64. Καρδιά - θέση, δομή, προβολή στην επιφάνεια του θώρακα. Καρδιακοί θάλαμοι, τρύπες καρδιάς. Καρδιακές βαλβίδες - δομή και λειτουργία.

Καρδιά - ένα κοίλο μυϊκό όργανο σε σχήμα κώνου, 250-360 g, σε νεογέννητα - 25 g.

Βρίσκεται στην κοιλότητα του θώρακα, πίσω από το στέρνο, στο πρόσθιο μεσοθωράκιο: 2/3 στο αριστερό μισό, 1/3 στα δεξιά. Η ευρεία βάση κατευθύνεται προς τα πάνω και οπίσθια, και το στενότερο τμήμα με την κορυφή προς τα κάτω, πρόσθια και αριστερά. Η καρδιά έχει 2 επιφάνειες: το πρόσθιο στέρνοκοστιακό και το κατώτερο διάφραγμα.

Η θέση της καρδιάς στο στήθος (το περικάρδιο είναι ανοιχτό). 1 - αριστερή υποκλείδια αρτηρία (α. Subclavia sinistra); 2 - αριστερή κοινή καρωτιδική αρτηρία (α. Carotis communis sinistra); 3 - αορτική αψίδα (arcus aortae). 4 - πνευμονικός κορμός (truncus pulmonalis). 5 - αριστερή κοιλία (ventriculus sinister). 6 - κορυφή της καρδιάς (κορυφή cordis) 7 - δεξιά κοιλία (ventriculus dexter). 8 - δεξιό κόλπο (δεξιό κόλπο); 9 - περικάρδιο (περικάρδιο) 10 - superior vena cava (v. Cava superior); 11 - βραχυκεφαλικός κορμός (truncus brachiocephalicus) 12 - δεξιά υποκλείδια αρτηρία (α. Subclavia dextra) [1989 Lipchenko V. Ya Samusev R P - Άτλας φυσιολογικής ανθρώπινης ανατομίας]

Δομή Τοιχώματα της καρδιάς 3 στρώματα: εσωτερικό ENDOCARD (πεπλατυσμένο λεπτό λείο ενδοθήλιο) - επένδυση από μέσα, σχηματίζονται βαλβίδες από αυτό. MYOCARDIUM (μυϊκός ιστός με καρδιακή ραβδώσεις - ακούσιες συστολές). Ο κοιλιακός μυός αναπτύσσεται καλύτερα από τον κόλπο. Το επιφανειακό στρώμα του μυϊκού κόλπου αποτελείται από εγκάρσιες (κυκλικές) ίνες κοινές και στους δύο κόλπους, και από το βαθύ στρώμα των κάθετων (διαμήκως) τοποθετημένων ινών, ανεξάρτητα για κάθε αίθριο. Υπάρχουν 3 στρώματα μυών στις κοιλίες: τα επιφανειακά και τα βαθιά είναι κοινά για τις κοιλίες, το μεσαίο κυκλικό στρώμα είναι ξεχωριστό για κάθε κοιλία. Από τα βαθιά, σχηματίζονται σαρκώδη δοκάρια και θηλώδεις μύες. Οι μυϊκές δέσμες είναι φτωχές στα μυοϊνίδια, αλλά είναι πλούσιες σε σάρκοπλασμα (ελαφρύτερο), κατά μήκος του οποίου βρίσκεται το πλέγμα μη σαρκωδών νευρικών ινών και νευρικών κυττάρων - το αγώγιμο σύστημα της καρδιάς. Σχηματίζει κόμβους και δέσμες στους κόλπους και τις κοιλίες. EPICARD (επιθηλιακά κύτταρα, εσωτερική στρώση του περικαρδιακού ορού μεμβράνης) - καλύπτει την εξωτερική επιφάνεια και τα πλησιέστερα μέρη της αορτής, του πνευμονικού κορμού, της φλέβας. PERICARD - το εξωτερικό στρώμα του περικαρδιακού σάκου. Υπάρχει μια σχισμή περικαρδιακής κοιλότητας μεταξύ του εσωτερικού στρώματος του περικαρδίου (epicardium) και του εξωτερικού στρώματος.

Μια καρδιά; κατά μήκος κοπή. 1 - superior vena cava (v. Cava superior); 2 - δεξιό κόλπο (δεξιό κόλπο); 3 - δεξιά κολποκοιλιακή βαλβίδα (valva atrioventricularis dextra). 4 - η δεξιά κοιλία (ventriculus dexter). 5 - μεσοκοιλιακό διάφραγμα (septum interventriculare) 6 - αριστερή κοιλία (ventriculus sinister). 7 - θηλώδεις μύες (mm. Papillares); 8 - χορδές τένοντα (chordae tendineae) 9 - αριστερή κολποκοιλιακή βαλβίδα (valva atrioventricularis sinistra). 10 - αριστερό κόλπο (atrium sinistrum). 11 - πνευμονικές φλέβες (v. Pulmonales) 12 - αορτική αψίδα (arcus aortae) [1989 Lipchenko V. Ya Samusev RP - Άτλας φυσιολογικής ανθρώπινης ανατομίας]

Το μυϊκό στρώμα της καρδιάς (από τον R.D. Sinelnikov). 1 - παρ. πνευμονικά; 2 - auricula sinistra. 3 - το εξωτερικό στρώμα μυών της αριστερής κοιλίας. 4 - στρώμα μεσαίου μυός. 5 - βαθύ στρώμα μυών. 6 - πρόσθιο sulcus interventricularis 7 - valva trunci pulmonalis; 8 - βαλβίδα αορτής; 9 - δεξίωση κόλπου 10 - ν. cava superior [1978 Kraev AB - Ανθρώπινη ανατομία τόμος II]

Το δεξί μισό της καρδιάς (άνοιξε) [1979 Kurepina M M Wokken G G - Human Anatomy Atlas]

Τα όρια της καρδιάς προβάλλονται στον πρόσθιο θωρακικό τοίχο:

Άνω περίγραμμα - το άνω άκρο του χόνδρου του 3ου ζεύγους νευρώσεων.

Αριστερό περίγραμμα σε τόξο από τον χόνδρο του 3ου αριστερού πλευρού μέχρι την προβολή της κορυφής.

Η κορυφή στο αριστερό πέμπτο μεσοπλεύριο διάστημα είναι 1-2 cm μεσαία προς την αριστερή μεσοκλειδική γραμμή.

Το δεξί περίγραμμα είναι 2 cm στα δεξιά της δεξιάς άκρης του στέρνου.

Κάτω από το άνω άκρο του χόνδρου 5 της δεξιάς πλευράς προς την προβολή της κορυφής.

Στα νεογέννητα, η καρδιά είναι σχεδόν εξ ολοκλήρου αριστερά και βρίσκεται οριζόντια.

Σε παιδιά κάτω του ενός έτους, η κορυφή είναι 1 cm πλευρικά προς την αριστερή μεσαία κλασσική γραμμή, στον 4ο μεσοπλεύριο χώρο.

Προβολή στην πρόσθια επιφάνεια του θωρακικού τοιχώματος της καρδιάς, των βαλβίδων cuspid και της ημικυκλικής. 1 - προβολή του πνευμονικού κορμού. 2 - προβολή της αριστερής κολποκοιλιακής βαλβίδας (αμφίδρομη). 3 - κορυφή της καρδιάς. 4 - προβολή της δεξιάς κολποκοιλιακής βαλβίδας (tricuspid). 5 είναι μια προβολή της ημι-σεληνιακής αορτικής βαλβίδας. Τα βέλη δείχνουν τις θέσεις της ακρόασης των αριστερών κολποκοιλιακών και αορτικών βαλβίδων [1973 - Ανθρώπινη ανατομία]

Κάμερες, τρύπες. Η καρδιά χωρίζεται σε αριστερά και δεξιά μισά από ένα διαμήκη διάφραγμα. Υπάρχει ένα αίθριο στην κορυφή κάθε μισού, και μια κοιλία στο κάτω μέρος. Οι κόλποι επικοινωνούν με τις κοιλίες μέσω του κολποκοιλιακού ανοίγματος. Οι προεξοχές του κόλπου σχηματίζουν τα δεξιά και αριστερά αυτιά. Τα τοιχώματα της αριστερής κοιλίας είναι παχύτερα από τα τοιχώματα της σωστής κοιλίας (το μυοκάρδιο αναπτύσσεται καλύτερα). Μέσα στη δεξιά κοιλία υπάρχουν 3 (πιο συχνά) θηλώδεις μύες, στα αριστερά - 2. Το αίμα ρέει στο δεξιό κόλπο από το πάνω (ρέει από πάνω), κάτω κοίλο (πίσω από κάτω) φλέβες, φλέβες του στεφανιαίου κόλπου (κάτω από την κατώτερη φλέβα). 4 πνευμονικές φλέβες ρέουν προς τα αριστερά. Ο πνευμονικός κορμός φεύγει από τη δεξιά κοιλία, η αορτή βγαίνει από τα αριστερά.

Καρδιά: Α - μπροστά Β - πίσω [1979 Kurepina M M Wokken D D - Human Anatomy Atlas]

Οι βαλβίδες της καρδιάς (φυλλάδια από τις πτυχές του ενδοκαρδίου) κλείνουν τα κολποκοιλιακά ανοίγματα. Δεξιά - 3 φορές, αριστερά - 2 φορές (μιτροειδής). Τα νήματα τένοντα συνδέουν τις άκρες των βαλβίδων με τους θηλοειδείς μύες (λόγω των οποίων δεν αποδεικνύονται, δεν υπάρχει αντίστροφη ροή αίματος). Κοντά στα ανοίγματα του πνευμονικού κορμού και της αορτής, οι ημι-σεληνιακές βαλβίδες έχουν τη μορφή 3 θύλακες, ανοίγοντας προς την κατεύθυνση της ροής του αίματος. ↓ πίεση στις κοιλίες, μετά το αίμα μπαίνει στις τσέπες, οι άκρες κλείνουν → δεν υπάρχει ροή αίματος πίσω στην καρδιά.

Βαλβίδες και στρώματα συνδετικού ιστού της καρδιάς. 1 - ostium atrioventriculares dextrum; 2 - anulus fibrosus dextra; 3 - ventriculus dexter. 4 - valva atrioventricularis dextra; 5 - τρίγωνο fibrosum dextrum; 6 - ostium atrioventriculare sinistrum: 7 - valva atrioventricularis sinistra; 8 - anulus fibrosus sinister; 9 - trigonum fibrosum sinistrum; 10 - valva aortae; 11 - valva trunci pulmonalis [1978 Kraev AB - Ανθρώπινη ανατομία τόμος II]

Η δομή και η αρχή της καρδιάς

Η καρδιά είναι ένα μυϊκό όργανο σε ανθρώπους και ζώα που αντλεί αίμα μέσω των αιμοφόρων αγγείων.

Η καρδιά λειτουργεί - γιατί χρειαζόμαστε μια καρδιά?

Το αίμα μας παρέχει σε όλο το σώμα οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά. Επιπλέον, έχει επίσης μια λειτουργία καθαρισμού, βοηθώντας στην απομάκρυνση των μεταβολικών απορριμμάτων..

Η λειτουργία της καρδιάς είναι να αντλεί αίμα μέσω των αιμοφόρων αγγείων.

Πόσο αίμα αντλεί η καρδιά ενός ατόμου?

