάν η περιγραφή περιέχει τη φράση: παραβιάσεις του φλεβοκομβικού ρυθμού, τότε καταγράφεται αποκλεισμός ή αρρυθμία. Η αρρυθμία είναι οποιαδήποτε διαταραχή στην ακολουθία του ρυθμού και τη συχνότητά του..

Αποφράξεις μπορεί να προκληθούν εάν διαταραχθεί η μετάδοση διέγερσης από τα νευρικά κέντρα στον καρδιακό μυ. Για παράδειγμα, η επιτάχυνση του ρυθμού δείχνει ότι με μια τυπική ακολουθία συστολών, οι καρδιακοί ρυθμοί επιταχύνονται.

Εάν το συμπέρασμα περιέχει τη φράση για έναν ασταθές ρυθμό, αυτό σημαίνει ότι είναι μια εκδήλωση χαμηλού καρδιακού ρυθμού ή της παρουσίας βραδυκαρδίας κόλπων. Η βραδυκαρδία επηρεάζει δυσμενώς την ανθρώπινη κατάσταση, καθώς τα όργανα δεν λαμβάνουν την απαιτούμενη ποσότητα οξυγόνου για φυσιολογική δραστηριότητα.

Τα δυσάρεστα συμπτώματα αυτής της ασθένειας μπορεί να είναι ζάλη, πτώσεις πίεσης, δυσφορία, ακόμη και πόνος στο στήθος και δύσπνοια..

Εάν καταγραφεί ένας επιταχυνόμενος φλεβοκομβικός ρυθμός, τότε αυτό είναι πιθανότατα μια εκδήλωση ταχυκαρδίας. Μια τέτοια διάγνωση γίνεται όταν ο αριθμός των καρδιακών παλμών υπερβαίνει τους 110 παλμούς.

Πώς να αντιμετωπίσετε την αρρυθμία των κόλπων?

Η θεραπεία των αρρυθμιών εξαρτάται από την πορεία κάθε μεμονωμένης περίπτωσης της νόσου. Το κύριο καθήκον της θεραπείας είναι να εξαλείψει την αιτία της ανάπτυξης διαταραχών στο έργο της καρδιάς. Εάν η ασθένεια προκαλείται από άλλη ασθένεια, τότε οι εκδηλώσεις της εξαλείφονται με τη θεραπεία της. Τα αίτια της διαταραχής της φαρμακευτικής αγωγής εξαλείφονται διορθώνοντας τη θεραπεία, δηλητηριώδη - αλλάζοντας τον τρόπο ζωής, ηλεκτρολυτικά - διορθώνοντας την ισορροπία των ηλεκτρολυτών. Οι θεραπευτικές τακτικές είναι σχεδιασμένες για κάθε ασθενή..

Το δεύτερο πιο σημαντικό καθήκον της θεραπείας μιας ασθένειας είναι να σταματήσει τις εκδηλώσεις της. Συχνά, αρκεί να κάνετε μια διόρθωση του τρόπου ζωής:

 • να αρνηθούμε από κακές συνήθειες ·
 • μετάβαση σε ειδική διατροφή.
 • ομαλοποιήστε την εναλλαγή του στρες και της ξεκούρασης.

Αυτές είναι γενικές συμβουλές για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων, αλλά είναι θεμελιώδεις για την επίλυση αυτού του προβλήματος..

Μια ευρεία ομάδα φαρμάκων για την ομαλοποίηση του καρδιακού ρυθμού. Υπάρχουν πολλές ομάδες που είναι αποτελεσματικές για συγκεκριμένους τύπους παραβιάσεων. Επηρεάστε το μυοκάρδιο ή τον εμβολιασμό της καρδιάς. Συνταγογραφούνται σε ακραίες περιπτώσεις, καθώς έχουν πολλές παρενέργειες και μια ανακριβής δοσολογία μπορεί να διαταράξει τον ρυθμό στην αντίθετη κατεύθυνση του προβλήματος..

Ομάδα φαρμάκωνΒασικά φάρμακα και τιμήΠεριγραφή
Αντιαρρυθμικά φάρμακα
ΓλυκοσίδεςDigitoxin (από 27 ρούβλια), Gitoxin (από 180 ρούβλια), Korglikon (από 39 ρούβλια)Μια ομάδα φαρμάκων με καρδιοτονικά και αντιαρρυθμικά αποτελέσματα. Κυρίως φυτικής προέλευσης. Οι γλυκοζίτες ομαλοποιούν την καρδιά και διεγείρουν το μυοκάρδιο.
Β-αποκλειστέςAlprenolol (από 395 ρούβλια), Atenolol (από 19 ρούβλια), Carvedilol (από 86 ρούβλια)Φάρμακα για τον αποκλεισμό των β-αδρενεργικών υποδοχέων με ένα σύμπλεγμα καρδιακών επιδράσεων: μείωση της αντοχής των συστολών, μείωση της συχνότητάς τους, αναστολή της καρδιακής αγωγής.
Αναστολείς ACELisinopril (από 100 ρούβλια), Prestarium (από 384 ρούβλια), Valz (από 339 ρούβλια), Lorista (από 138 ρούβλια)Οι αναστολείς ενζύμου μετατροπής της αγγειοτασίνης είναι μια αποτελεσματική θεραπεία για καρδιακή ανεπάρκεια. Η δράση βασίζεται στην καταστολή του ACE.
ΔιουρητικάIndapamide (από 120 ρούβλια), Veroshpiron (από 80 ρούβλια)Μια ομάδα διουρητικών που επιβραδύνουν την επαναπορρόφηση νερού και αλάτων και επιταχύνουν την απέκκρισή τους.

