Κλινική αποτελεσματικότητα ενός ομοιοπαθητικού βιορυθμιστικού φαρμάκου στη θεραπεία ασθενών με οξείες και υποξείες ασθένειες του μυοσκελετικού συστήματος

Θεωρείται η χρήση ενός ομοιοπαθητικού φαρμάκου στη θεραπεία ασθενών με ασθένειες του μυοσκελετικού συστήματος. Η ομοιοπαθητική θεραπεία είναι καλύτερα ανεκτή από τους ασθενείς από τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (ΜΣΑΦ) και μπορεί να θεωρηθεί καλύτερη

Εξετάστηκε η εφαρμογή ομοιοπαθητικών παρασκευασμάτων στη θεραπεία ασθενών με μυοσκελετικές παθήσεις. Η ομοιοπαθητική θεραπεία έχει καλύτερη ανοχή από τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη παρασκευάσματα (NAIP) και μπορεί να θεωρηθεί ως εναλλακτική λύση για το παραδοσιακό NAIP, το οποίο είναι ιδιαίτερα λογικό σε περίπτωση δυσανεξίας NAIP, καθώς και σε περίπτωση αντενδείξεων εναντίον τους.

Το σύνθετο ομοιοπαθητικό φάρμακο Traumeel S, σύμφωνα με τα αποτελέσματα διαφόρων μελετών και συσσωρευμένης πρακτικής εμπειρίας χρήσης, χρησιμοποιείται στη θεραπεία διαφόρων τραυματισμών, καθώς και σε εκφυλιστικές και ανοσολογικές διαταραχές. Περιέχει 12 φυτικά και 2 ανόργανα συστατικά σε ομοιοπαθητικές αραιώσεις. Το Traumeel S έχει αναλγητικό, αποσυμφορητικό και αντι-εξιδρωματικό αποτέλεσμα, ο σκοπός του συμβάλλει στην ταχεία ανακούφιση της φλεγμονής και του πόνου, στην εξαφάνιση αιμορραγιών.

Η κλινική χρήση του Traumeel S βασίζεται στην κατανόηση της προέλευσης των ασθενειών ως παραβίαση των βιορυθμιστικών διαδικασιών. Η έννοια της βιορύθμισης θεωρεί την ασθένεια ως αμυντικό μηχανισμό που εμφανίζεται όταν εκτίθεται σε τοξικούς εξωγενείς και ενδογενείς παράγοντες. Τέτοιοι παράγοντες μπορούν να διαταράξουν το μεταβολισμό στα κύτταρα και στην εξωκυτταρική μήτρα (ECM). Στη βιορρυθμιστική ιατρική, η επίτευξη βιορυθμιστικής ισορροπίας μεταξύ προ- και αντιφλεγμονωδών κυτοκινών θεωρείται το πιο σημαντικό στάδιο της ανάκαμψης..

Η έννοια της βιορύθμισης έχει πολλά κοινά με τη σύγχρονη κατανόηση της ανοσολογίας ως ένα ψυχοευροενδοκρινικό-ανοσολογικό σύμπλοκο σύστημα. Η ιδέα λαμβάνει υπόψη σύγχρονες υποθέσεις σχετικά με τον τρόπο δράσης των μικροδόσεων ή των εξαιρετικά χαμηλών δόσεων (συγκεντρώσεις ουσιών), όπως μια βοηθητική ανοσολογική απόκριση [1] και συνδυάζει τα δικτυοενδοθηλιακά και αδενοϋποφυτικά συστήματα, νευρικά αντανακλαστικά, αποτοξίνωση του συνδετικού ιστού και του ήπατος [2, 3].

Αυτό το άρθρο περιγράφει τα αποτελέσματα της κλινικής χρήσης του Traumeel S. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στο ζήτημα που σχετίζεται με την επίδραση των ανοσορρυθμιστικών και αντιφλεγμονωδών ιδιοτήτων του φαρμάκου Traumeel C στην κλινική του αποτελεσματικότητα. Επιπλέον, παρουσιάζονται υλικά σχετικά με την κλινική χρήση αυτού του φαρμάκου, το οποίο δεν είναι κατώτερο στην αποτελεσματικότητα από τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (ΜΣΑΦ), είναι καλύτερα ανεκτό από τους ασθενείς και μπορεί να θεωρηθεί ως εναλλακτική λύση στα παραδοσιακά ΜΣΑΦ [17]. Η βιορρυθμιστική προσέγγιση στη θεραπεία μπορεί να θεωρηθεί δικαιολογημένη ιδιαίτερα σε περιπτώσεις δυσανεξίας στα ΜΣΑΦ, καθώς και παρουσία αντενδείξεων σε αυτά. Σε αντίθεση με τα συμβατικά ΜΣΑΦ, το Traumeel C δεν αναστέλλει τον καταρράκτη αραχιδονικού οξέος και, κατά συνέπεια, τη σύνθεση προσταγλανδινών.

Αναζήτηση και αξιολόγηση

Ψάξαμε AMED, Medline, Embase και Cochrane Library για άρθρα σχετικά με τη χρήση του Traumeel C. Τα ονόματα του Traumeel S και των συστατικών του χρησιμοποιήθηκαν για τον εντοπισμό τέτοιων δημοσιεύσεων. Όλα τα υλικά από το 1966 αναλύθηκαν, τα οποία περιείχαν δεδομένα σχετικά με την αποτελεσματικότητα της θεραπείας, τις δοσολογίες, τις αντενδείξεις, τις ανεπιθύμητες ενέργειες (με βάση τις κλινικές και εργαστηριακές παραμέτρους), τη χρήση κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης / γαλουχίας και τους μηχανισμούς δράσης. Όλες οι κλινικές δοκιμές που σχετίζονται με το Traumeel S και / ή τα συστατικά του έχουν αναθεωρηθεί, καταγραφεί και αναλυθεί. Η ποιότητα των τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων δοκιμών αξιολογήθηκε χρησιμοποιώντας την κλίμακα Jadad [4], ένα επικυρωμένο εργαλείο για την αξιολόγηση της μεθοδολογικής ποιότητας σε κλίμακα από 0 (κακή) έως 5 (καλή).

Τα δεδομένα σχετικά με την κλινική αποτελεσματικότητα και ασφάλεια του Traumeel S, τα συστατικά του, το εικονικό φάρμακο και ο ενεργός έλεγχος εξετάζονται στο πλαίσιο σύγχρονων ανοσολογικών εννοιών. Μαζί με την πιθανή συμμετοχή ορισμένων συστατικών του Traumeel S σε ανοσολογικές διαδικασίες, συζητούνται ορισμένοι μηχανισμοί που είναι πιθανό να επηρεάσουν την εκδήλωση της κλινικής αποτελεσματικότητας του Traumeel S σε ορισμένες ενδείξεις..

Αποτελέσματα

Επισκόπηση της εργασίας και της έρευνας

Προκλινικές μελέτες. Σε προκλινικές μελέτες, το Traumeel S απέδειξε ένα ευρύ φάσμα αντιφλεγμονωδών και ανοσορυθμιστικών ιδιοτήτων in vitro και in vivo. Όταν χρησιμοποιείται σε ζώα, το Traumeel C έχει επίσης δείξει αντιοξειδωτικές επιδράσεις και επιδράσεις στην επούλωση πληγών..

Κλινική αποτελεσματικότητα. Οι αναθεωρημένες κλινικές δοκιμές του Traumeel C περιελάμβαναν έξι τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές, 19 μη τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές και τέσσερις μελέτες κοόρτης. Υπάρχουν επίσης πολλές περιγραφές κλινικών περιπτώσεων χρήσης αυτού του φαρμάκου. Όλες οι γαληνικές μορφές Traumeel S (ενέσιμο διάλυμα, δισκία, σταγόνες, αλοιφή) έχουν μελετηθεί σε ένα ευρύ φάσμα καταχωρημένων και μη καταχωρισμένων ενδείξεων.

Αποτελεσματικότητα με καταχωρημένες ενδείξεις

Οξεία αθλητικά τραύματα

Σε μια τυχαιοποιημένη, διπλή-τυφλή μελέτη της επίδρασης της θεραπείας στην κινητικότητα των αρθρώσεων (πρωταρχικός δείκτης αποτελεσματικότητας), πόνος στις γωνίες κίνησης και ύπνου (της προσβεβλημένης άρθρωσης έναντι της άθικτης αντίπλευρης (αντίθετης) άρθρωσης), η αλοιφή Traumeel C (n = 36) συγκρίθηκε με εικονικό φάρμακο (βάση αλοιφής, n = 37) σε ασθενείς με διάστρεμμα συνδέσμου στον αστράγαλο [5]. Επίσης, ως βασική θεραπεία, όλοι οι ασθενείς έλαβαν ηλεκτροθεραπεία. Η αλοιφή Traumeel C αύξησε σημαντικά την κινητικότητα των αρθρώσεων μέχρι τη δέκατη ημέρα (p του μυοσκελετικού συστήματος

Σε μια μεγάλη μελέτη παρατήρησης στην οποία συμμετείχαν 3241 ασθενείς με εκφυλιστικές και τραυματικές βλάβες του μυοσκελετικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένης της αρθροπάθειας, των μεταβολών των μυών (μυογέλωση), των παραμορφώσεων, της περιαρθροπάθειας της άρθρωσης του ώμου, της επιπονδυλίτιδας και της τενοντογνητίτιδας, η θεραπεία πραγματοποιήθηκε με ενέσεις Traumeel C [18].... Όλοι οι ασθενείς έλαβαν ενέσεις Traumeel S ως μέρος της συνήθους θεραπείας από αρκετές ημέρες έως περισσότερο από 6 μήνες. Οι γιατροί αξιολόγησαν την αποτελεσματικότητα του Traumeel S ως «καλή» ή «εξαιρετική» στο 78,8% των ασθενών και ανέφεραν ότι δεν σημειώθηκε βελτίωση μόνο στο 3,5% των περιπτώσεων..

Μια άλλη μεγάλη μελέτη παρατήρησης 1.359 εξωτερικών ασθενών ανέφερε επίσης «καλή» ή «εξαιρετική» αποτελεσματικότητα των δισκίων και σταγόνων Traumeel C στη θεραπεία βλαβών και φλεγμονωδών αλλαγών στο 80% των ασθενών [19]. Παρόμοια αποτελέσματα παρατηρήθηκαν με τη φαρμακευτική θεραπεία για τα συμπτώματα της ινομυαλγίας [16].