Η ανθρώπινη καρδιά αντλεί από 7.000 έως 10.000 λίτρα αίματος σε μία ημέρα. Αυτό ανέρχεται σε περίπου 3 εκατομμύρια λίτρα ετησίως. Αποδεικνύεται έως και 200 ​​εκατομμύρια λίτρα σε μια ζωή!

Η ποσότητα του αίματος που αντλείται για ένα λεπτό εξαρτάται από το τρέχον σωματικό και συναισθηματικό φορτίο - όσο μεγαλύτερο είναι το φορτίο, τόσο περισσότερο αίμα χρειάζεται το σώμα. Έτσι η καρδιά μπορεί να περάσει από 5 έως 30 λίτρα σε ένα λεπτό..

Το κυκλοφορικό σύστημα αποτελείται από περίπου 65 χιλιάδες σκάφη, το συνολικό τους μήκος είναι περίπου 100 χιλιάδες χιλιόμετρα! Ναι, δεν έχουμε σφραγίσει.

Κυκλοφορικό σύστημα

Κυκλοφορικό σύστημα (κινούμενα σχέδια)

Το ανθρώπινο καρδιαγγειακό σύστημα σχηματίζεται από δύο κύκλους κυκλοφορίας του αίματος. Με κάθε καρδιακό παλμό, το αίμα κινείται και στους δύο κύκλους ταυτόχρονα.

Μικρός κύκλος κυκλοφορίας αίματος

 1. Το αποξυγονωμένο αίμα από την ανώτερη και κατώτερη φλέβα εισέρχεται στο δεξιό κόλπο και περαιτέρω στη δεξιά κοιλία.
 2. Από τη δεξιά κοιλία, το αίμα ωθείται στον πνευμονικό κορμό. Οι πνευμονικές αρτηρίες διοχετεύουν αίμα απευθείας στους πνεύμονες (μέχρι τα πνευμονικά τριχοειδή αγγεία), όπου δέχεται οξυγόνο και εκπέμπει διοξείδιο του άνθρακα.
 3. Έχοντας λάβει αρκετό οξυγόνο, το αίμα επιστρέφει στον αριστερό κόλπο της καρδιάς μέσω των πνευμονικών φλεβών.

Ένας μεγάλος κύκλος κυκλοφορίας αίματος

 1. Από το αριστερό κόλπο, το αίμα κινείται στην αριστερή κοιλία, από όπου αντλείται περαιτέρω μέσω της αορτής στη συστηματική κυκλοφορία.
 2. Έχοντας περάσει μια δύσκολη πορεία, το αίμα μέσω των κοίλων φλεβών φτάνει και πάλι στο δεξιό κόλπο της καρδιάς.

Κανονικά, η ποσότητα του αίματος που εκδιώκεται από τις κοιλίες της καρδιάς είναι η ίδια με κάθε συστολή. Έτσι, ένας ίσος όγκος αίματος ρέει ταυτόχρονα στους μεγάλους και μικρούς κύκλους κυκλοφορίας του αίματος..

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ φλεβών και αρτηριών?

 • Οι φλέβες έχουν σχεδιαστεί για να μεταφέρουν αίμα στην καρδιά, ενώ οι αρτηρίες έχουν σχεδιαστεί για να απελευθερώνουν αίμα στην αντίθετη κατεύθυνση.
 • Η αρτηριακή πίεση στις φλέβες είναι χαμηλότερη από ό, τι στις αρτηρίες. Κατά συνέπεια, τα τοιχώματα των αρτηριών χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη εκτασιμότητα και πυκνότητα..
 • Οι αρτηρίες κορεσθούν "φρέσκος" ιστός και οι φλέβες παίρνουν "σπατάλη" αίματος.
 • Σε περίπτωση αγγειακής βλάβης, η αρτηριακή ή φλεβική αιμορραγία μπορεί να διακριθεί από την ένταση και το χρώμα του αίματος. Αρτηριακή - ισχυρή, παλλόμενη, χτυπώντας με "κρήνη", το χρώμα του αίματος είναι λαμπερό. Φλεβική - αιμορραγία σταθερής έντασης (συνεχής ροή), το χρώμα του αίματος είναι σκοτεινό.

Ανατομική δομή της καρδιάς

Το βάρος μιας ανθρώπινης καρδιάς είναι μόνο περίπου 300 γραμμάρια (κατά μέσο όρο 250 γραμμάρια για τις γυναίκες και 330 γραμμάρια για τους άνδρες). Παρά το σχετικά χαμηλό βάρος του, είναι αναμφίβολα ο κύριος μυς στο ανθρώπινο σώμα και η βάση της ζωής του. Το μέγεθος της καρδιάς είναι πράγματι περίπου ίσο με τη γροθιά ενός ατόμου. Οι αθλητές μπορούν να έχουν καρδιά ενάμισι φορές μεγαλύτερη από αυτήν ενός συνηθισμένου ατόμου.

Η καρδιά βρίσκεται στο κέντρο του θώρακα στο επίπεδο των 5-8 σπονδύλων.

Κανονικά, το κάτω μέρος της καρδιάς βρίσκεται κυρίως στην αριστερή πλευρά του θώρακα. Υπάρχει μια παραλλαγή της συγγενούς παθολογίας στην οποία αντικατοπτρίζονται όλα τα όργανα. Ονομάζεται μεταφορά εσωτερικών οργάνων. Ο πνεύμονας, δίπλα στον οποίο βρίσκεται η καρδιά (συνήθως - αριστερά), έχει μικρότερο μέγεθος σε σχέση με το άλλο μισό.

Η οπίσθια επιφάνεια της καρδιάς βρίσκεται κοντά στη σπονδυλική στήλη και η πρόσθια επιφάνεια προστατεύεται αξιόπιστα από το στέρνο και τα πλευρά.

Η ανθρώπινη καρδιά αποτελείται από τέσσερις ανεξάρτητες κοιλότητες (θάλαμοι) διαιρεμένες με χωρίσματα:

 • τα άνω δύο - αριστερά και δεξιά κόλπα ·
 • και δύο κάτω - αριστερή και δεξιά κοιλία.

Η δεξιά πλευρά της καρδιάς περιλαμβάνει το δεξί κόλπο και την κοιλία. Το αριστερό μισό της καρδιάς αντιπροσωπεύεται, αντίστοιχα, από την αριστερή κοιλία και τον κόλπο..

Η κατώτερη και ανώτερη φλέβα εισέρχεται στο δεξιό κόλπο και οι πνευμονικές φλέβες εισέρχονται στα αριστερά. Οι πνευμονικές αρτηρίες (ονομάζονται επίσης πνευμονικοί κορμοί) φεύγουν από τη δεξιά κοιλία. Η ανερχόμενη αορτή ανεβαίνει από την αριστερή κοιλία.

Δομή τοίχου καρδιάς

Δομή τοίχου καρδιάς

Η καρδιά έχει προστασία από υπερβολικό τέντωμα και άλλα όργανα, που ονομάζεται περικάρδιο ή περικαρδιακός σάκος (ένα είδος κελύφους, το οποίο περιέχει το όργανο). Έχει δύο στρώματα: τον εξωτερικό πυκνό, ισχυρό συνδετικό ιστό, που ονομάζεται ινώδης μεμβράνη του περικαρδίου, και το εσωτερικό (ορό περικάρδιο).

Αυτό ακολουθείται από ένα παχύ στρώμα μυών - το μυοκάρδιο και το ενδοκάρδιο (λεπτή εσωτερική επένδυση συνδετικού ιστού της καρδιάς).

Έτσι, η ίδια η καρδιά αποτελείται από τρία στρώματα: επικάρδιο, μυοκάρδιο, ενδοκάρδιο. Είναι η συστολή του μυοκαρδίου που αντλεί αίμα μέσω των αγγείων του σώματος..

Τα τοιχώματα της αριστερής κοιλίας είναι περίπου τρεις φορές μεγαλύτερα από τα τοιχώματα των δεξιών! Αυτό το γεγονός εξηγείται από το γεγονός ότι η λειτουργία της αριστερής κοιλίας είναι να ωθήσει το αίμα στη συστηματική κυκλοφορία, όπου η αντίσταση και η πίεση είναι πολύ υψηλότερες από ό, τι στο μικρό.

Βαλβίδες καρδιάς

Συσκευή καρδιακής βαλβίδας

Οι ειδικές καρδιακές βαλβίδες επιτρέπουν τη συνεχή διατήρηση της ροής του αίματος προς τη σωστή (μονοκατευθυντική) κατεύθυνση. Οι βαλβίδες ανοίγουν και κλείνουν με τη σειρά, αφήνοντας στο αίμα και στη συνέχεια μπλοκάρουν τη διαδρομή της. Είναι ενδιαφέρον ότι και οι τέσσερις βαλβίδες βρίσκονται κατά μήκος του ίδιου επιπέδου..

Μια τρικυμπιδωτή βαλβίδα βρίσκεται μεταξύ του δεξιού κόλπου και της δεξιάς κοιλίας. Περιέχει τρεις ειδικές πλάκες φυλλαδίων που, κατά τη διάρκεια της συστολής της δεξιάς κοιλίας, είναι σε θέση να προστατεύσουν από την οπισθορροή (παλινδρόμηση) αίματος στον κόλπο.

Η μιτροειδής βαλβίδα λειτουργεί με παρόμοιο τρόπο, μόνο που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά της καρδιάς και είναι αμφίδρομη σε δομή.

Η αορτική βαλβίδα εμποδίζει το αίμα να ρέει πίσω από την αορτή προς την αριστερή κοιλία. Είναι ενδιαφέρον ότι, όταν η αριστερή κοιλία συστέλλεται, η αορτική βαλβίδα ανοίγει ως αποτέλεσμα της αρτηριακής πίεσης πάνω της, οπότε κινείται στην αορτή. Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια της διαστολής (περίοδος χαλάρωσης της καρδιάς), η αντίστροφη ροή του αίματος από την αρτηρία βοηθά στο κλείσιμο των βαλβίδων.

Κανονικά, η αορτική βαλβίδα έχει τρία άκρα. Η πιο συνηθισμένη συγγενής ανωμαλία της καρδιάς είναι η αμφίπλευρη αορτική βαλβίδα. Αυτή η παθολογία εμφανίζεται στο 2% του ανθρώπινου πληθυσμού..

Η πνευμονική (πνευμονική) βαλβίδα κατά τη στιγμή της συστολής της δεξιάς κοιλίας επιτρέπει στο αίμα να ρέει στον πνευμονικό κορμό και κατά τη διάρκεια της διαστολής δεν το επιτρέπει να ρέει προς την αντίθετη κατεύθυνση. Αποτελείται επίσης από τρία φτερά..

Καρδιακά αγγεία και στεφανιαία κυκλοφορία

Η ανθρώπινη καρδιά χρειάζεται διατροφή και οξυγόνο, όπως και κάθε άλλο όργανο. Τα αγγεία που τροφοδοτούν (τροφοδοτούν) την καρδιά με αίμα ονομάζονται στεφανιαία ή στεφανιαία. Αυτά τα αγγεία διακλαδίζονται από τη βάση της αορτής.

Οι στεφανιαίες αρτηρίες τροφοδοτούν την καρδιά με αίμα, και οι στεφανιαίες φλέβες φέρουν αποξυγονωμένο αίμα. Αυτές οι αρτηρίες που βρίσκονται στην επιφάνεια της καρδιάς ονομάζονται epicardial. Οι υποενδοκαρδιακές αρτηρίες ονομάζονται στεφανιαίες αρτηρίες κρυμμένες βαθιά στο μυοκάρδιο.