Πρέπει να θυμόμαστε ότι η αρρυθμία κόλπων είναι μια αύξηση ή μείωση στα διαστήματα μεταξύ των επιμέρους κύκλων. Και για τη διόρθωσή του, ενδέχεται να απαιτούνται φάρμακα με το αντίθετο αποτέλεσμα. Απαγορεύεται η αυτοθεραπεία των εκδηλώσεων παραβίασης του ρυθμού της εργασίας του καρδιακού μυός. Μόνο ένας γιατρός μπορεί να συνταγογραφήσει φάρμακα μετά από μια ολοκληρωμένη διάγνωση..

Σε ένα περίπλοκο σενάριο της πορείας της νόσου ή απουσία του αναμενόμενου αποτελέσματος της φαρμακευτικής θεραπείας, μπορεί να συνταγογραφηθεί χειρουργική θεραπεία για την ομαλοποίηση του φλεβοκομβικού ρυθμού. Υπάρχουν πολλές επιλογές εδώ, η επιλογή μιας συγκεκριμένης εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά της νόσου και το ιστορικό του ασθενούς. Οι κύριες επιλογές για χειρουργική επέμβαση είναι οι εξής:

 • εγκατάσταση βηματοδότη για τη διόρθωση βραδυκαρδίας - χαμηλός καρδιακός ρυθμός με μη φυσιολογικές παύσεις μεταξύ κύκλων.
 • εμβολιασμός παράκαμψης στεφανιαίας αρτηρίας για την ομαλή κυκλοφορία της στεφανιαίας.
 • χειρουργική επέμβαση θυρεοειδούς για την ομαλοποίηση των επιπέδων ορμονών.

Αποκρυπτογράφηση των αποτελεσμάτων και διάγνωση

Για να διαγνωστεί η αρρυθμία, είναι απαραίτητο να συγκριθούν οι ληφθέντες δείκτες με τους δείκτες του κανόνα. Ο καρδιακός ρυθμός για 1 λεπτό δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 90. Για να προσδιορίσετε αυτήν την ένδειξη, πρέπει να διαιρέσετε 60 (δευτερόλεπτα) με τη διάρκεια του διαστήματος R-R (επίσης σε δευτερόλεπτα) ή να πολλαπλασιάσετε τον αριθμό των συμπλεγμάτων QRS σε 3 δευτερόλεπτα (μια ενότητα ίση με 15 cm ταινίας) με 20.

Έτσι, μπορούν να διαγνωστούν οι ακόλουθες αποκλίσεις:

 1. Βραδυκαρδία - καρδιακός ρυθμός / λεπτό μικρότερο από 60, μερικές φορές καταγράφεται αύξηση του διαστήματος P-P έως 0,21 δευτερόλεπτα.
 2. Ταχυκαρδία - ο καρδιακός ρυθμός αυξάνεται σε 90, αν και άλλα σημάδια ρυθμού παραμένουν φυσιολογικά. Συχνά μπορεί να παρατηρηθεί πλάγια κατάθλιψη του τμήματος PQ, και το τμήμα ST - αύξουσα. Με μια ματιά, μπορεί να μοιάζει με άγκυρα. Εάν ο καρδιακός ρυθμός αυξηθεί πάνω από 150 παλμούς ανά λεπτό, εμφανίζεται αποκλεισμός του 2ου σταδίου.
 3. Η αρρυθμία είναι ένας ακανόνιστος και ασταθής φλεβοκομβικός ρυθμός της καρδιάς, όταν τα διαστήματα R-R διαφέρουν περισσότερο από 0,15 δευτερόλεπτα, το οποίο σχετίζεται με αλλαγές στον αριθμό των παλμών ανά εισπνοή και εκπνοή. Συχνές στα παιδιά.
 4. Άκαμπτος ρυθμός - υπερβολική κανονικότητα συστολών. Το R-R διαφέρει λιγότερο από 0,05 δευτερόλεπτα. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε ελάττωμα του κόλπου του κόλπου ή σε παραβίαση της νευροεγκεφατικής ρύθμισής του..

Διαγνωστικά

Εκτός από τον υπέρηχο και την ηλεκτρική καρδιογραφία, πρόσθετες διαγνωστικές μέθοδοι μπορούν να βοηθήσουν να κατανοήσουμε τι είναι - καρδιακός ρυθμός κόλπων και ποιες παθολογίες είναι δυνατές. Έτσι, μπορεί να συνταγογραφηθεί παρακολούθηση Holter ή δοκιμή φαρμάκων, μέσω της οποίας καθίσταται δυνατή η αποσαφήνιση του εντοπισμού της παθολογίας. Τέτοιες διαγνωστικές μελέτες καθίστανται εφικτές όταν η συχνότητα υπερβαίνει τους 90 καρδιακούς παλμούς ανά λεπτό..

Η παρακολούθηση της θήκης νοείται ως ένα συμβατικό ηλεκτροκαρδιογράφημα που εκτελείται σε διάστημα 24 ωρών. Λόγω της μεγάλης διάρκειας τέτοιων διαγνωστικών, καθίσταται δυνατή η μελέτη της κατάστασης της καρδιάς που υπόκειται σε διάφορα φορτία. Αυτή η εξέταση μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια σωματικής άσκησης..

Η ταχυκαρδία του κόλπου είναι, κατ 'ουσίαν, η φυσιολογική απόκριση των αυτόματων κυττάρων του κόμβου CA σε εξωγενείς ή ενδογενείς επιδράσεις ενός ευρέος φάσματος: σωματική δραστηριότητα και ψυχικό στρες, πόνος και θυμός, ανθρώπινη χαρά και άγχος, λοίμωξη και πυρετός, αναιμία, υποβολία και υπόταση, αναπνευστική υποξαιμία, οξέωση και υπογλυκαιμία, ισχαιμία του μυοκαρδίου, εξασθένιση της συσταλτικής λειτουργίας της καρδιάς και συμφορητική κυκλοφορική ανεπάρκεια.