Αποτελεσματικότητα με μη καταγεγραμμένες αναγνώσεις

Βλεννογονίτιδα που σχετίζεται με χημειοθεραπεία

Σύμφωνα με την κλίμακα της σοβαρότητας της στοματίτιδας (WHO), το Traumeel C έδειξε σημαντικά πλεονεκτήματα στη θεραπεία της στοματίτιδας που προέκυψε από αλλογενή (n = 16) ή αυτόλογη (n = 16) μεταμόσχευση βλαστικών κυττάρων [20]. Σε αυτή τη μελέτη, οι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν ως εξής: Η ένεση Traumeel C χρησιμοποιήθηκε για έκπλυση στο στόμα - 1 αμπούλα 5 φορές την ημέρα (n = 17) ή εικονικό φάρμακο (διάλυμα χωρίς δραστικά συστατικά, n = 15) για 4 εβδομάδες. Αναφέρθηκε άμεση ανακούφιση του πόνου μετά τη χρήση του Traumeel C. Οι δείκτες της σοβαρότητας της στοματίτιδας σύμφωνα με τα κριτήρια της ΠΟΥ σε ασθενείς που έλαβαν Traumeel C ήταν σημαντικά χαμηλότεροι από ό, τι στους ασθενείς στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου (10,4 έναντι 24,3, p

A. A. Maryanovsky, Ιατρός Ιατρικών Επιστημών, Καθηγητής

GBOU VPO RNIMU τους. N.I. Pirogova, Υπουργείο Υγείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Μόσχα

Traumeel S

Λατινική ονομασία: Traumeel S

Δραστικό συστατικό: σύμπλεγμα ουσιών φυτικής και ορυκτής προέλευσης

Παραγωγός: Biologische Heilmittel Heel GmbH (Γερμανία)

Περιγραφή και ενημέρωση φωτογραφιών: 22/10/2018

Τιμές στα φαρμακεία: από 376 ρούβλια.

Το Traumeel S είναι ένα σύνθετο ομοιοπαθητικό παρασκεύασμα με αντιφλεγμονώδη δράση, που χρησιμοποιείται στη θεραπεία ασθενειών του μυοσκελετικού συστήματος και των μετατραυματικών παθήσεων..

Μορφή και σύνθεση απελευθέρωσης

Μορφή δοσολογίας Traumeel C:

 • ομοιοπαθητικές σταγόνες για χορήγηση από το στόμα: διαφανές άχρωμο ή ανοιχτό κίτρινο, με τη μυρωδιά της αιθανόλης (30 ml το καθένα σε φιάλες σταγονόμετρου από σκούρο γυαλί, 1 φιάλη σε κουτί από χαρτόνι).
 • ομοιοπαθητικά δισκία για απορρόφηση: επίπεδες κυλινδρικές, στρογγυλές, λευκές ή κιτρινωπές, μερικές φορές με κηλίδες κίτρινου, γκρι ή πορτοκαλιού, λοξές, πρακτικά άοσμες (50 ή 250 τεμ. σε θήκες από πολυπροπυλένιο, 1 θήκη σε κουτί από χαρτόνι).
 • ομοιοπαθητική αλοιφή για εξωτερική χρήση: από ροζ ή κιτρινωπό λευκό σε λευκό, με ελαφρά χαρακτηριστική οσμή, δεν πρέπει να γίνεται αισθητή η οξύτητα (30, 50 ή 100 g σε σωλήνες αλουμινίου, σε κουτί από χαρτόνι 1 σωλήνα).
 • ομοιοπαθητικό διάλυμα για ενδομυϊκή / περιαρθρική χορήγηση: άχρωμο, διαφανές, άοσμο (2,2 ml σε αμπούλες, σε παλέτες των 5 αμπούλων, σε κουτί από χαρτόνι 1 ή 20 παλετών).

Δραστικές ουσίες σε Traumeel C - 100 mg σταγόνες / 1 δισκίο για απορρόφηση / 100 mg αλοιφή / 2,2 ml (1 αμπούλα) διάλυμα:

 • Calendula officinalis (Calendula) (calendula officialis, calendula) D2 / D2 / - / D2 - 5 mg / 15 mg / 0,45 mg / 2,2 μl;
 • Arnica montana (Arnica) (arnica montana, arnica) D2 / D2 / D3 / D2 - 5 mg / 15 mg / 1,5 mg / 2,2 μl;
 • Achillea millefolium (Millefolium) (Achillea millefolium, millefolium) D3 / D3 / - / D3 - 5 mg / 15 mg / 0,09 mg / 2,2 μl;
 • Hamamelis virginiana (Hamamelis) (witch hazel virginiana, witch hazel) D2 / D2 / - / D1 - 5 mg / 15 mg / 0,45 mg / 2,2 μl;
 • Aconite napellus (Aconitum) (aconitum napellus, aconitum) D3 / D3 / D1 / D2 - 10 mg / 30 mg / 0,05 mg / 1,32 μl
 • Atropa bella-donna (Belladonna) (atropa bella-donna, belladonna) D4 / D4 / D1 / D2 - 25 mg / 75 mg / 0,05 mg / 2,2 μl;
 • Hepar sulfuris (Hepar sulfuris calcareum) (hepar sulfuris, hepar sulfuris calcareum) D8 / D8 / D6 / D6 - 10 mg / 30 mg / 0,025 mg / 2,2 μl;
 • Mercurius solubilis Hahnemanni (mercurius solubilis Hahnemani) D8 / D8 / D6 / D6 - 10 mg / 30 mg / 0,04 mg / 1,1 μl;
 • Symphytum officinale (Symphytum) (symphytum officialinale, symphitum) D8 / D8 / D4 / D6 - 8 mg / 24 mg / 0,1 mg / 2,2 μl;
 • Chamomilla recutita (Chamomilla) (hamomilla recutita, hamomilla) D3 / D3 / - / D3 - 8 mg / 24 mg / 0,15 mg / 2,2 μl;
 • Echinacea (echinacea) D2 / D2 / - / D2 - 2 mg / 6 mg / 0,15 mg / 0,55 μl.
 • Bellis perennis (bellis perennis) D2 / D2 / - / D2 - 2 mg / 6 mg / 0,1 mg / 1,1 μl;
 • Hypericum perforatum (Hypericum) (hypericum perforatum, hypericum) D2 / D2 / D6 / D2 - 1 mg / 3 mg / 0,09 mg / 0,66 μl;
 • Echinacea purpurea (Echinacea purpurea) D2 / D2 / - / D2 - 2 mg / 6 mg / 0,15 mg / 0,55 μl;

Πρόσθετα συστατικά διαφόρων μορφών δοσολογίας του Traumeel C:

 • 100 mg σταγόνες: αιθανόλη - περίπου 35% κατ 'όγκο.
 • 1 δισκίο: στεατικό μαγνήσιο - 1,5 mg; λακτόζη - έως ότου ληφθεί δισκίο βάρους 302 mg.
 • 100 mg αλοιφή: υδρόφιλη βάση σταθεροποιημένη με 13,8% (κατ 'όγκο) αιθανόλη [γαλακτωματοποιητική αλκοόλη κετυλο στεαρυλίου - 8,007 mg. υγρή παραφίνη - 9,342 mg; λευκή βαζελίνη - 9,342 mg; 96% αιθανόλη (κατ 'όγκο) - 9,335 mg; νερό - 60,579 mg];
 • 2,2 ml (1 φύσιγγα) διάλυμα: χλωριούχο νάτριο (για την καθιέρωση ισοτονίας) - περίπου 9 mg / ml. ενέσιμο νερό - έως 2,2 ml.

Φαρμακολογικές ιδιότητες

Φαρμακοδυναμική

Το Traumeel S είναι ένα ομοιοπαθητικό φάρμακο πολλών συστατικών, η δράση του οποίου οφείλεται στις δραστικές ουσίες που συνθέτουν τη σύνθεσή του.

Ενδείξεις χρήσης

Το Traumeel S συνταγογραφείται για τη θεραπεία φλεγμονωδών ασθενειών διαφόρων οργάνων και ιστών (ως μέρος σύνθετης θεραπείας):

 • ασθένειες του μυοσκελετικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένης της θυλακίτιδας, της περιαρθρίτιδας, της τενοντοκολίτιδας, της επικονδυλίτιδας, της στυλοειδίτιδας.
 • μετατραυματικές καταστάσεις (ειδικότερα, διάστρεμμα, εξάρθρωση, οίδημα μαλακών ιστών μετά από χειρουργική επέμβαση).

Το διάλυμα για ενδομυϊκή / περιαρθρική χορήγηση ενδείκνυται επίσης για τη θεραπεία της αρθρώσεως και των καταγμάτων των οστών.

Αντενδείξεις

 • φυματίωση;
 • λευχαιμία;
 • κολλαγόνωση;
 • πολλαπλή σκλήρυνση;
 • αυτοάνοσες ασθένειες, συμπεριλαμβανομένου του AIDS και της HIV λοίμωξης ·
 • δυσανεξία στη λακτόζη, ανεπάρκεια λακτάσης, δυσαπορρόφηση γλυκόζης-γαλακτόζης (δισκία)
 • ηλικίας έως 3 ετών (αλοιφή) ή 12 ετών (δισκία, σταγόνες, διάλυμα).
 • ατομική δυσανεξία στα συστατικά του φαρμάκου, συμπεριλαμβανομένης της υπερευαισθησίας στο χαμομήλι, yarrow, πολυετή μαργαρίτα, φαρμακευτικό κατιφέ, ορεινή αρνίκα, εχινάκεια ή άλλα φυτά της οικογένειας Asteraceae.

Σχετική (ασθένειες / καταστάσεις παρουσία των οποίων απαιτείται η προσοχή του διορισμού του Traumeel C):

 • εγκυμοσύνη και γαλουχία
 • εγκεφαλικές παθήσεις, αλκοολισμός, ηπατική νόσος, τραυματικός εγκεφαλικός τραυματισμός (σταγόνες).

Οδηγίες χρήσης του Traumeel S: μέθοδος και δοσολογία

Συνιστάται η ταυτόχρονη χρήση διαφόρων μορφών δοσολογίας του Traumeel C (για παράδειγμα, σταγόνες ή δισκία μαζί με ενέσεις και αλοιφή).

Στοματικές σταγόνες

Το Traumeel C λαμβάνεται από το στόμα, κατά προτίμηση 15 λεπτά πριν από τα γεύματα. Μια εφάπαξ δόση πρέπει πρώτα να αραιωθεί σε 1 κουταλάκι του γλυκού νερό, πριν καταπίνετε το φάρμακο πρέπει να διατηρηθεί στο στόμα για 1-2 λεπτά.

Μια εφάπαξ δόση - 10 σταγόνες, με οίδημα μαλακών ιστών, μπορεί να αυξηθεί 3 φορές.

Ποσοστό συχνότητας λήψης Traumeel C - 3 φορές την ημέρα.

 • για μετατραυματικές καταστάσεις - 2 εβδομάδες ή περισσότερο
 • για φλεγμονώδεις ασθένειες: τουλάχιστον 3-4 εβδομάδες.