Το μεγαλύτερο μέρος της εκροής αίματος από το μυοκάρδιο συμβαίνει μέσω τριών καρδιακών φλεβών: μεγάλες, μεσαίες και μικρές. Σχηματίζοντας τον στεφανιαίο κόλπο, ρέουν στο σωστό κόλπο. Οι πρόσθιες και οι μικρότερες φλέβες της καρδιάς μεταφέρουν αίμα απευθείας στο δεξιό κόλπο.

Οι στεφανιαίες αρτηρίες ταξινομούνται σε δύο τύπους - δεξιά και αριστερά. Το τελευταίο αποτελείται από τις πρόσθιες μεσοκοιλιακές και περιφερικές αρτηρίες. Η μεγάλη φλέβα της καρδιάς διακλαδίζεται στις οπίσθιες, μεσαίες και μικρές φλέβες της καρδιάς.

Ακόμη και οι απόλυτα υγιείς άνθρωποι έχουν τα δικά τους μοναδικά χαρακτηριστικά της στεφανιαίας κυκλοφορίας. Στην πραγματικότητα, τα αγγεία μπορεί να φαίνονται και να βρίσκονται διαφορετικά από αυτά που φαίνονται στην εικόνα..

Πώς αναπτύσσεται η καρδιά (μορφές)?

Για το σχηματισμό όλων των συστημάτων του σώματος, το έμβρυο χρειάζεται τη δική του κυκλοφορία του αίματος. Ως εκ τούτου, η καρδιά είναι το πρώτο λειτουργικό όργανο που εμφανίζεται στο σώμα του ανθρώπινου εμβρύου, αυτό συμβαίνει περίπου την τρίτη εβδομάδα της εμβρυϊκής ανάπτυξης..

Το έμβρυο στην αρχή είναι απλώς μια συλλογή κυττάρων. Αλλά με την πορεία της εγκυμοσύνης, γίνονται όλο και περισσότερο, και τώρα συνδυάζονται, αναδιπλούμενα σε προγραμματισμένες μορφές. Αρχικά, σχηματίζονται δύο σωλήνες, οι οποίοι στη συνέχεια συγχωνεύονται σε έναν. Αυτός ο σωλήνας, που αναδιπλώνεται και σπρώχνει προς τα κάτω, σχηματίζει έναν βρόχο - τον κύριο καρδιακό βρόχο. Αυτός ο βρόχος είναι μπροστά από όλα τα άλλα κύτταρα σε ανάπτυξη και επιμηκύνεται γρήγορα, στη συνέχεια βρίσκεται προς τα δεξιά (ίσως προς τα αριστερά, τότε η καρδιά θα αντικατοπτρίζεται) με τη μορφή δακτυλίου.

Έτσι, συνήθως την 22η ημέρα μετά τη σύλληψη, εμφανίζεται η πρώτη συστολή της καρδιάς και μέχρι την 26η ημέρα το έμβρυο έχει τη δική του κυκλοφορία αίματος. Η περαιτέρω ανάπτυξη περιλαμβάνει την εμφάνιση διαφράγματος, το σχηματισμό βαλβίδων και την αναδιαμόρφωση των καρδιακών θαλάμων. Το Septa σχηματίζεται έως την εβδομάδα 5 και οι καρδιακές βαλβίδες θα σχηματιστούν έως την 9η εβδομάδα.

Είναι ενδιαφέρον ότι η εμβρυϊκή καρδιά αρχίζει να χτυπά με τη συχνότητα ενός συνηθισμένου ενήλικα - 75-80 παλμούς ανά λεπτό. Στη συνέχεια, μέχρι τις αρχές της έβδομης εβδομάδας, ο παλμός είναι περίπου 165-185 παλμοί ανά λεπτό, που είναι η μέγιστη τιμή και στη συνέχεια ακολουθεί μια επιβράδυνση. Ο παλμός του νεογέννητου κυμαίνεται από 120-170 παλμούς ανά λεπτό.

Φυσιολογία - η αρχή της ανθρώπινης καρδιάς

Εξετάστε λεπτομερέστερα τις αρχές και τα πρότυπα της καρδιάς..

Καρδιακός κύκλος

Όταν ένας ενήλικας είναι ήρεμος, η καρδιά του συρρικνώνεται περίπου 70-80 κύκλους ανά λεπτό. Ένας παλμός του παλμού ισούται με έναν καρδιακό κύκλο. Σε αυτόν τον ρυθμό συστολής, ένας κύκλος ολοκληρώνεται σε περίπου 0,8 δευτερόλεπτα. Εκ των οποίων ο χρόνος κολπικής συστολής είναι 0,1 δευτερόλεπτα, οι κοιλίες είναι 0,3 δευτερόλεπτα και η περίοδος χαλάρωσης είναι 0,4 δευτερόλεπτα..

Η συχνότητα του κύκλου καθορίζεται από τον οδηγό του καρδιακού ρυθμού (η περιοχή του καρδιακού μυός στην οποία εμφανίζονται οι παλμοί που ρυθμίζουν τον καρδιακό ρυθμό).

Διακρίνονται οι ακόλουθες έννοιες:

 • Systole (συστολή) - σχεδόν πάντα αυτή η έννοια σημαίνει συστολή των κοιλιών της καρδιάς, η οποία οδηγεί σε ώθηση αίματος κατά μήκος της αρτηριακής κλίνης και μεγιστοποιεί την πίεση στις αρτηρίες.
 • Diastole (παύση) - η περίοδος κατά την οποία ο καρδιακός μυς βρίσκεται στο στάδιο της χαλάρωσης. Αυτή τη στιγμή, οι θάλαμοι καρδιάς είναι γεμάτοι με αίμα και η πίεση στις αρτηρίες μειώνεται..

Έτσι, κατά τη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης, καταγράφονται πάντα δύο δείκτες. Για παράδειγμα, ας πάρουμε τους αριθμούς 110/70, τι σημαίνουν?

 • Το 110 είναι ο κορυφαίος αριθμός (συστολική πίεση), δηλαδή αυτή είναι η αρτηριακή πίεση στις αρτηρίες τη στιγμή του καρδιακού παλμού.
 • 70 είναι ο χαμηλότερος αριθμός (διαστολική πίεση), δηλαδή αυτή είναι η αρτηριακή πίεση στις αρτηρίες όταν η καρδιά χαλαρώνει.

Μια απλή περιγραφή του καρδιακού κύκλου:

Κύκλος καρδιάς (κινούμενα σχέδια)

Τη στιγμή της χαλάρωσης της καρδιάς, των κόλπων και των κοιλιών (μέσω των ανοικτών βαλβίδων), είναι γεμάτα με αίμα.

 • Εμφανίζεται συστολή (συστολή) του κόλπου, το οποίο επιτρέπει στο αίμα να μετακινείται εντελώς από τον κόλπο προς τις κοιλίες. Η συστολή του κόλπου ξεκινά από το σημείο όπου πέφτουν οι φλέβες, γεγονός που εγγυάται την πρωταρχική συμπίεση του στόματος τους και την αδυναμία του αίματος να ρέει πίσω στις φλέβες.
 • Οι κόλποι χαλαρώνουν και οι βαλβίδες που χωρίζουν τους κόλπους από τις κοιλίες (tricuspid και μιτροειδείς) κλείνουν. Εμφανίζεται κοιλιακή συστολή.
 • Η κοιλιακή συστολή σπρώχνει το αίμα στην αορτή μέσω της αριστερής κοιλίας και στην πνευμονική αρτηρία μέσω της δεξιάς κοιλίας.
 • Αυτό ακολουθείται από μια παύση (διαστολική). Ο κύκλος επαναλαμβάνεται.
 • Συμβατικά, για έναν παλμό του παλμού, υπάρχουν δύο καρδιακές συσπάσεις (δύο συστολές) - πρώτον, το κολπικό κόλπο και στη συνέχεια οι κοιλίες. Εκτός από την κοιλιακή συστολή, υπάρχει κολπική συστολή. Η συστολή του κόλπου δεν έχει καμία αξία με τη μετρούμενη εργασία της καρδιάς, καθώς σε αυτήν την περίπτωση ο χρόνος χαλάρωσης (διαστόλη) είναι αρκετός για να γεμίσει τις κοιλίες με αίμα. Ωστόσο, μόλις η καρδιά αρχίσει να χτυπάει πιο συχνά, η κολπική κολώνα καθίσταται κρίσιμη - χωρίς αυτήν, οι κοιλίες απλά δεν θα έχουν χρόνο να γεμίσουν με αίμα..

  Η ώθηση του αίματος μέσω των αρτηριών πραγματοποιείται μόνο όταν οι κοιλίες συστέλλονται, αυτές οι ωθήσεις-συστολές ονομάζονται παλμοί.

  Καρδιακός μυς

  Η μοναδικότητα του καρδιακού μυός έγκειται στην ικανότητά του να ρυθμίζει αυτόματες συστολές, εναλλάσσοντας με χαλαρώσεις, οι οποίες εκτελούνται συνεχώς καθ 'όλη τη διάρκεια της ζωής. Το μυοκάρδιο (μεσαίο μυϊκό στρώμα της καρδιάς) των κόλπων και των κοιλιών διαχωρίζεται, γεγονός που τους επιτρέπει να συστέλλονται ξεχωριστά μεταξύ τους.

  Τα καρδιομυοκύτταρα είναι μυϊκά κύτταρα της καρδιάς με ειδική δομή που επιτρέπει μια ιδιαίτερα συντονισμένη μετάδοση του κύματος διέγερσης. Υπάρχουν λοιπόν δύο τύποι καρδιομυοκυττάρων:

  • απλοί εργαζόμενοι (99% του συνολικού αριθμού των καρδιακών μυϊκών κυττάρων) - σχεδιασμένοι να λαμβάνουν σήμα από έναν βηματοδότη μέσω αγώγιμων καρδιομυοκυττάρων.
  • ειδική αγωγιμότητα (1% του συνολικού αριθμού των καρδιακών μυϊκών κυττάρων) καρδιομυοκύτταρα - αποτελούν το αγώγιμο σύστημα. Μοιάζουν με νευρώνες σε λειτουργία..

  Όπως ο σκελετικός μυς, ο καρδιακός μυς μπορεί να επεκταθεί και να λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά. Ο καρδιακός όγκος των αθλητών αντοχής μπορεί να είναι έως και 40% μεγαλύτερος από αυτόν του μέσου ατόμου! Μιλάμε για ευεργετική υπερτροφία της καρδιάς όταν εκτείνεται και είναι σε θέση να αντλήσει περισσότερο αίμα σε ένα εγκεφαλικό επεισόδιο. Υπάρχει μια άλλη υπερτροφία - που ονομάζεται "αθλητική καρδιά" ή "καρδιά των βοοειδών".

  Η ουσία είναι ότι ορισμένοι αθλητές αυξάνουν τη μάζα του ίδιου του μυός και όχι την ικανότητά του να τεντώνει και να ωθεί μεγάλες ποσότητες αίματος. Ο λόγος για αυτό είναι ανεύθυνα εκπαιδευτικά προγράμματα. Απολύτως οποιαδήποτε σωματική άσκηση, ιδιαίτερα δύναμη, πρέπει να βασίζεται σε καρδιο προπόνηση. Διαφορετικά, η υπερβολική σωματική άσκηση σε μια απροετοίμαστη καρδιά προκαλεί μυοκαρδιακή δυστροφία, η οποία θα οδηγήσει σε πρόωρο θάνατο..