Η επιτάχυνση του φλεβοκομβικού ρυθμού μπορεί να είναι περιστασιακή, παροδική και παρατεταμένη ή σταθερή. Συνήθως, η συχνότητα του φλεβοκομβικού ρυθμού αυξάνεται λίγο πολύ σταδιακά έως ότου ηρεμήσει σε σχετικά σταθερό επίπεδο. Η μείωση και ομαλοποίηση του φλεβοκομβικού ρυθμού συμβαίνει επίσης σταδιακά, όταν σταματήσει η δράση παραγόντων που διεγείρουν τον αυτοματισμό του κόμβου SA..

Στα περισσότερα άτομα με ταχυκαρδία κόλπων που δεν σχετίζονται με την άσκηση, ο αριθμός των καρδιακών παλμών κυμαίνεται από 95 έως 120 (130) ανά λεπτό. Η "φορτωτική ταχυκαρδία κόλπων" στους δρόμους, που δεν ασχολείται με αθλήματα ή βαριά σωματική εργασία, σπάνια υπερβαίνει τα 150-160 ανά λεπτό. Σε καλά εκπαιδευμένους αθλητές (δρομείς μαραθωνίου, κολυμβητές μεγάλων αποστάσεων κ.λπ.) κατά τη διάρκεια μιας έντονης άσκησης, είναι δυνατή η καταγραφή αύξησης των καρδιακών συσπάσεων έως 180-200 ανά 1 λεπτό και ακόμη και έως 220-240 ανά 1 λεπτό [Krestovnikov AN, 1951 ; Dembo A.G., 1976; Karpman V.L., κ.λπ., 1976; Butchenko L. A., Kushakovsky M. S., Zhuravleva N. B., 1980].

Με την ταχυκαρδία κόλπων, παραμένει η ευαισθησία του κόμβου CA στις νευρο-φυτικές επιδράσεις. «Αντιδράσεις κόλπων», δηλαδή, παροδικές, βραχυπρόθεσμες αλλαγές στη συχνότητα του ρυθμού, συμβαίνουν με βαθιά αναπνοή, ελιγμός Valsalva, αλλαγή στη θέση του σώματος, μετά την εισαγωγή θειικής ατροπίνης, εισπνοή νιτρώδους αμυλίου κ.λπ..

ΗΚΓ. Χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα σημεία: 1) μείωση της διάρκειας των διαστημάτων P - P. 2) Αγωγιμότητα AV 1: 1 με συντόμευση των διαστημάτων P - R (Q). 3) μια ελαφρά αύξηση του πλάτους και της όξυνσης των κυμάτων Ρ εάν η συχνότητα ρυθμού αρχίσει να ξεπερνά τα 100-120 ανά λεπτό. 4) στρίψτε προς τα δεξιά (στο μετωπικό επίπεδο) του μέσου διανύσματος του κύματος Ρ. στο μόλυβδο Vi-z, τα κύματα Ρ δεν αλλάζουν. Με μια απότομη ταχυκαρδία, τα κύματα Ρ μπορούν να συγχωνευθούν με τα προηγούμενα κύματα U ή T. 5) στρίψτε δεξιά (στο μετωπικό επίπεδο) του μεσαίου διανύσματος του κύματος R (με σοβαρή ή παρατεταμένη ταχυκαρδία). 6) φθίνουσα μετατόπιση του τμήματος P - R και πλάγια ανοδική μετατόπιση του τμήματος ST (τύπος J) κάτω από την ισοηλεκτρική γραμμή, η οποία δίνει στο ΗΚΓ ένα σχήμα "άγκυρας" [Dekhtyar G. Ya., 1966] · η μετατόπιση αυτών των τμημάτων σχετίζεται με αύξηση κατά την ταχυκαρδία του αρνητικού δοντιού της κολπικής επαναπόλωσης - Ta, καθώς και με μετατοπίσεις φάσης 2 στο PD των κοιλιακών κυττάρων. 7) αλλαγές στο ύψος των κυμάτων Τ · Η αύξηση του πλάτους τους, προφανώς, εξαρτάται από την αυξημένη επίδραση της νορεπινεφρίνης στο μυοκάρδιο. Η μείωση, μάλλον, αντικατοπτρίζει την επικράτηση της επίδρασης της αδρεναλίνης.

Η επίμονη, μακροχρόνια ή χρόνια ταχυκαρδία κόλπων αντιπροσωπεύεται από διάφορες κλινικές και παθογενετικές μορφές.

Η νευρογενής (κεντρογένεια, ψυχογενής, συνταγματική-κληρονομική) μορφή είναι μία από τις εκδηλώσεις ενός σύνθετου ψυχοευρωστικού συνδρόμου, στο οποίο οι ασθενείς υποφέρουν οδυνηρά γρήγορους και δυνατούς καρδιακούς παλμούς. Σύμφωνα με τον A. Paunescu - Podyanu (1976), «οι αίσθημα παλμών είναι συχνά (ειδικά στις γυναίκες) ένα σύμπτωμα που δεν αντικατοπτρίζει τις καρδιακές παθήσεις, αλλά την ψυχική ταλαιπωρία». Πρόκειται κυρίως για άτομα με υπερσυμπαθητικό συντονισμό νευρο-αυτόνομου κανονισμού. Στη βιβλιογραφία, ψυχοσωματικές ή συνταγματικές διαταραχές αυτού του είδους περιγράφονται με διάφορα ονόματα: σύνδρομο άγχους, σύνδρομο Da Kosga, καρδιαγγειακή νεύρωση, αυτόνομη δυσγονία, νευροκυκλοφοριακή δυστονία του καρδιακού τύπου, νευροκυκλοφοριακή αδυναμία, ψυχοεγχειρητικό σύνδρομο, υπερκινητικό καρδιακό σύνδρομο, ορθοστατικό αυτόνομο σύνδρομο, συμπαθητικό-επινεφριδιακό κρυο-επινεφρίδιο Σε πολλά ονόματα, υπογραμμίζονται διάφορα χαρακτηριστικά του otgenki αυτών των λειτουργικών, νευρο-ρυθμιστικών καρδιαγγειακών διαταραχών [Isakov II, et al., 1971, 1975, 1984; Wayne A.M., Solovyova A.D., 1973; Gubachev Yu. M., κ.λπ., 1976; Karvasarsky B. D., 1980]. Κοντά σε αυτά είναι το λεγόμενο υπερβιααδρενεργικό σύνδρομο κληρονομικής προέλευσης. Το επίπεδο της συμπαθητικής νευρικής δραστηριότητας εδώ μπορεί να παραμείνει φυσιολογικό, αλλά υπάρχει αυξημένη ευαισθησία των Ρ1-αδρενεργικών υποδοχέων της καρδιάς στις κατεχολικές αμίνες.