Λοζένγκες

Τα δισκία Traumeel C λαμβάνονται από το στόμα, κατά προτίμηση 15 λεπτά πριν από τα γεύματα. Το δισκίο πρέπει να αναρροφάται στο στόμα..

Συνήθως το φάρμακο συνταγογραφείται 3 φορές την ημέρα, 1 δισκίο.

 • για εξάρθρωση και διάστρεμμα - 2 εβδομάδες ή περισσότερο
 • για φλεγμονώδεις ασθένειες: τουλάχιστον 3-4 εβδομάδες.

Η χρήση του Traumeel C για περισσότερο από 8 εβδομάδες πρέπει να συμφωνηθεί με γιατρό.

Αλοιφή για εξωτερική χρήση

Η αλοιφή Traumeel S εφαρμόζεται τοπικά.

Ελλείψει άλλων συνταγών γιατρού, το φάρμακο πρέπει να εφαρμόζεται 2-3 φορές την ημέρα με ένα λεπτό στρώμα σε οδυνηρές περιοχές και να τρίβεται με ελαφριές κινήσεις. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σάλτσα αλοιφής.

 • για μετατραυματικές καταστάσεις - 2 εβδομάδες ή περισσότερο
 • για φλεγμονώδεις ασθένειες: τουλάχιστον 3-4 εβδομάδες.

Διάλυμα για ενδομυϊκή / περιαρθρική ένεση

Το Traumeel C χρησιμοποιείται ενδομυϊκά ή περιαρθρικώς.

Η δοσολογία καθορίζεται από τον γιατρό ξεχωριστά. Συνήθως συνταγογραφείται 1-3 φορές την εβδομάδα, 1-2 αμπούλες.

Διάρκεια θεραπείας - 4-5 εβδομάδες.

Παρενέργειες

Αφού πάρετε το Traumeel C μέσα, σε σπάνιες περιπτώσεις, μπορεί να υπάρχει αυξημένη σιελόρροια..

Όταν χρησιμοποιείτε διάλυμα, σταγόνες και δισκία Traumeel C, ενδέχεται να εμφανιστούν αλλεργικές αντιδράσεις.

Μετά την εισαγωγή του διαλύματος, σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, εμφανίζονται τοπικές αντιδράσεις (με τη μορφή πρήξιμο, ερυθρότητα και φαγούρα).

Σε ορισμένες περιπτώσεις, κατά τη χρήση της αλοιφής, ενδέχεται να εμφανιστούν αντιδράσεις υπερευαισθησίας (αλλεργικές δερματικές αντιδράσεις).

Υπερβολική δόση

Μέχρι σήμερα, δεν έχουν αναφερθεί περιπτώσεις υπερδοσολογίας..

Ειδικές Οδηγίες

Εάν εμφανίσετε ανεπιθύμητες ενέργειες που δεν αναφέρονται στις οδηγίες, θα πρέπει να συμβουλευτείτε το γιατρό σας.

Κατά τη χρήση του Traumeel C, ενδέχεται να υπάρχει προσωρινή επιδείνωση των υπαρχόντων συμπτωμάτων (πρωτογενής επιδείνωση). Σε τέτοιες περιπτώσεις, ενδείκνυται η ακύρωση της θεραπείας. Μπορεί να απαιτείται ιατρική συμβουλή.

30 σταγόνες Traumeel C περιέχουν περίπου 490 mg απόλυτης αιθυλικής αλκοόλης.

Η περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες σε 1 δισκίο αντιστοιχεί σε 0,025 XE.

Εφαρμογή κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και της γαλουχίας

Σύμφωνα με τις οδηγίες, το Traumeel C πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε έγκυες και θηλάζουσες γυναίκες..

Παιδική χρήση

Λόγω ανεπαρκών κλινικών δεδομένων, η χρήση του Traumeel S αντενδείκνυται:

 • αλοιφές - έως 3 χρόνια.
 • σταγόνες, δισκία, διάλυμα - έως 12 χρόνια.

Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα

Η θεραπεία με Traumeel C δεν αποκλείει τη χρήση άλλων φαρμάκων.

Αναλογικά

Τα ανάλογα Traumeel S είναι Sinoart, Coenzyme compositum, Hondrotek Forte, Cardioica, Zel T, Piaskledin, Wantun Artiplas, Gamma-plant, Adgelon, Repisan, Sinupret κ.λπ..

Όροι και προϋποθέσεις αποθήκευσης

Φυλάσσεται σε μέρος προστατευμένο από το φως και την υγρασία σε θερμοκρασία 15-25 ° C. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.

 • αλοιφές - 3 χρόνια
 • σταγόνες, δισκία, διάλυμα - 5 χρόνια.

Προϋποθέσεις διανομής από φαρμακεία

 • σταγόνες, δισκία, αλοιφή - χωρίς ιατρική συνταγή.
 • λύση - με ιατρική συνταγή.

Κριτικές για Traumeel S

Σύμφωνα με κριτικές, το Traumeel S είναι ένα αποτελεσματικό φάρμακο. Τις περισσότερες φορές υποδεικνύει τη φυσική του σύνθεση και τη σπάνια ανάπτυξη ανεπιθύμητων ενεργειών.

Από τα πλεονεκτήματα της αλοιφής Traumeel C, ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, η επιτάχυνση της επούλωσης, η πιθανότητα χρήσης της σε παιδιά και έγκυες γυναίκες, καθώς και σε γυναίκες που θηλάζουν..

Η λύση ανακουφίζει καλά τη φλεγμονή, τον οξύ πόνο κατά τη διάρρηξη και το εξάρθρωση, αντιμετωπίζει το μούδιασμα των άκρων, βοηθά στην αρθροπάθεια και τα κατάγματα.

Προφορικά, το φάρμακο χρησιμοποιείται συχνότερα ως καθολικός αντιφλεγμονώδης παράγοντας..

Από τα μειονεκτήματα, συνήθως επισημαίνουν το υψηλό κόστος του Traumeel C και την ανάγκη μακροχρόνιας θεραπείας. Επίσης, ορισμένες κριτικές δείχνουν έλλειψη αποτελέσματος.

Τιμή για Traumeel S στα φαρμακεία

Η κατά προσέγγιση τιμή για το Traumeel S είναι:

 • σταγόνες (30 ml ανά συσκευασία) - 430-600 ρούβλια.
 • δισκία (50 τεμ. σε συσκευασία) - 315-400 ρούβλια.
 • αλοιφή (συσκευασία 50 ή 100 g) - 405-530 ή 620-670 ρούβλια.
 • διάλυμα (5 αμπούλες ανά συσκευασία) - 630-730 ρούβλια.

Traumeel S - οδηγίες χρήσης, ενδείξεις, μορφή απελευθέρωσης, παρενέργειες, ανάλογα και τιμή

Οι ασθένειες του μυοσκελετικού συστήματος είναι πάντα δύσκολες για τους ανθρώπους. Ο συνεχής πόνος κατά τη διάρκεια της κίνησης και της ηρεμίας μπορεί να κάνει τη ζωή του ασθενούς αφόρητη. Για αρθροπάθεια, εξάρθρωση των αρθρώσεων και μυϊκή καταπόνηση, οι γιατροί συνταγογραφούν το Traumeel S - οι οδηγίες χρήσης περιέχουν την πλήρη σύνθεση όλων των μορφών του φαρμάκου και τις συνιστώμενες δόσεις.

Traumeel C φάρμακο

Αυτό το φάρμακο ανήκει στην κατηγορία των ομοιοπαθητικών θεραπειών. Έχει αναγεννητική, αντιφλεγμονώδη, ανοσοδιεγερτική, αντι-εξιδρωματική δράση. Τα σχόλια των γιατρών σχετικά με το ομοιοπαθητικό φάρμακο Traumeel S είναι κυρίως θετικά. Οι γιατροί συχνά συνταγογραφούν αυτό το φάρμακο σε ασθενείς μετεγχειρητικά. Κλινικές μελέτες έχουν δείξει ότι το προϊόν σπάνια προκαλεί αλλεργικές αντιδράσεις..

Σύνθεση και μορφή απελευθέρωσης

Το φάρμακο έχει φυσική σύνθεση. Περιέχει εκχυλίσματα φαρμακευτικών φυτών. Η ανοσορυθμιστική δράση του Traumeel επιτυγχάνεται μέσω ενός μεγάλου αριθμού συστατικών. Εκτός από τα φαρμακευτικά φυτά, υπάρχει ένα εκχύλισμα belladonna που μειώνει την επίδραση των μεσολαβητών πόνου στους αντίστοιχους υποδοχείς. Το φάρμακο μπορεί να αγοραστεί με τη μορφή σταγόνων, αλοιφών, ενέσιμου διαλύματος, τζελ και δισκίων. Ο γιατρός επιλέγει τη μορφή του κατάλληλου για θεραπεία φαρμάκου. Πλήρης σύνθεση μιας παστίλιας:

Συγκέντρωση σε mg

Mercurius solubilis Hahnemann

Φαρμακολογικές ιδιότητες

Το Traumeel είναι μια συνδυασμένη ομοιοπαθητική θεραπεία. Ανακουφίζει από τη φλεγμονή και επιταχύνει την επούλωση. Το παρασκεύασμα είναι 90% φυτικά συστατικά. Το εκχύλισμα arnica, yarrow, πολυετούς μαργαρίτας, φουντουκιού και καλέντουλας έχει αιμοστατικό αποτέλεσμα, βοηθά στην ομαλοποίηση του αγγειακού τόνου. Το χαμομήλι φαρμακείου, το φαρμακευτικό κομφρέι, ο ακονίτης, το θειικό ήπαρ έχουν αντιφλεγμονώδη δράση. Το εκχύλισμα Echinacea, angustifolia και purpurea βοηθά το σώμα να καταπολεμήσει σοβαρές λοιμώξεις.

Το Traumeel χρησιμοποιείται για μετατραυματικές καταστάσεις ποικίλης σοβαρότητας λόγω των αναγεννητικών του ιδιοτήτων. Το φάρμακο ενεργοποιεί έναν κλώνο Τ-λεμφοκυττάρων, ο οποίος οδηγεί στην εμφάνιση βοηθητικών ανοσολογικών αντιδράσεων. Το φάρμακο συνταγογραφείται συχνά σε συνδυασμό με γλυκοκορτικοστεροειδή για τη μείωση του πόνου μετά τη χειρουργική επέμβαση. Οι οδηγίες χρήσης λένε ότι η βιοδιαθεσιμότητα του διαλύματος είναι 85%.