  Σύστημα καρδιακής αγωγής

  Το αγώγιμο σύστημα της καρδιάς είναι μια ομάδα ειδικών σχηματισμών που αποτελούνται από μη τυπικές μυϊκές ίνες (αγώγιμα καρδιομυοκύτταρα) και χρησιμεύει ως μηχανισμός για τη διασφάλιση της συντονισμένης εργασίας της καρδιάς.

  Παλμική διαδρομή

  Αυτό το σύστημα εξασφαλίζει τον αυτοματισμό της καρδιάς - την διέγερση των παλμών που γεννιούνται σε καρδιομυοκύτταρα χωρίς εξωτερικό ερέθισμα. Σε μια υγιή καρδιά, η κύρια πηγή παρορμήσεων είναι ο κόμβος του σινο-κόλπου (κόλπος). Είναι ο ηγέτης και εμποδίζει τις παρορμήσεις από όλους τους άλλους βηματοδότες. Αλλά εάν εμφανιστεί οποιαδήποτε ασθένεια που οδηγεί σε σύνδρομο άρρωστου κόλπου, τότε άλλα μέρη της καρδιάς αναλαμβάνουν τη λειτουργία της. Έτσι, ο κολποκοιλιακός κόμβος (αυτόματο κέντρο της δεύτερης τάξης) και η δέσμη του (AC της τρίτης τάξης) μπορούν να ενεργοποιηθούν όταν ο κόλπος είναι αδύναμος. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι δευτερεύοντες κόμβοι ενισχύουν τον αυτοματισμό τους και κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας του κόλπου.

  Ο κόλπος του κόλπου βρίσκεται στο άνω οπίσθιο τοίχωμα του δεξιού κόλπου στην άμεση γειτνίαση με το στόμα της ανώτερης φλέβας. Αυτός ο κόμβος ξεκινά παλμούς με συχνότητα περίπου 80-100 φορές ανά λεπτό..

  Ο κολποκοιλιακός κόμβος (AV) βρίσκεται στον κάτω δεξιό κόλπο στο κολποκοιλιακό διάφραγμα. Αυτό το διάφραγμα αποτρέπει τη διάδοση της ώθησης απευθείας στις κοιλίες, παρακάμπτοντας τον κόμβο AV. Εάν ο κόλπος είναι εξασθενημένος, τότε ο κολποκοιλιακός κόμβος θα αναλάβει τη λειτουργία του και θα αρχίσει να μεταδίδει παλμούς στον καρδιακό μυ με συχνότητα 40-60 παλμών ανά λεπτό.

  Περαιτέρω, ο κολποκοιλιακός κόμβος περνά στη δέσμη του His (η κολποκοιλιακή δέσμη χωρίζεται σε δύο σκέλη). Το δεξί πόδι ορμά προς τη δεξιά κοιλία. Το αριστερό πόδι χωρίζεται σε δύο ακόμη μισά.

  Η κατάσταση με τον κλάδο του αριστερού πακέτου δεν είναι πλήρως κατανοητή. Πιστεύεται ότι το αριστερό πόδι με τις ίνες του πρόσθιου κλαδιού ορμά προς τα πρόσθια και πλευρικά τοιχώματα της αριστερής κοιλίας, και το οπίσθιο κλαδί τροφοδοτεί ίνες στο οπίσθιο τοίχωμα της αριστερής κοιλίας και στα κάτω μέρη του πλευρικού τοιχώματος.

  Σε περίπτωση αδυναμίας του κόλπου και του αποκλεισμού του κολποκοιλιακού κόμβου, η δέσμη του είναι σε θέση να δημιουργήσει παλμούς με ταχύτητα 30-40 ανά λεπτό.

  Το αγώγιμο σύστημα εμβαθύνει και περαιτέρω διακλαδίζεται σε μικρότερα κλαδιά που τελικά μετατρέπονται σε ίνες Purkinje, οι οποίες διεισδύουν σε ολόκληρο το μυοκάρδιο και χρησιμεύουν ως μηχανισμός μετάδοσης για συστολή των κοιλιακών μυών. Οι ίνες Purkinje είναι ικανές να ξεκινούν παλμούς με συχνότητα 15-20 ανά λεπτό.

  Οι εξαιρετικά εκπαιδευμένοι αθλητές μπορούν να έχουν έναν φυσιολογικό καρδιακό ρυθμό ανάπαυσης μέχρι το χαμηλότερο ρεκόρ - μόλις 28 παλμούς ανά λεπτό! Ωστόσο, για τον μέσο άνθρωπο, ακόμη και αν είναι πολύ δραστήριος, ένας καρδιακός ρυθμός κάτω από 50 παλμούς ανά λεπτό μπορεί να είναι ένδειξη βραδυκαρδίας. Εάν έχετε τόσο χαμηλό καρδιακό ρυθμό, τότε θα πρέπει να εξεταστείτε από καρδιολόγο.

  ΧΤΥΠΟΣ καρδιας

  Ο καρδιακός ρυθμός ενός νεογέννητου μπορεί να είναι περίπου 120 παλμοί ανά λεπτό. Με την ανάπτυξη, ο παλμός ενός συνηθισμένου ατόμου σταθεροποιείται στην περιοχή από 60 έως 100 παλμούς ανά λεπτό. Οι καλά εκπαιδευμένοι αθλητές (μιλάμε για άτομα με καλά εκπαιδευμένα καρδιαγγειακά και αναπνευστικά συστήματα) έχουν καρδιακό ρυθμό 40 έως 100 παλμούς ανά λεπτό.

  Ο ρυθμός της καρδιάς ελέγχεται από το νευρικό σύστημα - το συμπαθητικό αυξάνει τις συστολές και το παρασυμπαθητικό εξασθενεί.

  Η καρδιακή δραστηριότητα, σε κάποιο βαθμό, εξαρτάται από την περιεκτικότητα σε ιόντα ασβεστίου και καλίου στο αίμα. Άλλες βιολογικά δραστικές ουσίες συμβάλλουν επίσης στη ρύθμιση του καρδιακού ρυθμού. Η καρδιά μας μπορεί να αρχίσει να χτυπά γρηγορότερα υπό την επίδραση ενδορφινών και ορμονών που απελευθερώνονται όταν ακούτε την αγαπημένη σας μουσική ή φιλάτε.

  Επιπλέον, το ενδοκρινικό σύστημα μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τον καρδιακό ρυθμό - τόσο τη συχνότητα των συσπάσεων όσο και τη δύναμή τους. Για παράδειγμα, η απελευθέρωση των επινεφριδίων από την γνωστή αδρεναλίνη προκαλεί αύξηση του καρδιακού ρυθμού. Η αντίθετη ορμόνη είναι η ακετυλοχολίνη..

  Ήχοι καρδιάς

  Μία από τις απλούστερες μεθόδους για τη διάγνωση καρδιακών παθήσεων είναι να ακούτε το στήθος με στηθοσκόπιο (ακρόαση).

  Σε μια υγιή καρδιά, με τυπική ακρόαση, ακούγονται μόνο δύο καρδιακοί ήχοι - ονομάζονται S1 και S2:

  • S1 - ο ήχος που ακούγεται όταν οι κολποκοιλιακές (μιτροειδείς και τρικυπίδες) βαλβίδες είναι κλειστές κατά τη διάρκεια της συστολής (συστολή) των κοιλιών.
  • S2 - ο ήχος που ακούγεται όταν οι ημισφαιρικές (αορτικές και πνευμονικές) βαλβίδες κλείνουν κατά τη διάρκεια της διαστολής (χαλάρωση) των κοιλιών.

  Κάθε ήχος έχει δύο συστατικά, αλλά για το ανθρώπινο αυτί συγχωνεύονται σε ένα λόγω του πολύ μικρού χρονικού διαστήματος μεταξύ τους. Εάν, υπό κανονικές συνθήκες ακρόασης, ακούγονται επιπλέον ήχοι, τότε αυτό μπορεί να υποδηλώνει κάποιο είδος νόσου του καρδιαγγειακού συστήματος.

  Μερικές φορές, στην καρδιά μπορεί να ακούγονται επιπρόσθετοι μη φυσιολογικοί ήχοι που ονομάζονται καρδιακοί. Κατά κανόνα, η παρουσία μουρμουριών υποδηλώνει κάποιο είδος παθολογίας της καρδιάς. Για παράδειγμα, ένα μουρμουρητό μπορεί να προκαλέσει επιστροφή του αίματος στην αντίθετη κατεύθυνση (παλινδρόμηση) λόγω δυσλειτουργίας ή βλάβης σε μια βαλβίδα. Ωστόσο, ο θόρυβος δεν είναι πάντα σύμπτωμα της νόσου. Για να διευκρινίσετε τους λόγους για την εμφάνιση επιπλέον ήχων στην καρδιά, αξίζει να κάνετε ηχοκαρδιογραφία (υπερηχογράφημα της καρδιάς).

  Καρδιακή ασθένεια

  Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι ο αριθμός των καρδιαγγειακών παθήσεων αυξάνεται στον κόσμο. Η καρδιά είναι ένα πολύπλοκο όργανο που πραγματικά στηρίζεται (αν μπορείτε να το ονομάσετε ξεκούραση) μόνο στα διαστήματα μεταξύ των καρδιακών παλμών. Οποιοσδήποτε περίπλοκος και συνεχώς λειτουργικός μηχανισμός από μόνος του απαιτεί την πιο προσεκτική στάση και συνεχή πρόληψη.

  Απλά φανταστείτε τι τρομερό βάρος βαρύνει την καρδιά, δεδομένου του τρόπου ζωής μας και της κακής ποιότητας άφθονης διατροφής. Είναι ενδιαφέρον ότι οι θάνατοι από καρδιαγγειακές παθήσεις είναι επίσης αρκετά υψηλοί σε χώρες με υψηλό εισόδημα..

  Οι τεράστιες ποσότητες τροφίμων που καταναλώνονται από τον πληθυσμό των πλούσιων χωρών και η ατελείωτη αναζήτηση χρημάτων, καθώς και το άγχος που σχετίζεται με αυτό, καταστρέφουν την καρδιά μας. Ένας άλλος λόγος για την εξάπλωση των καρδιαγγειακών παθήσεων είναι η σωματική αδράνεια - καταστροφικά χαμηλή σωματική δραστηριότητα που καταστρέφει ολόκληρο το σώμα. Ή, αντίθετα, ένα αναλφάβητο πάθος για βαριά σωματική άσκηση, που συμβαίνει συχνά στο πλαίσιο των καρδιακών παθήσεων, την παρουσία των οποίων οι άνθρωποι δεν υποψιάζονται ούτε καταφέρνουν να πεθάνουν ακριβώς κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων «βελτίωσης της υγείας».

  Τρόπος ζωής και υγεία της καρδιάς

  Οι κύριοι παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών παθήσεων είναι:

  • Ευσαρκία.
  • Υψηλή πίεση του αίματος.
  • Αυξημένη χοληστερόλη στο αίμα.
  • Σωματική αδράνεια ή υπερβολική άσκηση.
  • Άφθονο φαγητό κακής ποιότητας.
  • Καταπιεσμένη συναισθηματική κατάσταση και άγχος.