Συχνά, νέοι με επίμονη ταχυκαρδία κόλπων νευρογενετικής γένεσης (ειδικά κορίτσια) διαγιγνώσκονται κατά λάθος με οργανική καρδιακή νόσο (μυοκαρδίτιδα, ρευματικό ελάττωμα), η οποία τους προκαλεί ψυχολογική βλάβη, μερικές φορές ανεπανόρθωτη. Έχουμε δει παρόμοιες ιατρογενείς ασθένειες. Εν τω μεταξύ, αυτά τα άτομα διατηρούν φυσιολογικά μεγέθη καρδιάς. Ο τόνος στην κορυφή παραμένει δυνατός. μπορεί να ακουστούν αργά συστολικά κλικ και μουρμουρίσματα. το διάστημα Q - T είναι κάπως μακρύτερο. υψηλά, ισόπλευρα, κύματα T ευρείας βάσης καταγράφονται στο ΗΚΓ. Όλα αυτά τα σημάδια είναι μια αντανάκλαση του υπερσυμπαθητικού του συνδρόμου που είναι εγγενές στο συγγενές MVP, το οποίο από μόνο του, εάν δεν εκφράζεται απότομα, δεν έχει αρνητική επίδραση στην αιμοδυναμική. Φυσικά, δεν πρέπει να ξεχνάμε το γεγονός ότι οι μακροχρόνιες, υπερβολικές αδρενεργικές επιδράσεις στην καρδιά μπορούν να οδηγήσουν στην ανάπτυξη νευρογενούς μυοκαρδιακής δυστροφίας, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις, η ταχυκαρδία του κόλπου δεν είναι μυογονική..

Η τοξική μορφή της ταχυκαρδίας κόλπων είναι επίσης διαφορετική. Αξιοσημείωτο είναι η σταθερή ταχυκαρδία κόλπων σε άτομα που καταναλώνουν τακτικά αλκοολούχα ποτά [Skupnik AM, 1974; Tareev E.M., Mukhin A.S., 1977; Dzyak V.N., κ.λπ., 1980; Grishkin Yu. Ν., 1983; Puchkov A. Yu., 1985]. Τέτοια ταχυκαρδία μπορεί να προκαλέσει την ανάπτυξη πιο σοβαρών αρρυθμιών. Η ταχυκαρδία του κόλπου των καπνιστών σχετίζεται με τη δηλητηρίαση από τη νικοτίνη. Μαζί με αυτές τις εξωγενείς τοξικές επιδράσεις στον κόμβο CA, είναι γνωστός ένας μεγάλος αριθμός ενδογενών δηλητηριάσεων που προκαλούν αυξημένο καρδιακό ρυθμό..

Πρώτα απ 'όλα, πρέπει να γίνει αναφορά στη θυρεοτοξίκωση, στην οποία ο βαθμός ταχυκαρδίας (90-120 ανά λεπτό) είναι ανάλογος με την αύξηση του βασικού μεταβολισμού. η ταχυκαρδία επιμένει κατά τον ύπνο. Ο αυτοματισμός του κόμβου CA διεγείρεται από τις ορμόνες του θυρεοειδούς (T4 και T3), καθώς και από το συμπαθητικό νευρικό σύστημα. Γνωστές ταχυκαρδικές "επινεφριδιακές" κρίσεις με φαιοχρωμοκύτωμα, ξαφνική ενεργοποίηση κ.λπ. [Kushakovsky MS, 1983].

Η ταχυκαρδία του κόλπου είναι χαρακτηριστική της πνευμονικής φυματίωσης, καθώς και για πολλές άλλες οξείες ή χρόνιες μολυσματικές ασθένειες. Συνήθως, μια αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος κατά 1 ° C συνοδεύεται από μια αύξηση του φλεβοκομβικού ρυθμού κατά 8-10 ανά λεπτό, αν και αυτός ο κανόνας έχει πολλές εξαιρέσεις. Η ταχυκαρδία κόλπων μπορεί να είναι η πρώτη και διαρκής εκδήλωση της φλεγμονώδους διαδικασίας, ακόμη και λανθάνουσα. Για παράδειγμα, η χρόνια αμυγδαλίτιδα χρησιμεύει συχνά ως πηγή «αιτιώδους» ταχυκαρδίας κόλπων, η οποία βασίζεται όχι μόνο στην τοξίκωση, αλλά και κυρίως στις νευρο-συμπαθητικές επιδράσεις στην καρδιά [Isakov I. I. et al., 1971].