Ενδείξεις χρήσης

Σε μορφή γέλης, το φάρμακο χρησιμοποιείται ως πρώτες βοήθειες για οξείες βλάβες στα γόνατα, τους αγκώνες, τους συνδέσμους. Αυτή η μορφή φαρμάκου Traumeel μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία φλεγμονωδών δερματικών διεργασιών. Με τη μορφή σταγόνων, το φάρμακο βοηθάει σε διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος (θυλακίτιδα, τενοντοκολπίτιδα κ.λπ.). Ένα αποτελεσματικό φάρμακο για την οστεοπόρωση, την οστεοαρθρίτιδα. Για διάφορους τραυματισμούς των ιστών του μυοσκελετικού συστήματος, οι γιατροί συνταγογραφούν το διάλυμα Traumeel S - οι οδηγίες χρήσης περιέχουν τις ακόλουθες συστάσεις για τη χρήση του προϊόντος:

 • μώλωπες, διάστρεμμα, εξάρθρωση.
 • αιματώματα
 • κατάγματα οστών και αρθρώσεων
 • πυώδεις φλεγμονώδεις ασθένειες (τροφικά έλκη, μαστίτιδα κ.λπ.)
 • θεραπεία των συνεπειών τραυματικών εγκεφαλικών βλαβών και εγκεφαλικών αγγειακών ατυχημάτων ·
 • οξύς πόνος σε ασθένειες των πυελικών οργάνων.
 • μετατραυματικό οίδημα
 • πνευμονία;
 • βρογχίτιδα;
 • εκφυλιστικές και φλεγμονώδεις ασθένειες των οργάνων της όρασης.

Το Traumeel με τη μορφή αλοιφής συνταγογραφείται για δερματικές αλλοιώσεις διαφόρων αιτιολογιών (έκζεμα, αποστήματα ιδρώτων αδένων, νευροδερματίτιδα, εγκαύματα, βράζει, έκζεμα, εξάνθημα από πάνα, κρυοπαγήματα κ.λπ.). Σύμφωνα με τις οδηγίες, το φάρμακο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία της ουλίτιδας, της εξάπλωσης των ούλων, της περιοδοντικής νόσου, της περιοδοντίτιδας. Συνιστάται η εφαρμογή επιδέσμων αλοιφής σε πονόδοντους αρθρίτιδας με ρευματοειδή αρθρίτιδα.

Τρόπος χορήγησης και δοσολογία

Σύμφωνα με τις οδηγίες, το Traumeel χρησιμοποιείται για ασθένειες του μυοσκελετικού συστήματος σε όλες τις μορφές. Η πορεία θεραπείας με οποιαδήποτε μορφή Traumeel δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 4 εβδομάδες. Εάν εμφανιστεί φαγούρα στο δέρμα και άλλες αλλεργικές αντιδράσεις, η θεραπεία διακόπτεται. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το φάρμακο για τη θεραπεία παιδιών από 1 έτους. Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, το φάρμακο λαμβάνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού. Για το έμβρυο, οι ομοιοπαθητικές ουσίες που αποτελούν το φάρμακο δεν είναι τοξικές. Ο ασθενής δεν ανέφερε καμία ανεπιθύμητη ενέργεια από το σώμα κατά τη λήψη δισκίων ή τη χρήση της αλοιφής κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης..

Σύμφωνα με τις οδηγίες, ο παράγοντας εφαρμόζεται στην κατεστραμμένη περιοχή του σώματος 2 φορές / ημέρα. Επιτρέπεται να τρίβετε την αλοιφή με μικρή ζημιά στους ιστούς, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει λοίμωξη. Εφαρμόζεται ένας επίδεσμος εάν είναι απαραίτητο. Στις κριτικές, οι ασθενείς σημειώνουν ότι η αλοιφή έχει έντονο ξυλώδες άρωμα. Εάν εμφανιστεί μυρωδιά, σταματήστε να χρησιμοποιείτε το προϊόν. Μια αλλαγή στο χρώμα ή το άρωμα υποδηλώνει ότι οι συνθήκες αποθήκευσης της αλοιφής έχουν παραβιαστεί και έχει επιδεινωθεί.

Σταγόνες

Το διάλυμα λαμβάνεται από το στόμα 3 φορές / ημέρα. Η συνήθης δόση για ενήλικες είναι 5 σταγόνες. Σε περίπτωση σοβαρών τραυματισμών, το Traumeel μπορεί να λαμβάνεται στην υποδεικνυόμενη δοσολογία κάθε 30-60 λεπτά για να επιταχύνει την επούλωση. Μετά την έναρξη των σημείων βελτίωσης, θα πρέπει να επιστρέψετε στο συνιστώμενο δοσολογικό σχήμα στις οδηγίες χρήσης. Εάν εμφανιστεί υπερέκταση ή ερεθισμός της μεμβράνης του μάγουλου, η θεραπεία με σταγόνες πρέπει να διακοπεί έως ότου συμβουλευτείτε γιατρό..

Χάπια

Η κάψουλα τοποθετείται κάτω από τη γλώσσα και διαλύεται αργά. Συνιστάται στους ενήλικες να λαμβάνουν 1 δισκίο 3 φορές / ημέρα. Σε παιδιά κάτω των 3 ετών χορηγείται 0,5 κάψουλες 2 φορές / ημέρα. Η οδηγία περιέχει σαφείς αντενδείξεις για τη λήψη χαπιών. Δεν συνιστώνται για παιδιά κάτω των 2 ετών, διότι Δεν έχουν διεξαχθεί κλινικές δοκιμές σε αυτήν την ομάδα ασθενών. Οι κάψουλες αντενδείκνυται σε άτομα με αυτοάνοσες ασθένειες λόγω της παρουσίας υδραργύρου και θείου στο Traumeel S.

Αμπούλες

Το διάλυμα για παρεντερική χορήγηση χρησιμοποιείται μία φορά την ημέρα. Μια εφάπαξ δόση για ενήλικες είναι 2,2 ml. Σύμφωνα με τις οδηγίες, σε παιδιά κάτω των 6 ετών μπορεί να χορηγηθεί ενδομυϊκά ή υποδορίως 0,36-0,55 ml του φαρμάκου. Οι ενέσεις Traumeel μπορούν να αποτελέσουν μέρος της βιοπαρακέντησης. Σε αυτήν την περίπτωση, η χορήγηση του διαλύματος πρέπει να γίνεται από γιατρό, διότι μόνο θα μπορεί να εντοπίσει το σημείο της ένεσης. Σε σοβαρές περιπτώσεις, 4,4 ml του φαρμάκου χορηγούνται για να επιτευχθεί αναλγητικό αποτέλεσμα. Μετά την ανακούφιση του πόνου και την απομάκρυνση του πρηξίματος, ο ασθενής μεταφέρεται σε δισκία.

Ειδικές Οδηγίες

Οι ασθενείς με δυσανεξία σε οποιαδήποτε μορφή λακτόζης δεν πρέπει να λαμβάνουν το φάρμακο. Σε περίπτωση ασθενειών των αρθρώσεων, είναι δυνατή η κύρια επιδείνωση της κατάστασης κατά τη μετάβαση στο Traumeel. Σύμφωνα με τις οδηγίες, το φάρμακο δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε μεγάλες περιοχές του δέρματος. Σε περίπτωση οξέος πόνου ή εκτεταμένου αιματώματος, θα πρέπει να αποφύγετε τη χρήση οποιασδήποτε μορφής Traumeel S. Είναι απαραίτητο να επισκεφθείτε γιατρό που θα αξιολογήσει την κατάσταση του κατεστραμμένου μέρους του σώματος και την καταλληλότητα χρήσης ομοιοπαθητικών φαρμάκων για θεραπεία..

Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα

Όταν χρησιμοποιείται μαζί με άλλα φάρμακα, οι ιδιότητες της ομοιοπαθητικής θεραπείας μπορεί να αλλάξουν. Μην χρησιμοποιείτε ταμπλέτες ή σταγόνες ταυτόχρονα με άλλα φάρμακα που προορίζονται για στοματική χορήγηση. Είναι δυνατή η χρήση αλοιφής ή γέλης μαζί με τοπικούς αντιβακτηριακούς παράγοντες. Μερικοί ασθενείς με συνδυαστική θεραπεία παρουσιάζουν δερματικές αντιδράσεις (ερυθρότητα, κνησμός, εξάνθημα). Σύμφωνα με τις οδηγίες, σε αυτήν την περίπτωση, η θεραπεία πρέπει να διακοπεί έως ότου διευκρινιστεί η αιτία των παρενεργειών..

Παρενέργειες

Η ομοιοπαθητική θεραπεία είναι καλά ανεκτή από όλες τις κατηγορίες ασθενών, αλλά μερικά άτομα με υπερευαισθησία στα φυτικά συστατικά αναπτύσσουν αλλεργική αντίδραση, συνοδευόμενη από κνησμό, υπεραιμία, κνίδωση και οίδημα. Οι ασθενείς εμφανίζουν έντονη μείωση της πίεσης κατά τη διάρκεια μακροχρόνιας θεραπείας με Traumeel S - οι οδηγίες χρήσης περιέχουν τον ακόλουθο κατάλογο παρενεργειών:

 • παραβίαση του εμμηνορροϊκού κύκλου που προκαλείται από εκχύλισμα εχινάκειας.
 • δερματίτιδα εξ επαφής
 • ναυτία;
 • κοιλιακό άλγος.

Υπερβολική δόση

Δεν υπήρξαν επίσημες περιπτώσεις υπέρβασης της συνιστώμενης δοσολογίας. Όταν καταναλώνεται μεγάλη ποσότητα Traumeel S, ορισμένοι ασθενείς ενδέχεται να εμφανίσουν αλλεργική αντίδραση. Οι οδηγίες υποδεικνύουν ότι τα αντιισταμινικά πρέπει να λαμβάνονται για την ομαλοποίηση της κατάστασης. Οι γυναίκες με υπερδοσολογία μπορεί να παρουσιάσουν μετρορραγία. Για να εξαφανιστεί η αιμορραγία, πρέπει να αποφύγετε τη χρήση του φαρμάκου για αρκετές ημέρες..

Αντενδείξεις

Συνιστάται στους πάσχοντες από αλλεργίες να κάνουν δερματική εξέταση πριν χρησιμοποιήσουν ένα ομοιοπαθητικό φάρμακο για να προσδιορίσουν την ευαισθησία στα κύρια φυτικά συστατικά του Traumeel. Το φάρμακο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία ασθενών με ασθένειες του συστήματος αίματος και του συνδρόμου επίκτητης ανοσοανεπάρκειας (AIDS). Οδηγίες χρήσης Το Traumeel S περιέχει τις ακόλουθες αντενδείξεις:

 • ανοσοκαταστολή;
 • χρόνιες ιογενείς ασθένειες
 • φυματίωση;
 • κολλαγόνωση;
 • λευχαιμία;
 • πολλαπλή σκλήρυνση.