  Κάντε την ανάγνωση αυτού του υπέροχου άρθρου ένα σημείο καμπής στη ζωή σας - σταματήστε τις κακές συνήθειες και αλλάξτε τον τρόπο ζωής σας.

  Ποια πλευρά είναι η καρδιά του ατόμου?

  Ο Seneca είπε κάποτε: "Το να κυβερνάς τον εαυτό σου είναι η υψηλότερη δύναμη".

  Η καρδιά χτυπά τη στιγμή του κινδύνου και της πτήσης, μια βουτιά στο κεφάλι τη στιγμή της δήλωσης αγάπης - δεν καταλαβαίνετε ποια πλευρά της καρδιάς είναι, πηγαίνει στα τακούνια σας. Έτσι οργανώνονται το ανθρώπινο σώμα και η ψυχή, την πιο περιττή στιγμή που θυμίζει η φυσιολογία.

  Πολλοί άνθρωποι ονειρεύονται να μάθουν πώς να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους, επειδή το τρέμουλο στα γόνατα, στα χέρια, η σύγχυση των λέξεων σε στιγμές ενθουσιασμού μπορεί να καταστρέψει μια δημόσια ομιλία και ο θυμός που ξαφνικά σαρώνει μπορεί να καταστρέψει τα όνειρα ενός ευτυχισμένου μέλλοντος, να καταστρέψει ολόκληρη τη ζωή σας.

  Η καρδιά είναι ευαίσθητη σε γεγονότα που συμβαίνουν γύρω. Μια μέρα θα σταματήσει.

  Λίγο για την αξία του

  Το γενετικό πρόγραμμα, τα χαρακτηριστικά των ειδών καθορίζουν πού βρίσκεται η ανθρώπινη καρδιά. Τόσο οι γυναίκες όσο και οι άνδρες έχουν την ίδια τοποθεσία. Είναι εύκολο να το βρεις χτυπώντας. Μπορεί να φαίνεται ότι, η καρδιά είναι αριστερά. Αυτό όμως δεν είναι απολύτως αλήθεια. Σε πιο προσεκτική εξέταση, αποδεικνύεται ότι η θέση της καρδιάς μέσα στο στήθος δεν αντιστοιχεί στις αισθήσεις. Βρίσκεται σχεδόν στη μέση, στο κέντρο του θώρακα.

  Η καρδιά είναι ένα πολύ σημαντικό όργανο. Όπως και ο εγκέφαλος μέσα στο κρανίο, χρειάζεται επιπλέον προστασία από τους αδρανείς ιστούς. Η καρδιά βρίσκεται στο στήθος, πίσω από τα πλευρά. Είναι πιο βολικό για ένα άτομο να προστατεύει το στομάχι από βλάβες. Η κοιλιακή κοιλότητα περιέχει όργανα όπως το παχύ και το λεπτό έντερο.

  Αλλά οι πνεύμονες, το συκώτι, η χοληδόχος κύστη, το στομάχι προστατεύονται από ένα πλαίσιο νευρώσεων. Υπάρχουν περισσότερα τριχοειδή αγγεία στους πνεύμονες, στο συκώτι και στον καρδιακό μυ από ότι στα έντερα, στη χοληδόχο κύστη, στο στομάχι και σε περίπτωση τραυματισμού, η πιθανότητα εσωτερικής αιμορραγίας που δεν θα σταματήσει από μόνη της είναι πολύ μεγαλύτερη.

  Ταυτόχρονα, το οξύ υπάρχει συνεχώς στο στομάχι και η χολή βρίσκεται στη χοληδόχο κύστη. Εάν εισέλθουν στην εσωτερική κοιλότητα ή σε άλλα όργανα λόγω τραύματος, το ποσό της βλάβης θα αυξηθεί. Η ικανότητα αναγέννησης με μικρή ζημιά στο σώμα εξαρτάται από τα όργανα που βρίσκονται εδώ, την ακεραιότητά τους. Επομένως, χρειάζονται επίσης πρόσθετη προστασία. Η καρδιά βρίσκεται έτσι όχι τυχαία.

  Οι κύριες λειτουργίες του:

  1. παρέχει συνεχή κυκλοφορία αίματος στον μικρό και μεγάλο κύκλο κυκλοφορίας του αίματος.
  2. ελέγχει την ταχύτητα της ροής του αίματος.
  3. κορεσμός του αίματος με οξυγόνο.

  Ο εγκέφαλος ελέγχει το έργο του, αλλά η ίδια η καρδιά μπορεί να δημιουργήσει μια ώθηση, να δουλέψει, να μην υπακούει στις εντολές του εγκεφάλου. Μόνο χάρη σε αυτό το χαρακτηριστικό, που ονομάζεται αυτοματισμός, είναι δυνατή η διατήρηση της συνεχούς κυκλοφορίας του αίματος.

  Ο εγκέφαλος δεν μπορεί να σταματήσει τη λειτουργία αυτού του οργάνου. Μόνο εάν οι νευρώσεις έχουν υποστεί ζημιά εμφανίζεται ο κίνδυνος διακοπής. Παρόλο που υπάρχουν γνωστές περιπτώσεις καρδιακής ανακοπής λόγω συντονισμού που προκύπτουν από πρόσκρουση και δόνηση των πλευρών, χωρίς να τα καταστρέφουν. Ο ρυθμός σε αυτήν την περίπτωση παραβιάζεται και ο θάνατος είναι δυνατός. Τα άνω άκρα μπορούν να μειώσουν τον βαθμό κινδύνου σε επικίνδυνη κατάσταση.

  Ατομική θέση

  Τα εσωτερικά όργανα κάθε ατόμου βρίσκονται ελαφρώς διαφορετικά. Ακόμη και στη μήτρα, γίνονται αισθητά τα μεμονωμένα χαρακτηριστικά του σχηματισμού εσωτερικών οργάνων, καθώς και αποκλίσεις από το πρόγραμμα του ανθρώπινου είδους, ανωμαλίες, παραβιάσεις.

  Η ανατομία μελετήθηκε αρχικά στην πράξη. Δεν υπήρχε υπερηχογράφημα. Οι επιστημονικές πληροφορίες είναι γενικευμένα δεδομένα σχετικά με την πραγματικότητα που συλλέγονται μέσω παρατήρησης και πειράματος. Το γενετικό πρόγραμμα για το σχηματισμό ενός οργανισμού καθορίζει πόσο μη τυποποιημένο ή πρότυπο θα είναι και αποκαλύπτεται ως στατιστική κυριαρχία.

  Εάν στις περισσότερες περιπτώσεις η καρδιά βρίσκεται στους αντιπροσώπους των ειδών στα δεξιά, τότε θα πρέπει να είναι εκεί..

  Το γενικά αποδεκτό πρότυπο για τη θέση του καρδιακού μυός για ένα άτομο είναι το ένα τρίτο βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του στήθους και τα δύο τρίτα στην αριστερή πλευρά του. Αυτή η τοποθεσία δεν είναι τυχαία.

  Ο ορθολογισμός της φύσης δεν σταματά ποτέ να εκπλήσσει. Στο κέντρο, λόγω της σύνδεσης των νευρώσεων, του σχηματισμού μιας συμπαγούς πλάκας, το οστό είναι παχύτερο και δυνατότερο. Ανατομικά, αυτή η τοποθεσία είναι πιο σωστή - επιτρέπει στον καρδιακό μυ να προστατευτεί στο μέγιστο από πιθανό κίνδυνο.

  Ωστόσο, για ορισμένους, μπορεί να τοποθετηθεί πιο αυστηρά στο κέντρο, με ελάχιστη μετατόπιση, και αυτό δεν θεωρείται παθολογία. Η έννοια ενός κανόνα είναι κάπως ασαφής, αόριστη. Το κριτήριο αξιολόγησης είναι ο βαθμός επιρροής της απόκλισης από τα πρότυπα στις κύριες λειτουργίες του ίδιου του οργάνου και άλλων οργάνων, συστημάτων οργάνων.

  Ανωμαλίες - επικίνδυνες και όχι επικίνδυνες

  Δεν υπάρχει τίποτα λάθος με το γεγονός ότι σε ένα άτομο αυτό το όργανο μετατοπίζεται προς τα αριστερά, ενώ σε ένα άλλο βρίσκεται στο κέντρο..

  Χειρότερο εάν μετακινηθεί προς τα δεξιά. Η θέση της καρδιάς και άλλων οργάνων στο στήθος επηρεάζει τη λειτουργία τους.

  Δεξροκαρδία - αυτό είναι το όνομα μιας ανωμαλίας με στροφή προς τα δεξιά. Η μάζα της αριστερής κοιλίας υπερβαίνει πάντα τη μάζα των δεξιών. Επομένως, ο καρδιακός παλμός ακούγεται στην αριστερή πλευρά - είναι πιο δυνατός εδώ. Σε ένα άτομο με δεξτροκαρδία, η καρδιά φαινόταν να αντανακλάται σε έναν καθρέφτη.

  Υπάρχει επίσης μια τέτοια ανωμαλία όπως η μεταφορά όλων των οργάνων - δεν είναι όλα στη σωστή θέση τους..

  Μπορείτε να συγχέετε την αριστερή και τη δεξιά πλευρά του σώματος. Τα άτομα με μεταφορά οργάνων αισθάνονται υπέροχα και έχουν καλή υγεία. Αλλά στην περίπτωση της ανωμαλίας, όπου εκτοπίζεται μόνο η καρδιά, είναι πιθανές παραβιάσεις, αν και δεν συμβαίνουν απαραίτητα. Μια καρδιά τοποθετημένη έτσι δεν μπορεί να έχει χώρο για να λειτουργεί κανονικά.

  Έτσι, η θέση της καρδιάς στο ανθρώπινο σώμα πρέπει να είναι κεντραρισμένη, με μια μετατόπιση προς τα αριστερά. Σε ποια πλευρά βρίσκεται και όλα τα άλλα όργανα, έχει σημασία. Αλλά αυτό μπορεί να ελεγχθεί μόνο με τη βοήθεια ειδικού εξοπλισμού. Πιθανότατα, αυτή είναι μια ψευδαίσθηση - το συναίσθημα ότι βρίσκεται στην αριστερή πλευρά.

  Πώς λειτουργεί η ανθρώπινη καρδιά

  Η ανθρώπινη καρδιά είναι ένα μυϊκό όργανο με τέσσερις θαλάμους σε δομή, οι λειτουργίες του είναι να αντλούν αίμα στο κυκλοφορικό σύστημα, το οποίο ξεκινά και τελειώνει με την καρδιά. Είναι ικανό να αντλεί 5-30 λίτρα σε 1 λεπτό, αντλώντας 8 χιλιάδες λίτρα αίματος την ημέρα, το οποίο σε 70 χρόνια θα ανέρχεται σε 175 εκατομμύρια λίτρα..

  Ανατομία

  Η καρδιά βρίσκεται πίσω από το στέρνο, ελαφρώς μετατοπισμένη προς τα αριστερά - περίπου τα 2/3 βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του στήθους. Το στόμιο της τραχείας, όπου διακλαδίζεται σε δύο βρόγχους, βρίσκεται ψηλότερα. Πίσω από αυτόν είναι ο οισοφάγος και το φθίνον τμήμα της αορτής.