Η δοσολογική μορφή της ταχυκαρδίας κόλπων είναι, αφενός, μια φυσική εκδήλωση της φαρμακολογικής δραστικότητας του φαρμάκου, από την άλλη πλευρά, ένα σημάδι δηλητηρίασης. Ουσίες με συμπαθομιμητικές ιδιότητες περιλαμβάνουν: εφεδρίνη, ισοπροπυλενο-Β-αδρεναλίνη (izadrin), alupent, berotek, αμινοφυλλίνη, καφεΐνη, αμιτριπτυλίνη κ.λπ. Η θυρεοδίνη και τα γλυκοκορτικοειδή διεγείρουν τον αυτοματισμό του κόμβου CA. Ορισμένες ουσίες συμβάλλουν στην αύξηση του φλεβοκομβικού ρυθμού έμμεσα ενεργοποιώντας το συμπαθητικό - επινεφρίδιο σύστημα. Αυτά περιλαμβάνουν αντιυπερτασικά φάρμακα που μειώνουν το OPS ή το VCP, ιδίως: περιφερειακά αγγειοδιασταλτικά, αποκλειστές Ca, a-αποκλειστές, διουρητικά (υδραλαζίνη, νιφεδιπίνη, φαιντολαμίνη, υποθειαζίδη, φουροσεμίδη κ.λπ.).

Η υποξική μορφή της ταχυκαρδίας του κόλπου είναι χαρακτηριστική οξείας ή χρόνιας φλεγμονώδους βρογχοπνευμονικής νόσου, που περιπλέκεται από αναπνευστική ανεπάρκεια. Το Pleurisy, ο πνευμοθώρακας κ.λπ. είναι δίπλα τους. Φυσικά, μιλάμε όχι μόνο για δυσλειτουργίες της συσκευής εξωτερικής αναπνοής και υποξίας, αλλά και για μολυσματικά-τοξικά, αντανακλαστικά, μηχανικά αποτελέσματα στην καρδιά. Με γνωστές κρατήσεις, αυτή η ομάδα περιλαμβάνει τις μορφές ταχυκαρδίας κόλπων που σχετίζονται με αναιμία, απώλεια αίματος, υποογκαιμία. Σε ασθενείς με αναιμία, ο φλεβοκομβικός ρυθμός αυξάνεται σε ηρεμία με μείωση της συγκέντρωσης αιμοσφαιρίνης στα 80 g ανά 1000 ml αίματος [Savitsky NN, 1935, 1974; Kuznetsov V.I., 1952; Κουσάκοφσκι Μ. S., 1958, 1983].

Η μυογενής μορφή, δηλαδή η καρδιακή ορθή, μορφή ταχυκαρδίας κόλπων είναι ιδιαίτερα σημαντική από κλινική άποψη. Παρατηρείται σε ασθενείς με αντισταθμισμένα καρδιακά ελαττώματα, στην οξεία περίοδο εμφράγματος του μυοκαρδίου, με μυοκαρδίτιδα, καρδιομυοπάθειες. Η αύξηση του φλεβοκομβικού ρυθμού σε όλες αυτές τις διάφορες καρδιακές παθήσεις βασίζεται σε μια κοινή αιτία: συσταλτική αδυναμία του μυοκαρδίου, που οδηγεί σε αύξηση της πίεσης στις κοιλότητες της καρδιάς, ιδίως στο δεξιό κόλπο (Bainbridge reflex). Αν και μια τέτοια χρονοτροπική απόκριση είναι αντισταθμιστική, συχνά έχει αρνητικές συνέπειες, καθώς η αύξηση της εργασίας της καρδιάς και η ζήτηση οξυγόνου της συνοδεύονται από περαιτέρω βλάβη στο μυοκάρδιο και, κατά συνέπεια, ακόμη μεγαλύτερη αύξηση ή ενοποίηση της ταχυκαρδίας των κόλπων..

Ταυτόχρονα, κάποιος θα πρέπει να προειδοποιήσει για την αυτόματη αναγνώριση της ταχυκαρδίας των κόλπων ως μυογονική μόνο επειδή έχει προκύψει σε ένα άτομο με οργανική καρδιακή νόσο. Για παράδειγμα, ταχυκαρδία κόλπων καταγράφεται στο 40-60% των ασθενών κατά την οξεία περίοδο εμφράγματος του μυοκαρδίου (συνήθως στις πρώτες 3 ημέρες), αλλά μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να ονομαστεί «ταχυκαρδία καρδιακής ανεπάρκειας» (όρος B. Laun). Σε πολλούς ασθενείς, μια βραχυπρόθεσμη περίοδος αυξημένου φλεβοκομβικού ρυθμού σχετίζεται με πόνο στο στήθος, τρόμο, άγχος, πυρετό και, τέλος, με την επίδραση ορισμένων φαρμάκων.

Μεταξύ των ασθενειών που περιπλέκονται από σοβαρή ταχυκαρδία κόλπων, θα πρέπει να αναφερθεί η «οξεία πνευμονική καρδιά» (εμβολή, θρόμβωση στο πνευμονικό σύστημα αρτηρίας). Η υπερφόρτωση της δεξιάς κοιλίας με οπισθοδρομική στάση αίματος ενεργοποιεί το αντανακλαστικό Bainbridge. Τέτοιοι παράγοντες όπως η υποξία, η απελευθέρωση κορτιζόλης και κατεχολαμινών στο αίμα, αντανακλώνται από το πεδίο υποδοχέα της πνευμονικής αρτηρίας. Η ταχεία μείωση της πίεσης οδηγεί σε μείωση του φλεβοκομβικού ρυθμού..

Θεραπεία ταχυκαρδίας κόλπων. Μπορεί να είναι αιθρονικό και συμπτωματικό. Πρέπει πάντα να προσπαθείτε να εξαλείψετε την αιτία που προκάλεσε την αύξηση του καρδιακού ρυθμού. Αυτό αναφέρεται στην πλήρη απόρριψη των αλκοολούχων ποτών και του καπνού, τη θεραπεία μολυσματικών ασθενειών, ιδίως της χρόνιας αμυγδαλίτιδας, το διορισμό θεραπείας οξυγόνου σε ασθενείς με βρογχοπνευμονικές παθήσεις και την απομάκρυνση του βρογχόσπασμου, αποκατάσταση της συγκέντρωσης αιμοσφαιρίνης στο αίμα και VCP (BCC), καταστολή της αυξημένης λειτουργίας του θυρεοειδούς, άρνηση φάρμακα που επιταχύνουν υπερβολικά τον φλεβοκομβικό ρυθμό κ.λπ..