Όροι πώλησης και αποθήκευσης

Σύμφωνα με τις οδηγίες, το Traumeel δεν πρέπει να φυλάσσεται για περισσότερο από 3 χρόνια από την ημερομηνία κατασκευής. Όλες οι μορφές φαρμάκων πρέπει να φυλάσσονται σε ξηρό μέρος μακριά από παιδιά και από τις ακτίνες του ήλιου. Μετά την ημερομηνία λήξης, θα πρέπει να αποφύγετε τη χρήση του προϊόντος. Μπορείτε να αγοράσετε το φάρμακο χωρίς ιατρική συνταγή. Η θερμοκρασία του αέρα στο χώρο όπου αποθηκεύεται το φάρμακο δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 25 ° C. Το τζελ, η αλοιφή και οι σταγόνες πρέπει να προστατεύονται από την υπερθέρμανση.

Ανάλογα του Traumeel S

Το φάρμακο περιέχει πολλά συστατικά, επομένως δεν θα είναι δυνατό να βρεθεί ένα παρασκεύασμα με παρόμοια σύνθεση. Οι γιατροί συχνά συνταγογραφούν την Αρκτική αντί για αλοιφή Traumeel. Η τιμή αυτού του εργαλείου είναι 115 ρούβλια. Η αλοιφή βοηθά με κλειστούς τραυματισμούς του μυοσκελετικού συστήματος. Όσον αφορά τις φαρμακολογικές ιδιότητες, το Zeel Τ είναι κοντά στο Traumeel. Συνιστάται για τη βελτίωση του τροφικού ιστού. Τα ανάλογα Traumeel S περιλαμβάνουν:

 • Σύνθεση εγκεφάλου Ν;
 • Οστεοχέλ C;
 • Λεμφομυοσώματα;
 • Echination.

Τιμή για Traumeel S

Η ομοιοπαθητική ιατρική παράγεται από τη γερμανική εταιρεία Heel. Το φάρμακο ανήκει στην κατηγορία μεσαίων τιμών. Το κόστος του φαρμάκου εξαρτάται από τη μορφή απελευθέρωσης και την ημερομηνία παρασκευής. Το Traumeel σε αμπούλες είναι το πιο ακριβό. Η συνιστώμενη τιμή για ένα μπουκάλι των 2,2 ml είναι 120 ρούβλια. Πωλούνται σε συσκευασίες των 5 και 100. Μέσο κόστος διαφορετικών εντύπων Traumeel S στη Μόσχα:

Τιμή σε ρούβλια

Ενδομυϊκό / ενδοαρθρικό διάλυμα 2,2 ml, 5 αμπούλες

Traumeel Γ

Το Traumeel C είναι ένα ομοιοπαθητικό φάρμακο πολλαπλών συστατικών που χρησιμοποιείται για τραύματα και φλεγμονώδεις-δυστροφικές ασθένειες του μυοσκελετικού συστήματος.

Μορφή και σύνθεση απελευθέρωσης

Το Traumeel C παράγεται στις ακόλουθες μορφές:

 • ομοιοπαθητικές παστίλιες: επίπεδες κυλινδρικές, στρογγυλές, λοξές, από λευκές έως κιτρινωπές-λευκές, μερικές φορές με πορτοκαλί, γκρι ή κίτρινες κηλίδες, σχεδόν άοσμο (50 τεμ. σε λευκές μολύβια από πολυπροπυλένιο, 1 θήκη μολυβιού σε κουτί από χαρτόνι).
 • ομοιοπαθητικές σταγόνες για στοματική χορήγηση: διαυγές υγρό, ανοιχτό κίτρινο ή άχρωμο, με χαρακτηριστική οσμή αιθανόλης (30 ml το καθένα σε φιαλίδια σκούρου γυαλιού με ενσωματωμένο σταγονόμετρο, 1 φιαλίδιο σε κουτί από χαρτόνι).
 • ομοιοπαθητικό διάλυμα για περιαρθρική και ενδομυϊκή χορήγηση: διαυγές υγρό, άχρωμο και άοσμο (2,2 ml το καθένα σε άχρωμες γυάλινες αμπούλες, με εγκοπή και χρωματιστή κουκίδα, 5 αμπούλες σε πλαστικές κυψέλες, σε κουτί από χαρτόνι 1 ή 20 συσκευασίες).
 • ομοιοπαθητική αλοιφή για εξωτερική χρήση: λευκό ή λευκό με κιτρινωπό ή ροζ χρώμα, με ελαφριά χαρακτηριστική οσμή. δεν πρέπει να υπάρχει μυρωδιά τρεμούλας (50 g ή 100 g σε σωλήνες αλουμινίου, σε κουτί από χαρτόνι 1 σωλήνα).

Σύνθεση για 1 παστίλια:

 • δραστικά συστατικά: Arnica montana D2 - 15 mg, Hypericum perforatum D2 - 3 mg, Calendula officialis D2 - 15 mg, Achillea millefolium D3 - 15 mg, Gepar sulfuris D8 - 30 mg, Symphitum offitsinale D8 - 24 mg, Hamamelis virginiana D2 mg, Mercurius solubilis Hahnemani D8 - 30 mg, Hamomilla recutita D3 - 24 mg, Atropa belladonna D4 - 75 mg, Aconitum napellus D3 - 30 mg, Echinacea D2 - 6 mg, Bellis perennis D2 - 6 mg, Echinacea purpurea D2 - 6 mg ;
 • βοηθητικά συστατικά: λακτόζη, στεατικό μαγνήσιο.

Σύνθεση για 1 μπουκάλι από του στόματος σταγόνες:

 • δραστικά συστατικά: Hamamelis virginiana D2 - 5 g, Calendula officialis D2 - 5 g, Arnica montana D2 - 5 g, Bellis perennis D2 - 2 g, Achillea millefolium D3 - 5 g, Hepar sulfuris D8 - 10 g, Symphitum offitsinale D8 - 8 g, Mercurius solubilis Hahnemani D8 - 10 g, Hamomilla recutita D3 - 8 g, Atropa belladonna D4 - 25 g, Echinacea D2 - 2 g, Aconitum napellus D3 - 10 g, Hypericum perforatum D2 - 1 g, Echinacea D2 - 2 purpurea ;
 • βοηθητικά συστατικά: αιθανόλη.

Σύνθεση για 1 φύσιγγα διαλύματος για περιαρθρική και ενδομυϊκή χορήγηση:

 • δραστικά συστατικά: Echinacea D2 - 0,55 μl, Arnica Montana D2 - 2,2 μl, Hamamelis virginiana D1 - 0,22 μl, Aconitum napellus D2 - 1,32 μl, Hepar sulfuris D6 - 2,2 μl, Symphitum officialinale D6 - 2,2 μl, Mercurius solubilis Hahnemani D6 - 1,1 μl, Hamomilla rekutita D3 - 2,2 μl, Atropa belladonna D2 - 2,2 μl, Calendula officialis D2 - 2,2 μl, Hypericum perforatum D2 - 0,66 μl, Bellis perennis D2 - 1,1 μl, Achillea millefolium D3 - 2,2 μl, Echinacea purpurea D2 - 0,55 μl;
 • βοηθητικά συστατικά: χλωριούχο νάτριο, ενέσιμο νερό.

Σύνθεση για 1 σωληνάριο αλοιφής για εξωτερική χρήση:

 • δραστικά συστατικά: Achillea millefolium - 0,09 g, Hamamelis virginiana - 0,45 g, Calendula officialis - 0,45 g, Aconitum napellus D1 - 0,05 g, Hepar sulfuris D6 - 0,025 g, Mercurius solubilis Hahnemani D6 - 0, 04 g, Hamomilla recutita - 0,15 g, Arnica montana D3 - 1,5 g, Atropa belladonna D1 - 0,05 g, Echinacea - 0,15 g, Hypericum perforatum D6 - 0,09 g, Bellis perennis - 0, 1 g, Echinacea purpurea - 0,15 g, Symphitum επίσημο D4 - 0,1 g;
 • βοηθητικά συστατικά: σταθεροποιημένη με αιθανόλη υδρόφιλη βάση (λευκή βαζελίνη, υγρή παραφίνη, γαλακτωματοποιητική κετυλοστεαρυλική αλκοόλη, αιθανόλη 96%, νερό).

Ενδείξεις χρήσης

Το Traumeel C χρησιμοποιείται στη σύνθετη θεραπεία φλεγμονωδών ασθενειών διαφόρων ιστών και οργάνων:

 • ασθένειες του μυοσκελετικού συστήματος (θυλακίτιδα, επικονδυλίτιδα, τενοντοκολπίτιδα, περιαρθρίτιδα, στυλοειδίτιδα).
 • μετατραυματικές καταστάσεις (διάστρεμμα, εξάρθρωση, οίδημα μαλακών ιστών μετά από χειρουργική επέμβαση).

Το Traumeel C με τη μορφή διαλύματος για περιαρθρική και ενδομυϊκή χορήγηση χρησιμοποιείται επιπλέον για αρθροπάθεια και κατάγματα οστών.

Αντενδείξεις

Γενικές αντενδείξεις για όλες τις μορφές δοσολογίας:

 • κολλαγόνωση;
 • φυματίωση;
 • αυτοάνοσες ασθένειες, συμπεριλαμβανομένου του AIDS και της HIV λοίμωξης ·
 • λευχαιμία;
 • πολλαπλή σκλήρυνση;
 • παιδιά κάτω των 3 ετών (για το Traumeel C υπό μορφή αλοιφής)
 • παιδιά κάτω των 12 ετών (για Traumeel C με τη μορφή δισκίων, σταγόνες από το στόμα και διάλυμα).
 • υπερευαισθησία στα συστατικά του φαρμάκου (γνωστή υπερευαισθησία στο χαμομήλι, πολυετή μαργαρίτα, ορεινή αρνίκα, yarrow, φαρμακευτικό κατιφές, εχινάκεια ή άλλα φυτά της οικογένειας Compositae).

Τα Lozenges αντενδείκνυται επιπλέον σε ασθενείς με δυσανεξία στη λακτόζη, ανεπάρκεια λακτάσης και σύνδρομο δυσαπορρόφησης γλυκόζης-γαλακτόζης.

Οι σταγόνες για στοματική χορήγηση συνταγογραφούνται με προσοχή για ασθένειες του εγκεφάλου, τραυματικές εγκεφαλικές βλάβες, ηπατικές παθήσεις και αλκοολισμό.

Τρόπος χορήγησης και δοσολογία

Ομοιοπαθητικές παστίλιες

Τα δισκία Traumeel C αναρροφούνται στο στόμα.

Η συνιστώμενη δόση είναι 1 δισκίο τρεις φορές την ημέρα 15 λεπτά πριν από τα γεύματα..

Διάρκεια μαθημάτων: διαστρέμματα και εξάρσεις - 2 εβδομάδες ή περισσότερο, φλεγμονώδεις ασθένειες - τουλάχιστον 3-4 εβδομάδες. Η μεγαλύτερη χρήση (άνω των 8 εβδομάδων) είναι δυνατή μόνο μετά από διαβούλευση με το γιατρό σας.