  Η ανατομία της ανθρώπινης καρδιάς δεν αλλάζει με την ηλικία, η δομή της σε ενήλικες και παιδιά δεν διαφέρει (βλ. Φωτογραφία). Αλλά η τοποθεσία αλλάζει κάπως και στα νεογέννητα η καρδιά είναι εντελώς στην αριστερή πλευρά του στήθους.

  Η μάζα μιας ανθρώπινης καρδιάς έχει κατά μέσο όρο 330 γραμμάρια σε άνδρες, 250 γραμμάρια σε γυναίκες, σε σχήμα αυτό το όργανο μοιάζει με έναν απλουστευμένο κώνο με μεγάλη βάση το μέγεθος μιας γροθιάς. Το μπροστινό μέρος του βρίσκεται πίσω από το στέρνο. Και το κάτω μέρος οριοθετείται από το διάφραγμα - ένα μυϊκό διάφραγμα που χωρίζει τη θωρακική κοιλότητα από την κοιλιακή χώρα.

  Το σχήμα και το μέγεθος της καρδιάς καθορίζεται από την ηλικία, το φύλο και τις υπάρχουσες ασθένειες του μυοκαρδίου. Κατά μέσο όρο, το μήκος του σε έναν ενήλικα φτάνει τα 13 cm και το πλάτος της βάσης είναι 9-10 cm.

  Το μέγεθος της καρδιάς εξαρτάται από την ηλικία. Η καρδιά ενός μωρού είναι μικρότερη από αυτήν ενός ενήλικα, αλλά η σχετική μάζα του είναι υψηλότερη και το βάρος του σε ένα νεογέννητο είναι περίπου 22 g.

  Η καρδιά είναι η κινητήρια δύναμη της κυκλοφορίας του ανθρώπινου αίματος, όπως φαίνεται από το διάγραμμα, ένα κοίλο όργανο (βλέπε σχήμα), διαιρεμένο με ένα διαμήκες μυϊκό διάφραγμα στο μισό, και τα μισά χωρίζονται σε κόλπους / κοιλίες.

  Οι κόλποι είναι μικρότεροι, χωρισμένοι από τις κοιλίες με βαλβίδες:

  • στην αριστερή πλευρά - bicuspid (μιτροειδής);
  • στα δεξιά - tricuspid (tricuspid).

  Από την αριστερή κοιλία, το αίμα εισέρχεται στην αορτή και μετά περνά μέσω της συστηματικής κυκλοφορίας (CCB). Από τα δεξιά στον πνευμονικό κορμό, τότε περνά σε έναν μικρό κύκλο (ICC).

  Καρδιακές μεμβράνες

  Η ανθρώπινη καρδιά περικλείεται στο περικάρδιο, το οποίο αποτελείται από 2 στρώματα:

  • εξωτερικά ινώδη, αποτρέποντας το υπερβολικό τέντωμα
  • εσωτερικό, το οποίο αποτελείται από δύο φύλλα:
   • σπλαχνικό (επικάρδιο), το οποίο συντήκεται με τον καρδιακό ιστό.
   • παριανικός, συντηγμένος με ινώδη ιστό του περικαρδίου.

  Μεταξύ των σπλαχνικών και βρεγματικών φύλλων του περικαρδίου, υπάρχει ένας χώρος γεμάτος με περικαρδιακό υγρό. Αυτό το ανατομικό χαρακτηριστικό της ανθρώπινης καρδιάς έχει σχεδιαστεί για να απαλύνει τα μηχανικά σοκ.

  Στο σχήμα, όπου η καρδιά εμφανίζεται στην ενότητα, μπορείτε να δείτε ποια δομή έχει, από τι αποτελείται.

  Διακρίνονται τα ακόλουθα επίπεδα:

  • μυοκάρδιο
  • Epicardium, το στρώμα δίπλα στο μυοκάρδιο.
  • το ενδοκάρδιο, το οποίο αποτελείται από το ινώδες εξωτερικό περικάρδιο και το βρεγματικό στρώμα.

  Μυϊκός της καρδιάς

  Τα τοιχώματα αποτελούνται από ραβδωτούς μύες, που νευρώνονται από το αυτόνομο νευρικό σύστημα. Οι μύες αντιπροσωπεύονται από δύο τύπους ινών:

  • συσταλτικό - το μεγαλύτερο μέρος
  • αγώγιμη ηλεκτροχημική ώθηση.

  Η αδιάλειπτη συσταλτική εργασία της ανθρώπινης καρδιάς παρέχεται από τα δομικά χαρακτηριστικά του καρδιακού τοιχώματος και τον αυτοματισμό των βηματοδοτών.

  • Το κολπικό τοίχωμα (2-5 mm) αποτελείται από 2 στρώματα μυών - ίνες πιπεριού και διαμήκη.
  • Το τοίχωμα της κοιλίας της καρδιάς είναι πιο ισχυρό, αποτελείται από τρία στρώματα, τα οποία πραγματοποιούν συστολές σε διαφορετικές κατευθύνσεις:
   • ένα στρώμα λοξών ινών ·
   • ίνες δακτυλίου
   • διαμήκης θηλώδης μυς.

  Ο συντονισμός της εργασίας των καρδιακών θαλάμων πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας ένα αγώγιμο σύστημα. Το πάχος του μυοκαρδίου εξαρτάται από το φορτίο που πέφτει πάνω του. Το τοίχωμα της αριστερής κοιλίας (15 mm) είναι παχύτερο από το δεξί (περίπου 6 mm), καθώς ωθεί το αίμα στο CCB, εκτελεί περισσότερη δουλειά.

  Οι μυϊκές ίνες, που αποτελούν τον συσταλτικό ιστό της ανθρώπινης καρδιάς, λαμβάνουν πλούσιο σε οξυγόνο αίμα μέσω των στεφανιαίων αγγείων.

  Το λεμφικό σύστημα του μυοκαρδίου αντιπροσωπεύεται από ένα δίκτυο λεμφικών τριχοειδών που βρίσκονται στο πάχος των μυϊκών στρωμάτων. Τα λεμφικά αγγεία περνούν κατά μήκος των στεφανιαίων φλεβών και των αρτηριών που τροφοδοτούν το μυοκάρδιο.

  Η λέμφος ρέει στους λεμφαδένες που βρίσκονται κοντά στην αορτική αψίδα. Από εκεί, το λεμφικό υγρό διοχετεύεται στον θωρακικό πόρο.

  Κύκλος εργασίας

  Με καρδιακό ρυθμό (καρδιακό ρυθμό) ίσο με 70 παλμούς / λεπτό, ο κύκλος λειτουργίας ολοκληρώνεται σε 0,8 δευτερόλεπτα. Το αίμα αποβάλλεται από τις κοιλίες της καρδιάς κατά τη διάρκεια μιας συστολής που ονομάζεται systole.

  Οι συστολές εγκαίρως παίρνουν:

  • atria - 0,1 δευτερόλεπτα και μετά χαλάρωση 0,7 δευτερόλεπτα
  • κοιλίες - 0,33 δευτερόλεπτα και μετά διαστολική 0,47 δευτερόλεπτα.

  Κάθε παλμός του παλμού αποτελείται από δύο συστολές - τους κόλπους και τις κοιλίες. Στη συστολή των κοιλιών, το αίμα ωθείται στους κύκλους της κυκλοφορίας του αίματος. Όταν συμπιέζονται οι κόλποι, εισέρχονται στις κοιλίες έως και το 1/5 του συνολικού τους όγκου. Η τιμή της κολπικής συστολής αυξάνεται με την επιτάχυνση του καρδιακού ρυθμού, όταν, λόγω κολπικής συστολής, οι κοιλίες έχουν χρόνο να γεμίσουν με αίμα.

  Όταν ο κόλπος χαλαρώνει, το αίμα περνά:

  • στο δεξιό κόλπο - από τη φλέβα
  • προς τα αριστερά - από τις πνευμονικές φλέβες.

  Το ανθρώπινο κυκλοφορικό σύστημα έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε η εισπνοή να προάγει τη ροή του αίματος στον κόλπο, καθώς δημιουργείται μια αναρρόφηση στην καρδιά λόγω της διαφοράς πίεσης. Αυτή η διαδικασία συμβαίνει, παρόμοιο με το πώς κατά την εισπνοή, ο αέρας εισέρχεται στους βρόγχους..

  Κολπική συστολή

  Οι κόλποι συστέλλονται, οι κοιλίες δεν λειτουργούν ακόμα.

  • Στην αρχική στιγμή, ολόκληρο το μυοκάρδιο είναι χαλαρό, οι βαλβίδες κρεμά.
  • Καθώς η κολπική συστολή αυξάνεται, το αίμα αποβάλλεται στις κοιλίες.

  Η κολπική συστολή τελειώνει όταν η ώθηση φτάσει στον κολποκοιλιακό κόμβο (AV) και αρχίζει η κοιλιακή συστολή. Στο τέλος της κολπικής συστολής, οι βαλβίδες κλείνουν, οι εσωτερικές χορδές (τένοντες) εμποδίζουν το διαχωρισμό ή τη μετατροπή των φύλλων της βαλβίδας στην καρδιακή κοιλότητα (φαινόμενο πρόπτωσης).

  Συμπίεση των κοιλιών

  Οι κόλποι είναι χαλαροί, μόνο οι κοιλίες συστέλλονται, εκδιώκοντας τον όγκο του αίματος που περιέχεται σε αυτά:

  • αριστερά - στην αορτή (CCB).
  • δεξιά - στον πνευμονικό κορμό (ICC).

  Ο χρόνος δραστηριότητας των κόλπων (0,1 s) και η εργασία των κοιλιών (0,3 s) δεν αλλάζουν. Η αύξηση της συχνότητας των συστολών συμβαίνει λόγω της μείωσης της διάρκειας ανάπαυσης των τμημάτων της καρδιάς - αυτή η κατάσταση ονομάζεται διαστολική.

  Γενική παύση

  Στη φάση 3, οι μύες όλων των καρδιακών θαλάμων χαλαρώνουν, οι βαλβίδες χαλαρώνουν και το αίμα από τον κόλπο ρέει ελεύθερα στις κοιλίες.

  Μέχρι το τέλος της φάσης 3, οι κοιλίες είναι 70% γεμάτες με αίμα. Η δύναμη της συμπίεσης των μυϊκών τοιχωμάτων κατά τη διάρκεια της συστολής εξαρτάται από το πόσο πλήρως γεμίζουν οι κοιλίες με αίμα σε διαστόλη.

  Ήχοι καρδιάς

  Η συσταλτική δραστηριότητα του μυοκαρδίου συνοδεύεται από ηχητικές δονήσεις που ονομάζονται καρδιακοί ήχοι. Αυτοί οι ήχοι είναι σαφώς διακριτοί κατά την ακρόαση (ακρόαση) με ένα φωνοσκόπιο.

  Υπάρχουν τόνοι καρδιάς:

  1. συστολική - μακρά, κωφή, που προκύπτει:
   1. όταν οι κολποκοιλιακές βαλβίδες καταρρέουν.
   2. εκπέμπονται από τα τοιχώματα των κοιλιών.
   3. ένταση των χορδών της καρδιάς
  2. διαστολική - υψηλή, βραχύτερη, που δημιουργείται από την κατάρρευση των βαλβίδων του πνευμονικού κορμού, της αορτής.