Η συμπτωματική θεραπεία προσφέρεται μόνο σε περιπτώσεις όπου η αύξηση της καρδιακής δραστηριότητας είναι ανεκτή επίπονα από τους ασθενείς. Μια τέτοια θεραπεία μπορεί να είναι απαραίτητη για άτομα με ψυχογενείς (νευρογενείς) μορφές ταχυκαρδίας κόλπων. Ξεκινήστε με ψυχοφυσιολογικές μεθόδους θεραπείας: ψυχοθεραπεία, ψυχολογική ρύθμιση, αυτογενής εκπαίδευση κ.λπ. [Gubachev Yu. M., 1987; Ντόρνιτσεφ Β. Μ., 1990].

Μαζί με αυτά τα μέτρα ή ανεξάρτητα από αυτά, χρησιμοποιούνται ναρκωτικά. Προτιμάται οι αναστολείς του fi, ιδίως το trazicor (oxprenolol), το οποίο συνταγογραφείται για στοματική χορήγηση σε 20-40 mg 2-4 φορές την ημέρα για 1-2 μήνες. Ήδη από την 3-4η ημέρα, το trasicor περιορίζει ή εξαλείφει την ταχυκαρδία κόλπων σε κατάσταση ηρεμίας και αποτρέπει την υπερβολική αύξηση του ρυθμού σφυγμού κατά τη διάρκεια σωματικού ή συναισθηματικού στρες του ασθενούς [Smirnov GB, 1985]. Επιπλέον, έχει σημειωθεί ότι το trasicor αποδυναμώνει το αίσθημα άγχους και εσωτερικής έντασης στους ασθενείς. Αντί για trazicor, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το anaprilin, το οποίο οι ασθενείς λαμβάνουν 20-40 mg 2-4 φορές την ημέρα.

Μερικοί ασθενείς επωφελούνται από ρεσερπίνη 0,1 mg τη νύχτα για 2-3 εβδομάδες, valocordin ή Corvalol 20-30 σταγόνες. 2-3 φορές την ημέρα, έγχυση ρίζας βαλεριάνας (10 g ανά 200 ml, 1 κουταλιά της σούπας 3-4 φορές την ημέρα), βάμμα motherwort, 30-50 σταγόνες. 3-4 φορές την ημέρα, 20 σταγόνες βάμματος hawthorn. 3 φορές την ημέρα. Συνιστάται στους ασθενείς να εγκαταλείψουν το δυνατό τσάι, τον καφέ, τα πικάντικα πιάτα, τα καρυκεύματα. Είναι απαραίτητο να φροντίσετε την ομαλοποίηση του ύπνου, την ορθολογική ανάπαυση, χρήσιμες σωματικές ασκήσεις.

Με μυογονικές μορφές ταχυκαρδίας κόλπων, η θεραπεία στοχεύει στη βελτίωση της συσταλτικής λειτουργίας της καρδιάς και στη μείωση της συμφόρησης. Μπορεί να είναι απαραίτητη η συνταγή καρδιακών γλυκοσίδων. Οι γλυκοσίδες από την ομάδα foxglove (διγοξίνη, κ.λπ.), σε μικρότερο βαθμό, οι γλυκοζίτες της ομάδας στροφαθίνης, αναστέλλουν τον αυτοματισμό του κόμβου CA πιο έντονα. Η επιβράδυνση του φλεβοκομβικού ρυθμού είναι επίσης χρήσιμη για εκείνους τους ασθενείς που δεν έχουν ακόμη σημάδια καρδιακής συμφόρησης, αλλά η πλήρωση της αριστερής κοιλίας είναι περιορισμένη (μιτροειδής στένωση κ.λπ.). Όλες οι άλλες θεραπείες για την κυκλοφορική ανεπάρκεια συμβάλλουν επίσης στη μείωση του φλεβοκομβικού ρυθμού..

Η καρδιά είναι ένα ρυθμικά λειτουργικό όργανο στο οποίο ο καρδιακός ρυθμός ρυθμίζεται από τον κόλπο. Έτσι, ο φυσιολογικός ρυθμός της καρδιάς, αυτός είναι ο φλεβοκομβικός ρυθμός της καρδιάς, ο κόλπος του κόλπου, ο οποίος βρίσκεται στο δεξιό κόλπο, είναι μια φυσική γεννήτρια παρορμήσεων.

Η ώθηση κινείται από πάνω προς τα κάτω μέσω του δεξιού κόλπου προς τα αριστερά, στη συνέχεια προς τις κοιλίες, μέσω της κολποκοιλιακής διασταύρωσης.

Υπό την επιρροή των παρορμήσεων, η καρδιά συστέλλεται και χαλαρώνει, αντλεί αίμα σε όλο το σώμα και κάνει την κύρια δουλειά του.

Με έναν κανονικό φλεβοκομβικό ρυθμό στο ΗΚΓ, τα κύματα Ρ δεν αλλάζουν το σχήμα τους, καθώς και οι αποστάσεις R-R και P-R και η συχνότητα διατηρείται στο εύρος των 60-80 παλμών ανά λεπτό. Τότε μπορεί να υποστηριχθεί ότι η καρδιά λειτουργεί σταθερά και καθαρά και είναι σε τέλεια σειρά..

Εάν ο ρυθμός χαρακτηρίζεται από αστάθεια, τότε το ύψος και η απόσταση μεταξύ των κυμάτων Ρ θα είναι άνιση στο καρδιογράφημα και μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι υπάρχει αδυναμία του κόλπου του κόλπου ή ότι ο ρυθμός ρυθμίζεται από έναν άλλο κόμβο της καρδιάς. Αυτή η διάγνωση διευκρινίζεται με ειδικές μεθόδους που καθιστούν δυνατό τον προσδιορισμό εάν η αιτία βρίσκεται στην παθολογία του ίδιου του κόλπου ή σε διαταραχές του αυτόνομου συστήματος. Η διάγνωση του γιατρού μετά την αποκωδικοποίηση του καρδιογραφήματος: «Ρυθμός κόλπων: φυσιολογικός», σημαίνει ότι η καρδιά είναι σε τάξη.