Ομοιοπαθητικές στοματικές σταγόνες

Το Traumeel C με τη μορφή σταγόνων λαμβάνεται από το στόμα, 15 λεπτά πριν από τα γεύματα. Οι σταγόνες πρέπει να διαλύονται σε 1 κουταλάκι του γλυκού νερό και να διατηρούνται στο στόμα για 1-2 λεπτά πριν από την κατάποση.

Η συνιστώμενη δόση είναι 10 σταγόνες τρεις φορές την ημέρα. Με οίδημα μαλακών ιστών, το φάρμακο συνταγογραφείται 30 σταγόνες τρεις φορές την ημέρα.

Διάρκεια μαθημάτων: μετατραυματικές καταστάσεις - από 2 εβδομάδες. φλεγμονώδεις ασθένειες - τουλάχιστον 3-4 εβδομάδες.

Λύση για ομοιοπαθητική περιαρθρική και ενδομυϊκή χορήγηση

Το Traumeel C με τη μορφή διαλύματος χορηγείται περιαρθρική και ενδομυϊκά.

Η συνιστώμενη δόση είναι 1-2 αμπούλες, μία έως τρεις φορές την εβδομάδα.

Η διάρκεια της πορείας και η συχνότητα χρήσης του φαρμάκου καθορίζονται από τον θεράποντα ιατρό.

Αλοιφή για εξωτερική χρήση ομοιοπαθητική

Το Traumeel C με τη μορφή αλοιφής εφαρμόζεται τοπικά.

Το φάρμακο εφαρμόζεται σε ένα λεπτό στρώμα στο δέρμα των οδυνηρών περιοχών 2-3 φορές την ημέρα. Τρίψτε ελαφρά την αλοιφή. Είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσετε έναν επίδεσμο γάζας.

Διάρκεια μαθημάτων: μετατραυματικές καταστάσεις - από 2 εβδομάδες, φλεγμονώδεις ασθένειες - όχι λιγότερο από 3-4 εβδομάδες.

Για να αυξήσετε την αποτελεσματικότητα του φαρμάκου, συνιστάται η ταυτόχρονη λήψη Traumeel C σε διάφορες μορφές δοσολογίας (για παράδειγμα, σταγόνες ή δισκία μαζί με ενέσεις και αλοιφή).

Παρενέργειες

Είναι πιθανές αλλεργικές αντιδράσεις, συμπεριλαμβανομένων των δερματικών αντιδράσεων (όταν χρησιμοποιείτε αλοιφή Traumeel C). Σε σπάνιες περιπτώσεις, μετά τη χρήση από του στόματος και παρεντερικής μορφής του φαρμάκου, είναι δυνατή η αύξηση της σιελόρροιας. Πολύ σπάνια (με ενδομυϊκή ή περιαρθρική ένεση), μπορεί να εμφανιστεί ερυθρότητα, κνησμός και πρήξιμο στο σημείο της ένεσης.

Εάν εμφανιστούν ανεπιθύμητες ενέργειες, συμπεριλαμβανομένων αυτών που δεν περιγράφονται στις οδηγίες, θα πρέπει να σταματήσετε να παίρνετε το Traumeel C και να συμβουλευτείτε γιατρό..

Ειδικές Οδηγίες

Η λήψη ομοιοπαθητικών φαρμάκων μπορεί να οδηγήσει σε προσωρινή επιδείνωση των υπαρχόντων συμπτωμάτων (η λεγόμενη πρωτογενής επιδείνωση). Σε αυτήν την περίπτωση, η φαρμακευτική θεραπεία πρέπει να διακοπεί και να συμβουλευτείτε έναν γιατρό..

Η μέγιστη εφάπαξ δόση (30 σταγόνες) Traumeel C με τη μορφή σταγόνων περιέχει περίπου 0,49 g απόλυτης αιθανόλης και η μέγιστη ημερήσια δόση (90 σταγόνες) περιέχει περίπου 1,47 g απόλυτης αιθανόλης.

Οι σταγόνες και η αλοιφή Traumeel C πρέπει να προστατεύονται από την υπερθέρμανση και η φιάλη ή ο σωλήνας πρέπει να κλείνουν καλά μετά τη χρήση. Τα δισκία πρέπει να προστατεύονται από την υγρασία και η θήκη πρέπει να κλείνει μετά από κάθε δόση του φαρμάκου..

Ένα δισκίο περιέχει 0,025 XE (μονάδες ψωμιού).

Το φάρμακο δεν επηρεάζει την ικανότητα του ασθενούς να οδηγεί και να χειρίζεται άλλα δυνητικά επικίνδυνα μηχανήματα..

Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα

Το Traumeel C μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με άλλα φάρμακα.

Αναλογικά

Τα ανάλογα Traumeel C είναι: Artra, Artra MSM forte, Artrofoon, Alflutop, Adgelon, Artiplas, Bishofit, Wantun ARTI, Wantun Artiplas, Gialgan Fidiya, Gamma-plant, Discus compositum, KONDRONova, Piaskledin, Polyvinylalon, Polivinylpyrrolatrol, Synovial, Sinoart, Tazan, Teraflex M, Zel T, Hondrotek Forte.

Όροι και προϋποθέσεις αποθήκευσης

Φυλάσσετε σε σκοτεινό, ξηρό μέρος σε θερμοκρασία + 15... +25 ° C. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.

Διάρκεια ζωής: δισκία για απορρόφηση, σταγόνες για στοματική χορήγηση, ενέσιμο διάλυμα - 5 χρόνια. αλοιφή για εξωτερική χρήση - 3 χρόνια.

Προϋποθέσεις διανομής από φαρμακεία

Τα δισκία, οι σταγόνες, η αλοιφή διανέμονται χωρίς ιατρική συνταγή.

Το ενέσιμο διάλυμα είναι μια συνταγή.

Βρήκατε κάποιο λάθος στο κείμενο; Επιλέξτε το και πατήστε Ctrl + Enter.

Ο μηχανισμός δράσης του Traumeel S στις οδηγίες χρήσης, ο οποίος περιλαμβάνεται στο παρασκεύασμα

Τα ομοιοπαθητικά φάρμακα, όπως η ίδια η ομοιοπαθητική, εξακολουθούν να προκαλούν πολλές αντιπαραθέσεις. Οι εκπρόσωποι της παραδοσιακής ιατρικής δεν αποδέχονται απολύτως το σύστημα θεραπείας του "like like" που εφευρέθηκε από τον Samuel Hahnemann τον 18ο αιώνα, το οποίο συνίσταται στη λήψη απεριόριστων μικρών δόσεων φαρμάκων από φυτικά, μεταλλικά ή ζωικά συστατικά που μπορούν να βοηθήσουν τους ασθενείς. Η αποτελεσματικότητα των ομοιοπαθητικών θεραπειών ήταν πάντα υπό αμφισβήτηση. Είναι δημοφιλείς σε ορισμένους ασθενείς. Το κύριο πράγμα είναι ότι είναι απολύτως αβλαβή και βοηθούν καλά..

Το πακέτο πρέπει να έχει ένα ολογραφικό αυτοκόλλητο

Η σύνθεση του "Traumeel S"

Είναι δύσκολο να γραφτεί κανείς για τη σύνθεση ενός ομοιοπαθητικού φαρμάκου, καθώς τα ονόματα περιέχουν όρους που δεν αντικατοπτρίζουν το πραγματικό όνομα της ουσίας ή το συστατικό από το οποίο παρασκευάστηκε το φάρμακο.

Σύμφωνα με τις οδηγίες για το "Traumeel S" - αυτό είναι ένα φάρμακο που αποτελείται εξ ολοκλήρου από φυτικά παρασκευάσματα, τα περισσότερα από τα οποία αναγνωρίζονται ως φάρμακα ή έχουν χρησιμοποιηθεί από καιρό στη λαϊκή ιατρική. Αυτή είναι η διαφορά από τα συμπληρώματα διατροφής.

Η λίστα περιλαμβάνει:

 1. Achillea millefolium (Millefolium) (Achillea millefolium (millefolium));
 2. Aconitum napellus (Aconitum) (aconitum napellus (aconitum));
 3. Arnica montana (Arnica) (arnica montana (arnica));
 4. Atropa bella-donna (Belladonna) (atropa bella-donna (belladonna));
 5. Bellis perennis (bellis perennis);
 6. Calendula officinalis (Calendula) (calendula officinalis (calendula));
 7. Chamomilla reсutita (Chamomilla) (hamomilla recutita (hamomilla));
 8. Echinacea (εχινάκεια);
 9. Echinacea purpurea (echinacea purpurea);
 10. Hamamelis virginiana (Hamamelis) (μάγισσα hazel virginiana (μάγισσα φουντουκιά));
 11. Hepar sulfuris (Hepar sulfuris calcareum) (hepar sulfuris (hepar sulfuris calcareum));
 12. Hypericum perforatum (Hypericum) (hypericum perforatum (hypericum));
 13. Mercurius solubilis Hahnemanni (mercurius solubilis Hahnemani);
 14. Symphytum officinale (Symphytum) (symphytum officinale (symphitum)).

Φόρμα έκδοσης

Η φαρμακευτική αλυσίδα "Traumeel S" παρουσιάζεται σε 4 μορφές δοσολογίας:

 • Λοζένγκες;
 • Σταγόνες;
 • Αλοιφή / κρέμα για εξωτερική χρήση.
 • Ενέσιμο διάλυμα (αμπούλες / ενέσεις).

Η πιο διάσημη αλοιφή για εξωτερική χρήση, η οποία παράγεται σε σωλήνες αλουμινίου 50 ή 100 γραμμάρια, συσκευασμένα σε κουτιά από χαρτόνι. Υπάρχει μόνο ένας κατασκευαστής: "Biologische Heilmittel Heel GmbH.", Dr.-Reckeweg-Strasse, 2-4, 76532 Baden-Baden, Γερμανία. Υπάρχει μόνο ένας αποκλειστικός διανομέας στη Ρωσία: η Arnebia LLC.

Φαρμακοδυναμική και φαρμακοκινητική

Η φαρμακοδυναμική και η φαρμακοκινητική σχετίζονται με ιδέες σχετικά με τον μηχανισμό της επίδρασης των ομοιοπαθητικών φαρμάκων στο ανθρώπινο σώμα. Λόγω της έλλειψης γνώσεων και της αμφισβήτησης των ομοιοπαθητικών μεθόδων θεραπείας, υπάρχουν μόνο γενικές ιδέες σχετικά με τον μηχανισμό συμμετοχής των χημικών στον ανθρώπινο μεταβολισμό. Η ομοιοπαθητική δεν εμπίπτει στο πεδίο της παραδοσιακής επιστημονικής ιατρικής και η διαφορά στις προσεγγίσεις είναι διαφορετική.