  Σύστημα αυτοματισμού

  Η καρδιά ενός ατόμου λειτουργεί όλη του τη ζωή ως ένα ενιαίο σύστημα. Ένα σύστημα που αποτελείται από εξειδικευμένα μυϊκά κύτταρα (καρδιομυκήτες) και νεύρα συντονίζει το έργο της ανθρώπινης καρδιάς.

  • το αυτόνομο νευρικό σύστημα ·
   • το κολπικό νεύρο επιβραδύνει το ρυθμό.
   • τα συμπαθητικά νεύρα επιταχύνουν το μυοκάρδιο.
  • κέντρα αυτοματισμού.

  Το κέντρο του αυτοματισμού ονομάζεται δομή που αποτελείται από καρδιομυκήτες που ρυθμίζουν τον καρδιακό ρυθμό. Το κέντρο του αυτοματισμού πρώτης τάξης είναι ένας ημιτονοειδής κόμβος. Στο διάγραμμα της δομής της ανθρώπινης καρδιάς, βρίσκεται στο σημείο όπου η ανώτερη φλέβα εισέρχεται στο δεξιό κόλπο (βλ. Λεζάντες).

  Ο κόλπος του κόλπου ρυθμίζει τον κανονικό ρυθμό του atria 60-70 imp./minute, και στη συνέχεια το σήμα αποστέλλεται στον κολποκοιλιακό κόμβο (AV), στα πόδια του His - αυτόματα συστήματα 2-4 παραγγελιών, ρυθμίζοντας τον ρυθμό με χαμηλότερο καρδιακό ρυθμό.

  Πρόσθετα κέντρα αυτοματισμού παρέχονται σε περίπτωση αποτυχίας ή βλάβης του βηματοδότη κόλπων. Η εργασία των κέντρων του αυτοματισμού διασφαλίζεται με τη διεξαγωγή καρδιομυκήτων.

  Εκτός από τα αγώγιμα, υπάρχουν:

  • καρδιομυκήτες εργασίας - αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του μυοκαρδίου.
  • εκκριτικά καρδιομύκητες - σχηματίζεται η νατριουρητική ορμόνη.

  Ο κόμβος του κόλπου είναι το κύριο κέντρο ελέγχου της καρδιάς, με μια παύση στο έργο του να ξεπερνά τα 20 δευτερόλεπτα, υποξία εγκεφάλου, λιποθυμία, σύνδρομο Morgagni-Adams-Stokes, για το οποίο συζητήσαμε στο άρθρο "Bradycardia".

  Το έργο της καρδιάς και των αιμοφόρων αγγείων είναι μια πολύπλοκη διαδικασία και αυτό το άρθρο περιγράφει μόνο εν συντομία ποια λειτουργία εκτελεί η καρδιά, τα χαρακτηριστικά της δομής της. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη φυσιολογία της ανθρώπινης καρδιάς, τα χαρακτηριστικά της κυκλοφορίας του αίματος, ο αναγνώστης μπορεί στα υλικά του ιστότοπου.

  Καρδιά: όλα τα πιο ενδιαφέροντα για την ανθρώπινη καρδιά

  Πώς λειτουργεί η ανθρώπινη καρδιά, πώς λειτουργεί, ποιες είναι οι λειτουργίες της; Όλα αυτά μελετούνται στο μάθημα της σχολικής βιολογίας, αλλά με την πάροδο των ετών ξεχνάμε. Η προσοχή σε αυτό το μικρό αλλά ισχυρό όργανο εμφανίζεται αργότερα, ειδικά σε σχέση με διάφορες ασθένειες. Τι είναι μοναδικό για την καρδιά - μια δημιουργία της φύσης, η οποία δεν γνωρίζει καθόλου στάσεις στη ζωή ενός ατόμου; Ας μιλήσουμε για αυτό σήμερα.

  Φωτογραφία: Matyash N.Yu., Shabatura N.N. Βιολογία, 9η τάξη - Κ.: Genesa, 2009

  Πώς λειτουργεί η ανθρώπινη καρδιά

  Η ανθρώπινη καρδιά θεωρείται από διαφορετικά έθνη ως δοχείο για ρομαντικά συναισθήματα, μυαλό ή ψυχή. Έχει μεγάλη σημασία σε πολλούς πολιτισμούς και έχει προσελκύσει την προσοχή από την αρχαιότητα..

  Πρώτα απ 'όλα, η καρδιά είναι ενδιαφέρουσα στο ότι το σχήμα και το μέγεθός της εξαρτώνται από την ηλικία, το φύλο, τη σωματική διάπλαση και την υγεία κάθε ατόμου. Αναφορικά, το όργανο συγκρίνεται συνήθως με μια γροθιά μεσαίου μεγέθους και ζυγίζει περίπου 500 γραμμάρια. Αυτοί οι δείκτες διαφέρουν πολύ, αλλά σε κάθε περίπτωση, η ανθρώπινη καρδιά φαίνεται εντελώς διαφορετική από αυτήν που έχουμε συνηθίσει να το βλέπουμε σε βαλεντίνους και καρτ-ποστάλ..

  Πόσες αίθουσες υπάρχουν στην καρδιά και πώς λειτουργεί; Η σύγχρονη ανατομία της ανθρώπινης καρδιάς αποκάλυψε όλα τα μυστικά και, πάνω απ 'όλα, οι επιστήμονες έχουν μελετήσει τη δομή της καρδιάς. Περιγράφηκε εν συντομία, για παράδειγμα, από τους συγγραφείς Roen Johannes V., Yokochi C. και Lutyen-Drekoll E. στον Μεγάλο Άτλαντα της Ανατομίας. Χρωματιστά και ζωηρά, απαντά σε τέτοιες ερωτήσεις: πόσες αίθουσες έχει η ανθρώπινη καρδιά και πόσες βαλβίδες στην ανθρώπινη καρδιά, ποιες είναι οι αρτηρίες και οι φλέβες της καρδιάς.

  Φωτογραφία: Reneva N.B., Sonin N.I. Βιολογία. Πρόσωπο. 8η τάξη. Μεθοδολογικό εγχειρίδιο για το εγχειρίδιο NISonin, MR Sapin «Biology. Πρόσωπο. 8η τάξη". - Μ.: Bustard, 2001. - P.46–49.

  Η δομή της ανθρώπινης καρδιάς έχει ως εξής:

  • υπάρχουν τέσσερις θάλαμοι της καρδιάς. Το μυϊκό διάφραγμα διαιρεί την κοιλότητα του οργάνου σε δύο μισά, καθένα από τα οποία χωρίζεται περαιτέρω στο μισό.
  • τα άνω μέρη της καρδιάς ονομάζονται κόλπος, τα κάτω ονομάζονται κοιλίες.
  • όλοι οι θάλαμοι και τα αιμοφόρα αγγεία με τα οποία επικοινωνούν χωρίζονται με βαλβίδες.

  Οι καρδιακές βαλβίδες απαιτούνται για τη ροή του αίματος προς μία κατεύθυνση και έχουν τα ακόλουθα ονόματα:

  • η τριφασική βαλβίδα διαχωρίζει το δεξιό κόλπο και τη δεξιά κοιλία της καρδιάς.
  • Το αριστερό κόλπο και η αριστερή κοιλία διαχωρίζονται από μια μιτροειδής βαλβίδα αμφίδρομη.
  • υπάρχει πνευμονική βαλβίδα μεταξύ της δεξιάς κοιλίας και της πνευμονικής αρτηρίας.
  • η αριστερή κοιλία συνορεύει με την αορτή με την αορτική βαλβίδα.

  Δύο στεφανιαίες αρτηρίες παρέχουν αίμα στην ίδια την καρδιά. Περιλαμβάνουν επίσης βαλβίδες για την αποτροπή της επιστροφής. Επιπλέον, υπάρχουν οι λεγόμενοι βηματοδότες στο όργανο, του οποίου στόχος είναι να παράγουν παρορμήσεις και να ελέγχουν τις συσπάσεις και τη χαλάρωση των μυών..

  Πώς λειτουργεί η ανθρώπινη καρδιά

  Στην κοινή γλώσσα, η καρδιά είναι ένα όργανο που δεν ξέρει ποτέ ξεκούραση. Ένας δυνατός μυς μέσα σε μια μέρα περνά πάνω από 7.500 λίτρα αίματος μέσα του και συστέλλεται περίπου 100.000 φορές! Με απλά λόγια, η δουλειά της καρδιάς είναι να λαμβάνει φλεβικό αίμα και να το στέλνει στους πνεύμονες. Εκεί είναι κορεσμένο με οξυγόνο και μέσω της καρδιάς επιστρέφει στις αρτηρίες και στη συνέχεια μεταφέρεται σε όλο το σώμα..

  Φωτογραφία: Ανθρώπινη ανατομία. Σε 2 τόμους. Τόμος 2 / Συγγραφέας: E.I Borzyak, V.Ya. Bocharov, L.I. Volkova, κ.λπ. / Ed. M.R.Sapina. - Μ.: Medicine, 1986. - 480 σελ..

  Πώς το κάνει, πώς λειτουργεί η ανθρώπινη καρδιά; Αυτή η ζωτική διαδικασία μπορεί να περιγραφεί με τον ίδιο τρόπο όπως ο συνάδελφός μου V.I. Kapelko, συγκεκριμένα:

  • αίμα πλούσιο σε διοξείδιο του άνθρακα κινείται προς την καρδιά μέσω των φλεβών και εισέρχεται στο δεξιό κόλπο.
  • τότε ο μυς χαλαρώνει (διάστολο), ανοίγει η τρικυμμένη βαλβίδα και βρίσκεται στην κοιλότητα της δεξιάς κοιλίας.
  • ως αποτέλεσμα του κλεισίματος της βαλβίδας και της συστολής των μυών (συστολή), το αίμα από τη δεξιά κοιλία της καρδιάς εισέρχεται στην πνευμονική αρτηρία.
  • τότε το αίμα θα πρέπει να περάσει από έναν μικρό κύκλο κυκλοφορίας του αίματος, να ανταλλάξει διοξείδιο του άνθρακα με οξυγόνο και μετά να επιστρέψει στην καρδιά, δηλαδή στην κοιλότητα του αριστερού κόλπου.
  • η χαλάρωση του τελευταίου στέλνει αίμα στην αριστερή κοιλία και η συστολή του, με τη σειρά του, χρησιμεύει ως οδό προς την αορτή και τη συστηματική κυκλοφορία.

  Πρέπει να σημειωθεί ότι οι κοιλίες της καρδιάς, τα αιμοφόρα αγγεία της καρδιάς και οι καρδιακές βαλβίδες δρουν με αυστηρά καθορισμένη αλληλουχία. Για τον έλεγχο τους, ο καρδιακός μυς δημιουργεί παρορμήσεις που μπορούν να γίνουν πιο συχνές υπό την επίδραση ορμονών και συναισθηματικών αντιδράσεων.

  Οποιεσδήποτε αλλαγές στο ρυθμό σας κάνουν να θυμάστε πού βρίσκεται η καρδιά ενός ατόμου. Ίσως ο καθένας να έχει νιώσει ποτέ έντονο χτύπημα στην περιοχή του θώρακα σε κατάσταση άγχους ή έντονου ενθουσιασμού - ταχυκαρδία. Η ακραία περίπτωση με την εμφάνιση ταχείας ασύγχρονης συστολής ονομάζεται μαρμαρυγή..