Εάν διαταραχθεί ο φλεβοκομβικός ρυθμός, μπορεί να αναπτυχθούν αρρυθμίες και καρδιακός αποκλεισμός. Εάν παραβιαστεί η ακολουθία, η συνέπεια και ο καρδιακός ρυθμός, τότε διαγιγνώσκεται αρρυθμία. Τα καρδιακά μπλοκ αναπτύσσονται όταν διαταράσσεται η μετάδοση παλμών στον καρδιακό μυ από νευρικά κέντρα. Ο επιταχυνόμενος ρυθμός του ρυθμού είναι ταχυκαρδία και ο αργός είναι βραδυκαρδία. Θα πρέπει να συμβουλευτείτε αμέσως έναν γιατρό εάν ο καρδιακός ρυθμός είναι μικρότερος από πενήντα και περισσότεροι από ενενήντα παλμοί ανά λεπτό.

Αιτίες διαταραχών του καρδιακού ρυθμού

Κοινές αιτίες διαταραχών του φλεβοκομβικού ρυθμού είναι η μολυσματική ενδοκαρδίτιδα, οι καρδιομυοπάθειες, τα καρδιακά ελαττώματα, η σωματική, ψυχολογική και συναισθηματική υπερφόρτωση..

Παρόμοιες στρεβλώσεις στην εργασία του καρδιακού μυός μπορεί να συμβούν σε οποιαδήποτε ηλικία, και σε παιδιά επίσης. Αλλά συχνά η παραβίαση του ρυθμού της καρδιάς δεν επηρεάζει με κανέναν τρόπο την ευημερία τους και καθορίζεται τυχαία. Ταυτόχρονα, αυτές οι εκδηλώσεις μπορεί να είναι σύμπτωμα σοβαρότερων παθολογιών, όπως ταχυκαρδία, βραδυκαρδία, αρρυθμία..

Ο φλεβοκομβικός ρυθμός των παιδιών μπορεί να διαταραχθεί από τη γέννηση, αλλά αυτό μπορεί επίσης να οφείλεται στην ανάπτυξη του σώματος του παιδιού. Στην εφηβεία, τέτοιες αποκλίσεις είναι πολύ συχνές, καθώς υπάρχει ανισορροπία στην ανάπτυξη εσωτερικών οργάνων και σώματος. Εάν το παιδί παραπονιέται για πόνο στην καρδιά, λιποθυμία, ζάλη και αδυναμία, θα πρέπει να συμβουλευτείτε έναν γιατρό για να ελέγξετε το έργο της καρδιάς του. Εκεί θα σταλεί για να κάνει ένα ηλεκτροκαρδιογράφημα..

Οι αιτίες των καρδιακών αρρυθμιών της παιδικής ηλικίας μπορεί να είναι συγγενείς ανωμαλίες που προκαλούνται από μια δυσμενή πορεία εγκυμοσύνης και τοκετού, ενδοκρινικές ασθένειες, ασθένειες του νευρικού συστήματος, δηλητηρίαση, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων διαφόρων φαρμάκων, υπερβολική δόση, ατομικής δυσανεξίας στα συστατικά φαρμάκων, έλλειψη ιχνοστοιχείων, συνήθως σεληνίου και μαγνησίου.

Λόγοι για αποκλίσεις

Οι πιο συχνές αιτίες διαταραχών του ρυθμού είναι:

 • υπερβολική κατάχρηση αλκοόλ
 • τυχόν καρδιακά ελαττώματα
 • κάπνισμα;
 • μακροχρόνια χρήση γλυκοσίδων και αντιαρρυθμικών φαρμάκων.
 • διόγκωση της μιτροειδούς βαλβίδας.
 • παθολογία της λειτουργικότητας του θυρεοειδούς αδένα, συμπεριλαμβανομένης της θυρεοτοξίκωσης.
 • συγκοπή;
 • ασθένειες του μυοκαρδίου
 • μολυσματικές βλάβες των βαλβίδων και άλλων τμημάτων της καρδιάς - μια ασθένεια μολυσματικής ενδοκαρδίτιδας (τα συμπτώματά του είναι αρκετά συγκεκριμένα).
 • υπερφόρτωση: συναισθηματική, ψυχολογική και σωματική.

Λόγω αυτού που οι μετρήσεις ΗΚΓ μπορεί να αποκλίνουν από τον κανόνα

Ένας ακανόνιστος καρδιακός ρυθμός μπορεί να προκληθεί όχι μόνο από σοβαρές παθολογικές ανωμαλίες, αλλά και από παράγοντες που είναι πιο εξοικειωμένοι με την καθημερινή ζωή ενός ατόμου..

Εάν το αποτέλεσμα του ηλεκτροκαρδιογραφήματος δεν αντιστοιχεί πάντα στους δείκτες του κανόνα, αυτό σημαίνει ότι μια τέτοια κατάσταση του σώματος θα μπορούσε να προκληθεί από τους ακόλουθους παράγοντες:

 • ένα άτομο χρησιμοποιεί τακτικά αλκοολούχα ποτά.
 • ο ασθενής καπνίζει τσιγάρα για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα σε τακτική βάση ·
 • ένα άτομο εκτίθεται τακτικά σε διάφορα είδη αγχωτικών καταστάσεων.
 • ο ασθενής παίρνει συχνά αντιαρρυθμικά φάρμακα.
 • το άτομο έχει προβλήματα με τον θυρεοειδή αδένα.