Η ταχύτητα δράσης ορισμένων φαρμάκων δεν μας επιτρέπει να υποθέσουμε ότι σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα η ουσία μπορεί να συμπεριληφθεί στη μεταβολική διαδικασία και να έχει επίδραση στο σώμα.

Πρέπει να αναφερθούμε στη θεωρία «κύμα», «πληροφορία» ή «ενέργεια», η οποία προέρχεται από τη μέθοδο παρασκευής φαρμάκων, όταν η σύνθεση του χαπιού (μπάλα) μπορεί να περιέχει μεμονωμένα μόρια της ουσίας και όλα τα άλλα αναφέρονται στη «μνήμη» ή «πεδίο πληροφοριών», με το οποίο φορτώθηκε το μέσο αραίωσης.

Σε αντίθεση με την πλήρως ανεξερεύνητη φαρμακοκινητική, η φαρμακοδυναμική μπορεί να εντοπιστεί σύμφωνα με την επίδραση της δράσης των ομοιοπαθητικών φαρμάκων.

Υπάρχουν γενικά πρότυπα:

 • Πιστεύεται ότι όλες οι θεραπείες που χρησιμοποιούνται στην ομοιοπαθητική έχουν προσαρμογόνο αποτέλεσμα - διεγείρουν τη ζωτικότητα ολόκληρου του οργανισμού και όχι ενός μεμονωμένου οργάνου ή δομής.
 • Κατά μέσο όρο, η αύξηση των επιπτώσεων των ομοιοπαθητικών φαρμάκων είναι μεγαλύτερη από εκείνη των παραδοσιακών φαρμάκων. Με αυτό, οι ομοιοπαθητικοί επιβεβαιώνουν τη θεωρία τους.
 • Τα ναρκωτικά λαμβάνονται λιγότερο συχνά και σε μικρότερες ποσότητες από τα παραδοσιακά φάρμακα.
 • Η υποκειμενική βελτίωση της ευεξίας του ασθενούς συμβαίνει νωρίτερα από την εξαφάνιση των κλινικών εκδηλώσεων της νόσου.

Δεν συνιστάται η χρήση της ομοιοπαθητικής ως φαρμάκου επειδή έχει αμφισβητηθεί η κλινική αποτελεσματικότητα.

Ενδείξεις και αντενδείξεις

"Traumeel S", οδηγίες χρήσης. Τα ομοιοπαθητικά φάρμακα συνταγογραφούνται σε σύνθετη θεραπεία:

 • Φλεγμονή οργάνων και ιστών (κρυοπαγήματα, οίδημα, αιμάτωμα)
 • Ασθένειες του μυοσκελετικού συστήματος (δύσκολο να σταθεί, κάμψη, ώμος, πλάτη, γόνατο, λαιμός, ουρά, πόνος στο χέρι, πόδι).
 • Θυλακίτιδα (υγρό σε άρθρωση)
 • Τενοντοκολπίτιδα;
 • Επικονδυλίτιδα;
 • Περιαρθρίτιδα;
 • Styloid και άλλοι.
 • Καλή επίδραση στη μετατραυματική αποκατάσταση μαλακών ιστών (μώλωπες), εξάρθρωση, διάστρεμμα, μώλωπες, κατάγματα.
 • Κοινή χειρουργική επέμβαση.
Διάφορες μορφές δοσολογίας του Traumeel C

Παρενέργειες

Το εγχειρίδιο (οδηγίες) σημειώνει ότι είναι πιθανές αλλεργικές αντιδράσεις στα συστατικά των φυτών - φυτά από την οικογένεια Asteraceae ή σε συστατικά μιας βάσης αλοιφής.

Δεν είναι επιθυμητή η χρήση του φαρμάκου σε ασθενείς:

 • Φυματίωση των οστών και σε ανοιχτή (οξεία) μορφή.
 • Περιοδοντική νόσος;
 • Με λευχαιμία και άλλες κακοήθεις μορφές καρκίνου.
 • Με συστηματικές ασθένειες του ενδοκρινικού συστήματος (κολλαγονόζες).
 • Μολυσμένο με HIV
 • Η ασθένεια Αλτσχάϊμερ;
 • Αυτοάνοσες διαταραχές;
 • Βλάβη του δέρματος
 • Παιδιά κάτω των 3 ετών
 • Εγκυμοσύνη και θηλασμός.

Δοσολογία και υπερδοσολογία

Πόση αλοιφή για χρήση; Μια μικρή ποσότητα αλοιφής από 1 έως 3 cm εφαρμόζεται σε ένα λεπτό στρώμα στην πληγή της άρθρωσης ή των μυών και τρίβεται με ελαφρές κυκλικές κινήσεις. Για να μην λεκιάσετε τα ρούχα σας, μπορείτε να εφαρμόσετε έναν επίδεσμο γάζας. Το διάλυμα από την αμπούλα πρέπει να εγχέεται στην οσφυϊκή μοίρα (όχι στον αυχενικό) της σπονδυλικής στήλης με κήλη ή οστεοχόνδρωση. Στην κοιλότητα της άρθρωσης με αρθρίτιδα ή εάν υπήρχε τραυματισμός ενδομυϊκή ένεση σύμφωνα με το σχήμα.

Η θεραπεία συνεχίζεται για 2 εβδομάδες. Με μια χρόνια ή επαναλαμβανόμενη διαδικασία, ο χρόνος αυξάνεται σε 3-4 εβδομάδες.

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ

Η συνταγογράφηση της σειράς φαρμάκων "Traumeel S" είναι δυνατή ταυτόχρονα με τη χρήση άλλων φαρμάκων. Η ποσότητα των δραστικών συστατικών που περιέχονται σε μια ομοιοπαθητική αλοιφή είναι εξαιρετικά μικρή για να αντιδράσει με τα παραδοσιακά φάρμακα.

Υπάρχει μια σύντομη οδηγία σε κάθε σωλήνα

Αναλογικά

Τα υποκατάστατα έχουν παρόμοιες αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, τις οποίες μπορείτε να επιλέξετε:

 • "Denebol";
 • Diclofenac;
 • "Karmolis gel";
 • Osteoarttizi Asset Plus;
 • "Remisid";
 • "Στόχος Τ".

Λόγω του ευρέος φάσματος των φαρμακευτικών βοτάνων και της υψηλής ποιότητας παρασκευής του φαρμάκου "Traimel S" έχει έντονη θεραπευτική δράση σε ασθένειες του μυοσκελετικού συστήματος.

TRAUMEL C, αλοιφή 50 g

Arnica montana (Arnica) - Αιμορραγία; μυαλγία μετά από υπέρταση ασθένειες των αρτηριακών και φλεβικών συστημάτων.

Calendula officinalis (Καλέντουλα) - Κακή επούλωση πληγών. πληγωμένες πληγές κρυοπαγήματα και εγκαύματα στο δέρμα.

Hamamelis virginiana (Hamamelis) - κιρσοί, αιμορροΐδες, αιμορραγία από το δέρμα και τους βλεννογόνους.

Achillea millefolium (Millefolium) - Αιμορραγία, πόνος σε σπασμούς.

Atropa bella-donna (Belladonna) - Εμπύρετη φλεγμονή, ειδικά του δέρματος και των αρθρώσεων.

Aconitum napellus (Aconitum) - Οξείες φλεγμονώδεις ασθένειες. επώδυνες νευρικές ασθένειες.

Mercurius solubilis Hahnemanni - Φλεγμονή των βλεννογόνων. φλεγμονή των λεμφαδένων πόνος στα οστά και ρευματισμοί.

Hepar sulfuris (Hepar sulfuris calcareum) - Φλεγμονή και εξάτμιση του δέρματος και των βλεννογόνων.

Chamomilla recutita (Chamomilla) - Οξύς πόνοι; καταστάσεις ενθουσιασμού, κατάθλιψης.

Symphytum officinale (Symphytum) - Βλάβες του οστού και του περιόστεου.

Bellis perennis - Αιμορραγία, αιμορραγία; μυϊκός πόνος, ειδικά μετά από υπερβολική πίεση.

Echinacea - Υποστηρικτική θεραπεία για σοβαρές εμπύρετες λοιμώξεις (ενίσχυση της ανοσίας).

Echinacea purpurea - Υποστηρικτική θεραπεία για σοβαρές εμπύρετες λοιμώξεις (αυξημένη ανοσία).

Hypericum perforatum (Hypericum) - Βλάβη στο περιφερειακό και κεντρικό νευρικό σύστημα.

Δισκία, ενέσεις σε αμπούλες, αλοιφή Traumeel S: οδηγίες χρήσης

Η οδηγία χρήσης αναφέρεται στο Traumeel C στην ομάδα των ομοιοπαθητικών φαρμάκων. Δισκία, σταγόνες, αλοιφή ή τζελ, ενέσεις σε αμπούλες για ένεση προορίζονται για τη θεραπεία και ανακούφιση φλεγμονωδών-δυστροφικών παθολογιών του μυοσκελετικού συστήματος.

Μορφή και σύνθεση απελευθέρωσης

Το φάρμακο παράγεται στις ακόλουθες μορφές δοσολογίας:

 1. Αλοιφή για εξωτερική χρήση.
 2. Ομοιοπαθητικές σταγόνες για στοματική χορήγηση.
 3. Υπογλώσσια δισκία για απορρόφηση.
 4. Διάλυμα για ενδομυϊκή και περιαρθρική ένεση (ενέσεις σε αμπούλες για ένεση).

Δεν υπάρχει προετοιμασία γέλης ή κρέμας.

Ενδείξεις χρήσης

Τι βοηθά το Traumeel S; Τα δισκία συνταγογραφούνται ως μέρος μιας ολοκληρωμένης θεραπείας για τις ακόλουθες παθήσεις και ασθένειες:

 • οστεοχόνδρωση;
 • εγκεφαλική διάσειση
 • οξείες ή χρόνιες παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος (περιαρθρίτιδα της ωμοπλάτης του ώμου, αρθρίτιδα των αρθρώσεων του γόνατος και του ισχίου, καθώς και των αρθρώσεων των χεριών και των ποδιών, θυλακίτιδα, τενοντοκολπίτιδα).
 • βλάβη ιστού κατά τη διάρκεια τραύματος (οικιακή ή αθλητική) με τη μορφή μώλωπες, εξάρθρωση, διάστρεμμα, αιματώματα.

Στην οδοντιατρική, το φάρμακο χρησιμοποιείται για τη θεραπεία ασθενειών της οδοντιατρικής κυψελίδας, όπως η περιοδοντίτιδα, η ουλίτιδα, η περιοδοντίτιδα..

Ενδείξεις για τη χρήση ενέσεων Traumeel σε αμπούλες:

 • κατάγματα οστών
 • αρθροπάθεια
 • κατάγματα στις αρθρώσεις.