  Αυτό το φαινόμενο είναι πολύ επικίνδυνο. Από την πρακτική εμπειρία, τόσο των προσωπικών όσο και των συναδέλφων μου, προκύπτει ότι είναι σημαντικό να παρακολουθείτε το έργο της καρδιάς και να κάνετε τακτικά ένα ηλεκτροκαρδιογράφημα.

  Η ανθρώπινη καρδιά λειτουργεί

  Η καρδιά εργάζεται ακούραστα για να μετακινήσει το αίμα μέσω των αγγείων, να εμπλουτίσει τους πνεύμονες με οξυγόνο και να το παραδώσει σε κάθε κύτταρο του σώματος. Αυτή η λειτουργία της καρδιάς θεωρείται η κύρια και για απλότητα ονομάζεται άντληση.

  Για τη σωστή εφαρμογή αυτής της εργασίας, είναι σημαντικές οι ακόλουθες ιδιότητες του καρδιακού μυός, οι οποίες είναι επίσης γνωστές ως οι κύριες λειτουργίες της καρδιάς:

  Αυτοματοποίηση

  Αυτή η ιδέα κρύβει την ικανότητα των ρυθμικών συσπάσεων, χάρη στις ηλεκτρικές παρορμήσεις που παράγονται από την ίδια την καρδιά. Μεταξύ των μυϊκών κυττάρων του οργάνου, υπάρχουν συγκεκριμένες περιοχές που διαθέτουν αυτήν την ποιότητα..

  Ονομάζονται επίσης βηματοδότες. Ο κύριος τέτοιος κόμβος βρίσκεται στο δεξιό κόλπο. Είναι αυτός που καθορίζει τον τόνο για την καρδιά - καθορίζει τη συχνότητα των συσπάσεων. Οι αλλαγές στο σώμα μπορούν να επηρεάσουν την εργασία του βηματοδότη, αλλά συνήθως λειτουργεί αυτόνομα.

  Ενθουσιασμός

  Αφού ο βηματοδότης δημιουργήσει μια ώθηση, θα πρέπει να εξαπλωθεί αμέσως σε όλη την καρδιά. Μόνο σε αυτήν την περίπτωση, η συστολή θα καλύψει ολόκληρο τον κόλπο ή την κοιλία. Αυτό είναι δυνατό λόγω της υψηλής ευαισθησίας των καρδιακών κυττάρων σε παλμούς, καθώς και στις πολλές επαφές μεταξύ τους..

  Με απλά λόγια, ο καρδιακός μυς είναι πολύ ευαίσθητος και τα κύτταρα του είναι μια πολύ στενή ομάδα..

  Αγώγιμο

  Για την ταχύτερη δυνατή απόκριση σε μια ώθηση στην καρδιά, παρέχονται ειδικά μονοπάτια. Μέσω αυτού του συστήματος, η μετάδοση σήματος πραγματοποιείται αμέσως, φτάνοντας στις πιο απομακρυσμένες περιοχές..

  Παρεμπιπτόντως, ο ηλεκτροκαρδιογράφος καταγράφει ακριβώς τις στιγμές της επίδρασης των παλμών σε όλους τους καρδιακούς θαλάμους..

  Συμβατότητα

  Το μήκος των μυϊκών ινών και η ελαστικότητά τους επιτρέπουν στην καρδιά να συστέλλεται αποτελεσματικά και να εργάζεται χωρίς ημέρες αργίας ή διακοπές. Η δύναμη συστολής είναι απαραίτητη για να ωθήσει το αίμα προς τη σωστή κατεύθυνση.

  Ανυποταξία

  Μετά από κάθε συστολή, η χαλάρωση εμφανίζεται στην καρδιά. Διαρκεί ένα κλάσμα του δευτερολέπτου, αλλά επιτρέπει στα κύτταρα να πάρουν την αρχική τους θέση και είναι το κλειδί για τον ίδιο τον καρδιακό ρυθμό που νιώθουμε όταν βάζουμε το χέρι μας στο στήθος μας.

  Καρδιακές παθήσεις: αιτίες και πρόληψη

  Οι καρδιακές παθήσεις έχουν προκαλέσει περισσότερους θανάτους στην ανθρώπινη ιστορία από όλους τους πολέμους σε συνδυασμό.

  Σήμερα, συνεχίζουν να αφαιρούν τουλάχιστον δέκα χρόνια από το μέσο προσδόκιμο ζωής του παγκόσμιου πληθυσμού. Επιπλέον, οι καρδιακές παθήσεις γίνονται νεότερες, επηρεάζοντας συχνά άτομα με σωματική ικανότητα. Όλα αυτά γενικά επηρεάζουν αρνητικά την ποιότητα ζωής..

  Φωτογραφία: Ανθρώπινη ανατομία. Σε 2 τόμους. Τόμος 2 / Συγγραφέας: E.I Borzyak, V.Ya. Bocharov, L.I. Volkova, κ.λπ. / Ed. M.R.Sapina. - Μ.: Medicine, 1986. - 480 σελ..

  Κακές συνήθειες, κακή διατροφή, έλλειψη σωματικής δραστηριότητας - αυτοί είναι οι κύριοι λόγοι για τους οποίους υποφέρει το καρδιαγγειακό σύστημα και εμφανίζονται ορισμένες διαταραχές.

  Επιπλέον, προσωπικά στη δουλειά μου, αντιμετωπίζω συχνά το γεγονός ότι οι άνθρωποι αγνοούν σκόπιμα τα συμπτώματα των καρδιακών παθήσεων, θεωρώντας ότι είναι πολύ νέοι και υγιείς για την ανάπτυξή τους. Μια άρρωστη καρδιά αισθάνεται με επώδυνες αισθήσεις διαφόρων εντοπισμών (πλάτη, στήθος, αριστερός βραχίονας, λαιμός), αδυναμία, ναυτία, βήχας, δύσπνοια, αυξημένη εφίδρωση, πρήξιμο των ποδιών, ροχαλητό. Τα σημεία των καρδιακών παθήσεων περιγράφονται εύκολα στο υλικό ενός αξιόπιστου πόρου webmd.com.

  Σε κάθε περίπτωση, η πρακτική εμπειρία των καρδιολόγων υποδηλώνει ότι είναι απαραίτητο να ελέγχετε την καρδιά τουλάχιστον μία φορά κάθε έξι μήνες. Βοηθά στην πρόληψη πολλών σοβαρών καρδιακών παθήσεων. Η λίστα των πιο σχετικών φαίνεται ως εξής:

  • καρδιακή ισχαιμία
  • Εγκεφαλικό;
  • έμφραγμα;
  • υπέρταση.

  Η πρόληψη καρδιακών παθήσεων σε γυναίκες και άνδρες πρέπει, πρώτα απ 'όλα, να διορθώσει τον τρόπο ζωής. Οι κακές συνήθειες, η υπερκατανάλωση τροφής, η χαμηλή κινητικότητα καταστρέφουν σταδιακά τον καρδιακό μυ, ο οποίος μπορεί να λειτουργήσει έως και 150 χρόνια..

  Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι η εργασία του καρδιαγγειακού συστήματος διαταράσσεται ανεπαίσθητα, σταδιακά, αλλά η αποκατάστασή του δεν είναι εύκολη υπόθεση. Είναι πολύ πιο εύκολο να κάνετε έναν υγιεινό τρόπο ζωής τον κανόνα και να μην γνωρίζετε προβλήματα με την καρδιά και τα αιμοφόρα αγγεία.

  Απροσδόκητα γεγονότα για την καρδιά

  Το 1999, η Παγκόσμια Ομοσπονδία Καρδιών πρότεινε μια Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς. Το 2011, η μόνιμη ημερομηνία του ήταν στις 29 Σεπτεμβρίου. Οι εκδηλώσεις που διοργανώνονται από ειδικούς έχουν σχεδιαστεί για να προσελκύσουν την προσοχή των ανθρώπων σε αυτό το μικρό επίμονο όργανο..

  Η ανθρώπινη καρδιά αξίζει αυτό, γιατί κρύβει πολλά θαύματα και μυστικά, για παράδειγμα:

  • οι κάτοικοι της Αρχαίας Αιγύπτου πίστευαν ότι η καρδιά είναι συνδεδεμένη με το δαχτυλίδι, γι 'αυτό σήμερα οι σύζυγοι φορούν γαμήλια δαχτυλίδια.
  • οι καρδιές των ανδρών είναι ελαφρώς μεγαλύτερες από τις γυναίκες. Αλλά οι τελευταίοι κάνουν περισσότερα με 10 παλμούς ανά λεπτό.
  • μια ανθρώπινη καρδιά χτυπά κατά μέσο όρο 72 φορές ανά λεπτό. Πάνω από 65 χρόνια, ο αριθμός των απεργιών φτάνει τα 2,5 δισεκατομμύρια! Ταυτόχρονα, ο εργατικός κινητήρας βρίσκει χρόνο να ξεκουραστεί. Αν προσθέσουμε όλες τις χαλαρώσεις για την ίδια περίοδο, έχουμε περίπου δύο δεκαετίες.
  • το έμβρυο έχει καρδιακό παλμό δύο φορές συχνότερα από τους ενήλικες. Μια μικρή καρδιά αντλεί πάνω από 60 λίτρα αίματος την ημέρα.
  • όσο περισσότερο το βάρος ενός ατόμου, τόσο βαρύτερος είναι ο καρδιακός μυς. Αυτό συμβαίνει επειδή ο λιπώδης ιστός διαπερνάται με τριχοειδή αγγεία, μέσω των οποίων πρέπει επίσης να αντλείται αίμα.
  • Λόγω της ιδιότητας του αυτοματισμού, ο καρδιακός μυς μπορεί να συστέλλεται έξω από το ανθρώπινο σώμα.
  • Δεδομένου ότι οι καρδιές ανθρώπων και χοίρων είναι πολύ παρόμοιες, οι επιστήμονες εξετάζουν την άμεση μεταμόσχευση από ζώα. Μια άλλη πιθανή επιλογή είναι η καλλιέργεια τεχνητών καρδιών. Η πρώτη μεταμόσχευση πραγματοποιήθηκε το 1967 και οι χειρουργικές επεμβάσεις στον καρδιακό μυ έχουν ασκηθεί από τα τέλη του 19ου αιώνα.
  • Το περπάτημα (τουλάχιστον μισή ώρα την ημέρα), το γέλιο, οι απογευματινοί ύπνοι και η αγάπη είναι καλό για την υγεία της καρδιάς.
  • Η αξιοπιστία και η δύναμη της καρδιάς επέτρεψαν στους επιστήμονες να υπολογίσουν ότι μπορεί να λειτουργήσει για 150 χρόνια.

  Το ανθρώπινο σώμα κρύβει πολλά ενδιαφέροντα γεγονότα. Οι γνώσεις τους όχι μόνο ικανοποιούν την περιέργεια, αλλά βοηθούν επίσης στην καλύτερη κατανόηση του σώματός σας και τη φροντίδα της υγείας σας. Να θυμάστε ότι η καρδιά δεν είναι πέτρα και απαιτεί προσοχή και ξεκούραση.

  Συγγραφέας: Υποψήφια Ιατρικών Επιστημών Anna Ivanovna Tikhomirova

  Κριτής: Υποψήφιος Ιατρικών Επιστημών, Καθηγητής Ιβάν Γκεόργκιεβιτς Μακάσκοφ