Φυσικά, ένας επιταχυνόμενος καρδιακός ρυθμός ή πολύ αργός μπορεί να υποδηλώνει προβλήματα πιο σοβαρού χαρακτήρα. Εάν τα αποτελέσματα του καρδιογραφήματος δεν ανταποκρίνονται στον κανόνα, τότε αυτό μπορεί να υποδηλώνει οξεία καρδιακή ανεπάρκεια, μετατόπιση βαλβίδας, συγγενή καρδιακά ελαττώματα.

Πρόσθετη έρευνα

Εάν ο γιατρός, κατά την εξέταση των αποτελεσμάτων, διαπιστώσει ότι το μήκος της περιοχής μεταξύ των κυμάτων Ρ, καθώς και το ύψος τους, είναι άνισο, τότε ο φλεβοκομβικός ρυθμός είναι ασθενής.

Για να προσδιοριστεί η αιτία, μπορεί να συμβουλευτεί τον ασθενή να υποβληθεί σε πρόσθετα διαγνωστικά: μπορεί να εντοπιστεί η παθολογία του ίδιου του κόμβου ή προβλήματα του κομβικού αυτόνομου συστήματος.

Πρόσθετη εξέταση συνταγογραφείται όταν ο ρυθμός είναι χαμηλότερος από 50 και ισχυρότερος από 90.

Στη συνέχεια, συνταγογραφείται παρακολούθηση Holter ή πραγματοποιείται δοκιμή φαρμάκου, η οποία καθιστά δυνατή την εξακρίβωση εάν υπάρχει παθολογία του ίδιου του κόμβου ή διαταραχή της ρύθμισης του φυτικού συστήματος του κόμβου.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το σύνδρομο της αδυναμίας αυτού του κόμβου, δείτε τη συνδιάσκεψη βίντεο:

Εάν αποδειχθεί ότι η αρρυθμία ήταν αποτέλεσμα παραβιάσεων στον ίδιο τον κόμβο, τότε ανατίθενται διορθωτικές μετρήσεις της βλαστικής κατάστασης. Εάν για άλλους λόγους, τότε χρησιμοποιούνται άλλες μέθοδοι, για παράδειγμα, εμφύτευση διεγέρτη.

Η παρακολούθηση της Holter είναι ένα συνηθισμένο ηλεκτροκαρδιογράφημα που εκτελείται καθ 'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Λόγω της διάρκειας αυτής της εξέτασης, οι ειδικοί μπορούν να εξετάσουν την κατάσταση της καρδιάς σε διαφορετικούς βαθμούς στρες. Με ένα συμβατικό ΗΚΓ, ο ασθενής βρίσκεται σε έναν καναπέ και με παρακολούθηση Holter, μπορείτε να μελετήσετε την κατάσταση του σώματος κατά τη διάρκεια σωματικής άσκησης.

Σημάδια αρρυθμίας στο ΗΚΓ: φιλμ αποκωδικοποίησης

Η αρρυθμία είναι μια κατάσταση στην οποία αλλάζει η δύναμη και η συχνότητα των καρδιακών παλμών, ο ρυθμός ή η ακολουθία τους. Εμφανίζεται ως αποτέλεσμα διαταραχών στο σύστημα καρδιακής αγωγιμότητας, επιδείνωσης της διέγερσης ή λειτουργιών του αυτοματισμού. Δεν είναι ένας φλεβοκομβικός ρυθμός. Μερικά επεισόδια είναι ασυμπτωματικά, ενώ άλλα είναι σοβαρά κλινικά και οδηγούν σε επικίνδυνες συνέπειες. Από αυτήν την άποψη, με αρρυθμία, απαιτείται διαφορετική προσέγγιση στη θεραπεία κάθε συγκεκριμένης περίπτωσης..

Ποιες ασθένειες μπορούν να προκαλέσουν τις αλλαγές της?

Το ΗΚΓ (αποκωδικοποίηση σε ενήλικες μπορεί να υποδεικνύει έναν αριθμό παθολογιών) υποδεικνύει επικίνδυνες ασθένειες που απαιτούν επείγουσα παρέμβαση.

 1. Ταχυκαρδία. Μια ασθένεια που χαρακτηρίζεται από αύξηση του καρδιακού ρυθμού, ανεξάρτητα από την κατάσταση του ατόμου. Η παρουσία παθολογίας χαρακτηρίζεται από μείωση της απόστασης μεταξύ διαστημάτων, καθώς και από μετατόπιση RS-T.
 2. Στηθάγχη. Στο ΗΚΓ, παρατηρούνται άλματα στο πλάτος των Τ κυμάτων, οι παράγοντες S-T κυμαίνονται επίσης.
 3. Αρρυθμία - χαρακτηρίζεται από παραβίαση της δραστηριότητας του καρδιακού ρυθμού και του παλμού. Σε αυτήν την περίπτωση, η απόσταση μεταξύ του διαστήματος R-R αλλάζει και του διαστήματος P-Q και Q-T κυμαίνεται..
 4. Βραδυκαρδία Κατά τη διάρκεια αυτής της παθολογίας, ο παλμός του ασθενούς επιβραδύνεται. Με τη βοήθεια του ΗΚΓ, δημιουργείται μειωμένος ρυθμός και είναι επίσης ορατά σημαντικά κενά μεταξύ των τμημάτων. Το πλάτος των δοντιών γίνεται άνιση.
 5. Εμφραγμα μυοκαρδίου. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν υπάρχει κύμα R στο καρδιογράφημα. Το τμήμα S-T βρίσκεται πάνω από την απομόνωση και το T-έχει αρνητική τιμή.

 • Εξτρασυστόλη. Χαρακτηρίζεται από μεταβολή του καρδιακού ρυθμού. Το ΗΚΓ αποκαλύπτει παραμόρφωση στην εικόνα των κυμάτων QRS και δεν υπάρχει επίσης παράγοντας P.