Τζελ και αλοιφή

Οι τοπικές μορφές δοσολογίας χρησιμοποιούνται για την προσωρινή ανακούφιση των συμπτωμάτων που σχετίζονται με το τραύμα και του πόνου από οποιονδήποτε τύπο φλεγμονής (όπως περιαρθρίτιδα, στυλοειδίτιδα ή θυλακίτιδα).

Η αλοιφή Traumeel είναι επίσης αποτελεσματική για τη λακτοστάση και την ινοκυστική μαστοπάθεια (FCM).

Από τι πέφτει Traumeel S?

Οι σταγόνες συνταγογραφούνται για τη θεραπεία του ήπιου έως μέτρια έντονου πόνου, ο οποίος μπορεί να σχετίζεται με φλεγμονώδεις-εκφυλιστικές διεργασίες ή τραύμα.

φαρμακολογική επίδραση

Το φάρμακο έχει υψηλή αναγεννητική δραστηριότητα, και ως εκ τούτου χρησιμοποιείται ευρέως κατά την μετεγχειρητική περίοδο. Ο μηχανισμός δράσης του Traumeel C βασίζεται στην ικανότητά του να διεγείρει ανοσολογικές αντιδράσεις ενεργοποιώντας έναν κλώνο Th3 λεμφοκυττάρων.

Το αποτέλεσμα είναι μια ομαλοποίηση της αναλογίας μεταξύ αντιφλεγμονωδών και προ-φλεγμονωδών κυτοκινών στην περιοχή της φλεγμονής, καθώς και μείωση των κλασικών συμπτωμάτων της φλεγμονώδους απόκρισης, μεταξύ των οποίων είναι οίδημα, πόνος, ερυθρότητα και δυσλειτουργία..

Η χρήση του Traumeel S μαζί με τις γλυκοκορτικοστεροειδείς ορμόνες επιτρέπει τη μείωση της δοσολογίας του τελευταίου, καθώς και την αύξηση της αποτελεσματικότητας της σύνθετης θεραπείας. Μέχρι σήμερα, δεν παράγονται ανάλογα με την ίδια υψηλή απόδοση.

Οδηγίες χρήσης

Traumeel C χάπια υπογλώσσια ομοιοπαθητική

Υπογλώσσιο: συνήθως 1 δισκίο 3 φορές την ημέρα 15 λεπτά πριν από τα γεύματα, διαλύεται κάτω από τη γλώσσα. Η πορεία της θεραπείας: για εξάρθρωση και διάστρεμμα - 2 εβδομάδες ή περισσότερο για φλεγμονώδεις ασθένειες - τουλάχιστον 3-4 εβδομάδες.

Λύση για παρεντερική χορήγηση

Σύμφωνα με τις οδηγίες για το Traumeel S, μία εφάπαξ δόση για ενήλικες είναι 1 αμπούλα. Η δοσολογία για παιδιά κάτω των 6 ετών είναι 1 / 6-1 / 4 αμπούλες, μετά από 6 ετών - δοσολογία ενηλίκων.

Το διάλυμα μπορεί να χορηγηθεί υποδόρια, ενδοδερμικά, ενδομυϊκά, ενδοαρθρικά, τμηματικά (βιοεντομή), περιοριαρχικά, στα σημεία της θεραπείας βελονισμού (ομοιοσινατρία).

Στην οξεία περίοδο της νόσου, η ημερήσια δόση είναι ίση με 1 αμπούλα, σε σοβαρές περιπτώσεις - 2. Μετά την ανακούφιση των οξέων συμπτωμάτων, αλλάζουν σε χορήγηση δισκίου. Το διάλυμα Traumeel C μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το στόμα.

Άνοιγμα της αμπούλας

Η χρωματιστή κουκκίδα πρέπει να βρίσκεται στην κορυφή. Τα περιεχόμενα στην κεφαλή της φύσιγγας πρέπει να αφαιρεθούν με μια απαλή βρύση. Μετά από αυτό, σπάστε το πάνω μέρος της αμπούλας πατώντας στο χρωματιστό σημείο.

Ομοιοπαθητική αλοιφή για εξωτερική χρήση

Τοπικά: εάν δεν συνταγογραφείται διαφορετικά, τότε το πρωί και το βράδυ, εάν είναι απαραίτητο πιο συχνά, απλώστε την αλοιφή στις ενοχλητικές περιοχές. Πιέστε μια στήλη αλοιφής μήκους 4-5 cm και τρίψτε με ελαφριές κινήσεις. Είναι δυνατή η επικάλυψη αλοιφής.

Η πορεία της θεραπείας για μετατραυματικές παθήσεις είναι 2 εβδομάδες ή περισσότερο. για φλεγμονώδεις ασθένειες - τουλάχιστον 3-4 εβδομάδες. Για την αύξηση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας, συνιστάται η ταυτόχρονη χρήση σταγόνων ή δισκίων Traumeel S..

Σταγόνες

Μέσα, 15 λεπτά πριν από τα γεύματα (προαραιωμένο σε 1 κουταλάκι του γλυκού νερό και διατηρείται στο στόμα για 1-2 λεπτά πριν από την κατάποση), 10 σταγόνες 3 φορές την ημέρα, με οίδημα μαλακού ιστού - 30 σταγόνες 3 φορές την ημέρα.

Η πορεία της θεραπείας: σε μετατραυματικές καταστάσεις - 2 εβδομάδες ή περισσότερο για φλεγμονώδεις ασθένειες - τουλάχιστον 3-4 εβδομάδες. Για την αύξηση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας, συνιστάται η ταυτόχρονη χρήση της αλοιφής Traumeel C.

Αντενδείξεις

Οι κοινές αντενδείξεις για όλες τις μορφές δοσολογίας του φαρμάκου είναι ιστορικό αλλεργίας σε οποιοδήποτε από τα συστατικά του συστατικά, καθώς και σοβαρές συστηματικές ασθένειες:

 • οποιαδήποτε αυτοάνοση διαταραχή (συμπεριλαμβανομένης της μόλυνσης από AIDS / HIV) ·
 • πολλαπλή σκλήρυνση;
 • κολλαγόνωση;
 • λευχαιμία;
 • φυματίωση.

Τα δισκία δεν συνταγογραφούνται επίσης για ανεπάρκεια λακτάσης, υπολακτασία, σύνδρομο δυσαπορρόφησης γλυκόζης / γαλακτόζης. Οι σταγόνες πρέπει να χρησιμοποιούνται με προσοχή σε ασθενείς που πάσχουν από αλκοολισμό ή εγκεφαλικές παθήσεις, με παθολογία του ήπατος, που είχαν TBI.

Το διάλυμα αντενδείκνυται σε ασθενείς με διαταραχή της νεφρικής λειτουργίας, σε έγκυες / θηλάζουσες γυναίκες, βρέφη και παιδιά κάτω των τριών ετών..

Παρενέργειες

Το Traumeel S με τη μορφή δισκίων είναι καλά ανεκτό από τους ασθενείς. Άτομα με αυξημένη ατομική ευαισθησία στα συστατικά του φαρμάκου μπορεί να εμφανίσουν ανεπιθύμητες ενέργειες:

 • Σε σοβαρές περιπτώσεις, μπορεί να αναπτυχθεί αγγειοοίδημα.
 • από την πλευρά του πεπτικού συστήματος - αυξημένη σιελόρροια, ναυτία, διαταραχές της γεύσης, ελαφρά μούδιασμα της γλώσσας, θαμπή γεύση, μερικές φορές έμετος.
 • αλλεργικές αντιδράσεις - δερματικό εξάνθημα, δερματίτιδα, φαγούρα στο δέρμα, ερυθρότητα, κνίδωση.
 • από το νευρικό σύστημα - υπνηλία, λήθαργος, λήθαργος (λόγω της Belladonna, που είναι μέρος του φαρμάκου).

Παιδιά, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του θηλασμού

Χρησιμοποιείται εάν το αναμενόμενο όφελος για τη μητέρα υπερτερεί του δυνητικού κινδύνου για το έμβρυο και το παιδί. Απαιτείται συγκέντρωση του γιατρού. Αντενδείκνυται σε παιδιά κάτω των 12 ετών.

Ειδικές Οδηγίες

Για να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της θεραπείας, συνιστάται να λαμβάνετε διάφορες μορφές δοσολογίας του Traumeel S, για παράδειγμα αλοιφές, σταγόνες ή δισκία και ένα διάλυμα για ενδομυϊκή και περιαρθρική χορήγηση. Τα συμπτώματα μπορεί να επιδεινωθούν προσωρινά κατά τη λήψη ομοιοπαθητικών φαρμάκων (πρωτογενής επιδείνωση).

Σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να σταματήσετε να παίρνετε το φάρμακο και να συμβουλευτείτε το γιατρό σας. Σε περίπτωση παραβίασης του δέρματος και των δερματικών παθήσεων, η αλοιφή πρέπει να εφαρμόζεται μετά από συμβουλή γιατρού.

Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα

Δεν υπάρχουν δεδομένα σχετικά με την ασυμβατότητα του ενέσιμου διαλύματος με άλλα φάρμακα (MP).

Ωστόσο, είναι πιθανό η επίδραση του φαρμάκου να αλλάξει όταν χρησιμοποιείται με άλλα φάρμακα. Σε αυτό το πλαίσιο, εκτός εάν συνιστάται διαφορετικά από τον θεράποντα ιατρό, συνιστάται να αποφεύγετε οποιονδήποτε συνδυασμό Traumeel με άλλα φάρμακα..

Η χρήση ομοιοπαθητικών φαρμάκων δεν αποκλείει την ανάγκη θεραπείας με άλλα φάρμακα.

Ανάλογα του Traumeel S

Τα ανάλογα έχουν παρόμοιο αποτέλεσμα:

 1. Αρθρικός.
 2. Σινοάρτης.
 3. Teraflex Μ.
 4. Πολικατάν.
 5. Άρτρα.
 6. Ρουμαλάγια.
 7. Δισοφίτης.
 8. Repisan.
 9. Τάζαν.
 10. Wantong ARTI.
 11. Πολυβινυλοπυρρολιδόνη.
 12. Adgelon.
 13. Artra MSM forte.
 14. Chondrotek Forte.
 15. Σύνθετο δίσκο.
 16. Alflutop.
 17. Στόχος Τ.
 18. Artrofoon.
 19. Πιάσκλιν.
 20. Κρέμα Rumalaya.
 21. Ρουμάλον.
 22. Κοντρόνοβα.
 23. Gialgan Phidia.
 24. Wantong Artiplas.
 25. Εγκαταστάσεις γάμμα.

Όροι και τιμή διακοπών

Το μέσο κόστος του Traumeel S (αριθμός tablet 50) στη Μόσχα είναι 364 ρούβλια. Διατίθεται χωρίς ιατρική συνταγή.

Φυλάσσετε σε ξηρό, σκοτεινό μέρος, μακριά από παιδιά, σε θερμοκρασία + 15... + 25 C. Διάρκεια ζωής - 5 χρόνια.